Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.08.2011 odcinek II

Warunki atmosferyczne utrzymujące się od kilku tygodni należy określić jako korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Rozpoczęto układnie podbudowy bitumicznej na ciągu głównym trasy. Roboty mostowe kontynuowane były na 5 obiektach. Wykonano już płyty nośne ustroju na dwóch obiektach, z czego na jednym obiekcie na jednej nitce.

 

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - profilowanie skarp i rowów w km 22+200-22+300 – str. lewa, km 24+000-24+200 str. prawa, 22+900-23+100 str. prawa, km 23+100, km 18+400-18+600, km 24+150 str. prawa,
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów km 17+568–17+610, km 19+500-19+560, węzeł Świebodzin Północ – Łącznice B, C i D ; droga rolnicza w km 0+000 – 0+123, 0+174-0+300, węzeł Świebodzin Południe – Łącznice A, BC, D, rondo DK3, najazd na WD-18;
 • Warstwa mrozochronna
  - km 18+500 – 19+700 str. lewa;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
  - km 21+525 - 21+700 str. lewa;
  - km 21+525 – 21+725 str. prawa;
  - km 17+100 – 17+475 str. prawa;
  - km 17+100 – 17+460 str. lewa;
  - km 17+650 – 18+400 str. lewa;
 • Podbudowa bitumiczna
  - km 22+710 – 23+150 str. prawa;
 • Elementy ulic
  - układanie krawężników i kostki granitowej na rondzie Świebodzin Północ;
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik filtracyjny 2.1 – kontynuacja wykonywania muru oporowego oraz układania w-wy filtracyjnej;
  - zbiornik filtracyjny 2.2 – kontynuacja układania i zgrzewania geomembrany, układanie w-wy piasku;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - deskowanie ustroju nośnego – jezdnia lewa;
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zabetonowano skrzydła przy podporze A;
  - rozdeskowano skrzydła przy podporze A;
  - trwa deskowanie skrzydeł przy podporze C;
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - trwa zbrojenie fundamentów i słupów w osi H2 + I;
  - zabetonowano fundament A - jezdnia wsch.;
  - zazbrojono i zabetonowano fundament A – jezdnia zach.;
  - zazbrojono, zadeskowano i zabetonowano oczep U – str. zach.;
  - zabetonowano fundamenty w osi B i J;
  - zakończono zbrojenie fundamentów i słupów w osi M;
  - zabetonowano fundamenty w osi M;
  - trwa deskowanie oczepu T – nitka wsch.;
  - wykonano wykopy przy podporze Y;
  - trwa deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka Z;
  - zakończono zbrojenie, deskowanie i zabetonowano słupy w osi P;
  - zazbrojono słup w osi O;
  - rozdeskowano oczep U – str. zach.;
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - kontynuacja montażu muru oporowego T-Wall z jednoczesną zasypką muru i przyczółków A i B,
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - kontynuacja montażu deskowania ustroju nośnego,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - budowa kanalizacji deszczowej do zbiornika 2.3;
  - budowa studni odwodnieniowych na rondzie Świebodzin Południe;
 • Kontynuacja budowy rurociągu światłowodowego dla łączności alarmowej w km 18+250, km 23+400 , węzeł Świebodzin Północ 0+080 ŁB, 0+082 ŁC; droga DK2 w rejonie WS-17;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 37%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 33,68%

 

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,08

Roboty ziemne

%

97,82

Odwodnie korpusu drogowego

%

25,20

Wzmocnienie podłoża

%

17,70

Warstwa mrozochronna

%

45,10

Podbudowy

%

9,72

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

18,20

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

27,35

Urządzenia obce

%

54,66

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 95 osób,
 • sprzęt: 32 jednostki,

Stan na 15.08.2011 odcinek II

Warunki atmosferyczne utrzymujące się od kilku tygodni należy określić jako średnio korzystne. Opady deszczu utrudniają, lecz nie wstrzymują realizacji robót kontraktowych. Wykonany został pierwszy odcinek podbudowy bitumicznej. Kontynuowane były roboty mostowe na 5 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - profilowanie skarp i rowów w km 18+000-18+200, 22+200-22+500, km 22+900-23+100,
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów km 17+568 – 17+610, km 19+500-19+675, węzeł Świebodzin Północ – Łącznice B, BC, C i D ; droga rolnicza w km 0+174 – 0+300, węzeł Świebodzin Południe – Łącznice A, B, BC, C, D, rondo DK3, najazd na WD-18;
 • Warstwa mrozochronna
  - km 17+650-18+500;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
  - km 21+700 – 22+650;
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 22+710 – 24+230 – str. L;
 • Podbudowa bitumiczna
  - km 23+150 – 24+230 – str. P (odcinek próbny);
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik filtracyjny 2.1 – wypompowanie wody, wykonanie muru oporowego;
  - zbiornik filtracyjny 2.2 – wypompowanie wody, układanie i zgrzewanie geomembrany;
  - zbiornik filtracyjny 2.6 – zakończenie układania w-wy filtracyjnej i płyt ażurowych, ułożenie geowłókniny i humusowanie;
  - zbiornik filtracyjny 2.8 – zakończenie wykopów;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - kontynuacja demontażu rusztowań i deskowań ustroju;
  - układanie płyt oraz rusztowania ustroju nośnego, rozpoczęcie szalowania – jezdnia lewa;
  - wykonanie drenażu za przyczółkami;
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - deskowanie skrzydeł przy podporze A;
  - zasypki przy podporze A;
  - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł przy podporze C;
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie fundamentu przyczółka Z – jezdnia zachodnia,
  - zabetonowanie fundamentu Z – jezdnia wsch.;
  - deskowanie oczepu podpory U – jezdnia zach.;
  - zakończenie zbrojenia, deskowania i betonowanie słupów podpory R,
  - zakończenie zbrojenia, deskowania i betonowanie słupów podpory P,
  - zadeskowanie i zabetonowanie fundamentów podpory N,
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie fundamentów podpory B,
  - zabicie ścianki szczelnej przy podporach H2 i I, wykonanie wykopów i chudego betonu;
  - zbrojenie fundamentu przyczółka A;
  - zbrojenie fundamentów i słupów podpory J,
  - wykonanie izolacji i zasypki fundamentów w osi X, R, P, O;
 • WD 18 – w km 21+319,43
  - kontynuacja montażu muru oporowego T-Wall z jednoczesną zasypką muru i przyczółków A i B,
  - wykonano drenaż przy przyczółkach A i B;
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - kontynuacja zasypek przyczółków A i C,
  - zakończenie montażu drenażu przy podporze A i C,
  - rozpoczęcie prac przygotowawczych przy deskowaniu ustroju nośnego;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - kontynuacja montażu studzienek ściekowych Kr 57e2 – rondo południe, S1 – studnia kanalizacyjna rondo południe, D300 – kanał deszczowy rondo południe;
 • Budowa rurociągu światłowodowego dla łączności alarmowej w km 18+250, Świebodzin Południe ŁB, ŁC, Świebodzin Północ 0+080 ŁB, 0+082 ŁC;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

95,32

Roboty ziemne

%

97,41

Odwodnie korpusu drogowego

%

23,40

Wzmocnienie podłoża

%

17,70

Warstwa mrozochronna

%

39,31

Podbudowy

%

8,25

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

25,04

Urządzenia obce

%

54,66

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 100 osób,
 • sprzęt: 38 jednostek,

Ostatnio dodane