Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.10.2011 odcinek III

Warunki atmosferyczne nie utrudniały robót kontraktowych i były sprzyjające. Kontynuowano wszystkie asortymenty robót. Prace mostowe kontynuowano na 13 obiektach mostowych.

 

ROBOTY DROGOWE

 • Nasypy:
  - rejon km 25+900, rejon km 38+750-38+800, km 39+900- 40+300, rejon km 41+600- 41+900, rejon km 42+000- 42+500,
  - droga Dd 4/03, Dd 4/06, DW 277, DP 1208F;
  - prawy najazd na WD 21, lewy najazd na WD 24,
  - DK3- rejon km 1+300;
 • Warstwa mrozochronna:
  - najazdy na WD 24: km 0+040- 0+440;
  - jezdnia lewa i prawa: km 30+650- 30+700, km 38+900- 39+050, km 39+250- 39+325,
  - jezdnia lewa: km 26+100- 26+300;
  - jezdnia prawa: km 26+100- 26+300;
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - jezdnia prawa i lewa: km 28+550- 28+650, km 32+250- 32+850;
  - jezdnia prawa: km 33+800- 34+500;
  - jezdnia lewa: km 34+000- 34+400;
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
  - prawy najazd na WD 20, Dd 4/06
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - DP 1208F: km 0+000- 0+140, km 0+280- 0+477,38
  - jezdnia lewa i prawa: km 30+650- 30+700
  - prawy najazd na WD 24
 • Podbudowa bitumiczna
  - I w-wa - jezdnia prawa: km 36+765- 36+880; km 32+290- 32+770;
  - II w-wa - jezdnia lewa: km 35+950- 36+760, km 36+990- 38+000,
  - II w-wa - jezdnia prawa: km 35+950- 38+000;
  - I w-wa - jezdnia lewa: km 32+290- 32+655;
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  - PS 4- km 28+560
  - PS 28- km 33+345
  - PS 32- km 38+800,30 – kontynuacja,
  - PS 29- km 35+162,80 – kontynuacja,
  - PS 53- km 38+083,30 – kontynuacja,
  - rurowe: PR 47, PR 50, PR 64, PR 65a, PR 40, , PR 63,
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.3, Zb.f. 3.4, Zb.f. 3.6, Zb.R. 3.7, Zb.O. 4.7, Zb.O. 4.10, Zb.R. 4.11, Zb.R 4.16, Zb.O. 4.17 ,
  - Zb.f. 3.8, Zb.R. 4.6, Zb.f. 4.8, Zb.f. 4.12, Zb.f. 4.13, Zb.R 4.16,
 • Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą
  - jezdnia prawa i lewa: km 27+900- 28+900, km 26+100- 26+300;
  - jezdnia lewa: km 28+900- 29+600; km 30+700- 32+075;
  - jezdnia prawa: km 28+900- 29+00; km 26+900- 27+400,
  - lewy najazd na WD 24;
 • Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi
  - strona prawa: km 33+225- 33+330

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - kontynuacja montażu krawężnika;
  - wykonywanie chudy beton pod płyty przejściowe;
  - zabetonowano płyty przejściowe;
  - montaż kotew talerzowych;
  - zakończono zbrojenie i zabetonowano kapy chodnikowe;
 • WD 21- km 27+826,61
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - zakończono zbrojenie płyty przejściowej;
  - zabetonowano płyty przejściowe;
  - izolacje grube;
 • WD 23- km 30+592,20
  - zakończono montaż kolektora odwodnieniowego;
  - montaż i deskowanie dylatacji;
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - wykonywanie izolacji grubych;
 • WD 25 - w km 32+907,86
  - deskowanie dylatacji;
  - montaż kolektora odwodnieniowego;
 • WD 26- km 35+490,55
  - kontynuacja deskowania ustroju nośnego;
  - zamontowano łożyska;
 • WD 27- km 35+910,84
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - zbrojenie ścianek zaplecznych;
 • WD 29 - km 38+472,85
  - wykonanie drenów z tworzyw sztucznych za przyczółkami;
  - kontynuacja montażu krawężnika;
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - zbrojenie kap chodnikowych;
 • WS 30 - 40+178,93
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
 • WS 31- km 40+490,15
  - montaż kabli sprężających i sprężenie ustroju – prawa nitka;
  - zbrojenie, betonowanie - lewa nitka,
  - instalacja kabli sprężających- prawa nitka;
  - sprężenie ustroju nośnego - lewa nitka, demontaż deskowań- prawa nitka;
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - zabetonowano ściankę zapleczną w osi A;
  - wykonanie drenów z tworzyw sztucznych za przyczółkami;
 • WS 33 – w km 41+176,35
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - izolacje cienkie korpusów;
  - wykonanie drenów z tworzyw sztucznych za przyczółkami;
  - montaż dylatacji;
 • WS 34 - km 42+380
  - wykonywanie izolacji grubych płyty;
  - zbrojenie kap chodnikowych;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie:
  - budowa kanalizacji deszczowej KD 3/1, KD 4/1, KD 4/3, KD 4/6, KD 4/7
 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej
  - W8- W9;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - budowa łączności alarmowej - odc. 3;
 • OUD:
  - zbrojenie murów – magazyn soli - kontynuacja;
 • Przebudowa i budowa linii kablowych SN
  - linia E 4/11 - kontynuacja;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 42,50 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 53,48 %

Zawansowanie rzeczowe Robót:

 

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
96,40
Roboty ziemne
%
72,30
Odwodnienie korpusu drogowego
%
38,20
Wzmocnienie podłoża
%
35,20
Warstwa mrozochronna
%
56,72
Podbudowy
%
20,15
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty drogowe łącznie
%
64,95
Ekrany
%
0,00
Roboty mostowe
%
59,63
Urządzenia obce
%
53,69
OUD Sulechów
%
16,20
 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 352 osoby,
 • sprzęt: 159 jednostek,

Stan na 15.10.2011 odcinek III

Warunki atmosferyczne panujące w ostatnim okresie określić należy jako korzystne i sprzyjające realizacji robót kontraktowych. Trwają przygotowania do układania warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego na pierwszych obiektach. Prace mostowe kontynuowano na 12 obiektach mostowych.

ROBOTY DROGOWE

 • Nasypy:
  - rejon km 25+900, km 35+100- 35+200, km 35+600- 35+750, rejon km 38+700, rejon km 40+250- 40+400, rejon km 41+700- 42+000,
  - DK3- km 1+100- 1+400,
  - najazdy na WD 20, Dd 4/03, Dd 4/06, Dd 4/15a, DW 277, DP 1208F
 • Warstwa mrozochronna:
  - jezdnia lewa: DK3- km 1+500- 1+700
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - jezdnia lewa: km 35+900- 38+000
  - jezdnia prawa: km 36+850- 37+900
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
  - Dd 4/14- km 0+000- 0+300,
  - Dd 4/15a- km 0+000- 0+210
  - Dd 4/09, km 0+300- 0+450,
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - jezdnia prawa i lewa: km 36+790- 36+850, km 38+070- 38+400 ,
  - DK 3- km 1+500- 2+050,
  - najazd na WD 25: km 0+065- 0+270, km 0+350- 0+550,
  - lewy najazd na WD 21,
 • Podbudowa bitumiczna
  - jezdnia lewa: km 33+060- 33+910, km 35+930- 36+775, km 36+870- 38+010,
  - jezdnia prawa: km 33+065- 33+910, km 35+930- 36+775, km 36+880- 38+010,
 • Prace przy budowie drogowych skrzynkowych przepustów żelbetowych:
  PS 29- km 35+162,80 – kontynuacja,
  PS 32- km 38+800,30 – kontynuacja,
  PS 39- Dd 4/03 – kontynuacja,
  PS 80- km 41+176 – kontynuacja,
  PS 53- km 38+083,30
  PR 4a, PR 4b, PR 16, PR 17, PR 38,
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.1, Zb.f. 3.2, Zb.f. 3.6, Zb.R. 3.7, Zb.R. 4.4, Zb.R. 4.6, Zb.O. 4.7, Zb.f. 4.8, Zb.R. 4.11, Zb.R 4.16, Zb.O. 4.17 ; Zb.O. 4.18;
 • Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą
  - km 24+500- 25+700, km 26+300- 26+900, km 27+900- 29+600,
 • Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi
  - strona lewa: km 33+340- 33+475, km 33+675- 33+825,
  - strona prawa: km 33+225- 33+450, km 33+675- 33+875,

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - rozpoczęto montaż krawężnika;
  - zbrojenie kap chodnikowych i płyt przejściowych;
  - betonowanie chudego betonu pod płytę przejściową;
  - zabetonowano płyty przejściowe;
  - wykonywanie izolacji grubych;
 • WD 21- km 27+826,61
  - zasypki za przyczółkami;
  - zabetonowano ściankę zapleczną w osi A;
  - izolacja ścianek zaplecznych;
  - betonowanie chudego betonu pod płytę przejściową;
 • WD 23- km 30+592,20
  - zakończono zbrojenie kap chodnikowych i płyt przejściowych,
  - zabetonowano kapy i płyty przejściowe;
 • WD-24 – w km 32+175,51
  - zakończono montaż kolektora odwodnieniowego;
  - wykonywanie izolacji grubych;
 • WD 25 - w km 32+907,86
  - zbrojenie kap chodnikowych i płyt przejściowych;
  - zabetonowano kapy chodnikowe;
 • WD 26- km 35+490,55
  - zbrojenie skrzydełek;
  - zabetonowano korpus i skrzydełka w osi C;
  - rozpoczęto deskowanie ustroju nośnego;
  - izolacja korpusu w osi C;
 • WD 29 - km 38+472,85
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie ścianek zaplecznych;
 • WS 30 - 40+178,93
  - montaż kabli sprężających, sprężenie ustroju – lewa nitka;
  - zasypki za przyczółkami;
  - rozdeskowanie ustroju;
 • WS 31- km 40+490,15
  - deskowanie i zbrojenie - lewa nitka,
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie- prawa nitka
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zbrojenie ścianek zaplecznych- prawa nitka;
  - zasypki za przyczółkami ;
  - zabetonowano ściankę zapleczną w osi D;
 • WS 33 – w km 41+176,35
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
 • WS 34 - km 42+380
  - wykonywanie izolacji grubych płyty;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie:
  - kanalizacja deszczowa KD 3/1, KD 3/2, KD 3/5, KD 4/1, KD 4/4, KD 4/5, KD 4/6, KD 4/8 , KD 4/16, KD 4/17, KD 4/20
 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej
  - W9-W10
 • Kanalizacja sanitarna
  - kanalizacja tłoczna KS1- KS2, KS3- KS4;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - budowa łączności alarmowej - odc. 3 i 4;
 • OUD:
  - zbrojenie murów – magazyn soli;
 • Przebudowa i budowa linii kablowych SN
  - linia E 4/11;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 41,18 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 53,48 %

Zawansowanie rzeczowe Robót:

Nazwa

Jedn. Miary

Wykonanie łącznie

Roboty przygotowawcze

%

96,40

Roboty ziemne

%

70,20

Odwodnienie korpusu drogowego

%

37,31

Wzmocnienie podłoża

%

35,20

Warstwa mrozochronna

%

55,17

Podbudowy

%

18,63

Nawierzchnia

%

0,00

Roboty drogowe łącznie

%

62,76

Ekrany

%

0,00

Roboty mostowe

%

58,92

Urządzenia obce

%

53,61

OUD Sulechów

%

16,20

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 369 osób,
 • sprzęt: 165 jednostek,

Ostatnio dodane