Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.11.2011 odcinek I i III

ODCINEK 1 (OD KM 18+040 DO KM 25+500)
ODCINEK 3 (OD KM 25+500 DO KM 37+146)


ROBOTY DROGOWE

 • Wykonawca złożył do zatwierdzenia przez Inżyniera koncepcję objazdu tymczasowego w ciągu drogi krajowej nr 24.
 • Wykonawca prowadził roboty:
  • wykonywanie nasypu na trasie zasadniczej w km 18+040 do 18+220,
  • wykonanie nasypu na łącznicy B i B1 na węźle Skwierzyna 1,
  • wykop na łącznicy A i A1,
  • wykonanie wykopów do wymiany gruntu w km 23+520 – 23+600,
  • wykonanie nasypów do wymiany gruntu w km 23+520 – 23+600,
  • wykonanie dojazdu do obiektu PZŚ-29 od strony Chełmska,
  • karczowanie krzaków w km 31+000 – 35+000.

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonawca złożył do zatwierdzenia projekt technologiczny ścianki z grodzic stalowych dla obiektu MS-14.
 • Wykonawca złożył za zatwierdzenia przez Inżyniera koncepcję objazdu tymczasowego w ciągu drogi krajowej nr 3 w związku z budową obiektu WD-21 na węźle Skwierzyna 2.
 • Wykonawca prowadził następujące roboty:
  • wykonanie dojazdu do MS-14 od WD-15 w śladzie drogi leśnej nr 18,
  • palowanie na obiekcie MS-14,
  • szykowanie platformy roboczej na obiekcie WD-14,
  • wykopy przy obiekcie WD-15,
  • wymiana gruntu przy obiekcie PZŚ-19,
  • wykopy pod ławy fundamentowe przy WS-20,
  • WD-23 - wykopy P1, P2, mobilizacja i organizacja placu budowy,
  • WS-24 – wykonanie ław fundamentowych (zbrojenie, szalowanie, betonowanie),
  • Wykonywanie chudego betonu przy obiekcie PZD-25.

ROBOTY BRANŻOWE

 • Kontynuacja usunięcia kolizji telekomunikacyjnej przy obiekcie WD-16 w km 20+756.
 • Kontynuacja likwidacji kolizji telekomunikacyjnej przy obiekcie WD-15 w km 19+810.
 • Likwidacja kolizji energetycznej przy obiekcie WS-28 w km 35+242.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Wymagania ogólne
%
27,20
Roboty drogowe
%
15,71
Roboty mostowe
%
1,47
Roboty branżowe
%
1,56

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU:

 • zasoby ludzkie:
  − kadra kierownicza 21 osób
  − personel biurowy 20 osób
  − pracownicy fizyczni 74 osób
 • sprzęt:
  − maszyny i urządzenia 30 szt.
  − środki transportu 49 szt.
  − inny sprzęt 6 szt.

Stan na 15.11.2011 odcinek I i III

ODCINEK 1 (OD KM 18+040 DO KM 25+500)
ODCINEK 3 (OD KM 25+500 DO KM 37+146)


ROBOTY DROGOWE

 • Wykonawca zwrócił się do Inżyniera o zatwierdzenie wzoru graficznego tablic informacyjnych budowy.
 • Wykonawca poinformował Inżyniera o tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej wyjazdów z budowy w ciągu DK3.\
 • Wykonawca prowadził również roboty:
  a. usunięcie karpin w km 23+526 – 25+000 i w km 25+500 – 29+000,
  b. wymiana gruntu w km 18+560 – 18+730,
  c. zdjęcie warstwy humusu i przygotowanie terenu pod budowę WD-15,
  d. wycinka drzew zgodnie z dokumentacją przy drodze powiatowej nr 1350F,
  e. wymiana gruntu w km 23+520 – 23+570,
  f. wycinka drzew i podrośli w km 27+600 – 29+700,
  g. budowa drogi technologicznej do obiektu PZD-25,
  h. wywóz archeologii w km 19+200 – 19+400,
  i. nasyp i wykop na węźle Skwierzyna w km 18+048 – 18+400,
  j. wykonywanie platformy przy WD-15 – zdjęcie warstwy humusu,
  k. budowa by pass – sypanie kruszywa oraz zdjęcie warstwy humusu przy WD-16,
  l. wykonanie dojazdu do MS-14 od WD-15 w śladzie drogi leśnej nr 18,
  m. wymiana gruntu przy obiekcie PZŚ-19,

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonawca złożył do zatwierdzenia projekt technologiczny wykonania podpór oraz projekt techniczny deskowania ustroju nośnego obiektu WS-24.
 • Wykonawca złożył za zatwierdzenia przez Inżyniera projekt próbnego obciążenia pali fundamentowych fi 1200 i fi 1500 dotyczący obiektu MS-14.
 • Wykonawca prowadził następujące roboty:
  • wykonanie pali fundamentowych dla obiektu MS-14,
  • wykonanie pali na obiekcie MS-14,
  • wykonanie nasypów pod fundamenty przy obiekcie WD-15,
  • organizacja placu budowy przy obiekcie PZŚ-19,
  • wbijanie ścianek szczelnych przy obiekcie WS-20,
  • zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej P2 na WS-24,
  • wykopy P1, P2 przy WD-23 w km 0+796.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Usunięcie kolizji telekomunikacyjnej przy obiekcie WD-16 w km 20+756.
 • Likwidacja kolizji telekomunikacyjnej przy obiekcie WD-15 w km 19+810.

Ostatnio dodane