Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.09.2011 odcinek I

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły bez przeszkód realizować wszystkie roboty kontraktowe. Trwa układanie podbudowy bitumicznej na ciągu głównym trasy. Roboty mostowe kontynuowano na 13 obiektach mostowych. Wykonano warstwę wiążącą z asfaltu twardolanego na pierwszym obiekcie.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 2+950-2+990; 3+010-3+050;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 9+050-9+300, w km 9+575+756;
  - przygotowanie podłoża 7+675-8+000;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w 11+200-11+275, km 11+150-11+185,;
  - wykonanie nasypu zbrojonego na kolumnach przemieszczeniowych w km 10+160-10+450;
  - wymiana gruntu w km 10+200-10+450(L);
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 16+075-16+175;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  -wykonanie zasypek przepustów; wykonanie kanalizacji deszczowej, regulacja studzienek wpustowych w km 11+226-11+300;
  - wykonanie zasypek przepustów; wykonanie kanalizacji deszczowej w km 2+900-2+950, 3+095-3+300, 14+673, 16+100, 16+260;
 • Podbudowy:
  JEZDNIA LEWA:
  - wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 16+150-16+200 ; w km 7+650-8+000,9+050-9+300;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 7+225-7+600, w km 8+0250-8+950,11+325-11+550,16+075-16+200;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 2+450-2+900, 3+350-3+990, 7+225-7+600, 8+0250-8+950, 11+325-11+550, 12+050-13+700, , 15+850-16+200 ; 16+075-16+200;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 2+450-2+800, 10+610-10+715, 10+750-11+130 ; w km 14+160-14+220,14+590-14+750;
  - wykonanie II warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 10+610-11+130; w km 14+096-14+220,14+560-14+760;
 • JEZDNIA PRAWA:
  - wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 4+000-4+350, w km 7+650-8+000; 8+0250-8+950, 16+075-16+200 ;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 3+350-3+990, w km 4+600-4+750; 11+325-11+600, 15+850-16+200; 16+150-16+200;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 2+450-2+900, 3+350-3+990, 11+325-11+600, 12+050-13+700, 16+150-16+200;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 14+660-14+760,15+850-16+240;
  - wykonanie II warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 10+630-11+170; w km 14+560-14+760,16+150- 16+840;
 • Elementy ulic:
  - ułożenie ścieków przykrawędziowych w km 14+100-14+350;
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09
  - wykonanie warstwy nasypu z gruntu z dokopu - kontynuacja;
 • Droga rolnicza w km 8+000,00 – kontynuacja wykonania nasypu z gruntu z dokopu;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 – kontynuacja wykonania warstw nasypu,
 • Droga powiatowa 1218F 11+197,80 – profilowanie skarp, humusowanie skarp w km 0+550-0+850,
 • Droga gminna km 13+540,32 - profilowanie i zagęszczenie podłoża, rozpoczęcie wykonania nasypu z gruntu z dokopu,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu (nasyp zbrojony),
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja budowy nasypu,
 • Węzeł "MIĘDZYRZECZ" w km 0+836.29
  - wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie;
  - wykonanie podbudowy pod wyspę na DK-3, ułożenie kostki, prace wykończeniowe,
 • Drogi dojazdowe
  - profilowanie podłoża; osuszanie podłoża wapnem na dd 1/26,dd 1/26a,dd 1/27,dd 1/28,dd 1/29,dd 1/30;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu na dd 1/23, dd 1/23b; dd 1/26,dd 1/26a,dd 1/27,dd 1/28,dd 1/29,dd 1/30,dd 1/32;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - kontynuacja montażu konstrukcji stalowej oraz szalunków ustroju nośnego;
 • WS-02A - zbrojenie i szalowanie 1 elementu (strop);
  - zabetonowano I etap stropu;
  - kształtowanie i porządkowanie terenu;
  - montaż elementów muru T-wall podpora S1,S2;
  - montaż prowadzeń bocznych na wytwórni elementów;
  - montaż lin i zakotwień nitka "wsch.";
  - zbrojenie 1 elementu nitka 'zach.';
  - montaż szalunków na zbrojarni;
  - montaż szalunków i deskowań - nitka "zach.";
 • WS-04 - zakończenie zbrojenia i zabetonowanie kap chodnikowych;
  - izolacja płyt przejściowych;
  - beton ochronny na płytach przejściowych "A","C";
 • WS-05 - zakończenie zbrojenia i zabetonowanie kap chodnikowych;
  - izolacja i beton ochronny płyt przejściowych;
  - montaż kotew;
  - izolacja ustroju;
 • WD-06 - zakończenie zbrojenia i zabetonowanie kap chodnikowych;
  - wykonano warstwę wiążącą z asfaltu twardolanego;
 • WS-07 - zakończenie zbrojenia i zabetonowanie kap chodnikowych;
  - izolacja płyt przejściowych;
  - beton ochronny płyt przejściowych;
 • WS-08 - kontynuacja zasypki za przyczółkiem "C”;
  - zabetonowanie kap chodnikowych;
  - betonowanie skrzydełek podpora "A";
 • WS-09 - zasypka stóp fundamentowych "F";"G","H","I","J";
  - zagęszczanie podłoża i zasypki za przyczółkiem "A, K";
  - pompowanie wody podpora "J";
  - zaszalowanie i zabetonowanie ciosów "H","I","J","K";
  - rozpoczęcie górnej izolacji przyczółka "A";
  - prace przy zasilaniu obiektu;
  - zbrojenie belek na płyty przejściowe;
  - rozszalunek ciosów "H","I","J","K";
  - betonowanie ciosów podłożyskowych podpory "I" zach;
  - przygotowanie do montażu łożysk podpory "H","I","J","K";
 • WD-10 - kontynuacja zasypek przy podporze "A";
  - montaż deskowań i zbrojenia kap chodnikowych;
  - zabetonowanie płyty przejściowej przy podporze "C";
  - kontynuacja montażu krawężników;
 • WS-11 - zakończenie zasypki za przyczółkiem podpory "B";
  - zbrojenie płyty przejściowej przyczółka "B";
  - beton wyrównawczy pod płyty przejściowe;
  - beton ochronny podpora "A";
 • WD-12 - kontynuacja montażu zbrojenia i szalunków kap chodnikowych;
  - kontynuacja montażu krawężników;
  - wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe;
  - zbrojenie płyt przejściowych;
 • WD-13 - montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych oraz płyt przejściowych;
  - wykonanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe;
 • WD-14 - zasypka przyczółka 'A',"C";

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego kablowego
  - E1/5 - Oświetlenie węzła "Międzyrzecz Płd" - wykonywanie fundamentów pod słupy oświetleniowe;
  - E1/8 - Oświetlenie drogi S3 przy MOP Sosnówka - wykonanie przepustów pod oświetlenie;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - Tł 1 - w km 0+000 - 17+100 Budowa rurociągu 6-otworowego - rozpoczęcie prac przy montażu rurociągu 6-otworowego;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 39,50 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 35,33 %

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

98,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

23,40

Wzmocnienie podłoża

%

71,68

Warstwa mrozochronna

%

42,20

Podbudowy

%

25,10

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

26,70

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

47,64

Urządzenia obce

%

29,34

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 298 osób,
 • sprzęt: 190 jednostek,

Stan na 15.09.2011 odcinek I

Warunki atmosferyczne należy określić jako korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. W ostatnim okresie zaawansowane zostały drogowe roboty bitumiczne na ciągu głównym trasy (podbudowy bitumiczne). Roboty mostowe kontynuowano na 13 obiektach mostowych. Rozpoczęto przygotowania do nasuwania ustroju nośnego na obiekcie WS-02A.

 

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 1+400-1+450;
  - wykonanie nasypu z gruntu wykopu w km 3+000-3+075; 3+150-3+350;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp w km 5+800,6+300;
  - wykonywanie nasypu z gruntu z wykopu w km 9+610-9+756;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w 11+200-11+275 ;
  - wykonanie nasypu zbrojonego na kolumnach przemieszczeniowych w km 10+150-10+450;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 15+700-16+200;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - wykonanie zasypek przepustów;
  - wykonanie kanalizacji deszczowej w km 8+100-8+770, rondo Międzyrzecz łącznica C, D;
 • Podbudowy:
  JEZDNIA LEWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 8+000-8+950, 11+275-11+800, 12+450-12+700, 13+350-13+650, 15+600-16+075 ;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 10+600-11+150; km 15+900-16+075;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 13+700-14+160, 14+220-14+590, 14+740-15+520;
  - wykonanie II warstwy podbudowy z BA 0/25 w km13+710-14+090;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 8+450-8+650,11+600-11+800, 15+900-16+075;
  JEZDNIA PRAWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 11+275-11+800,12+350-12+750,13+450-13+525,15+900-16+050 ;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 11+550-11+800, 12+450-12+750, 13+350-13+625, 15+984-16+075;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 10+600-11+150 ; w km 12+700-13+200,13+350-13+700,15+900-16+075 ;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 13+700-14+050,15+520-14+660;
  - wykonanie II warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 15+310-15+840;
 • Droga krajowa NR 3 km 1+151,09
  - wykonanie warstwy nasypu w km 0+350-0+750; 0+500-0+550;
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 0+000-0+050;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 0+000-0+050;
 • Droga gminna w km 3+007,99 – odhumusowanie oraz wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp;
 • Droga rolnicza w km 8+000,00 – wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 0+100-0+192;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 – kontynuacja wykonania warstw nasypu,
 • Droga powiatowa 1218F 11+197,80 – profilowanie skarp;
 • Droga gminna km 13+540,32 - wykop wraz z korytowaniem, profilowanie i zagęszczenie podłoża;
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu (nasyp zbrojony),
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja budowy nasypu,
 • Węzeł "MIĘDZYRZECZ" w km 0+836.29
  - wykonie warstwy nasypu z gruntu z dokopu (na rondzie);
  - profilowanie i zagęszczenie w-wy mrozochronnej na łącznicy C i D w km 0+000-0+400;
  - wykonanie w-wy stabilizacji na łącznicy C i D w km 0+000-0+400;
 • Drogi dojazdowe
  - wykonanie nasypu na dd /23, dd 1/23b;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - kontynuacja montażu konstrukcji stalowej pod ustrój nośny;
 • WS-02A - montaż form wytwórni;
  - demontaż szalunków "J1", "K1", "K2";
  - demontaż (rozbiórka) szalunków;
  - ustawianie prowadzeń bocznych konstrukcji betonowej;
  - izolacja słupów "K", "J";
  - ustawianie łożysk tymczasowych na podporze "A";
  - zakładanie podestów na slupach;
  - kształtowanie i porządkowanie terenu;
  - składanie "AWANBEK";
  - ustawianie podestów roboczych pod siłowniki do nasuwania;
  - rozpoczęcie szalowania i zbrojenia 1 segmentu;
  - montaż tymczasowych łożysk ślizgowych podpora "B","C";
 • WS-04 - zasypka przyczółka "A - kontynuacja;
  - zakończenie zasypek przyczółka B;
  - montaż deskowań kap chodnikowych;
  - wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe;
  - izolacja kap chodnikowych;
 • WS-05 - chudy beton pod płyty przejściowe;
  - zbrojnie płyt przejściowych;
  - betonowanie płyt przejściowych;
  - betonowanie dylatacji;
  - izolacja płyt przejściowych;
 • WD-06 - izolacja kap chodnikowych,
  - montaż zbrojenia i deskowań kap chodnikowych ;
 • WS-07 - zbrojenie przyczółka "A";
  - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych;
 • WS-08 - zasypki za przyczółkiem "A i C”;
  - zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych;
 • WS-09 - ustawianie płyt pod rusztowanie; zagęszczanie podłoża pod rusztowania; pompowanie wody;
  - zbrojenie głowicy "I" zach;
  - rozszalunek korpusu przyczółka "K";
  - ustawianie szalunku korpusu "J";
  - zakończenie szalowania i betonowanie głowicy "J" wsch i zach;
  - rozszalunek skrzydełek;
  - ustawianie i zalewanie łożysk;
  - szalunek ciosów podpory "G" wsch; zach;
  - rozszalunek głowicy "J" wsch, zach
  - szalunek ciosów "H';
  - betonowanie ciosów podpory "G" wsch, zach;
  - izolacja przyczółka "K"; izolacje stopy i trzonu "J" wsch;
 • WD-10 - zasypka przy podporze "A i C";
  - montaż deskowania kap chodnikowych;
  - wykonanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową;
  - montaż krawężników;
 • WS-11 - zasypki za przyczółkiem podpory "B";
  - montaż deskowania kap chodnikowych;
  - przygotowanie kap do izolacji;
 • WD-12 - zasypki za przyczółkami podpór ;
  - montaż zbrojenia kap chodnikowych;
  - montaż krawężników;
 • WD-13 - wykonywanie warstw zasypki za przyczółkami; formowanie stożków;
  - montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych;
 • WD-14 - przygotowanie kap chodnikowych do izolacji;
  - demontaż rusztowania ustroju nośnego, rozszalowanie ustroju nośnego;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa linii elektroenergetycznych średniego napięcia
  • E1/6 - Linia SN 15 kV zasilająca MOP Sosnówka - Montaż osłon przeciw ptactwu linia oraz podłączenie do sieci;
 • Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego kablowego
  • - E1/5 - Oświetlenie węzła "Międzyrzecz Płd" - wykonanie przepustów pod kable oświetleniowe;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  • Tł 1 - w km 0+000 - 17+100 Budowa rurociągu 6-otworowego - wykonanie przepustów na potrzeby łączności alarmowej w km 3+350, 7+350;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 38%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 35,33%

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,00

Roboty ziemne

%

97,40

Odwodnienie korpusu drogowego

%

21,62

Wzmocnienie podłoża

%

52,70

Warstwa mrozochronna

%

37,81

Podbudowy

%

11,07

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

23,06

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

46,17

Urządzenia obce

%

28,84

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 278 osób,
 • sprzęt: 184 jednostki,

Ostatnio dodane