Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.07.2011 odcinek III

Panujące warunki atmosferyczne z wyjątkiem kilku dni o intensywnych opadach deszczu, są korzystne i sprzyjają realizacji robót kontraktowych. Opady jedynie chwilowo utrudniły prowadzenie niektórych robót na odcinku.
Wykonano pierwszy odcinek próbny mma i rozpoczęto układanie podbudowy bitumicznej.
Prace mostowe kontynuowano na 10 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Nasypy:
  - rejon km 29+800-29_900, km 32+750- 32+875, km 34+950- 35+100, rejon km 36+800, rejon km 39+150, rejon km 39+850- 40+050, rejon km 40+700,
  - najazdy na WD 21, WD 23 i WD 26,
  - drogi Dd 3/02, Dd 4/09, Dd 4/10, DW 277,
 • Transport materiału na plac budowy
  - km 32+900, km 41+100,
  - km 38+500, teren MOP,
 • Wykopy:
  - rejon km 38+400, rejon km 39+250,
  - rejon km 29+650, rejon km 38+300,
 • Likwidacja składowiska odpadów w km 39+150 – wywóz odpadów;
 • Roboty rozbiórkowe - DW 277
 • Warstwa mrozochronna:
  - km 27+800- 27+900- strona lewa i prawa,
  - jednia prawa i lewa: km 32+250- 32+500
  - jezdnia prawa: km 29+950- 30+350, km 32+500- 32+800
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - km 25+000- 25+380- jezdnia prawa, km 24+700- 25+000- jednia lewa,
  - km 25+400- 25+800- jezdnia prawa, km 24+900- 25+750- jednia lewa,
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
  - Dd 4/09, Dd 4/10,
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - km 27+900- 27+825- jezdnia lewa,
  - km 28+750- 29+050- jezdnia prawa,
  - km 28+625- 28+700- jezdnia lewa i prawa,
  - km 29+050- 29+125- jezdnia lewa i prawa,
  - jezdnia prawa: km 27+800- 27+900, km 30+700- 31+300, km 31+650- 32+325,
  - jezdnia lewa: 30+700- 31+100,
  - km 36+850- 37+050- jezdnia lewa i prawa,
 • Podbudowa bitumiczna
  - km 24+900- 25+100 jednia prawa, km 26+345- 26+460 jezdnia prawa,
  - km 26+340- 27+750 jezdnia lewa, km 26+690- 27+750 jezdnia prawa,
 • Nawierzchnia tłuczniowa
  - Dd 4/09, Dd 4/10
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 2- km 26+275
  - PS 4- km 28+560
  - PS 7- km 29+825 – kontynuacja,
  - PS 28- km 33+345 – kontynuacja,
  - PS 31- km 38+083,30 – kontynuacja,
  - PS 33- km 41+800 – kontynuacja,
  - PS 32- km 38+800,30 – kontynuacja,
  - PS 80- km 41+176 – kontynuacja,
  - PS 84- DK 3, km 41+173 - kontynuacja,
  - PR 18, PR 19, PR 25, PR 26
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.5, Zb.f. 3.6, Zb.R. 4.6, Zb.O. 4.7, Zb.f. 4.8, Zb.R. 4.11, Zb.f. 4.12, Zb.f. 4.13, Zb.R. 4.16 ,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - kontynuacja deskowania i zbrojenia ustroju nośnego;
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - kontynuacja montażu zbrojenia płyty,
  - zasypki za przyczółkiem B,
 • WD 27- km 35+910,84
  - zabetonowano ustrój nośny,
  - rozpoczęcie rozdeskowania,
  - zasypki podpory w osi C,
 • WD 28- km 36+800,30
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano skrzydła w osi C,
  - zabetonowano ciosy w osi A, B i C,
  - rozpoczęcie montażu rusztowań,
 • WD 29- km 38+472,85
  - zakończenie zbrojenia ustroju nośnego,
  - zabetonowanie ustroju nośnego,
 • WS 30- 40+178,93
  - zasypki fundamentów,
  - montaż rusztowań,
 • WS 31- km 40+490,15
  - zasypki fundamentów,
  - zbrojenie korpusu w osi A,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zakończenie zbrojenia ustroju nośnego – nitka prawa,
  - zabetonowanie ustroju nośnego – nitka prawa,
  - montaż rusztowań, deskowanie - lewa nitka
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - izolacje cienkie korpusów podpór,
 • WS 34- km 42+380
  - zbrojenie ściany i stropu - lewa nitka,
  - zbrojenie ściany - prawa nitka,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie:
  - KD 3/1, KD 3/2, KD 3/3, KD 4/11a,
  - KD 3/4, KD 3/5, KD 3/7, KD 4/1, KD 4/4, KD 4/8,
 • OUD:
  - kontynuacja robót murowych z bloczków – budynek biurowo socjalny oraz garażowy,
  - kontynuacja układania krawężników na drogach wewnętrznych,
  - betonowanie konstrukcji - schody i stropy budynku biurowo-socjalnego, wieńce budynku garażowego,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,40

Roboty ziemne

%

52,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

17,21

Wzmocnienie podłoża

%

12,00

Warstwa mrozochronna

%

20,30

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

37,25

Urządzenia obce

%

53,20

OUD Sulechów

%

14,70

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 387 osób,
 • sprzęt: 163 jednostki,

Stan na 15.07.2011 odcinek III

Niezmienne warunki pogodowe panujące w ostatnich tygodniach były bardzo korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Kontynuowane były roboty drogowe oraz branżowe na wszystkich odcinkach. Znacznie zaawansowane zostały prace przy wykonywaniu podbudów oraz prace przy budowie OUD Sulechów. Prace mostowe kontynuowano na 14 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Odhumusowanie
  - rejon DW 277,
  - DK 3- km 2+200,
  - Zb.f. 3.5
 • Wywóz humusu na odkład
  - rejon DW 277,
  - DK 3- km 2+200, DK 3- km 1+200
 • Nasypy:
  - rejon 30+200, rejon km 36+100, rejon km 38+900, rejon km 39+150, rejon km 40+100, rejon km 40+300- 40+800, Dd 3/02, najazdy na WD 21, WD 23, WD 24 i WD 26
  - rejon km 28+600, km 27+800- 27+900, km 30+975- 31+025, rejon km 39+900
  - DG - km 36+800,
  - najazdy na WD 21, WD 23 i WD 24,
  - DK 3 w km 1+300,
 • Transport materiału na plac budowy
  - km 32+175, km 38+500, km 41+100,
 • Wykopy:
  - rejon km 30+400- 30+600, km 34+400- 34+900, km 35+665- 35+740, rejon km 36+400,
  - km 38+200-38+300, km 39+400-39+600;
  - DK 3- km 0+900
 • Kontynuacja likwidacji składowiska odpadów w km 39+150,
 • Warstwa mrozochronna:
  - km 28+650- 28+900, km 29+150- 29+600, km 31+100- 31+400,
  - km 31+400- 31+800- jezdnia prawa,
  - km 24+500- 24+900, km 31+400- 31+800- jezdnia lewa
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - km 27+550- 27+750- jezdnia prawa,
  - km 26+700- 27+750- jednia lewa,
  - km 26+350- 27+550- jednia prawa,
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - km 24+500- 24+900- jezdnia lewa i prawa,
  - km 25+400-25+450- strona lewa i prawa,
  - km 31+800- 32+000- jezdnia lewa i prawa,
  - km 33+050- 33+300- jezdnia lewa,
  - km 33+375- 33+700- jednia lewa,
  - km 33+750- 33+950- strona lewa,
  - km 33+050- 33+300- jezdnia prawa,
  - km 33+675- 33+950- strona prawa
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 1- km 25+425,
  - PS 7- km 29+825 – kontynuacja,
  - PS 28- km 33+345 – kontynuacja,
  - PS 30- km 35+661 – kontynuacja,
  - PS 31- km 38+083,30 – kontynuacja,
  - PS 33- km 41+800,
  - PS 32- km 38+800,30 – kontynuacja,
  - PS 80- km 41+176,
  - PS 84- DK 3, km 41+173,
  - PR 9a, PR 9b, PR 13, PR 14, PR 20, PR 21,
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.6, Zb.R. 4.2, Zb.R. 4.3, Zb.f. 4.12, Zb.f. 4.13, Zb.R. 4.16 ;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - kontynuacja deskowania ustroju nośnego;
  - zakończono montaż łożysk,
 • WD 21 – w km 27+826,61
  - rozdeskowanie ustroju,
 • WD-23 – w km 30+592,20
  - zasypki za przyczółkiem A,
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - kontynuacja montażu deskowania i zbrojenia płyty,
  - zasypki i montaż muru oporowego T-Wall
 • WD 25 - km 32+907,86
  - zamontowanie kabli sprężających,
  - sprężenie obiektu,
  - rozpoczęcie demontaż rusztowań,
 • WD 26- km 35+490,55
  - wykopy fundamentowe,
 • WD 27- km 35+910,84
  - montaż zbrojenia ustroju niosącego,
 • WD 28- km 36+800,30
  - zakończono montaż zbrojenia w osi A,
  - zabetonowano podporę w osi A,
  - montaż zbrojenia podpory w osi C,
  - rozpoczęto zasypki za przyczółkami,
 • WD 29- km 38+472,85
  - kontynuacja deskowania ustroju nośnego,
 • WS 30- 40+178,93
  - zasypki fundamentów podpory A,
  - wykonano warstwę spadkową w osi B,
 • WS 31- km 40+490,15
  - zabetonowano fundament w osi B,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - kontynuacja szalowania i zbrojenia ustroju nośnego – nitka prawa,
  - zasypki za przyczółkiem D,
 • WS-33 - w km 41+176,35
  - zakończenie zbrojenia ścianek zaplecznych – nitka prawa,
  - zabetonowano ściankę zapleczną - prawa nitka,
  - zakończono zbrojenie ścianki zaplecznej - lewa nitka
  - zabetonowano ściankę zapleczną - lewa nitka- I etap
 • WS 34- km 42+380
  - kontynuacja zbrojenia ścian,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych:
  - T 4/4/1, T 4/4/2, T 3/1, T 4/4/3
  - T 4/4/1, T 4/4/2,
 • Odwodnienie:
  - KD 3/2, KD 3/4, KD 3/5, KD 3/6, KD 4/11a,
 • OUD:
  - kontynuacja robót murowych z bloczków systemowych – budynek garażowy oraz biurowo-socjalny,
  - rozpoczęcie układania krawężników na drogach wewnętrznych,
  - betonowanie konstrukcji - budynek garażowy oraz biurowo-socjalny,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,15

Roboty ziemne

%

52,30

Odwodnienie korpusu drogowego

%

17,08

Wzmocnienie podłoża

%

12,00

Warstwa mrozochronna

%

19,49

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

36,80

Urządzenia obce

%

52,11

OUD Sulechów

%

14,70

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 355 osób,
 • sprzęt: 140 jednostek,

Ostatnio dodane