Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.09.2011 odcinek III

Warunki atmosferyczne określić należy jako korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Trwają przygotowania do układania warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego na pierwszych obiektach. Prace mostowe kontynuowano na 13 obiektach mostowych.

ROBOTY DROGOWE

 • Nasypy:
  - droga DD 4/09, Dd 4/03, DW 277;
  - trasa główna rejon km 38+700, rejon km 40+000- 40+300, 39+150, 40+300, 40+250, 38+700;
  - DK3 - km 1+950, km 1+600- 1+800,
  - najazd na WD 20, WD 21 i WD 25,
 • Wykopy:
  - rejon km 41+770;
 • Warstwa mrozochronna:
  - km 38+090- 38+425, rejon 28+600;
  - jezdnia lewa i prawa: km 36+790- 36+850;
  - DK3- km 1+700- 2+050;
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - km 33+300- 33+900 jezdnia lewa i prawa;
  - km 35+900- 36+800 jezdnia lewa i prawa;
  - km 35+900- 36+750 jezdnia prawa;
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
  - droga Dd 3/07;
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - jezdnia prawa i lewa: km 28+550- 28+650, km 38+083,
  - DK 3- km 2+050- 3+110;
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS-2, km 26+275 – kontynuacja,
  - PS 4- km 28+560 – kontynuacja,
  - PS 29- km 35+162,80,
  - PS-31, km 38+083,30,
  - PS 32- km 38+800,30,
  - PS-39, DD 4/03
  - PS 80- km 41+176,
  - PS 84- km 41+173 – kontynuacja,
  - PR 59, PR 36, PR 37, PR 41, PR 74, PR 75;
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.6, Zb.R. 4.6, Zb.O. 4.7, Zb.O 4.10, Zb.R 4.16, Zb.O. 4.17, Zb.O. 4.18 (R)
 • Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą
  - km 24+500- 25+700;
  - km 26+300- 26+900, km 27+900- 28+350;
 • Transport materiału na plac budowy
  - km 38+500, teren MOP;
 • Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi
  - strona lewa: km 30+715- 31+540;
  - strona prawa: rejon km 30+000, km 30+715- 31+075;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - zbrojenie ścianek zaplecznych - kontynuacja;
  - zabetonowano ściankę zapleczną w osi A;
  - wykonywanie izolacji cienkich;
  - wykonywanie izolacji grubych płyty;
 • WD 21- km 27+826,61
  - zbrojenie ścianek zaplecznych;
  - zabetonowanie ścianki zaplecznej w osi C;
 • WD 23- km 30+592,20
  - zasypki przyczółków - kontynuacja;
  - zbrojenie kap chodnikowych;
  - trwa montaż dylatacji;
  - rozpoczęto montaż krawężnika;
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - kontynuacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej;
  - montaż kolektora odwodnieniowego – w toku;
  - zakończono montaż łożysk;
 • WD 25 - w km 32+907,86
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie ścianek zaplecznych ;
  - zbrojenie kap chodnikowych;
  - rozpoczęto montaż krawężnika;
 • WD 26- km 35+490,55
  - zbrojenie korpusu w osi C;
 • WD 28 - km 36+800,30
  - rozdeskowanie ustroju nośnego,
 • WD 29 - km 38+472,85
  - wykonywanie izolacji grubych płyty;
  - zbrojenie ścianek zaplecznych;
 • WS 30 - 40+178,93
  - sprężenie ustroju;
 • WS 31- km 40+490,15
  - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - sprężenie ustroju;
  - rozdeskowanie ustroju nośnego – lewa nitka;
 • WS 33 – w km 41+176,35
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
 • WS 34 - km 42+380
  - zbrojenie płyt przejściowych - kontynuacja;
  - wykonywanie izolacji grubych płyty;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie:
  - kanalizacja deszczowa KD 3/1, KD 4/11, KD 4/11a, KD 4/16, KD 4/17, KD 4/24
 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej
  - W8-W9;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - budowa łączności alarmowej - odc. 3 i 4
 • OUD:
  - wykonanie izolacji i ocieplenie ścian – budynek socjalno-biurowy,
  - zbrojenie fundamentów i murów – magazyn soli;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 39,50 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 48,82 %

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,40

Roboty ziemne

%

70,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

30,15

Wzmocnienie podłoża

%

25,54

Warstwa mrozochronna

%

53,40

Podbudowy

%

15,60

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

59,20

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

51,40

Urządzenia obce

%

53,59

OUD Sulechów

%

16,20

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 338 osób,
 • sprzęt: 130 jednostek,

Stan na 15.09.2011 odcinek III

Warunki atmosferyczne określić należy jako korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Bez przeszkód kontynuowano wszystkie roboty drogowe, branżowe oraz budowę OUD Sulechów. Zawansowane zostały roboty bitumiczne na ciągu głównym trasy (podbudowy bitumiczne). Prace mostowe kontynuowano na 12 obiektach. Z 15 obiektów, płyty ustroju nośnego wykonano już na 14 obiektach mostowych.


ROBOTY DROGOWE

 • Nasypy:
  - rejon km 26+250, km 32+875- 32+950, rejon km 35+665- 35+730,
  - rejon km 38+050- 38+100, rejon km 38+700, rejon km 38+850, rejon km 39+150,
  - rejon km 39+950, rejon km 40+300, rejon km 41+300, rejon km 41+700, rejon km 42+500,
  - rejon km 41+900, rejon km 42+500, DG- km 36+800, Dd 3/02;
  - droga dojazdowa Dd 3/02,
  - najazd na WD 25 i WD 26,
  - DK 3 - rejon km 1+600- 1+700, km 1+950
 • Wykopy:
  - rejon km 38+425;
 • Warstwa mrozochronna:
  - jezdnia prawa i lewa: km 34+900- 34+950,
  - jezdnia prawa: km 32+800- 32+875;
  - jezdnia prawa i lewa: km 31+975- 32+075, km 32+300- 32+375, km 32+900- 32+950, km 33+300- 33+375, km 38+000- 38+075;
  - DK 3- km 1+975- 3+110
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - km 29+500- 29+700- jezdnia lewa i prawa,
  - km 30+700- 31+600- jezdnia prawa;
  - km 30+700- 31+400- jezdnia lewa
  - km 31+100- 31+900- jezdnia prawa
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - jezdnia prawa: km 35+900- 36+200 ;
  - jezdnia lewa: km 30+350- 30+600, km 32+550- 32+875, km 35+900- 36+225;
  - jezdnia prawa i lewa: km 34+800- 34+900, km 38+000- 38+075;
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 2- km 26+275 – kontynuacja,
  - PS 4- km 28+560 – kontynuacja,
  - PS 30- km 35+661 – kontynuacja,
  - PS 33- km 41+800 – kontynuacja,
  - PS 60- km 41+800 – kontynuacja,
  - PS 84 - km 41+173,
  - PR 15,
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.6, Zb.R. 4.4, Zb.R. 4.6, Zb.O. 4.7, Zb.f. 4.8, Zb.f. 4.13, Zb.R. 4.16, Zb.O. 4.18 ;
 • Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą
  - km 24+500- 25+000

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - zasypki za przyczółkami;
  - zbrojenie ścianek zaplecznych;
  - zabetonowano bloki kotwiące;
  - rozdeskowanie ustroju nośnego;
 • WD 21- km 27+826,61
  - zasypki przyczółków - kontynuacja;
  - zabetonowano bloki kotwiące;
 • WD 23- km 30+592,20
  - zasypki przyczółków - kontynuacja;
  - zakończenie izolacji grubych;
  - zbrojenie ścianek zaplecznych;
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - zbrojenie płyt przejściowych;
  - zabetonowano ściankę zapleczną w osi A;
  - wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej;
  - zakończenie izolacji grubych;
 • WD 25 - w km 32+907,86
  - zakończenie izolacji grubych;
  - zasypki za przyczółkami;
 • WD 26- km 35+490,55
  - wykopy pod podporę C;
 • WD 27- km 35+910,84
  - zasypki przyczółków - kontynuacja;
  - zakończenie izolacji grubych;
 • WD 28- km 36+800,30
  - zakończenie montażu zbrojenia ustroju nośnego,
  - betonowanie ustroju nośnego,
 • WS 30- 40+178,93
  - kontynuacja zbrojenia i deskowania - lewa nitka,
  - zabetonowano ustrój nośny - prawa nitka,
  - montaż kabli sprężających i sprężenie ustroju;
  - rozdeskowanie – prawa nitka;
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zakończenie deskowania i zbrojenia ustroju - lewa nitka;
  - betonowanie ustroju nośnego lewa nitka;
  - zabetonowano bloki kotwiące;
  - izolacje podpór;
  - zbrojenie ścianek zaplecznych;
 • WS 33 – w km 41+176,35
  - zakończenie izolacji grubych;
 • WS 34- km 42+380
  - zbrojenie płyt przejściowych;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie:
  - kanalizacja deszczowa KD 3/4, KD 3/5, KD 3/6, , KD 4/3, KD 4/4; 5 KD 4/6, KD 4/7, KD 4/10, KD 4/11a
 • Przebudowa i budowa kanalizacji san. grawitacyjnej
  - kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KS1- KS2, KS3- KS4;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - łączność alarmowa: km 25+000;
 • Sieci zewnętrzne wod- kan
  - kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
 • OUD:
  - betonowanie schodów żelbetowych i wieńców;
  - kontynuacja robót murowych z bloczków – budynek garażowy,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 38%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 48,82% (po korekcie przedmiaru)

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,40

Roboty ziemne

%

66,64

Odwodnienie korpusu drogowego

%

28,82

Wzmocnienie podłoża

%

25,54

Warstwa mrozochronna

%

50,33

Podbudowy

%

12,73

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

57,06

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

50,82

Urządzenia obce

%

53,59

OUD Sulechów

%

14,90

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 351 osób;
 • sprzęt: 124 jednostki,

Ostatnio dodane