Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.11.2011 odcinek II

W minionym okresie roboty kontraktowe dzięki wciąż sprzyjającym warunkom atmosferycznym prowadzone były bez przeszkód. Otwarto dla ruchu ronda węzła Świebodzin Północ na DK3. W związku z nadchodzącą zimą Wykonawca pomału ogranicza część robót. Roboty mostowe kontynuowane były na 5 obiektach. Trwają przygotowania do rozpoczęcia nasuwania pierwszego segmentu ustroju nośnego na WS-17.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów w celu uciąglenia trasy głównej przy obiektach mostowych oraz w miejscach luk technologicznych;
  - droga rolnicza w km 0+000 – 0+123, 0+174-0+260,
  - najazd na WD-18;
 • Warstwa mrozochronna
  - km 24+250-24+500 - kontynuacja;
  - km 22+650-22+710;
  - łącznice węzła Świebodzin PD - kontynuacja;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
  - łącznice węzła Świebodzin PD - kontynuacja;
  - km 19+500-19+675 – str. prawa;
  - pod obiektem WS-15 - kontynuacja;
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 17+600-18+000 – str. P - kontynuacja;
  - km 18+000-19+500 – str. prawa;
  - km 20+850-21+200;
 • Podbudowa bitumiczna 0/25
  - km 21+600-22+600;
  - km 17+100- 17+450;
  - km 17+600-19+500 – I w-wa;
  - km 17+650-18+910 – II w-wa;
 • Elementy ulic
  - układanie krawężników na dojazdach i rondzie Świebodzin PD;
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik 2.2 - układanie płyt ażurowych - kontynuacja;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - kontynuacja zasypek przestrzeni za przyczółkami;
  - kontynuacja izolacji ścian przyczółków;
  - kontynuacja formowania stożków;
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - wykonanie chudego betonu pod płytę przejściową przy podporze C;
  - zabetonowanie płyty przejściowej na podporze C;
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - zabetonowano słupy w osi D, G i F – obie jezdnie;
  - zabetonowano przyczółek w osi A – jezdnia wsch.;
  - zabetonowano oczep w osi R i S – jezdnia zach.;
  - zabetonowano oczep w osi P – jezdnia wsch.;
  - trwa deskowanie i zbrojenie słupów w osi E;
  - trwa wykonywanie izolacji i zasypki podpór B, C, D, E, F i G;
  - rozpoczęto montaż rusztowań i deskowania oczepu P;
  - zakończono montaż rusztu stalowego na siłownikach;
  - zakończono montaż konstrukcji Awanbeka;
  - zakończono montaż urządzenia wypychającego;
  - zamontowano hamulce na blokach oporowych przy przyczółku;
  - zakończono deskowanie i rozpoczęto zbrojenie pierwszego segmentu ustroju nośnego;
 • WD 18 – w km 21+319.43
  - rozpoczęcie wznoszenia rusztowania pod ustrój nośny;
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - zakończenie demontażu deskowań i rusztowań ustroju nośnego;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - montaż studzienek w km 24+300- str. prawa oraz na węźle Świebodzin PD;
  - kontynuacja prac przy budowie przepustów rurowych na węźle Świebodzin PN;
  - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej do zbiornika 2.3 (odcinek S8 – S10);
 • Oświetlenie
  - budowa oświetlenia drogowego DK3 – rondo węzła Świebodzin PN – zakończenie ustawiania słupów;
  - budowa oświetlenia drogowego kablowego w km 16+600-17+100 – ułożenie kabla, montaż fundamentów;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - montaż studni SRK-2 przy kolumnach alarmowych w km 23+400, 21+500;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 45,44 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 40,59 %

Zaawansowanie rzeczowe Robót

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
96,45
Roboty ziemne
%
98,20
Odwodnienie korpusu drogowego
%
37,22
Wzmocnienie podłoża
%
100,00
Warstwa mrozochronna
%
99,00
Podbudowy
%
44,91
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty drogowe łącznie
%
34,13
Ekrany
%
0,00
Roboty mostowe
%
37,20
Urządzenia obce
%
55,31

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 103 osoby,
 • sprzęt: 46 jednostek,

Stan na 15.11.2011 odcinek II

W minionym okresie roboty kontraktowe dzięki wciąż sprzyjającym warunkom atmosferycznym prowadzone były bez przeszkód. Zakończone zostały prace przy układaniu w-wy mrozochronnej. Trwają przygotowania do otwarcia dla ruchu ronda węzła Świebodzin Północ na DK3. Roboty mostowe kontynuowane były na 5 obiektach. Trwają przygotowania do rozpoczęcia nasuwania pierwszego segmentu ustroju nośnego na WS-17.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty ziemne
  - wznoszenie kolejnych w-w nasypów w celu uciąglenia trasy głównej przy obiektach mostowych;
  - w km 24+250 – 24+400 - kontynuacja;
  - droga rolnicza w km 0+000 – 0+123, 0+174-0+260,
  - najazd na WD-18;
  - wyspa centralna ronda Świebodzin Północ oraz profilowanie skarp i rowów DK3 na dojazdach do ronda;
  - łącznice ronda Świebodzin Południe;
  - wykopy w km 24+400 – 24+500;
 • Warstwa mrozochronna
  - pod obiektem WS-15;
  - km 24+250-24+500;
  - łącznice węzła Świebodzin PD;
 • Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
  - km 19+500-19+675 – str. lewa;
  - km 21+850-22+200;
  - pod obiektem WS-15;
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 17+600-19+500 – str. P;
 • Elementy ulic
  - układanie krawężników na rondzie Świebodzin PD;
 • Zbiorniki filtracyjne
  - zbiornik 2.1 - układanie płyt ażurowych;
  - zbiornik 2.2 - układanie płyt ażurowych;

ROBOTY MOSTOWE

 • WS 15 – w km 17+554
  - kontynuacja zasypek przestrzeni za przyczółkami;
  - kontynuacja izolacji ścian przyczółków;
  - rozpoczęcie formowania stożków;
 • WD 16 – w km 17+934,55
  - zakończenie zasypki pod płytę przejściową podpory C;
  - zbrojenie płyty przejściowej przy podporze C;
 • WS 17 – w km 20+273,65
  - rozpoczęcie montażu rusztowania, deskowania i zbrojenia oczepów podpory R;
  - betonowanie oczepu R – jezdnia wschodnia;
  - zakończono deskowanie i zbrojenie oraz zabetonowano słupy podpory M;
  - rozpoczęto deskowanie i zbrojenie przyczółka A;
  - trwa montaż rusztu stalowego i deskowania, rozpoczęto uruchamianie hydrauliki;
  - trwa wykonywanie bieżni do nasuwu;
  - rozpoczęto montaż konstrukcji Awanbek;
  - rozpoczęto deskowanie pierwszego segmentu ustroju nośnego;
 • WD 18 – w km 21+319.43
  - rozpoczęcie wznoszenia rusztowania pod ustrój nośny;
 • WD 19 – w km 22+657,77
  - kontynuacja demontażu deskowań i rusztowań ustroju nośnego;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie
  - montaż studzienek na węźle Świebodzin PD;
  - regulacja studni kanalizacyjnych i montaż wylotów studzienek na węźle Świebodzin PN/ DK3;
  - kontynuacja prac przy budowie przepustów rurowych na węźle Świebodzin PN;
  - budowa kanalizacji deszczowej do zbiornika 2.3 (odcinek S8 – S10);
 • Oświetlenie
  - budowa oświetlenia drogowego DK3 – rondo węzła Świebodzin PN - kontynuacja;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 44,12 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 40,59 %

Zawansowanie rzeczowe Robót: 

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
96,45
Roboty ziemne
%
98,20
Odwodnienie korpusu drogowego
%
35,62
Wzmocnienie podłoża
%
100,00
Warstwa mrozochronna
%
99,00
Podbudowy
%
43,75
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty drogowe łącznie
%
33,45
Ekrany
%
0,00
Roboty mostowe
%
35,78
Urządzenia obce
%
55,31

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 94 osoby,
 • sprzęt: 24 jednostki,

Ostatnio dodane