Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.08.2011 odcinek III

Warunki atmosferyczne utrzymujące się od kilku tygodni należy określić jako korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Bez przeszkód kontynuowano wszystkie roboty drogowe , branżowe oraz budowę OUD Sulechów. Prace mostowe kontynuowano na 12 obiektach. Z 15 obiektów, płyty ustroju nośnego wykonano już na 13 obiektach, z czego na dwóch to płyty jednej nitki.

ROBOTY DROGOWE

 • Nasypy:
  - rejon km 35+665- 35+730, km 38+800 - 38+900, rejon km 40+100, rejon km 40+300, km 41+250 - 41+300, rejon km 42+500, najazdy na WD 23,
  - rejon km 26+250, km 32+050 - 32+075, rejon km 36+000, rejon km 41+900, rejon km 42+400- 42+450,
  - droga DK 3- rejon km 2+200- 2+400, rejon km 1+200,
  - najazdy na WD 26,
  - droga gminna DG- km 36+800,
 • Wykopy:
  - km 30+400- 30+600, rejon km 38+090,
  - rejon km 38+300- 38+400, rejon km 41+900,
 • Warstwa mrozochronna:
  - jezdnia prawa i lewa: km 33+900- 34+050, km 34+650- 34+800, km 34+950- 35+100, km 35+225- 35+400,
  - jezdnia prawa i lewa: km 30+350- 30+600, km 35+900- 36+100,
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - km 29+000- 29+550- jezdnia prawa, km 29+050- 29+550- jednia lewa,
  - km 29+750- 30+300- jezdnia prawa, km 29+750- 30+300- jezdnia lewa,
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - jezdnia prawa: km 29+550- 29+775, km 36+200- 36+790, km 34+125- 34+225
  - jezdnia lewa: km 29+550- 29+775, km 36+235- 36+790, km 34+125- 34+300,
  - jezdnia prawa i lewa: km 33+900- 34+050, km 34+650- 34+800, km 34+950- 35+100, km 35+225- 35+400,
 • Podbudowa bitumiczna
  - jezdnia lewa: km 28+650- 29+100 ,
  - jezdnia prawa: km 29+060- 29+510,
  - jezdnia lewa: km 29+100- 29+500,
  - teren pod magazyn soli na OUD,
 • Nawierzchnia bitumiczna
  - teren pod magazyn soli na OUD - w-wa wiążąca i ścieralna,
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 2- km 26+275 – kontynuacja,
  - PS 4- km 28+560 – kontynuacja,
  - PS 28- km 33+345 – kontynuacja,
  - PS 30- km 35+661,
  - PS 31- km 38+083,30 – kontynuacja,
  - PS 32- km 38+800,30 – kontynuacja,
  - PS 33- km 41+800 – kontynuacja,
  - PS 60- km 41+800 – kontynuacja,
  - PS 80- km 41+176
  - PR 10, PR 16, PR 62, PR 23,
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.5, Zb.f. 3.6, Zb.R. 4.4, Zb.R. 4.6, Zb.O. 4.7, Zb.f. 4.8, Zb.f. 4.13, Zb.R. 4.16 , Zb.O. 4.18,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - zakończenie montażu kabli sprężających;
  - betonowanie ustroju nośnego,
  - sprężenie ustroju,
  - rozpoczęcie rozdeskowania ustroju,
 • WD 21- km 27+826,61
  - zasypki przyczółków;
 • WD 23- km 30+592,20
  - zasypki przyczółków;
  - betonowanie bloków kotwiących,
  WD-24 – w km 32+175,51
  - demontaż rusztowań ustroju nośnego;
  - zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A,
 • WD 26- km 35+490,55
  - zakończenie zbrojenia skrzydła w osi A,
  - betonowanie skrzydła w osi A,
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie filarów w osi B,
 • WD 27- km 35+910,84
  - zasypki przyczółków;
 • WD 28- km 36+800,30
  - kontynuacja montażu deskowania i zbrojenia ustroju nośnego,
 • WD 29- km 38+472,85
  - betonowanie bloków kotwiących,
 • WS 30- 40+178,93
  - deskowanie- lewa nitka,
  - montaż zbrojenia- prawa nitka,
 • WS 31- km 40+490,15
  - zakończenie zbrojenia korpusu w osi B,
  - betonowanie korpusu w osi B,
  - zbrojenie skrzydła- II etap,
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - rozdeskowanie- prawa nitka,
  - deskowanie i zbrojenie- lewa nitka,
 • WS 34- km 42+380
  - wykonanie izolacji cienkich,
  - zasypki przyczółków,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie:
  - KD 3/1, KD 3/4, KD 3/5, KD 3/6, KD 4/2, KD 4/3, KD 4/4, KD 4/7, KD 4/11, KD 4/24, KR 45,
  - sączki podłużne w rejonie km 39+500 - 39+700,
 • Przebudowa i budowa kanalizacji san. grawitacyjnej
  - kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - T 3/1, T 4/1,
 • Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi
  - strona lewa: km 24+900- 25+150, km 27+200- 27+400,
  - strona lewa: km 26+453- 26+900, km 29+050- 29+200,
  - strona prawa: km 29+050- 29+200,
 • Sieci zewnętrzne wod- kan
  - roboty montażowe dla sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, wykonywanie zbiornika wód opadowych;
 • OUD:
  - kontynuacja robót murowych z bloczków – budynek biurowo socjalny oraz garażowy,
  - betonowanie stropu budynku garażowego oraz biurowo-socjalnego;
  roboty montażowe dla sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, wykonywanie zbiornika wód opadowych
  - przebudowa i budowa kanalizacji san. grawitacyjnej;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 37%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 51,98%

 

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,40

Roboty ziemne

%

55,42

Odwodnienie korpusu drogowego

%

25,70

Wzmocnienie podłoża

%

15,20

Warstwa mrozochronna

%

38,10

Podbudowy

%

5,70

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

54,26

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

42,70

Urządzenia obce

%

53,59

OUD Sulechów

%

14,70

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 397 osób,
 • sprzęt: 149 jednostek,

Stan na 15.08.2011 odcinek III

Warunki atmosferyczne utrzymujące się od kilku tygodni należy określić jako średnio korzystne. Opady deszczu utrudniają, lecz nie wstrzymują realizacji robót kontraktowych. Zawansowane zostały prace przy układaniu podbudowy bitumicznej na ciągu głównym S3.
Prace mostowe kontynuowano na 11 obiektach.

ROBOTY DROGOWE

 • Zdjęcie w-wy humusu:
  - drogi dojazdowe Dd 4/03, Dd 4/04;
 • Nasypy:
  - rejon km 29+825, rejon km 39+150, km 39+800-39+900, rejon km 40+100, rejon km 40+300, rejon km 40+700, rejon km 42+000,
  - km 34+900- 34+950, rejon km 35+665- 35+730, rejon km 38+100,
  - najazdy na WD 20, WD 21, WD 23 i WD 26,
  - Dd 3/02, DK 3- rejon km 2+500- 2+800;
 • Wykopy:
  - rejon km 29+575, rejon km 29+650, rejon km 38+250- 38+350;
  - km 30+400- 30+600, rejon km 35+900, rejon km 39+500;
 • Warstwa mrozochronna:
  - jezdnia prawa i lewa: km 29+750- 29+950, km 36+475- 36+775
  - jezdnia lewa: km 29+950- 30+350;
  - jezdnia prawa i lewa: km 36+100- 36+475;
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - km 27+800- 28+550- jezdnia prawa, km 27+800- 28+550- jednia lewa,
  - km 28+600- 29+000- jezdnia prawa, km 28+600- 29+050- jednia lewa;
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - jezdnia prawa: km 29+950- 30+350, km 32+425- 32+750;
  - jezdnia lewa: km 29+950- 30+350, km 31+075- 31+800;
  - jezdnia prawa: km 29+950- 29+775, km 34+450- 34+500 ;
  - jezdnia lewa: km 34+350- 34+500;
  - jezdnia lewa i prawa: km 34+650- 34+800;
 • Podbudowa bitumiczna
  - km 26+350- 26+450 jezdnia lewa, km 24+500- 25+730 jezdnia prawa;
  - jezdnia lewa: km 24+500- 25+700, km 27+740- 28+520,
  - km 28+110- 28+520 jezdnia prawa: km 27+740- 28+110;
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 2- km 26+275 – kontynuacja,
  - PS 4- km 28+560 – kontynuacja,
  - PS 7- km 29+825 – kontynuacja,
  - PS 28- km 33+345 – kontynuacja,
  - PS 31- km 38+083,30 – kontynuacja,
  - PS 33- km 41+800 – kontynuacja,
  - PS 32- km 38+800,30 – kontynuacja,
  - PS 53- km 38+083,30,
  - PS 60- km 41+800,
  - PS 84- km 41+173,
  - PR 11, PR 12, PR 24, PR 25, PR 26;
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.5, Zb.f. 3.6, Zb.R. 4.6, Zb.O. 4.7, Zb.f. 4.8, Zb.f. 4.12, Zb.f. 4.13, Zb.R. 4.16,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - kontynuacja zbrojenia ustroju nośnego;
 • WD 21- km 27+826,61
  - zasypki przyczółków;
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - kontynuacja montażu zbrojenia płyty,
  - betonowanie ustroju – I i II etap;
 • WD 25- km 32+907,86
  - zasypki przyczółków;
 • WD 26- km 35+490,55
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie korpusu w osi A;
  - betonowanie ławy fundamentowej w osi B;
 • WD 28- km 36+800,30
  - kontynuacja montażu rusztowań i deskowania ustroju nośnego,
  - zamontowanie łożysk;
 • WD 29- km 38+472,85
  - montaż kabli sprężających, sprężenie ustroju,
  - rozdeskowanie ustroju;
 • WS 30- 40+178,93
  - kontynuacja montażu deskowań nitki prawej;
 • WS 31- km 40+490,15
  - zakończenie zbrojenia korpusu w osi A,
  - betonowanie korpusu w osi A;
  - betonowanie II etapu skrzydeł i ciosów w osi A;
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - montaż kabli sprężających, sprężenie ustroju – nitka prawa,
  - rozdeskowanie – nitka prawa;
  - deskowanie - nitka lewa;
 • WS 34- km 42+380
  - zakończenie zbrojenia ściany i stropu, prawa nitka;
  - betonowanie ściany, skrzydła i stropu, prawa nitka;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie:
  - KD 3/1, KD 3/5, KD 3/6, KD 3/7, KD 3/8, KD 4/1,
  - KD 3/3, KD 3/4, KD 4/2, KD 4/12, KD 4/12a;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - łączność alarmowa: km 29+316;
  - łączność alarmowa: km 27+316, km 29+316, km 31+316;
 • Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi
  - jezdnia prawa: km 24+890- 25+350, km 26+450- 27+700;
  - strona lewa: km 25+150- 25+250;
 • Sieci zewnętrzne wod- kan
  - roboty montażowe dla sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, wykonywanie zbiornika wód opadowych;
 • OUD:
  - kontynuacja robót murowych z bloczków – budynek biurowo socjalny oraz garażowy,
  - zasypki przestrzeni pomiędzy murkami fundamentowymi pod poziom „0” – budynek garażowy;
  - betonowanie trzpieni ścian budynku garażowego;
  - betonowanie stropu budynku biurowo socjalnego;
  - przebudowa i budowa kanalizacji san. grawitacyjnej;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Nazwa

Jedn.Miary

 Wykonane łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,40

Roboty ziemne

%

53,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

17,54

Wzmocnienie podłoża

%

12,00

Warstwa mrozochronna

%

26,71

Podbudowy

%

0,00

Nawierzchnia

%

0,00

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

38,32

Urządzenia obce

%

53,20

OUD Sulechów

%

14,70

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 390 osób,
 • sprzęt: 164 jednostki,

Ostatnio dodane