Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.09.2011 odcinek II

Dzięki korzystnym i sprzyjającym realizacji robót warunkom atmosferycznym roboty kontraktowe prowadzone były bez przeszkód. Na trasie głównej trwa już układanie podbudowy bitumicznej. Roboty mostowe kontynuowane były na 4 obiektach. Na WS-17 kontynuowana jest budowa wytwórni elementów ustroju nośnego.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów w celu uciąglenia trasy głównej przy obiektach mostowych oraz w km 24+250 – 24+425, ; droga rolnicza w km 0+000 – 0+123, 0+174-0+260, węzeł Świebodzin Południe – Łącznice A, BC, D, najazd na WD-18;
 • Warstwa mrozochronna
  - DK3 w km 0+000-0+260;
  - Węzeł Świebodzin PD i PN;
  - km17+600-18+000 – str. prawa;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
  - km 19+000 - 19+500 ;
  - rondo Świebodzin PN i PD;
  - km17+600 – 18+000;
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 21+500-21+800 – str. prawa;
  - km 21+600-21+800 – str. lewa;
  - rondo Świebodzin PN;
 • Podbudowa bitumiczna
  - km 23+740-24+240 – str. lewa (II warstwa);
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik filtracyjny 2.4 – wykonanie w-wy dociążającej;
  - zbiornik filtracyjny 2.8 – wykonywanie murka oporowego;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - sprężono ustrój nośny – nitka lewa oraz zainiektowano kanały kablowe;
  - rozpoczęto demontaż deskowań i rusztowań ustroju nośnego – nitka lewa;
  - rozpoczęto demontaż płyt drogowych;
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zabetonowano skrzydła podpory C;
  - zakończono rozdeskowanie skrzydeł przy podporze C;
  - trwają zasypki pod płytę przejściową podpory C;
  - wykonano chudy beton pod płyty przejściowe przy podporze A;
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zabetonowano fundamenty podpory E, F, Y i G;
  - zabetonowano słupy podpory J, H2+I wsch.;
  - zakończono deskowanie oczepu S i W – wsch.- trwa zbrojenie;
  - trwa deskowanie oczepu W – zach.,
  - zabetonowano korpus podpory Z – str. zach.;
  - rozdeskowano korpus podpory Z – str. zach.;
  - zakończono skuwanie pali,
  - trwają izolacje i zasypki podpór;
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano fundamenty wytwórni, trwa deskowanie ścian;
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - zakończenie montażu deskowania ustroju nośnego,
  - rozpoczęto montaż zbrojenia ustroju nośnego oraz osłonek do kabli sprężających;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - montaż prefabrykatów przepustów węzła Świebodzin Płn,
  - zasypki przepustów rurowych na łącznicach węzła Świebodzin Północ i Południe;
  - budowa kanalizacji deszczowej w km 19+600-19+700 (kanał deszczowy w pasie rozdziału);
  - montaż wylotów ze studni do rowów w km 22+000 – 22+600; 17+600;
  - prace przy umocnieniach wlotu/wylotu przepustu skrzynkowego w km 21+590;
 • Budowa przepustów kablowych pod oświetlenie w km 17+500, 17+600,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 39,50 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 33,68 %

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,45

Roboty ziemne

%

98,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

27,30

Wzmocnienie podłoża

%

17,70

Warstwa mrozochronna

%

62,56

Podbudowy

%

18,70

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

24,35

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

30,20

Urządzenia obce

%

55,31

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 113 osób,
 • sprzęt: 36 jednostek,

Stan na 15.09.2011 odcinek II

Warunki atmosferyczne należy określić jako korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Zawansowane zostały roboty przy układaniu podbudowy bitumicznej na ciągu głównym trasy. Roboty mostowe kontynuowane były na 5 obiektach. Wykonano już ustroje nośne na dwóch z pięciu obiektów. Na WS-17 trwa budowa wytwórni elementów ustroju nośnego.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - profilowanie skarp i rowów w km 18+600-18+700 – str. prawa,
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów km 17+490 – 17+539, km 17+568 – 17+610, km 19+500-19+675, węzeł Świebodzin Północ – Łącznica D ; droga rolnicza w km 0+000 – 0+123, 0+174-0+300, węzeł Świebodzin Południe – Łącznice A, BC, D, rondo DK3, najazd na WD-18
 • Warstwa mrozochronna
  - km 19+000 – 19+500 ;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
  - km 18+400 - 19+000 str. lewa;
  - km 18+950 – 19+325 str. lewa;
  - km 22+750 – 23+220 str. lewa;
 • Elementy ulic
  - kontynuacja układania krawężników i kostki granitowej na rondzie Świebodzin Północ;\
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik filtracyjny 2.1 – rozpoczęcie układania płyt ażurowych i warstwy filtracyjnej;
  - zbiornik filtracyjny 2.2 – rozpoczęcie układania płyt ażurowych oraz w-wy dociążającej geomembranę;
  - zbiornik filtracyjny 2.3 – roboty ziemne (wykop, nasyp);
  - zbiornik filtracyjny 2.7 – rozpoczęcie wykonywania wykopu;
  - zbiornik filtracyjny 2.8 – zakończenie wykopów;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 - w km 17+554
  - zakończenie deskowania ustroju nośnego – nitka lewa;
  - montaż wyposażenia oraz osłonek kabli sprężających – nitka lewa;
  - zabetonowanie ustroju – nitka lewa;
 • WD 16 - w km 17+934,55
  - rozpoczęcie zasypek przy przyczółku A (pod płytę przejściową);
  - trwa deskowanie i zbrojenie skrzydeł przy podporze C;
 • WS 17 - w km 20+273,65
  - zabetonowano fundament M, H2;
  - zakończono deskowanie i zbrojenie oraz zabetonowano słupy podpory N;
  - zakończono deskowanie i zabetonowano oczep w osi T - jezdnia wsch.;
  - trwa zbrojenie oczepu w osi T - jezdnia wsch.
  - wykonano wykopy i w-wy chudego betonu na podporze C i Y;
  - zakończono deskowanie, zbrojenie i zabetonowano korpus przyczółka Z – jezdnia wsch.;
  - kontynuacja zasypek, skuwania głowic pali oraz wykonywania izolacji,
  - zabetonowano fundament podpory L;
  - wykonano wykopy pod fundamenty wytwórni;
  - wykonano wszystkie wykopy i chude betony podpór (za wyj. podpory I);
 • WD 18 - w km 21+319,43
  - zakończenie montażu muru oporowego T-Wall ;
  - trwa zasypka murów oporowych,
 • WD 19 - w km 22+657,77
  - kontynuacja montażu deskowania ustroju nośnego,

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - budowa kanalizacji deszczowej KR57e1, KR57e5, KR57e4, KR57e3, KR57e6;
  - budowa kanalizacji deszczowej KR15a, KR15b, KR15c, KR15d, KR15f;
  - wykonanie studni S1 DK3 w km 0+112, 0+181,5;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - kontynuacja budowy rurociągu światłowodowego dla łączności alarmowej w km 19+650,
 • Budowa przepustów kablowych pod oświetlenie w km 17+500, 17+600, DK3, Rondo Świebodzin Południe w km 0+120;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 38%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 33,68%

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,45

Roboty ziemne

%

97,82

Odwodnienie korpusu drogowego

%

26,15

Wzmocnienie podłoża

%

17,70

Warstwa mrozochronna

%

59,66

Podbudowy

%

15,63

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

22,12

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

28,04

Urządzenia obce

%

55,31

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 103 osoby,
 • sprzęt: 30 jednostek,

Ostatnio dodane