Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.10.2011 odcinek I

Warunki atmosferyczne w ostatnim okresie były sprzyjające i pozwoliły bez przeszkód realizować wszystkie roboty kontraktowe. Roboty mostowe kontynuowano na 12 obiektach mostowych.


ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 9+575+756;
  - wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa na warstwie geotkaniny w km 5+150-6+200;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w 11+200-11+275 ;
  - wykonanie nasypu zbrojonego na kolumnach przemieszczeniowych w km 10+160-10+450;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 10+450-10+500;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - prace przy zbiornikach filtracyjnych 1.12, 1,3 i 1.4;
  - wykonanie kanalizacji deszczowej w km 7+100-7+130, 10+172-10+300;
  - regulacja studzienek wpustowych w km 10+600-11+120, 15+600-15+900, 16+800;
  - wykonanie kanalizacji do zbiornika 1.9;
 • Podbudowy:
  JEZDNIA LEWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 2+900-3+350, 6+400-6+750,11+150-11+187,11+218-11+300;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 2+900-3+000,3+175-3+350,7+700-7+950; w km 4+750-5+150,8+600-8+950,11+150-11+187;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 3+000-4+000; w km 8+000-9+200, 11+325-11+800,12+050-13+700;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km w km 8+015-9+190; 13+120-13+700,12+550-13+120,12+050-12+330, 11+380-11+750 ;
  - wykonanie II warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 8+040-8+980; w km 15-520-15+730 ;
  JEZDNIA PRAWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 2+900-3+350, 7+200-7+400,11+150-11+187,11+218-11+300; w km 5+150-5+600;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 3+125-3+350, 4+750-5+150, 8+600-8+950,11+150-11+187; w km 7+700-7+950,11+225-11+325;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 8+000-8+600,11+325-11+800; w km 3+000-4+000;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 8+600-8+900;
 • Elementy ulic:
  - ułożenie korytek w km 10+600-10+11+170;
 • Roboty wykończeniowe:
  - humusowanie skarp w km 11+800-12+000, 13+150-14+050, 14+700-15+500, 16+550-16+850;
 • DROGA KRAJOWA NR 3 km 1+151,09
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 0+250-0+400;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 – kontynuacja wykonania warstw nasypu,
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu (nasyp zbrojony), ułożenie warstwy geotkaniny;
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja budowy nasypu ,
 • Węzeł "MIĘDZYRZECZ" w km 0+836.29
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp na łącznicy B;
 • Drogi dojazdowe
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu na dd 1/22, dd 1/23;
  - wykonanie warstwy stabilizacji na dd1/26 w km 0+000-0+250;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - kontynuacja montażu konstrukcji stalowej oraz szalunków ustroju nośnego;
  - ustawianie szalunków pod dźwigar;
  - montaż konstrukcji stalowej pod ustrój nośny;
  - ustawianie wież pod łuki;
  - montaż luków;
 • WS-02A - zakończenie zbrojenia i betonowanie stropu II etap-nitka "wsch";
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie stropu nitka "zach";
  - montaż kabli i lin nitka "zach";
  - nasów 1 elementu nitka "zach";
  - zbrojenie płyty dolnej+środniki (etap I)-segment I zach;
  - sprężanie kabli wew.-segment II wsch;
  - zbrojenie płyty dolnej+środniki (etap I)-segment III wsch;
 • WS-04 - warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego;
 • WS-05 - warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego;
 • WS-07 - montaż deskowania kap chodnikowych;
  - betonowanie dylatacji; beton ochronny - podpora "B";
 • WS-08 - montaż deskowania kap chodnikowych;
  - chudy beton płyt przejściowych;
  - betonowanie kap chodnikowych;
 • WS-09 - montaż konstrukcji "NRS";
  - przygotowanie platformy za przyczółkiem "A" do podparcia "NRS";
  - układanie płyt pod dźwigar
  - podnoszenie głównego dźwigara;
 • WD-10 - spawanie kotew;
  - montaż szalunków kap chodnikowych;
  - chudy beton pod kapy chodnikowe;
  - warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego
 • WS-11 - beton ochronny płyt przejściowych;
  - rozpoczęcie montażu krawężników;
 • WD-12 - porządkowanie ternu budowy;
  - zasypka przyczółka A,C;
  - wykonanie drenu za przyczółkiem A,C;
 • WD-13 - izolacja płyt przejściowych;
  - porządkowanie ternu budowy;
  - montaż rusztowań kap chodnikowych;
  - przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych;
  - porządkowanie ternu budowy;
 • WD-14 - zasypka przyczółka "A" - kontynuacja;
  - montaż rusztowań kap chodnikowych;
  - chudy beton pod płyty przejściowe;
  - ułożenie izolacji z papy na kapach chodnikowych;
  - porządkowanie ternu budowy;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - Tł 1 - w km 0+000 - 17+100 Budowa rurociągu 6-otworowego - kontynuacja prac przy montażu rurociągu 6-otworowego;
  - Ut T1/6 - Sieć telekomunikacyjna, w km 5+420 (MOP Sosnówka) - wykonanie przepustów pod sieci telekomunikacyjne;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 42,50 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 39,53 %

Zawansowanie rzeczowe Robót:

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
97,06
Roboty ziemne
%
98,20
Odwodnienie korpusu drogowego
%
27,30
Wzmocnienie podłoża
%
71,68
Warstwa mrozochronna
%
52,10
Podbudowy
%
32,20
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty drogowe łącznie
%
33,10
Ekrany
%
0,00
Roboty mostowe
%
49,15
Urządzenia obce
%
29,34

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 273 osoby,
 • sprzęt: 146 jednostek,

Stan na 15.10.2011 odcinek I

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły bez przeszkód realizować wszystkie roboty kontraktowe. Roboty mostowe kontynuowano na 14 obiektach mostowych. Na obiekcie WS-02A rozpoczęto nasuwanie ustroju nośnego.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA I (km 0+912÷km 5+100):
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 2+400+2450; 2+950-2+990; 3+010-3+050;
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 6+5006+700; 9+575+756;
  - ułożenie warstwy geotkaniny w km 9+610-9+680;
  - wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa na warstwie geotkaniny w km 5+200-5+900;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w 11+150-11+275 ; wykonanie nasypu zbrojonego na kolumnach przemieszczeniowych w km 10+160-10+450; ułożenie warstwy geotkaniny w km 10+150-10+450;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100):
  - robót nie prowadzono;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - wykonanie zasypek przepustów;
  - wykonanie kanalizacji deszczowej w km 2+978-3+041;3+030; 5+100-6+306;7+996;
  - prace przy wykonaniu zbiorników filtracyjnych;
  - wykonanie kanalizacji deszczowej w km 11+226;
  - regulacja studzienek wpustowych w km 14+150-14+350;
  - wykonanie kanalizacji do zbiornika 1.9;
 • Podbudowy:
  JEZDNIA LEWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 2+900-3+350; km 9+100-9+300; km 11+150-11+175;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 8+200-9+200;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 8+000-8+200; km 8+950-9+200 ; km 12+200-12+750 ;
  JEZDNIA PRAWA:
  - wykonanie warstwy mrozochronnej w km 2+900-3+050; km 7+200-7+400, km 7+650-8+000; km 11+150-11+175;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 4+017-4+350,8+200-9+200;
 • Elementy ulic:
  - ułożenie ścieków przykrawędziowych w km 14+100-14+350, km 15+600-15+900; km 16+800;
  - ułożenie ścieków przykrawędziowych w km 10+600-11+170;
 • Roboty wykończeniowe:
  - humusowanie skarp w km 13+150-14+050; 16+550-16+850; w km 11+800-12+000, , 14+700-15+500,
 • Droga rolnicza w km 10+542,53 – kontynuacja wykonania warstw nasypu, wykonanie warstwy stabilizacji w km 0+200-0+295; wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ;
 • Droga gminna km 13+540,32 - profilowanie i zagęszczenie podłoża, kontynuacja wykonania nasypu z gruntu z dokopu; wykonanie warstwy stabilizacji w km 0+100-0+712; wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 0+600-0+720;
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24 – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu (nasyp zbrojony), ułożenie warstwy geotkaniny w km 0+480-0+720;
 • Droga gminna w km 16+120.00 – kontynuacja budowy nasypu ,
 • Węzeł "MIĘDZYRZECZ" w km 0+836.29
  - wykonanie warstwa podbudowy z betonu asfaltowego BA 0/25 o grubość 17cm;
  - wykonanie w-wy wiążącej oraz ścieralnej na rondzie oraz łącznicach;
 • Drogi dojazdowe
  - odhumusowanie drogi dd1/23 0+750-1+150;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu na dd 1/26;
  - wykonanie warstwy stabilizacji na dd 1/23 w km 0+050-1+180;
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp dd 1/22,1/23;
  - profilowanie podłoża na dd 1/23;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu na dd 1/22, 1/23, 1/27;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - kontynuacja montażu konstrukcji stalowej oraz szalunków ustroju nośnego;
 • WS-02A - sprężanie AWANBEKU z betonem za pomocą Maclloy;
  - zbrojenie 1 elementu na nitce "zach.";
  - montaż zakotwień lin „Macalloy” nitka "zach";
  - montaż zbrojenia nitka "wsch"- 2 etap;
  - betonowanie nitka "wsch"- 1 etap;
  - betonowanie 1 elementu nitka "zach" - 1 etap;
  - demontaż szalunków nitka "wsch";
  - wysuwanie 1 elementu;
  - rozpoczęcie zbrojenia 2 elementu nitka"wsch";
  - demontaż szalunków nitka 'zach";
  - kształtowanie i porządkowanie terenu; montaż dodatkowych prowadzeń bocznych (prawych);
 • WK-03 - demontaż larsenów;
 • WS-04 - betonowanie chodnika zew.;
  - dylatacja kap chodnikowych; uszczelnienie dylatacji;
 • WS-05 - rozpoczęcie demontażu szalunków;
  - nacięcie dylatacji;
 • WD-06 - rozpoczęcie demontażu szalunków;
  - nacięcie dylatacji;
 • WS-07 - montaż dylatacji;
  - montaż deskowań kap chodnikowych;
 • WS-08 - betonowanie płyty przejściowej przy podporze "C"; demontaż szalunków;;
  - nacięcie dylatacji kap chodnikowych;
  - demontaż szalunków kap chodnikowych;
 • WS-09 - zasypka przyczółka "A","K"; demontaż larsenów "J" ;
  - przygotowanie podłoża pod chudy beton "K";
  - montaż szalunków pod chudy beton "K";
  - montaż łożysk podpory "H","I',"J";
  - montaż konstrukcji "NRS", przygotowanie platformy za przyczółkiem "A" do podparcia "NRS";
  - demontaż larsenów podpora "I";
 • WD-10 - montaż kotew;
  - zasypka przyczółka "A";
  - montaż deskowań i zbrojenia kap chodnikowych;
  - beton płyty przejściowej podpora "A";
 • WS-11 - beton płyty przejściowej przy podporze "A";
  - montaż i zabetonowanie dylatacji;
 • WD-12 - zakończenie deskowania, zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych;
  - betonowanie kap chodnikowych;
  - izolacje płyt przejściowych;
  - porządkowanie ternu budowy;
 • WD-13 - izolacja płyt przejściowych;
  - porządkowanie ternu budowy;
 • WD-14 - zasypka przyczółka "A" - kontynuacja;
  - porządkowanie ternu budowy;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego kablowego
  - E1/5 - Oświetlenie węzła "Międzyrzecz Płd" - wykonywanie fundamentów pod słupy oświetleniowe – cd.;
  - E1/8 - Oświetlenie drogi S3 przy MOP Sosnówka - wykonanie przepustów pod oświetlenie – cd.;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - Tł 1 - w km 0+000 - 17+100 Budowa rurociągu 6-otworowego - kontynuacja prac przy montażu rurociągu 6-otworowego;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 41,18 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 39,53 %

Zawansowanie rzeczowe Robót:

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

97,06

Roboty ziemne

%

98,20

Odwodnienie korpusu drogowego 

%

25,76

Wzmocnienie podłoża

%

71,68

Warstwa mrozochronna

%

49,93

Podbudowy

%

28,37

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

30,04

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

48,01

Urządzenia obce

%

29,34

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 289 osób,
 • sprzęt: 167 jednostek,

Ostatnio dodane