Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.10.2011 odcinek II

W minionym okresie roboty kontraktowe prowadzone były bez przeszkód. Warunki atmosferyczne określić należy jako korzystne. Wykonano pierwszy odcinek próbny warstwy ścieralnej z SMA. Roboty mostowe kontynuowane były na 4 obiektach, rozpoczęto roboty na 1 obiekcie.

 

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów w celu uciąglenia trasy głównej przy obiektach mostowych w km 24+250 – 24+500 - kontynuacja, ; droga rolnicza w km 0+000 – 0+123, 0+174-0+260, najazd na WD-18, korona robót ziemnych pod obiektem WS-15;
 • Warstwa mrozochronna
  - Węzeł Świebodzin PN – ŁBC;
  - km 19+500-19+800 – str. prawa;
  - km 20+850-21+250 - kontynuacja;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
  - węzeł Świebodzin PN - łącznica BC;
  - km 19+500-19+700;
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 17+650-19+000 – str. L;
  - km 17+650-18+500 – str. P
 • Podbudowa bitumiczna
  - droga DK3 (rondo PN) - kontynuacja;
 • Warstwa wiążąca
  - droga DK3 (rondo PN) - kontynuacja;
 • Warstwa ścieralna SMA
  - odcinek próbny - droga DK3 (rondo PN);
 • Zbiorniki filtracyjne
  - osuszanie i pompowanie wody na zbiornikach;
 • Przepusty skrzynkowe
  - km 24+007 – wykonywanie umocnienia wlotu/wylotu;
  - km 22+260 – wykonywanie umocnienia wlotu/wylotu;
  - km 23+588 – wykonywanie umocnienia wlotu/wylotu;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - kontynuacja zasypek przestrzeni za przyczółkami;
  - izolacja ścian przyczółków;
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zakończenie zasypki pod płytę przejściową podpory A i C;
  - zbrojenie płyty przejściowej przy podporze A i C;
  - zabetonowanie płyty przejściowej przy podporze A;
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zakończenie zbrojenia i deskowania oraz zabetonowanie ostatniego już fundamentu podpory I – zach.;
  - zabetonowano słupy w osi L;
  - zabetonowano oczep H – jezdnia zach.;
  - zakończono deskowanie i zbrojenie oraz zabetonowano słupy i oczepy w osi Y;
  - zakończono deskowanie i zbrojenie i zabetonowano ściany wytwórni;
  - zabetonowano tarcze wytwórni przy przyczółku Z;
  - trwają izolacje i zasypki podpór;
  - rozpoczęcie montażu rusztu stalowego wytwórni,
  - kompletowanie konstrukcji stalowej Avanbeck;
  - montaż żurawia wieżowego przy podporze Z;
 • WD 18 – w km 21+319.43
  - rozpoczęcie prac przygotowawczych do wzmocnienia podłoża pod rusztowania i dostawy elementów rusztowania;
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - sprężono ustrój nośny i zainiektowano kable sprężające;
  - rozpoczęto demontaż deskowań i rusztowań ustroju nośnego;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - montaż studzienek w km 20+850-20+900;
  - montaż studzienek na węźle Świebodzin PN i PD i DK3;
  - rozpoczęcie prac przy budowie przepustów rurowych na węźle Świebodzin PN;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - budowa przepustów łączności alarmowej na węzłach Świebodzin ;
 • Oświetlenie
  - budowa oświetlenia drogowego DK3 – węzeł Świebodzin PN;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 42,50 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 36,08 %

Zawansowanie rzeczowe Robót:

 

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
96,45
Roboty ziemne
%
98,20
Odwodnienie korpusu drogowego
%
34,25
Wzmocnienie podłoża
%
48,27
Warstwa mrozochronna
%
81,90
Podbudowy
%
24,15
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty drogowe łącznie
%
28,30
Ekrany
%
0,00
Roboty mostowe
%
34,20
Urządzenia obce
%
55,31

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 126 osób,
 • sprzęt: 38 jednostek,

Stan na 15.10.2011 odcinek II

Dzięki korzystnym i sprzyjającym realizacji robót warunkom atmosferycznym roboty kontraktowe prowadzone były bez przeszkód. Wykonano pierwszy odcinek próbny warstwy wiążącej. Roboty mostowe kontynuowane były na 4 obiektach. Na WS-17 kontynuowana jest budowa wytwórni elementów ustroju nośnego.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów w celu uciąglenia trasy głównej przy obiektach mostowych w km 24+250 – 24+425, ; droga rolnicza w km 0+000 – 0+123, 0+174-0+260, węzeł Świebodzin Południe – Łącznice A, D, najazd na WD-18;
  - wykopy na węźle Świebodzin Południe – Łącznice B, C oraz w km 24+425-24+500;
 • Warstwa mrozochronna
  - Węzeł Świebodzin PN i PD - łącznice;
  - km 19+500-19+800;
  - km 20+850-21+250;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
  - węzeł Świebodzin PN - łącznica A, BC, D;
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 17+100-17+475;
  - km 17+650-18+500 – str L.;
  - km 21+600-22+000 – str. L;
  - km 22+710-23+220 – str. L.;
 • Podbudowa bitumiczna
  - droga DK3 (rondo PN);
  - km 21+400-22+600 – str. P.;
  - km 22+710-23+200 – str. L.;
 • Warstwa wiążąca
  - km 23+740-24+220 – str. L.;
 • Elementy ulic
  - roboty brukarskie na rondzie Południe;
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik filtracyjny 2.1 – układanie płyt ażurowych;
  - zbiornik filtracyjny 2.3 – układanie geomembrany;
  - zbiornik filtracyjny 2.4 – wykonanie w-wy dociążającej - kontynuacja;
  - zbiornik filtracyjny 2.7 – wykopy;
  - zbiornik filtracyjny 2.8 – układanie geowłókniny i w-wy filtracyjnej;
  - osuszanie i pompowanie wody na zbiornikach;
 • Przepusty skrzynkowe
  - km 21+590 – zakończenie wykonywania umocnienia wlotu/wylotu;
  - km 21+558 – zakończenie wykonywania umocnienia wlotu/wylotu;
  - km 19+558 – rozpoczęcie wykonywania umocnienia wlotu/wylotu;
  - km 24+007 – wykonywanie umocnienia wlotu/wylotu;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - zakończono demontaż deskowań i rusztowań ustroju nośnego;
  - rozpoczęto zasypki przestrzeni za przyczółkami;
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zakończenie zasypki pod płytę przejściową podpory C;
  - rozpoczęcie zbrojenia płyty przejściowej przy podporze A;
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zbrojenie fundamentów i słupów w osiach C i D;
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano fundamenty w osiach C i D;
  - zabetonowano słupy w osi K;
  - rozdeskowano słupy H2 + I – wsch.;
  - zakończono deskowanie, zbrojenie oraz zabetonowano oczep W – zach.;
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano oczep S- wsch.;
  - wykonano wykop pod fundament I – zach.;
  - trwają izolacje i zasypki podpór;
  - trwa deskowanie i zbrojenie ścian wytwórni;
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - zakończono montaż deskowania i zbrojenia ustroju nośnego oraz osłonek do kabli sprężających;
  - zabetonowano ustrój nośny;
  - sprężono ustrój nośny;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - montaż studzienek w km 17+588, km 20+850-20+900;
  - montaż studzienek na węźle Świebodzin PN i PD;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 41,18 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 36,08 %

Zawansowanie rzeczowe Robót:

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,45

Roboty ziemne

%

98,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

32,66

Wzmocnienie podłoża

%

48,27

Warstwa mrozochronna

%

78,14

Podbudowy

%

21,88

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

26,95

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

32,22

Urządzenia obce

%

55,31

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 115 osób,
 • sprzęt: 38 jednostek,

Ostatnio dodane