Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.10.2011 odcinek II

ROBOTY DROGOWE 

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  - odhumusowanie - km 2+420 ÷ 2+830, km 3+750 ÷ 3+940, km 4+400 ÷ 4+730
  - wymiana gruntu- km 2+650 ÷ 2+820, km 2+980 ÷ 3+020, km 3+350 ÷ 3+500, km 3+500 ÷ 3+750, km 3+600 ÷ 3+750, km 3+890 ÷ 4+000
  - zagęszczenie podłoża po wymianie gruntu - km 3+350 ÷ 3+750, km 3+890 ÷ 4+000
  - profilowanie podłoża po wymianie gruntu - km 3+890 ÷ 4+000
  - zagęszczenie podłoża pod nasyp zbrojony - km 4+400 ÷ 4+650
  - budowa nasypu – warstwa 6 - km 4+000 ÷ 4+200
  - zagęszczenie nasypu – warstwa 6 - km 4+000 ÷ 4+150
  - budowa nasypu – warstwa 7 - km 4+150 ÷ 4+300
  - zagęszczenie nasypu – warstwa 7 - km 4+150 ÷ 4+250
  - budowa nasypu – warstwa 8 - km 4+250 ÷ 4+300
  - zagęszczenie nasypu – warstwa 8 - km 4+250 ÷ 4+330
  - wywożenie drewna - km 0+500 ÷ 4+500
  - wywożenie karczy - km 0+500 ÷ 4+500
  - wywożenie odrośli - km 1+500 ÷ 4+500
  - wywóz humusu po badaniach archeologicznych - km 2+020, km 2+300, km 2+450, km 2+850 ÷ 2+900, km 3+200 ÷ 3+250, km 3+100 ÷ 3+150, km 3+920, km 3+940, km 3+950 ÷ 4+000
  - sprzątanie placu budowy po robotach rozbiórkowych - km 4+550 ÷ 4+650
  - wywóz gruzu budowlanego po rozbiórkach - km 4+250 ÷ 4+600
 • SEKCJA 1B (km 4+736,50 ÷ 10+100)
  - odhumusowanie - km 6+470 ÷ 6+500
  - wywożenie odrośli - km 4+500 ÷ 6+000
  - wywożenie karczy - km 4+500 ÷ 6+000
  - sortowanie i wywożenie drewna - km 4+500 ÷ 6+000
  - zdjęcie ściółki leśnej - km 9+700 ÷ 9+900
  - wymiana gruntu - km 5+250 ÷ 5+950
  - zagęszczenie podłoża po wymianie gruntu - km 5+250 ÷ 5+330
  - budowa nasypu – warstwa 2 - km 9+400 ÷ 9+500
  - zagęszczenie nasypu – warstwa 4 - km 5+100 ÷ 5+250
  - budowa nasypu – warstwa 8 - km 4+900 ÷ 5+220
  - zagęszczenie nasypu – warstwa 8 - km 4+900 ÷ 5+280
  - budowa nasypu – warstwa 9 - km 4+860 ÷ 4+900, km 5+195 ÷ 5+300
  - zagęszczenie nasypu – warstwa 9 - km 4+860 ÷ 4+900, km 5+195 ÷ 5+300
  - wywóz humusu po badaniach archeologicznych - km 5+550 ÷ 5+750, km 6+500 ÷ 6+650
 • SEKCJA 2A (km 10+100 ÷14+575,33)
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 3 - km 13+600 ÷ 13+850, km 12+800 ÷ 12+950
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 4 - km 12+700 ÷ 12+800
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 5 - km 13+460 ÷ 13+490, km 13+550 ÷ 13+600
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 6 - km 13+300 ÷ 13+500
 • SEKCJA 2B (km 14+575,33÷18+040)
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 14 - km 16+070 ÷ 16+150
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 13 - km 16+150 ÷ 16+210
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 11 - km 17+620 ÷ 17+700, km 18+010 ÷ 18+040
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 10 - km 18+000 ÷ 18+040
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 9 - km 17+990 ÷ 18+040
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 8 - km 17+990 ÷ 18+040
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 7 - km 17+700 ÷ 17+770
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 6 - km 16+830 ÷ 16+910, km 17+700 ÷ 17+780
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 5 - km 16+330 ÷ 16+470, km 16+820 ÷ 16+930
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 4 - km 16+330 ÷ 16+490
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 3 - km 15+250 ÷ 15+400, km 16+330 ÷ 16+490
  -wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 2 - km 16+780 ÷ 16+820, km 15+200 ÷ 15+520
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 1 - km 15+150 ÷ 15+250
  - zbrojenie nasypu - km 16+070 ÷ 16+210, km 17+620 ÷ 17+700

ROBOTY MOSTOWE

 • PZD-9 (km 8+748,25)
  - ułożenie betonu wyrównawczego pod fundamenty podpór
  - montaż szalunków fundamentów podpór
  - montaż zbrojenia fundamentów
 • WD-10 (km 13+100,01)
  - montaż szalunków fundamentów podpór
  - montaż zbrojenia fundamentów
 • PZD-12 (km 16+250)
  - montaż zbrojenia fundamentów
  - betonowanie fundamentów podpór
  - pielęgnacja betonu fundamentów
 • PZŚ-2 (km 17+501,00)
  - wykonanie podbudowy żwirowo - klińcowej
  - ułożenie betonu wyrównawczego pod fundamenty podpór
  - montaż szalunków fundamentów skrzydeł

ROBOTY BRANŻOWE

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  Roboty telekomunikacyjne:
  - budowa studni SKR2 nr 13.- km 1+500
  - wykonanie 12m wykopów studni nr 13 wprowadzenie rur do studni. - km 1+500
  - budowa kanalizacji od studni TPSA do studni SKR2 nr 18 (80m). - km 1+600
  - budowa studni SKR2 nr 18. - km 1+600
  - budowa kanalizacji na odcinku od studni SKR2 nr 23 do istniejącej studni TPSA (80m). - km 1+600
  - budowa kanalizacji od wybudowanej studni SKR2 nr 18 do studni SKR2 nr 17. Wykonanie wykopu 30m.Ułożenie kanalizacji 2 otworowej rurami RHDPE 125/11,4.Wprowadzenie rur do studni skr2 nr 17 i nr 18. - km 1+600
  - budowa kanalizacji od SKR2 nr 29 do SKR2 nr 30. Wykopanie wykopu 75m.Ułożenie kanalizacji 2 otworowej (rury110). - km 2+100
  - wybudowanie studni SKR2 nr 30 - km 2+100
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 30 do SKR2 nr 31. Budowana kanalizacja 2 otworowa przez drogę S3. Wykopane 80m wykopu, głębokości 1,6m i szerokości 2 metrów. - km 2+100
  - budowa studni SKR2 nr 31. - km 2+100
  - budowa kanalizacji 2 otworowej od studni SKR2 nr 31 do SKR2 nr 32. Wykopanie 30 metrów wykopu. Ułożenie rur, zasypanie wykopu. - km 2+100
  - budowa studni SKR2 nr 32. - km 2+100
  - budowa kanalizacji 2 otworowej od studni SKR2 nr 32 do SKR2 nr 33. Wykopanie 50 metrów wykopu. Ułożenie rur i zasypanie wykopu.- km 2+100
  - budowa studni SKR2 nr 33, wprowadzenie rur do studni. - km 2+100
  - budowa kanalizacji od studni nr 36 do 37 (85m) - km 2+100
  - budowa studni SKR2 nr 37 - km 2+100
  - budowa studni nr 36 - km 2+100
  - budowa kanalizacji na odcinku od projektowanego słupa nr 9 do studni SKR2 nr 37 w REJONIE ,,D,,. Wykopanie 90 metrów wykopu od projektowanego słupa. Ułożenie 50 m rury 125/11,4 projektowanej. - km 4+400
  - budowa kanalizacji od studni nr 38 do 39 kanalizacji 3 otworowej (70mb) - km 4+800
  - budowa kanalizacji od studni nr 39 projektowana droga S3 kanalizacji 3 otworowej (90mb) - km 4+800
  - budowa studni SKR2 nr 38 - km 4+800
  - budowa studni SKR2 nr 39 - km 4+800

ROBOTY GAZOCIĄGOWE

 • budowa przekładki gazociągu średniego ciśnienia (wykonanie wykopu, zagęszczenie dna wykopu, ułożenie rur w wykopie – 150m) - km 1+695

ROBOTY ENERGETYCZNE

 • wykop, ułożenie kanalizacji 2xSRS-G ø125, zasypanie i zagęszczenie (50m) - km 3+866
 • wykop, ułożenie kanalizacji 1xSRS-G ø110, zasypanie i zagęszczenie (20m) - km 3+866
 • wykop, ułożenie kanalizacji 1xSRS-G ø125, zasypanie i zagęszczenie (50m) - km 3+846
 • wykop, ułożenie kanalizacji 1xSRS-G ø110, zasypanie i zagęszczenie (20m) - km 3+846

ROBOTY WOD-KAN.:

 • likwidacja przewodu PCV fi 150mm (185m) od km 4+535 do 4+720
 • SEKCJA 1B (km 4+736,50 ÷ 10+100)
  Roboty gazociągowe:
  - budowa przekładki gazociągu wysokiego ciśnienia (przygotowanie rury Dn 323,9 stalowej 3LPE 100mb) - km 8+672
  Roboty wod-kan:
  - odkrywka istniejącego wodociągu fi 90mm (260m) od km 6+440 do 6+700
 • SEKCJA 2A (km 10+100 ÷ 14+575,33)
  Nie wykonywano robót branżowych.
 • SEKCJA 2B (km 14+575,33 ÷ 18+040)
  Nie wykonywano robót branżowych.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
19,46
Roboty ziemne
%
0,22
Odwodnienie korpusu drogowego
%
0,00
Kanalizacja deszczowa
%
0,00
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia zabezpieczające ruch
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń i inne roboty drogowe
%
0,00
Roboty mostowe
%
0,03
Roboty branżowe
%
0,06

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU:

 • zasoby ludzkie:
  - kadra kierownicza 17 osób
  - obsługa techniczna 76 osób
  - personel fizyczny 65 osób
 • sprzęt:
  - maszyny i urządzenia 42 szt.
  - środki transportu 25 szt.
  - inny sprzęt 16 szt.

Stan na 15.10.2011 odcinek II

ROBOTY DROGOWE

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  - wymiana gruntu - km 3+400 ÷ 3+570, km 3+600 ÷ 3+700, km 5+270 ÷ 5+300
  - zagęszczenie podłoża po wymianie gruntu - km 3+400 ÷ 3+570, km 3+600 ÷ 3+700, km 4+000 ÷ 4+150
  - budowa nasypu – warstwa 7 - km 4+000 ÷ 4+150
  - zagęszczenie nasypu – warstwa 7 - km 4+000 ÷ 4+250
  - budowa nasypu – warstwa 8 - km 4+250 ÷ 4+330
  - zagęszczenie nasypu – warstwa 8 - km 4+150 ÷ 4+250
  - wycinka drzew - km 0+050 ÷ 4+500
  - sortowanie drewna - km 0+500 ÷ 4+500
  - wywożenie drewna na plac docelowy - km 0+500 ÷ 1+600
  - karczowanie - km 0+500 ÷ 2+000
  - wywożenie karczy - km 0+500 ÷ 2+000
  - wywożenie odrośli - km 0+500 ÷ 1+600
  - wywóz humusu po badaniach archeologicznych - km 3+580 ÷ 3+620, km 3+780 ÷ 3+830, km 4+650 ÷ 4+700
  - wywóz nieprzydatnego gruntu poza teren budowy uzyskany podczas wymiany gruntu - km 3+400 ÷ 3+500, km 3+580 ÷ 3+620
  - sprzątanie placu budowy po robotach rozbiórkowych - km 4+600 ÷ 4+700
  - wywóz gruzu budowlanego po rozbiórkach - km 4+500 ÷ 4+600
 • SEKCJA 1B (km 4+736,50 ÷ 10+100)
  - wywożenie karczy - km 8+100 ÷ 8+700, km 9+100 ÷ 9+800
  - zdjęcie ściółki leśnej - km 7+700 ÷ 8+100, km 8+800 ÷ 9+315, km 9+320 ÷ 10+100
  - wykonanie odcinka próbnego stabilizacji cementem - km 4+530 ÷ 4+650, km 4+700 ÷ 4+820
  - wymiana gruntu - km 5+250 ÷ 5+300
  - budowa nasypu – warstwa 4 - km 5+150 ÷ 5+250
  - rąbanie odrośli - km 7+600
  - sortowanie drewna - km 4+500 ÷ 6+500
 • SEKCJA 2A (km 10+100 ÷14+575,33)
  - odhumusowanie drogi ekspresowej S3 - km 10+100 ÷ 10+700
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 3 - km 13+180 ÷ 13+320
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 4 - km 13+600 ÷ 13+900
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 5 - km 13+675 ÷ 13+750
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 6 - km 13+500 ÷ 13+600
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 7 - km 13+360 ÷ 13+600
  - wywożenie karczy - km 9+100 ÷ 9+800
  - pryzmowanie karczy na palcu składowym - km 12+500
  - badanie geotechniczne - badanie sondą CPT - km 13+100 ÷ 14+950
 • SEKCJA 2B (km 14+575,33÷18+040)
  - badania geotechniczne – wykonanie otworów badawczych - km 15+600 ÷ 17+900
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 12 - km 18+010 ÷ 18+040
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km (17+100) – warstwa 9 - km 17+700 ÷ 17+750
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 7 - km 16+840 ÷ 16+910
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 6 - km 16+310 ÷ 16+470, km 16+830 ÷ 16+910
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu km – warstwa 5 - km 16+330 ÷ 16+470
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 4 - km 15+200 ÷ 15+500
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 3 - km 15+400 ÷ 15+510, km 16+680 ÷ 16+820
  - wykonanie nasypów drogi ekspresowej S3 z materiału pozyskanego z wykopu – warstwa 2 - km 16+780 ÷ 16+820
 • Drogi zapewniające obsługę terenów przyległych (Drogi Serwisowe, Drogi Leśne, Drogi Dojazdowe)
  - odhumusowanie DS-1 - km 3+750 ÷ 3+860
  - wymiana gruntu DS-1 - km 3+350 ÷ 3+570, km 3+580 ÷ 3+750
  - zagęszczenie podłoża DS-1 po wymianie gruntu - km 3+370 ÷ 3+470, km 3+750 ÷ 3+860
  - profilowanie podłoża DS-1 - km 3+750 ÷ 3+860
  - budowa nasypu DS-1 – 2 warstwa - km 3+400 ÷ 3+550
  - budowa nasypu DS-1 – 1 warstwa - km 3+550 ÷ 3+890, km 3+900 ÷ 4+340
  - zagęszczenie nasypu DS-1 – warstwa 1 - km 3+550 ÷ 3+890, km 3+900 ÷ 4+340
  - zagęszczenie nasypu DS-1 – warstwa 2 - km 3+400 ÷ 3+550
  - stabilizacja gruntu cementem DS-1 - km 3+450 ÷ 3+850, km 3+900 ÷ 4+280
  - wymiana gruntu DS-6 - km 0+650 ÷ 0+850
  - zagęszczenie podłoża DS-6 po wymianie gruntu - km 0+700 ÷ 0+850
  - zagęszczenie DS-6 – 1 warstwa - km 0+000 ÷ 0+300
  - wykonanie stabilizacji cementem DS-6 - km 0+000 ÷ 0+350 

ROBOTY MOSTOWE

 • PZD-9 (km 8+748,25)
  - przygotowanie zaplecza budowy,
  - wykonanie wykopów pod fundamenty podpór,
  - przygotowanie dna wykopów do ułożenia betonu wyrównawczego.
 • WD-10 (km 13+100,01)
  - przygotowanie zaplecza budowy,
  - wykonanie wykopów pod fundamenty podpór,
  - przygotowanie dna wykopów do ułożenia betonu wyrównawczego,
  - ułożenie betonu wyrównawczego pod fundamenty podpór,
  - montaż szalunków fundamentów podpór.
 • PZD-12 (km 16+250)
  - montaż szalunków fundamentów podpór,
  - montaż zbrojenia fundamentów na podporze 2.
 • PZŚ-2 (km 17+501,00)
  - wykonanie wykopów pod fundamenty podpór,
  - przygotowanie dna wykopów,
  - wykonywanie podbudowy żwirowo – klincowej,
  - montaż deskowań betonu wyrównawczego skrzydeł przepustu.

ROBOTY BRANŻOWE

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  Roboty telekomunikacyjne
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 12 do studni nr 13 zagęszczenie - km 1+200
  - ułożenie kanalizacji 2 - otworowej rurami RHDP125 na głębokości 1,6 m pod planowaną droga S3 - km 1+200
  - przebudowa studni SKR2 nr 19 demontaż i ponowna budowa - km 1+600
  - przestawienie studni nr 21 demontaż i ponowna budowa - km 1+600
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 19 do studni SKR2 nr 20 pod drogą S3 długości 54mb - km 1+600
  - deinstalacja rur ułożonych w wykopie z odcinka od studni nr 19 do nr 20 - km 1+600
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 20 do SKR nr 21 - wykop 75mb - km 1+600
  - wprowadzenie rur do istniejącej studni TPSA - km 1+600
  - budowa studni SKR2 nr 22 - km 1+600
  - budowa studni SKR2 nr 23 - km 1+600
  - budowa studni SKR2 nr 24 - km 1+600
  - budowa studni SKR2 nr 25 - km 1+700
  - budowa studni SKR2 nr 26 - km 1+800
  - budowa studni SKR2 nr 27 - km 1+900
  - budowa kanalizacji od studni SKR2 nr 21 do SKR nr 27 - km 1+600 – 1+900

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
17,98
Roboty ziemne
%
0,10
Odwodnienie korpusu drogowego
%
0,00
Kanalizacja deszczowa
%
0,00
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia zabezpieczające ruch
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń i inne roboty drogowe
%
0,00
Roboty mostowe
%
0,00
Roboty branżowe
%
0,00

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU:

 • zasoby ludzkie:
  − kadra kierownicza 13 osób
  − obsługa techniczna 71 osób
  − personel fizyczny 42 osób
 • sprzęt:
  − maszyny i urządzenia 35 szt.
  − środki transportu 25 szt.
  − inny sprzęt 13 szt.

Ostatnio dodane