Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.09.2011 odcinek II

Korzystne warunki atmosferyczne panujące w ostatnim okresie sprzyjały realizacji robót kontraktowych.

ROBOTY DROGOWE

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  - odhumusowanie drogi serwisowej nr 6 - km 2+300 ÷ 2+400
  - wycinka drzew - km 0+900 ÷ 1+300
  - budowa drogi serwisowej DS-1 - km 4+150 ÷ 4+700
  - budowa drogi serwisowej DS-6 - km 0+020 ÷ 0+450
  - profilowanie 1 warstwy DS-6 - km 0+000 ÷ 0+400
  - rozpoczęcie wymiany gruntu DS-6 km 0+500 ÷ 0+550
  - wymiana gruntów słabonośnych na drodze ekspresowej S3 - km 4+000 ÷ 4+150, km 3+650 ÷ 3+700
  - budowa 1 warstwy nasypu DS-6 - km 0+100 ÷ 0+300, km 0+350 ÷ 0+400
  - sortowanie i przygotowanie drewna do wywozu na plac docelowy - km 0+900 ÷ 1+300
  - wywożenie karczy na plac docelowy - km 0+900 ÷ 1+300
  - wywożenie odrośli - km 0+900 ÷ 1+300
  - wywożenie drewna na plac docelowy - km 0+900
  - wywóz humusu po badaniach archeologicznych - km 3+800, km 4+300
  - montaż pułapek łownych - km 5+000 ÷ 6+300
  - wymiana gruntu DS-1 - km 3+860 ÷ 4+150
  - wymiana gruntu DS-6 - km 0+550 ÷ 0+650
  - profilowanie podłoża pod stabilizację DS-1 - km 4+350 ÷ 4+790
 • SEKCJA 1B (km 4+736,50 ÷ 10+100)
  - odhumusowanie drogi ekspresowej S3 - km 7+000 ÷ 7+200, km 8+360 ÷ 8+800
  - karczowanie drzew i krzewów - km 4+700 ÷ 5+000, km 7+500 ÷ 9+900
  - wywożenie karczy - km 9+800 ÷ 10+300
  - wycinka drzew - km 6+050 ÷ 6+200
  - kontrola wykonanych ogrodzeń zapobiegających migracji zwierząt - km 5+200
  - wykonanie ogrodzenia zapobiegającego migracji zwierząt - km 5+000 ÷ 6+300
  - wycinka odrośli - km 5+000 ÷ 6+100, km 6+200 ÷ 9+450
  - wywożenie odrośli - km 4+000 ÷ 5+000, km 6+700 ÷ 9+500
  - sortowanie i przygotowanie drewna do wywozu - km 6+050 ÷ 6+200
  - badanie geotechniczne - badanie sondą CPT - km 9+050 ÷ 10+100
  - zrywka drewna - km 7+500 ÷ 8+600
  - zdjęcie ściółki leśnej – droga ekspresowa S3 - km 8+100 ÷ 8+700
 • SEKCJA 2A (km 10+100 ÷ 14+575,33)
  - odhumusowanie drogi ekspresowej S3 - km 10+700 ÷ 13+400, km 13+500 ÷ 13+750, km 13+800 ÷ 13+860, km 14+400 ÷ 14+625
  - karczowanie - km 9+900 ÷ 11+400
  - wywożenie karczy - km 10+300 ÷ 11+800
  - rąbanie odrośli - km 14+550
  - badanie geotechniczne - badanie sondą CPT - km 10+100 ÷ 12+000
 • SEKCJA 2B (km 14+575,33 ÷ 18+040)
  - badania geotechniczne – wykonanie otworów badawczych – obiekt PZD 12 - km 11+400 ÷ 12+000
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 10 - km 17+700 ÷ 17+750
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km (17+100) – warstwa 9- km 16+310 ÷ 16+450
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km (15+900) – warstwa 8 - km 16+310 ÷ 16+360, km 16+800 ÷ 16+900
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 7 - km 16+350 ÷ 16+400
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 4 - km 16+700 ÷ 16+800
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 2 - km 15+000 ÷ 15+250
  - zabezpieczenie podłoża po zdjęciu warstwy ściółki leśnej - km 15+250 ÷ 15+500
  - wywożenie karczy na plac docelowy - km 17+600

ROBOTY MOSTOWE

 • PZD-12(km 16+250)
  - wykonanie wykopów pod fundamenty podpór,
  - przygotowanie dna wykopów pod fundamenty podpór,
  - ułożenie betonu wyrównawczego pod fundamenty podpór,
  - przygotowanie obrysu szalunków fundamentów podpór na betonie wyrównawczym,
  - montaż szalunków na podporach 1, 2 i 3.

ROBOTY BRANŻOWE

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  Roboty telekomunikacyjne:
  - budowa kanalizacji 2-rurowej od studni nr 16 do studni nr 15 - ułożenie rur dł. 91m w wykopnie głębokości 90cm, całkowite zasypanie i zagęszczenie, wyrównanie terenu - km 1+600
  - budowa studni SKR2 nr 15 - km 1+600
  - budowa kanalizacji 2-rurowej od studni nr 15 do studni nr 14 ułożenie rur dł. 107m w wykopnie, całkowite zasypanie i zagęszczenie - km 1+600
  - budowa studni SKR2 nr 16 - km 1+600
  - budowa studni SKR2 nr 14 - km 1+600
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 16 w kierunku SKR17 ułożenie rur 104m, zasypanie i zagęszczenie - km 1+600
  - budowa kanalizacji SKR2 nr 17 - km 1+600
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 14 do SKR nr 12 ułożenie rur dł. 76m, zagęszczenie - km 1+600
  - budowa studni SKR12 - km 1+600
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 12 do SKR2 nr11 ułożenie rur dł. 12m, zagęszczenie - km 1+200
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 11 do SKR nr10 długości 126m, zagęszczone - km 1+200
  - budowa studni SKR2 nr 11 - km 1+200
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 10 do SKR2 nr 09 niezasypane niezagęszczone (85 mb) - km 1+100
  - budowa studni SKR2 nr 9 oraz nr 10 - km 1+100

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
15,70
Roboty ziemne
%
0,00
Odwodnienie korpusu drogowego
%
0,00
Kanalizacja deszczowa
%
0,00
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia zabezpieczające ruch
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń i inne roboty drogowe
%
0,00
Roboty mostowe
%
0,00
Roboty branżowe
%
0,00

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie:
  − kadra kierownicza 13 osób
  − obsługa techniczna 56 osób
  − personel fizyczny 25 osób
 • sprzęt:
  − maszyny i urządzenia 32 szt.
  − środki transportu 15 szt.
  − inny sprzęt 11szt.

Stan na 15.09.2011 odcinek II

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Prowadzony jest stały nadzór archeologiczny, przyrodniczy i saperski, który będzie trwał przez cały okres kontraktu.
 • Roboty rozbiórkowe zostały zakończone.
 • Trwają prace wywozu materiałów rozbiórkowych na plac składowy.

ROBOTY DROGOWE

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  - odhumusowanie drogi ekspresowej S3 - km 3+000 ÷ 3+600
  - odhumusowanie drogi serwisowej nr 6 - km 0+464 ÷ 1+100, km 1+600 ÷ 2+200
  - wykonanie ogrodzenia, - km 3+200 ÷ 3+350
  - zapobiegającego migracji zwierząt - km 3+200 ÷ 3+350
  - nadzór archeologiczny - km 3+350 ÷ 5+290
  - badanie geotechniczne sondą CPT - km 1+800 ÷ 3+000, km 3+100 ÷ 4+850
  - badania geotechniczne- wykonywanie otworów badawczych - km 0+(-)400 ÷ 4+736,50
  - zagęszczenie drogi serwisowej nr 1 - km 4+400 ÷ 4+700
  - wywóz humusu po wykopach archeologicznych - km 4+700
  - wycinka drzew - km 0+050 ÷ 1+500, km 4+500
  - zagęszczenie podłoża DS-6 - km 0+050 ÷ 0+400
  - zagęszczenie podłoża DS-4 - km 4+045 ÷ 4+750
  - odhumusowanie DS-8 - km 0+000 ÷ 0+300
  - budowa drogi tech. wzdłuż DS-1 - km 4+790 ÷ 4+400
  - budowa drogi tech. DS-6 - km 0+300 ÷ 0+450
  - budowa rowów odwadniających podłoże nasypu drogi ekspresowej S3 - km 3+400 ÷ 3+600, km 4+000 ÷ 4+150
  - budowa rowów odwadniających podłoże nasypu DS-1 - km 3+980 ÷ 4+130
  - przygotowanie podłoża DS-1 - km 4+100 ÷ 4+400
  - przygotowanie podłoża drogi ekspresowej S3 - km 4+150 ÷ 4+250
 • SEKCJA 1B (km 4+736,50 ÷ 10+100)
  - odhumusowanie drogi ekspresowej S3 - km 5+290 ÷ 6+000, km 6+050 ÷ 6+300
  - karczowanie drzew i krzewów - km 8+100 ÷8+600
  - zagęszczenie podłoża drogi ekspresowej S3 - km 4+800 ÷ 5+290
  - wykonanie ogrodzenia zapobiegającego migracji zwierząt - km 5+200 ÷ 6+300
  - wywóz hałd humusu - km 4+600 ÷ 4+700
  - wycinka odrośli - km 7+900 ÷ 8+100, km 9+650 ÷ 10+050
  - wywożenie odrośli - km 9+900 ÷ 10+100
  - odbiór podłoża drogi ekspresowej S3 - km 4+900 ÷ 5+200
  - rozpoczęcie budowy odcinka próbnego S3 - km 4+900 ÷ 5+000
  - budowa rowów odwadniających podłoże nasypu drogi ekspresowej S3 - km 5+300 ÷ 5+500
  - badania laboratoryjne – na poletku próbnym w obecności Inspektora Nadzoru, Technologa, Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Zamawiającego - km 4+900 ÷ 5+000
  - badanie geotechniczne – wykonywanie otworów badawczych - km 4+736,50 ÷ 10+000
 • SEKCJA 2A (km 10+100 ÷ 14+575,33)
  - odhumusowanie drogi ekspresowej S3 - km 13+300 ÷ 13+550, km 13+600 ÷ 14+500
  - karczowanie - km 11+700 ÷ 14+550
  - wywożenie karczy - km 13+000 ÷ 14+250
  - wycinka odrośli - km 10+050 ÷13+500
  - wywożenie odrośli - km 10+100 ÷14+550
 • SEKCJA 2B (km 14+575,33 ÷ 18+040)
  - odhumusowanie drogi ekspresowej S3 - km 14+625 ÷ 15+700, km 16+030 ÷ 17+150
  - karczowanie - km 14+550 ÷ 15+500
  - wywożenie odrośli - km 16+100 ÷ 14+550
  - wywożenie karczy - km 14+250÷ 15+700
  - badania geotechniczne – wykonanie otworów badawczych – obiekt PZD 12 - km 13+000 ÷ 14+250

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
15,70
Roboty ziemne
%
0,00
Odwodnienie korpusu drogowego
%
0,00
Kanalizacja deszczowa
%
0,00
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia zabezpieczające ruch
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń i inne roboty drogowe
%
0,00
Roboty mostowe
%
0,00
Roboty branżowe
%
0,00

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie:
  − kadra kierownicza 8 osób
  − obsługa techniczna 30 osób
  − personel fizyczny 9 osób
 • sprzęt:
  − maszyny i urządzenia 21 szt.
  − środki transportu 7 szt.

Ostatnio dodane