Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.11.2011 odcinek III

Wciąż sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły Wykonawcy na kontynuowanie robót kontraktowych. Stopniowo ograniczane są roboty drogowe z powodu nadchodzących warunków zimowych. Prace mostowe kontynuowano na 13 obiektach mostowych.

ROBOTY DROGOWE

 • Nasypy:
  - km 25+750- 25+850, rejon km 38+800, rejon km 39+950- 40+000, rejon km 40+250- 40+400, rejon km 40+700, rejon km 41+300, rejon km 41+700- 41+850,
  - droga DW 277, Dd 3/01, Dd 4/02, Dd 4/03, DW 277
  - lewy najazd na WD 20,
 • Warstwa mrozochronna:
  - jezdnia prawa: km 39+050- 39+250 jezdnia lewa i prawa: km 30+600- 30+650, km39+750- 39+900
  DK3- km 0+825- 1+460
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - jezdnia prawa: km 30+300- 30+600
  - prawy najazd na WD 20: km 0+280- 0+531
  - DK3, km 1+700- 3+100;
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - jezdnia prawa: km 35+665- 35+730, km 38+900- 39+100,
  - jezdnia lewa: km 25+850- 26+075, km 35+665- 35+730, km 38+900- 39+050,
  - jezdnia lewa i prawa: km 35+100- 35+225,
  - prawy najazd na WD 20: km 0+460- 0+538,
  - prawy najazd na WD 21: km 0+370- 0+400,
  - lewy najazd na WD 20- km 0+000- 0+080,
  - DK3- km 0+825- 1+425
  - DW 277- km 0+000- 0+200, km 0+270- 0+525
 • Podbudowa bitumiczna
  - I w-wa - jezdnia lewa: km 38+010- 38+380;
  - I w-wa - jezdnia prawa: km 38+010- 38+380;
  - I w-wa - pas rozdziału: km 38+280- 38+370;
  - I w-wa - DK3- km 2+120- 3+060;
  - II w-wa - jezdnia lewa: km 32+950- 34+370, km 34+670- 35+050;
  - II w-wa - jezdnia prawa: km 34+670- 35+070;
  - II w-wa - jezdnia lewa i prawa: km 38+010- 38+380;
  - II w-wa - pas rozdziału: km 38+300- 38+365;
 • Rozbiórka elementów dróg i ulic
  - rozbiórki nawierzchni drogi DP 1230F;
 • Prace przy budowie drogowych przepustów żelbetowych:
  - PS 2- km 26+275 – kontynuacja;
  - PS 3- km 27+475;
  - PS 4- km 28+560;
  - PS 5- km 28+600;
  - P 6- km 29+100;
  - PS 29- km 35+162,80 – kontynuacja;
  - PS 31- km 38+083,30 – kontynuacja;
  - PS 32- km 38+800,30
  - PS 39- km 35+162,80
  Rurowe:
  - PR 46, PR 52, PR 59, PR 61a, PR 76, PR 77, PR 78, PR 79, PR 81
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.3, Zb.R. 3.7, Zb.R. 4.6, Zb.f. 4.8, Zb.O. 4.10, Zb.R. 4.11, Zb.f. 4.12, Zb.f. 4.13, Zb.R 4.16;
 • Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą
  - jezdnia lewa: km 30+700- 32+075, km 26+900- 27+400, km 29+900- 30+200,
  - jezdnia prawa: km 29+600- 30+350, km 30+700- 32+075, km 36+900- 37+700, rejon km 37+500- 38+000
 • Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi
  - strona prawa: km 32+300- 32+850;

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 21- km 27+826,61
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych;
 • WD 22- km 28+975
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie ścianki zaplecznej;
 • WD 23- km 30+592,20
  - zbrojenie kap chodnikowych;
 • WD 24- km 32+175,51
  - zbrojenie kap chodnikowych;
 • WD 25 - w km 32+907,86
  - zbrojenie kap chodnikowych;
 • WD 26- km 35+490,55
  - betonowanie ustroju nośnego;
  - sprężenie ustroju;
  -rozpoczęcie rozdeskowanie ustroju;
 • WD 27- km 35+910,84
  - rozpoczęcie montażu krawężnika;
  - zbrojenie kap chodnikowych;
  - izolacje ścianek zaplecznych;
 • WD 29 - km 38+472,85
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - montaż kolektora odwodnieniowego;
 • WS 30 - 40+178,93
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
 • WS 31- km 40+490,15
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A;
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - zbrojenie ścianek zaplecznych;
 • WS 33 – w km 41+176,35
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - kontynuacja montażu krawężnika;
  - zbrojenie kap chodnikowych;
 • WS 34 - km 42+380
  - kontynuacja montażu krawężnika;
  - zbrojenie kap chodnikowych;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie:
  - budowa kanalizacji deszczowej KD 3/1, KD 3/2, KD 4/8a, KD 4/8;
  - budowa kanalizacji deszczowej KD 4/6, KD 4/7, KD 4/16, odc. 4- montaż przykanalików;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - kontynuacja budowa łączności alarmowej - odc. 3;
 • Przebudowa i budowa napowietrznych stacji transformatorowych
  - linia E 4/16;
 • OUD:
  - zbrojenie ścian – magazyn soli - kontynuacja;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 45,44 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 58,64 %

Zaawansowanie rzeczowe Robót

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
96,40
Roboty ziemne
%
87,40
Odwodnienie korpusu drogowego
%
48,15
Wzmocnienie podłoża
%
78,30
Warstwa mrozochronna
%
63,45
Podbudowy
%
40,17
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty drogowe łącznie
%
75,12
Ekrany
%
0,00
Roboty mostowe
%
66,35
Urządzenia obce
%
56,74
OUD Sulechów
%
16,20

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 348 osób,
 • sprzęt: 156 jednostek,

Stan na 15.11.2011 odcinek III

Wciąż sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły Wykonawcy na kontynuowanie wszystkich robót kontraktowych. Trwało układanie podbudowy bitumicznej na ciągu głównym oraz roboty branżowe. Prace mostowe kontynuowano na 12 obiektach mostowych. Zabetonowano już wszystkie ustroje nośne na 15 obiektach.

ROBOTY DROGOWE 

 • Nasypy:
  - km 35+100- 35+225, rejon km 40+200- 40+300, rejon km 41+650- 41+700, rejon km 42+400, rejon km 42+400- 42+600,
  - DK3 - rejon km rejon km 0+900- 1+460;
  - DW 277
 • Warstwa mrozochronna:
  - jezdnia lewa i prawa: km 25+850- 26+050, km 35+100- 35+225, km 35+665- 35+730, km 39+325- 39+400, km 39+550- 39+800
  - jezdnia prawa: km 25+850- 26+050;
  - jezdnia lewa: km 25+850- 26+050;
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
  - jezdnia prawa i lewa: km 38+000- 38+400
 • Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
  - jezdnia prawa: km 25+850- 26+075,
  - prawy najazd na WD 21 - km 0+400- 0+550;
 • Podbudowa bitumiczna
  - I w-wa - jezdnia lewa: km 34+660- 35+065;
  - I w-wa - jezdnia prawa: km 34+650- 35+080;
  - II w-wa jezdnia lewa: km 32+295- 32+680; km 32+680- 32+830;
  - II w-wa - jezdnia prawa: km 33+505- 34+470;
 • Prace przy budowie drogowych przepustów żelbetowych:
  - PS 2- km 26+275
  - PS 29- km 35+162,80 – kontynuacja,
  - PS 31- km 38+083,30
  - PS 32- km 38+800,30 – kontynuacja,
  - PS 53- km 38+083,30 – kontynuacja,
  - PR 45, PR 46,
  - PS 80- km 41+173
  - PR 40, PR 43, PR 46, PR 59, PR 63, PR 63a – kontynuacja,
 • Kontynuacja prac przy budowie zbiorników:
  - Zb.f. 3.3, Zb.f. 3.4, Zb.f. 3.6, Zb.R. 3.7, Zb.f. 3.8, Zb.O. 4.7, Zb.f. 4.8, Zb.R. 4.9, Zb.O. 4.10, Zb.R. 4.11, Zb.f. 4.12, Zb.f. 4.13, Zb.R 4.16;
 • Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą
  - jezdnia lewa: km 30+700- 32+075;
  - jezdnia prawa: km 27+400- 27+700, km 29+600- 30+000, km 28+525- 28+700, km 30+700- 32+075;
  - jezdnia prawa: km 29+600- 30+000;
 • Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi
  - strona lewa: rejon km 28+600;
  - strona lewa i prawa: km 28+450- 28+700

ROBOTY MOSTOWE

 • WD 20 - w km 25+804,82
  - zbrojenie kap chodnikowych druga strona;
 • WD 21- km 27+826,61
  - zbrojenie kap chodnikowych;
  - rozpoczęcie montażu krawężnika;
 • WD 22- km 28+975
  - zbrojenie ścianki zaplecznej;
 • WD 25 - w km 32+907,86
  - kontynuacja montażu kolektora odwodnieniowego;
 • WD 26- km 35+490,55
  - kontynuacja deskowania i zbrojenia ustroju nośnego;
 • WD 27- km 35+910,84
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie ścianek zaplecznych;
 • WD 29 - km 38+472,85
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - zakończenie zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych;
  - montaż dylatacji;
 • WS 30 - 40+178,93
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
 • WS 31- km 40+490,15
  - zasypki za przyczółkami;
  - demontaż deskowań - lewa nitka;
 • WS-32 - w km 40+901,50
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
 • WS 33 – w km 41+176,35
  - zasypki za przyczółkami - kontynuacja;
  - izolacje podpór;
  - montaż dylatacji - kontynuacja;
  - rozpoczęcie montażu krawężnika;
 • WS 34 - km 42+380
  - rozpoczęcie montażu krawężnika;
  - zazbrojenie i betonowanie kapy w pasie rozdziału;

ROBOTY BRANŻOWE

 • Odwodnienie:
  - budowa kanalizacji deszczowej KD 4/3, KD 4/6, KD 4/7, KD 4/11a, KD 4/21;
 • Przebudowa i budowa sieci wodociągowej
  - kontynuacja prac na odcinku W8- W9;
 • Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych
  - kontynuacja budowa łączności alarmowej - odc. 3;
 • OUD:
  - zbrojenie ścian – magazyn soli - kontynuacja;
  - betonowanie ścian żelbetowych pierścienia obwodowego- I etap;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 44,12 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 58,64 %

Zawansowanie rzeczowe Robót: 


NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
96,40
Roboty ziemne
%
85,54
Odwodnienie korpusu drogowego
%
45,08
Wzmocnienie podłoża
%
75,20
Warstwa mrozochronna
%
61,91
Podbudowy
%
38,91
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty drogowe łącznie
%
71,11
Ekrany
%
0,00
Roboty mostowe
%
64,67
Urządzenia obce
%
56,74
OUD Sulechów
%
16,20

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 337 osób,
 • sprzęt: 142 jednostki,

Ostatnio dodane