Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.11.2011 odcinek I

Wciąż korzystne warunki atmosferyczne pozwoliły realizować wszystkie roboty kontraktowe, jednak ze względu na coraz częstsze przymrozki, Wykonawca ogranicza część robót. Roboty mostowe kontynuowano na 7 obiektach mostowych. Na obiekcie WS-02a gotowych jest już 6 segmentów ustroju nośnego, a na WS-09 trwa montaż konstrukcji kroczącego urządzenia formującego.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 9+550+756; profilowanie skarp w km 8+000-9+000; ułożenie geotkniany;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 10+450-10+600; profilowanie skarp w km 10+700-10+900, 10+950-11+000, 11+050-11+100;
  SEKCJA IV (km 13+500÷km 17+100)
  - profilowanie skarp i rowów;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - kontynuacja prac przy zbiornikach 1.5, 1.6, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16;
  - wykonanie kanalizacji deszczowej 1.9b;
  - wykonanie kanalizacji do zbiornika 1.15 i 1.16;
 • Podbudowy:
  JEZDNIA LEWA:
  - wykonanie warstwy warstwy mrozochronnej w km 5+150-5+600, 10+350-10+600;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 7+200-7+950, 11+150-11+325;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 2+890-3+000, 3+230-3+410, w km 7+780-7+910;
  - wykonanie II warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 3+015-3+140;
  JEZDNIA PRAWA:
  - wykonanie warstwy warstwy mrozochronnej w km 5+700-5+900, 6+300-6+400, 7+200-7+700, 10+350-10+600;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 5+950-6+100, 6+200-6+300, 6+600-6+700;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 4+000-5+150, 5+235-5+575, 5+600-5+990; 6+700-7+000,7+200-7+700;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 4+025-4+290,4+800-4+900, w km 4+950-5+100, 5+235-5+900, 7+720-7+910, 8+600-8+860;
  - wykonanie II warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 2+500-3+000;
 • Roboty wykończeniowe:
  - humusowanie skarp w km 11+800-12+000, 13+150-14+050;
  - humusowanie skarp w km 10+800-11+150,16+100-16+200;
 • DROGA KRAJOWA NR 3 km 1+151,09
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu w km 0+300-0+380, 0+517-0+750;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53
  - wykonanie warstwy stabilizacji cementem - kontynuacja;
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 0+480-0+680;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stab. w km 0+480-0+680;
 • Węzeł "MIĘDZYRZECZ" w km 0+836.29
  - profilowanie i zagęszczenie nasypu na łącznicy "B";
  - wykonanie warstwy warstwy mrozochronnej na łącznicy "B" w km 0+120-0+230;
  - wykonanie przepustu rurowego na łącznicy "B";
 • Drogi dojazdowe
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu na dd 1/02 w km 0+080-0+133,86;
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu na dd 1/22, dd 1/27 ;
  - wykonanie warstwy stabilizacji na dd 1/26, dd 1/27; dd 1/28, dd 1/30, dd 1/31;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stab na dd 1/22, dd 1/28, dd 1/30;
  - odhumusowanie drogi dd 1/29; 

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - montaż łuków i lino - kontynuacja;
  - montaż konstrukcji stalowej pod ustrój nośny – kontynuacja;
  - rozpoczęcie montażu deskowania pod ustrój nośny;
  - zasypka podpory "A"- formowanie stożka;
  - rozpoczęcie montażu elementów muru oporowego T-WALL;
 • WS-02A - sprężanie kabli wew. segment III- wsch;
  - wciąganie zbrojenia płyty dolnej i środników na wytwórnię segment IV-wsch;
  - zbrojenie płyty dolnej i środników (etap I) segment IV-wsch;
  - nasuwanie-segment III-wsch; deskowanie środników-segment IV-wsch;
  - betonowanie płyty dolnej (etap I) segment III-zach;
  - deskowanie środników, segment III-zach;
  - betonowanie środników segment III-zach;
  - rozdeskowanie środników segment III-zach;
  - zbrojenie płyty górnej (etap III) segment IV-wsch;
  - zbrojenie płyty górnej (etap III) segment III-zach;
  - rozdeskowanie środników, segment IV-wsch.;
  - deskowanie płyty górnej (etap III) segment IV-wsch;
  - betonowanie płyty górnej (etap III) segment IV-wsch;
  - rozdeskowanie płyty górnej (etap III) segment IV-wsch;
  - deskowanie płyty dolnej (etap III) segment III-zach;
  - betonowanie płyty górnej (etap III) -segment III-zach;
  - rozdeskowanie płyty górnej (etap III) segment III-zach;
 • WS-07 - zakończenie montażu zbrojenia i deskowania oraz zabetonowanie kap chodnikowych;
  - demontaż deskowań;
 • WS-09 - montaż deskowania płyty dolnej; niwelacja szalunków płyty dolnej;
  - układanie płyt drogowych przed przyczółkiem "A" pod siłowniki dźwigara głównego;
  - zbrojenie I segmentu-wsch; montaż kabli sprężających;
  - kontynuacja montażu konstrukcji kroczącego urządzenia formującego;
 • WD-12 - wykonanie izolacji z papy na płytach przejściowych;
 • WD-13 - montaż dylatacji;
  - zbrojenie zakotwień urządzeń dylatacyjnych;
  - wykonanie izolacji z papy na płytach przejściowych;
 • WD-14 - deskowanie i zbrojenie kap chodnikowych;
  - wykonanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe;
  - wykonanie izolacji z papy na płytach przejściowych;

 

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - Ut T1/2 - Sieć telekomunikacyjna - kontynuacja;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 45,44 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 43,80 %

Zaawansowanie rzeczowe Robót

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
97,06
Roboty ziemne
%
98,27
Odwodnienie korpusu drogowego
%
30,15
Wzmocnienie podłoża
%
100,00
Warstwa mrozochronna
%
64,28
Podbudowy
%
44,20
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty drogowe łącznie
%
37,15
Ekrany
%
0,00
Roboty mostowe
%
52,71
Urządzenia obce
%
29,74

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 199 osób,
 • sprzęt: 127 jednostek,

Stan na 15.11.2011 odcinek I

Wciąż korzystne warunki atmosferyczne pozwoliły bez przeszkód realizować wszystkie roboty kontraktowe. Roboty mostowe kontynuowano na 10 obiektach mostowych. Na obiekcie WS-02a gotowych jest już 5 segmentów ustroju nośnego, a na WS-09 trwa montaż konstrukcji rusztowania kroczącego.

ROBOTY DROGOWE

 • Kontynuacja robót ziemnych na odcinkach:
  SEKCJA II (km 5+100÷km 9+756):
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 9+575+756;
  - wykonanie warstwy odsączającej z kruszywa na warstwie geotkaniny w km 5+150-6+200;
  SEKCJA III (km 10+160÷km 13+500):
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu w km 10+450-10+600;
 • Odwodnienie korpusu drogowego:
  - wykonanie kanalizacji deszczowej 1.8, 1.9b;
  - wykonanie kanalizacji do zbiornika 1.14,
  - wykonanie zbiorników 1.1,1,3,1.4,1.5,1.6,1.9,1.13;
 • Podbudowy:
  JEZDNIA LEWA:
  - wykonanie warstwy morozochronnej w km 6+600-6+750;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km 6+750-7+080; w km 7+600-7+770,11+210-11+225;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 7+700-7+950;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 2+900-4+000;
  - wykonanie II warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 2+400-3+990;
  JEZDNIA PRAWA:
  - wykonanie warstwy morozochronnej w km 5+700-5+900;
  - wykonanie warstwy stabilizacji w km w km 7+600-7+770, 7+000-7+080;
  - wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 7+700-7+950; 11+210-11+225;
  - wykonanie I warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 2+900-4+000;
  - wykonanie II warstwy podbudowy z BA 0/25 w km 2+400-3+450;
 • Roboty wykończeniowe:
  - humusowanie skarp w km 11+800-12+000, 13+150-14+050;
 • DROGA KRAJOWA NR 3 km 1+151,09
  - kontynuacja budowy nasypu z gruntu z dokopu w km 0+250-0+400;
 • Droga rolnicza w km 10+542,53
  – profilowanie podłoża;
  - wykonanie warstwy stabilizacji cementem;
 • Droga gminna w km 13+540,32
  – wykonywanie przepustów drogowych ;
 • Droga powiatowa 1219F w km 14+667,24
  – kontynuacja prac przy wznoszeniu nasypu (nasyp zbrojony), ułożenie warstwy geotkaniny;
  - wykonywanie przepustów drogowych;
 • Węzeł "MIĘDZYRZECZ" w km 0+836.29
  - wykonanie wykopu z przeznaczeniem na nasyp na łącznicy B - kontynuacja;
 • Drogi dojazdowe
  - wykonanie nasypu z gruntu z dokopu na dd 1/2, dd 1/22;
  - wykonywanie przepustów drogowych na dd 1/27, dd 1/23, dd 1/25, dd 1/29 ;
  - rozbiórka drogi dd 1/25;
  - wykonanie nasypu z gruntu z wykopu na dd 1/02 ;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-01 - montaż łuków - kontynuacja;
  - montaż konstrukcji stalowej pod ustrój nośny – kontynuacja;
 • WS-02A - zbrojenie płyty dolnej i środnika (etap I) segment IV-wsch;
  - zbrojenie płyty górnej (etap III) segment II- zach;
  - betonowanie płyty dolnej (etap I) segment II-wsch;
  - deskowanie i betonowanie środnika (etapII) -segment III-wsch;
  - rozdeskowanie środników (etap II) segment II- wsch;
  - deskowanie płyty górnej (etap III) segment III-wsch;
  - deskowanie płyty górnej (etap III) segment II- zach;
  - betonowanie płyty górnej (etap III) segment II- zach;
  - zbrojenie płyty górnej (etap III) segment III- wsch;
  - sprężenie kabli wewnętrznych - segment II - zach;
  - zbrojenie płyty dolnej i środników (etap I) segment III- zach;
 • WS-07 - montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych;
  - wykonanie chudego betonu pod kapy chodnikowe;
  - betonowanie kap chodnikowych;
 • WS-08 - demontaż deskowań kap chodnikowych;
 • WS-09 - montaż dźwigarów transportowych, wieszaków;
  - montaż systemów hydraulicznych;
  - montaż szalunków;
  - montaż dźwigara i wyposażenia;
 • WD-10 - wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego;
  - zakończenie montażu deskowania kap chodnikowych;
  - betonowanie kap chodnikowych;
  - montaż krawężników;
 • WS-11 - montaż krawężników - kontynuacja;
  - montaż deskowania i zbrojenia kap chodnikowych;
  - wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego;
 • WD-12 - porządkowanie ternu budowy;
  - wykonanie drenu na przyczółkiem podpory "A","C";
 • WD-13 - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych;
  - przygotowanie do montażu urządzeń dylatacyjnych;
 • WD-14 - zakończenie montażu deskowania i zbrojenia oraz betonowanie płyt przejściowych podpory A i C;
  - wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - Ut T1/2 - Sieć telekomunikacyjna, w km 2+080 - rozpoczęcie prac przy sieci;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 44,12 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 43,80 %

Zawansowanie rzeczowe Robót: 

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
97,06
Roboty ziemne
%
98,20
Odwodnienie korpusu drogowego
%
29,80
Wzmocnienie podłoża
%
100,00
Warstwa mrozochronna
%
62,64
Podbudowy
%
43,10
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty drogowe łącznie
%
36,79
Ekrany
%
0,00
Roboty mostowe
%
50,29
Urządzenia obce
%
29,74

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 251 osób,
 • sprzęt: 152 jednostki,

Ostatnio dodane