Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.07.2011 odcinek II

Panujące warunki atmosferyczne z wyjątkiem kilku dni o intensywnych opadach deszczu, są korzystne i sprzyjają realizacji robót kontraktowych. Intensywne deszcze padające przez kilka dni utrudniły, a nawet wstrzymały chwilowo prowadzenie części robót. Dodatkowo prowadzono prace związane z usunięciem wody z pasa drogowego oraz budowanych zbiorników filtracyjnych.
Kontynuowane były Roboty mostowe na 4 obiektach, wznowiono roboty na 1 obiekcie.

ROBOTY DROGOWE 

 • Roboty ziemne
  - profilowanie skarp i rowów w km 21+900-22+900, km 23+700-24+000, km 17+600 – 17+900 , km 23+100 – 23+200,
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów km 17+568 – 17+610, km 20+730-21+000, węzeł Świebodzin Północ – Łącznice C i D ; droga rolnicza w km 0+070 – 0+123,39 oraz 0+174 – 0+260, węzeł Świebodzin Południe – Łącznice A, B, C, D, rondo Świebodzin Południe,
  - wykop w km 21+000-21+350 ,
 • Warstwa mrozochronna
  - km 17+600-17+950,
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
  - km 23+700 – 24+050 – str. L;
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik filtracyjny 2.1 – wykonywanie muru oporowego,
  - zbiornik filtracyjny 2.3 – wykopy,
  - zbiornik filtracyjny 2.2 – zakończenie wykopów,
  - zbiornik filtracyjny 2.6 – wykonywanie muru oporowego oraz rozpoczęcie układanie w-wy filtracyjnej,
  - zbiornik filtracyjny 2.8 – wykopy,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - pielęgnacja ustroju nośnego,
  - wykonano montaż kabli sprężających,
  - wykonano sprężenie ustroju nośnego – nitka prawa oraz zainiektowano kanały kablowe;
  - rozpoczęcie demontażu rusztowań ustroju;
  - rozpoczęcie wykonywania drenaży przy przyczółkach A i B,
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - kontynuacja wykonywania nasypu przy podporach A i C;
  - przygotowanie podłoża pod deskowanie skrzydeł przy podporze A oraz rozpoczęcie deskowania;
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zakończono roboty palowe na całym obiekcie,
  - wykonano montaż zbrojenia w osi U– nitka wsch,
  - wykonano zbrojenie fundamentu podpory Z - nitka wschodnia,
  - zazbrojono i zadeskowano i słupy podpory S ,
  – zabetonowano słupy podpory S nitka wschodnia,
  - wykonano deskowanie i zbrojenie fundamentów na podporze O,
  - trwa zbrojenie fundamentów i słupów na podporze N,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - kontynuacja montażu muru oporowego T-Wall z jednoczesną zasypką muru i przyczółków A i B,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - kontynuacja zasypek przyczółków A i C,
  - rozpoczęcie montażu drenażu przy podporze C,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - kontynuacja montażu studzienek ściekowych w km 17+470, rondo węzła Świebodzin Północ – łącznica A w km 0+140 oraz łącznica BC;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

93,24

Roboty ziemne

%

95,35

Odwodnienie korpusu drogowego

%

20,22

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

15,21

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

22,30

Urządzenia obce

%

53,60

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 88 osób,
 • sprzęt: 38 jednostek,

Stan na 15.07.2011 odcinek II

Korzystne warunki atmosferyczne wciąż sprzyjały zamierzeniom Wykonawcy i pozwalały prowadzić bez przeszkód wszystkie fronty robót. Mocno zaawansowane zostały roboty drogowe - trwa wykonywanie w-wy mrozochronnej. Wykonano i uruchomiono objazdy w ciągu DK3 rond węzłów Świebodzin Północ i Południe. Roboty mostowe kontynuowano na 4 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - profilowanie skarp i rowów w km 18+400-19+000 – str. P, km 18+700-19+000 – str. L, km 19+600 – 19+800 , km 24+000 – 24+250,
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów km 17+490 – 17+525, km 19+550 – 19+770, km 20+730-21+000, km 21+400-21+600, węzeł Świebodzin Północ – Łącznice B, C i D ; droga rolnicza w km 0+000 – 0+110, węzeł Świebodzin Południe – Łącznice A, BC, D, rondo Świebodzin Południe,
  - wykop w km 21+000-21+250 , węzeł Świebodzin Południe – Łącznice B i C,
 • Przepusty
  - przepust w km 19+558 – zabetonowano skrzydełka wlotu/wylotu oraz płyty zespalającej, wykonanie izolacji oraz rozpoczęcie zasypek,
 • Warstwa mrozochronna – km 22+700-23+625,
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik filtracyjny 2.1 – kontynuacja układania w-wy filtracyjnej,
  - zbiornik filtracyjny 2.2 – wykopy,
  - zbiornik filtracyjny 2.4 – kontynuacja wykopów,
  - zbiornik filtracyjny 2.6 – układanie geowłókniny i w-wy filtracyjnej,

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - zakończono deskowanie ustroju nośnego (nitka prawa),
  - rozpoczęcie montażu zbrojenia ustroju nośnego (nitka prawa),
  - montaż osłonek do kabli sprężających,
  - montaż wyposażenia ustroju nośnego (wpusty, sączki, kotwy talerzowe),
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - kontynuacja wykonywania nasypów pod ściankami zaplecznymi podpór A i C,
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zakończenie palowania podpory A, C, L i Y, K,
  - rozpoczęto palowanie podpory I,
  - zabetonowano fundamenty w osiach W, X, R
  - zabetonowano słupy H + H1 oraz X,
  - zadeskowano oczep w osi U – nitka wsch. , rozpoczęto montaż zbrojenia,
  - wykonano wykop i wykonano chudy beton na podporze Z,
  - zazbrojono fundamenty w osi R,
  - zasypki fundamentów, wykonanie izolacji oraz rozkuwanie pali prowadzone są na bieżąco,
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - kontynuacja montażu muru oporowego T-Wall z jednoczesną zasypką muru i przyczółków A i B,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - kontynuacja montażu studzienek ściekowych - rondo węzła Świebodzin Północ i przebudowa DK3,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

89,13

Roboty ziemne

%

95,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

20,22

Wzmocnienie podłoża

%

0,00

Warstwa mrozochronna

%

14,97

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

21,64

Urządzenia obce

%

53,60

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 102 osoby,
 • sprzęt: 38 jednostek,

Ostatnio dodane