Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.08.2011 odcinek I

Warunki atmosferyczne utrzymujące się od kilku tygodni należy określić jako korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Mocno zaawansowane zostały roboty drogowe na etapie podbudów oraz wykonano pierwsze odcinki próbne podbudowy bitumicznej. Roboty mostowe kontynuowano na 13 obiektach mostowych. Zakończono 11 ustrojów nośnych z 14 obiektów do wykonania.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 2+625-2+700;
  - wykonanie nasypu z gruntu wykopu w km 3+000-3+050; 3+175-3+350,
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 5+800,6+300;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 7+120-7+180, 9+100-9+300, 9+700-9+756;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp 13+450-13+500;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 11+250-11+525, km 10+150-11+700;
  - wykonanie nasypu zbrojonego na kolumnach przemieszczeniowych w km 10+150-10+450;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp 13+500-13+600;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 14+025-17+100; km 15+400-16+000;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elementów przepustów; izolacja przepustów, wykonywanie wlotów i wylotów przepustów w km 5+586, 9+700 ; wykonanie zasypek przepustów;
  - wykonanie kanalizacji deszczowej w km 8+100-8+770, rondo;
 • Podbudowy:
  JEZDNIA LEWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 6+700-7+050,7+230-7+600,11+350-11+650; 8+100-8+650,11+500-11+800, 12+100-12+400,13+400-13+650 ;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 3+350-3+475,10+575-10+850; km 3+500-3+950 ;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 10+575-10+850, 16+200-16+500, w km 14+200-14+600, 15+050-15+600;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 16+200-17+100.
  JEZDNIA PRAWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 6+400-6+600,6+700-7+050,11+400-11+525, km 2+650-2+750; 8+100-8+650, 11+500-11+800,12+450-12+750, 13+400-13+650 ;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 3+350-3+975; km 6+750-7+000, 12+250-12+450 ;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 13+650-14+050, 14+600-14+680;
  - wykonanie odcinka próbnego z betonu asfaltowego z BA 0/25 w km 16+800-17+100;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 16+200-16+800,14+725-15+850, 14+050-14+780.
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09 – przygotowanie podłoża pod nasyp; rozpoczęcie wykonania warstw nasypu;
 • Droga rolnicza w km 8+000,00 – wykonanie nasypu zbrojonego z gruntu z dokopu - kontynuacja;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 – kontynuacja wykonania warstw nasypu,
 • Droga powiatowa 1217f 11+197,80 - wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego;
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu, (nasyp zbrojony geotkaniną);
 • Droga gminna km 13+540,32 - wykop wraz z korytowaniem, profilowanie podłoża - kontynuacja; wykonanie w-wy morozochronnej na łącznicy C i D w km 0+000-0+080, 0+300-0+450; wykonanie w-wy stabilizacji na łącznicy C i D w km 0+000-0+400;
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja budowy nasypu,
 • Węzeł "MIĘDZYRZECZ" w km 0+836.29 - wykonie warstwy nasypu, wykonanie wymiany gruntu – kontynuacja;
 • Drogi dojazdowe
  - wykonanie nasypu z dokopu na dd 1/27,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - wykonywanie warstw zasypki za przyczółkami, formowanie stożków podpory "B";
  - montaż konstrukcji stalowej pod ustrój nośny;
 • WS-02A - montaż zbrojenia i szalunków trzonu i głowicy słupów "J1","J2",
  - montaż zbrojenia trzonu i słupów "L1",L2" ,"K2",
  - demontaż szalunków "J2", "L1", "L2","K";
  - betonowanie trzonów i głowic słupów "J2",
  - montaż szalunków trzonu i głowicy "K1","K2";
  - betonowanie trzonów i głowic słupów "K1","K2";
  - demontaż szalunków "J1", "K1", "K2"
  - montaż form wytwórni;
  - montaż łożysk ślizgowych;
  - zakładanie podestów na slupach; kształtowanie i porządkowanie terenu;
  - składanie konstrukcji "AWANBEK";
  - zagęszczenie podłoża podpory "S2";
  - izolacja słupów "K", "J";
 • WS-04 - zasypka przyczółka "A i B";
  - drenaż za przyczółkami "A","B"
  - montaż dylatacji;
 • WS-05 - zasypka przyczółka " B";
  - montaż dylatacji;
 • WD-06 - montaż deskowań kap chodnikowych oraz krawężników mostowych;
 • WS-07 - sprężanie płyty ustroju nośnego – str. zachodnia;
  - demontaż rusztowania ustroju nośnego;
  - betonowanie bloków oporowych str. wsch.;
 • WS-08 - zasypki za przyczółkami "A","B","C";
  - montaż krawężników mostowych;
  - układanie zbrojenia kapy chodnikowej;
 • WS-09 - przygotowanie podłoża pod rusztowania między podporą "A" i "B";
  - zbrojenie głowicy "H"zach.;
  - zbrojenie i szalowanie głowicy "I" wsch i zach.;
  - zbrojenie i szalowanie trzonów "J"
  - montaż szalunków głowicy "I"wsch;
  - przygotowanie ciosów do betonowania "E" zach., wsch.:
  - demontaż szalunków ławy fudamentowej "J" zach, wsch,
  - betonowanie głowicy "H"zach;
  - montaż szalunków przyczółka "K";
  - betonowanie korpusu "K"
  - betonowanie ciosów podłożyskowych "E";
  - demontaż szalunków głowicy "H"zach;
  - betonowanie głowicy "I"wsch i zach.;
  - betonowanie trzonów podpory "J";
  - demontaż szalunków korpusu przyczółka "J";
  - izolacja fundamentu "J",
  - szalowanie ciosów podłożyskowych;
  - rozszalunek głowicy "I" wsch i zach.;
  - szalunek skrzydełek przyczółka "A" cz.II;
 • WD-10 - montaż deskowania kap chodnikowych;
 • WS-11 - zbrojnie płyt przejściowych za podporą "A";
  - betonowanie płyt przejściowych za podporą "A"'
  - przygotowanie podłoża pod izolację z pap termozgrzewalnych;
  - montaż deskowania kap chodnikowych;
 • WD-12 - montaż deskowań kap chodnikowych;
  - izolacja z pap termozgrzewalnych pod kapy chodnikowe;
 • WD-13 - wykonywanie warstw zasypki za przyczółkami; formowanie stożków;
  - montaż deskowań kap chodnikowych,:
 • WD-14 - demontaż rusztowania ustroju nośnego: rozszalowanie ustroju nośnego;

ROBOTY BRANŻOWE

 • nie prowadzono

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 37%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 32,16 %

 

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

97,05

Odwodnienie korpusu drogowego

%

19,35

Wzmocnienie podłoża

%

52,70

Warstwa mrozochronna

%

27,10

Podbudowy

%

7,20

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

21,10

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

44,25

Urządzenia obce

%

28,84

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 264 osoby,
 • sprzęt: 147 jednostek,

Stan na 15.08.2011 odcinek I

Warunki atmosferyczne utrzymujące się od kilku tygodni należy określić jako średnio korzystne. Opady deszczu utrudniają, lecz nie wstrzymują realizacji robót kontraktowych. Roboty mostowe kontynuowano na 13 obiektach mostowych.

ROBOTY DROGOWE 

 • Roboty przygotowawcze
  - zdjęcie warstwy humusu w km 2+625-2+675;
 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
 • SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie nasypu z gruntu wykopu w km 3+150-3+325;
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 2+635-2+700;
 • SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 5+800,6+300;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 6+600-7+050, 8+200-8+680;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 7+200-7+600, 9+680-9+756;
 • SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp 13+100-13+500;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 10+550-10+770,11+250-11+525,
 • SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp 13+500-17+100;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 14+025-17+100;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - układanie elementów przepustów w km 9+700 (izolacja przepustów, wykonywanie wlotów i wylotów przepustów); wykonanie kanalizacji deszczowej 12+800-13+100 (montaż przykanalików)
 • Podbudowy:
  JEZDNIA LEWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 3+350-3+850, 3+900-3+990, 6+700-7+050, 11+525-11+800, 12+100-12+450, 14+500-14+600, 15+050-15+750;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 2+800-2+900, 13+900-14+190, 15+050-15+575,16+275-16+400;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 14+725-14+900, 16+400-16+800;
  JEZDNIA PRAWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 3+350-3+550, 3+700-3+850,3+900-3+990, 6+700-7+050, 10+600-10+750, 11+525-11+800, 12+100-12+450;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 2+450-2+625,2+750-2+900, 12+100-12+350;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 16+200-16+800;
 • Roboty wykończeniowe
  - humusowanie skarp w km 3+100-3+150, 3+750-3+900, 13+150-14+050, 16+550-16+850;
 • Droga rolnicza w km 8+000,00 – wykonanie nasypu zbrojonego z gruntu z dokopu;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 – kontynuacja wykonania warstw nasypu,
 • Droga powiatowa 1217f 11+197,80 - odhumusowanie drogi, wykop wraz z korytowaniem i profilowaniem podłoża, wykonanie warstwy stabilizacji w km 0+320-0+380; wykonanie warstwy z kruszywa łamanego,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu, (nasyp zbrojony geotkaniną);
 • Droga gminna km 13+540,32 - wykop wraz z korytowaniem, profilowanie podłoża;
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja budowy nasypu ,
 • Węzeł "MIĘDZYRZECZ" w km 0+836.29 - demontaż elementów drogi, zdjęcie warstwy humusu; frezowanie nawierzchni, wykonie warstwy nasypu z gruntu z dokopu (na rondzie), wykonanie wymiany gruntu.
 • Drogi dojazdowe
  - wykonanie nasypu z dokopu na dd 1/24,
  - wykonanie warstwy stabilizacji na dd 1/24 w km 0+330-0+710;
  - wykonanie nasypu z dokopu na dd 1/25,dd 1/27,dd 1/28;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - kontynuacja montażu muru oporowego „T-wall” podpory „A”;
  - montaż płyt drogowych i konstrukcji stalowej pod płytę nośną ustroju;
  - zasypki i budowa stożka przy podporze „B”;
 • WS-02A - montaż zbrojenia i szalunków trzonu i głowicy słupów "L1 i L2"; "J1, J2",
  - zbrojenie cisów na podporach M1 i M2;
  - betonowanie trzonów i głowic słupów "I2",
  - montaż szalunków trzonu i głowicy "L1, L2";
  - wykonanie betonu wyrównawczego za przyczółkami S1 i S2 pod drenaż;
  - betonowanie trzonów i głowic słupów "L2",
  - montaż szalunku zewnętrznego segmentów ustroju nośnego;
  - montaż łożysk ślizgowych na wytwórni i podporze "A2";
  - zakładanie podestów na slupach, kształtowanie i porządkowanie terenu, montaż form wytwórni;
 • WS-04 - zakończenie montażu szalunków i zbrojenia ścianek zaplecznych;
  - betonowanie ścianek zaplecznych – jezdnia wsch.;
  - demontaż rusztowań - kontynuacja;
  - demontaż szalunków ścianek zaplecznych;
 • WS-05 - zagęszczanie przestrzeni za przyczółkiem " B" - kontynuacja;
  - rozszalowywanie płyt najazdowych za przyczółkiem A;
 • WD-06 - montaż szalunków i zbrojenia gzymsów na skrzydłach przyczółków;
  - montaż wsporników kap chodnikowych;
  - zalewanie dylatacji;
  - wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe;
 • WS-07 - montaż deskowań i zbrojenia ustroju nośnego jezdnia zachodnia - kontynuacja;
  - montaż kotew talerzowych, wpustów, sączków;
  - sprężanie płyty ustroju nośnego - j.lewa,
  - wykonanie betonu wyrównawczego płyt przejściowych za przyczółkami, zbrojenie płyt przejściowych
 • WS-08 - szalowanie kap chodnikowych, montaż wsporników;
  - zasypka za przyczółkiem w osi "C";
  - szalowanie kap chodnikowych, montaż wsporników;
 • WS-09 - oczyszczanie podpory "J"; pompowanie wody z wykopu w osi "I";
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie zbrojenie fundamentu podpory "K zach";
  - betonowanie ścianki zaplecznej na przyczółku "A",
  - beton wyrównawczy podpór J,
  - betonowanie głowicy "G zach";
  - szalowanie podpory "H zach";
  - rozpoczęcie izolacji i zasypka fundamentu "K ";
  - zbrojenie korpusu podpory "K" zach, "K" wsch,
  - zbrojenie i szalowanie fundamentu podpory "J wsch i J zach",
  - zbrojenie i szalowanie głowic podpory "H" zach
  - betonowanie głowicy "H wsch",
  - betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka "A"-I etap,
  - rozszalowanie ścianki zaplecznej "A",
  - betonowanie podpory "J" zach.;
  - rozszalowanie głowicy podpory "G" zach. ;
 • WD-10 - zasypka i zagęszczanie warstw zasypki w osi podpory "A" - kontynuacja;
  - zasypka i zagęszczanie w osi "C" - kontynuacja;
  - rozpoczęcie wykonywania izolacji z papy pod kapy chodnikowe;
 • WS-11 - zakończenie montażu zbrojenia i deskowania oraz betonowanie ścianek zaplecznych;
  - zasypki za przyczółkiem w osi "A";
 • WD-12 - zbrojenie bloków kotwiących, sprężanie obiektu;
  - montaż wieszaków wsporczych pod szalunek kap chodnikowych,
  - montaż szalunków kap chodnikowych,
  - betonowanie bloków kotwiących;
  - zakończenie montażu zbrojenia ścianek zaplecznych na podporach "A" i "C";
  - betonowanie ścianek zaplecznych na podporach "A" i "C";
  - rozpoczęcie izolacji z pap termozgrzewalnych pod kapy chodnikowe;
 • WD-13 - wykonywanie warstw zasypki za przyczółkami, formowanie stożków - kontynuacja;
  - montaż deskowań kap chodnikowych,
  - rozpoczęcie izolacji z pap termozgrzewalnych pod kapy chodnikowe;
 • WD-14 - sprężanie ustroju nośnego,
  - wykonanie iniekcji kabli sprężających ustroju nośnego,
  - demontaż rusztowania ustroju nośnego, rozszalunek ustroju nośnego.

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego kablowego
  - E1/5 - Oświetlenie węzła "Międzyrzecz Płd" - demontaż opraw i słupów;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - Tł 1 - w km 0+000 - 17+100 Budowa rurociągu 6-otworowego - wykonanie rurociągu 6-otworowego 2+700-2+900;

 ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

97,05

Odwodnienie korpusu drogowego

%

18,29

Wzmocnienie podłoża

%

52,70

Warstwa mrozochronna

%

23,09

Podbudowy

%

5,31

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

43,43

Urządzenia obce

%

28,84

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 275 osób,
 • sprzęt: 152 jednostki,

Ostatnio dodane