Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 30.11.2011 odcinek II

ODCINEK 2 (OD KM 0+000 DO KM 18+040)

ROBOTY DROGOWE

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  − odhumusowanie – km 0+150 ÷ 0+200, km 0+830 ÷ 1+475, km 1+580 ÷ 1+700, km 1+750 ÷ 2+180
  − wymiana gruntu – km 1+760 ÷ 1+840, km 2+550 ÷ 3+020, km 3+300 ÷ 3+350
  − wykonanie nasypu – warstwa 5 – km 2+350 ÷ 2+450
  − wykonanie nasypu – warstwa 6 – km 2+020 ÷ 2+350, km 2+450 ÷ 2+750
  − wykonanie nasypu – warstwa 7 – km 1+970 ÷ 2+350, km 2+750 ÷ 2+800
  − wykonanie nasypu – warstwa 8 – km 3+240 ÷ 3+280
  − wykonanie nasypu – warstwa 9 – km 2+850 ÷ 2+900, km 3+160 ÷ 3+240
  − wykonanie nasypu – warstwa 10 – km 2+900 ÷ 3+160
  − wykonywanie przepustu – km 3+278, km 3+479
 • SEKCJA 1B (km 4+736,50 ÷ 10+100)
  − odhumusowanie – km 6+200 ÷ 6+300
  − wymiana gruntu – km 5+650 ÷ 5+950, km 6+050 ÷ 6+150
  − wykonanie nasypu – warstwa 3 – km 5+950 ÷ 6+050, km 6+200 ÷ 6+240
  − wykonanie nasypu – warstwa 4 – km 4+860 ÷ 4+950, km 5+840 ÷ 5+950
  − wykonanie nasypu – warstwa 5 – km 5+740 ÷ 5+840
  − wykonanie nasypu – warstwa 6 – km 5+400 ÷ 5+530, km 5+550 ÷ 5+740
  − wykonywanie przepustu – km 5+135, km 5+334, km 9+650, km 10+050
 • SEKCJA 2A (km 10+100 ÷14+575,33)
  − wykonanie nasypu – warstwa 2 – km 12+550 ÷ 12+890
  − wykonanie nasypu – warstwa 3 – km 12+050 ÷ 12+150, km 12+450 ÷ 12+840
  − wykonanie nasypu – warstwa 4 – km 11+900 ÷ 12+050
  − wykonanie nasypu – warstwa 5 – km 11+500 ÷ 11+550, km 12+150 ÷ 12+300
  − wykonanie nasypu – warstwa 6 – km 11+400 ÷ 11+500
  − wykonanie nasypu – warstwa 7 – km 12+300 ÷ 12+450
  − wykonanie nasypu – warstwa 9 – km 12+350 ÷ 12+400
  − wykonywanie przepustu – km 11+299
  − wykonanie zbiornika ZCH – 13 – km 11+270
  − wykonanie zbiornika ZCH – 14 – km 12+350
 • SEKCJA 2B (km 14+575,33÷18+040)
  − wykonanie nasypu – warstwa 10 – km 17+600 ÷ 17+700
  − wykonanie nasypu – warstwa 11 – km 16+100 ÷ 16+220, km 17+600 ÷ 17+700
  − wykonanie nasypu – warstwa 12 – km 16+100 ÷ 16+220, km 17+550 ÷ 17+600
  − wykonanie nasypu – warstwa 13 – km 15+985 ÷ 16+200, km 17+550 ÷ 17+600
  − wykonanie nasypu – warstwa 14 – km 15+980 ÷ 16+100
  − wykonywanie przepustu – km 15+300
 • DROGI LEŚNE:
  DL nr 8:
  − wykonanie nasypu – km 3+450 ÷ 3+700
  − wykonywanie stabilizacji drogi technologicznej w ciągu drogi – km 3+400 ÷ 5+075
  DL nr 10:
  − wykonywanie stabilizacji drogi technologicznej w ciągu drogi – km 0+000 ÷ 1+086

ROBOTY MOSTOWE

 • WD-3 (km 1+577,56)
  - przygotowanie dna wykopów pod beton wyrównawczy fundamentów
 • PZD-9 (km 8+748,25) 
  - wykonanie izolacji fundamentów podpór
  - zasypka i zagęszczanie fundamentów podpór
  - montaż zbrojenia przyczółka podpory 1
  - montaż zbrojenia i szalunków przyczółka podpory 3
  - montaż szalunków i betonowanie filara 1, 2, 3 podpory 2
 • WD-10 (km 13+100,01)
  - wykonanie izolacji fundamentów podpór
  - zasypka i zagęszczanie fundamentów podpór
  - montaż zbrojenia podpór
  - montaż szalunków przyczółka podpory 1
  - montaż szalunków i betonowanie filara 1, 2, podpory 2
 • PZD-12 (km 16+250)
  - wykonanie izolacji fundamentów podpór
  - zasypka i zagęszczanie fundamentów podpór
  - montaż zbrojenia przyczółka podpory 1
  - montaż zbrojenia i szalunków przyczółka podpory 3
  - montaż zbrojenia, szalunków i betonowanie filara 3, 4 podpory 2
 • PZŚ-2 (km 17+501,00)
  - montaż zbrojenia i szalunków skrzydeł
  - montaż zbrojenia płyty dennej ramy
  - montaż zbrojenia i szalunków ścian ramy
  - betonowanie płyty dennej j. zachodnia

ROBOTY BRANŻOWE

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  Roboty telekomunikacyjne
  - postawienie słupa przy studni SKR2 nr 9 (1szt) - km 0+900
  - postawienie słupa przy studni SKR2 nr 26 (1szt) - km 0+900 – 1+500
  - zaciągnięcie kabla od studni 9 do 16 (465mb) - km 0+900 – 1+500
  - zaciągnięcie kabla od studni 16 do 30 (600mb) - km 1+500 – 2+100
  - wykop pod kabel pod rurę osłonową (30mb) - km 1+556
  - zaciągnięcie kabla od studni 19 do 24 - km 1+600
  - postawienie słupa przy studni SKR2 nr 22 i 24 (2szt) - km 1+600
  - zaciągnięcie kabla od studni 30 do 33 - km 2+100
  - postawienie słupa przy studni SKR2 nr 30 (1szt) - km 2+100
  - postawienie słupa przy studni SKR2 nr 33 rejon C (1szt) - km 2+100
  - likwidacja linii napowietrznej, likwidacja słupów drewnianych (4szt), przeniesienie urządzeń TPSA na nowego słupa przy studni SKR nr 30 - km 2+100
  - postawienie słupa przy studni SKR2 nr 36 i 37 rejon D (2szt) - km 4+400
  - wykop od studni 37, ułożenie kabla w wykopie, ułożenie folii pod kabel, zaciągnięcie kabla od studni 37 do 38, przełączenie linii napowietrznej w linie kanałową, demontaż 4 słupów drewnianych,  demontaż linii napowietrznej (50mb) - km 4+400
 • Roboty gazociągowe
  - Włączenie wybudowanego gazociągu DN 225 do istniejącej sieci - km 1+659
 • Roboty energetyczne
  - Przygotowanie stanowisk pod przewiert - km (-)0+220
  - Likwidacja napowietrznej linii, montaż słupów, rejon C - km 0+900 – 2+100
  - Likwidacja linii napowietrznej, demontaż słupów w rejonie C (12szt) - km 0+900 – 1+500
  - Budowa fundamentów pod słup kratowy (90szt) – km 1+050
  - Likwidacja linii napowietrznej, demontaż słupów w rejonie C (16szt) - km 1+500 – 2+100
  - Wykop pod kabel (90mb) - km 1+556
  - Ułożenie rury 2x Ø160mm (60mb) - km 1+556
  - Ułożenie rury 1x Ø125mm (44mb) - km 1+556
  - Ułożenie kabla NN, zasypanie i zagęszczenie (174mb) - km 1+556
  - Przygotowanie pod montaż słupów energetycznych (3szt) – km 1+556
  - Wykop, ułożenie i montaż uziomu (30mb) – km 1+556
  - Wystawianie słupa nr 11 10/17,5 (1szt) – km 1+556
  - Montaż uziomów (2kpl) – km 1+556
  - Wykonanie podsypki piaskowej (880mb) - km 4+350
  - Wykop i ułożenie rury obiektowej 1x Ø160mm (10mb) - km 4+350
  - Ułożenie kabla 1x70mm2 (880mb) - km 4+600
  - Ułożenie kabla 2x70mm2 (880mb) - km 4+600
  - Zasypanie wykopu (200mb) - km 4+600
 • Roboty wodno-kanalizacyjne
  - Demontaż kanału sanitarnego Ø 200mm, przykanalika Ø 150mm (5szt) - km 4+440 – 4+720
  - Zgrzewanie rurociągu PE Ø225mm, montaż projektowanej rury przewodowej PE Ø225mm przy przejściu pod S3 (110mb) - km 4+700 – 4+800
  - Montaż projektowanej stalowej rury osłonowej Ø353mm przy przejściu pod S3, zasypanie warstwowe wykopu z zagęszczeniem (67) - km 4+700 – 4+800
 • SEKCJA 1B (km 4+736,50 ÷ 10+100)
  Roboty telekomunikacyjne
  - Zaciągnięcie 160m kabla w kanalizację od studni SKR2 nr 38 do nr 40 (160mb), zasypanie wykopu (300mb) - km 4+800
 • Roboty energetyczne
  - Wykop pod kabel SN (160mb) - km 4+820
  - Wykop, ułożenie rury Ø 160mm, zasypanie i zagęszczenie (12mb) - km 4+820
  - Przygotowanie wykopu pod ułożenie kabla energetycznego (860mb) - km 4+820
  - Zasypywanie i zagęszczenie wykopu (350mb) - km 4+820
  - Wykop pod kabel NN (100mb) – km 4+900
 • Roboty wodno-kanalizacyjne
  - Przebudowa wodociągu – prace ziemne, przygotowanie wykopu pod rurę osłonową Ø 353mm (100m) km 4+700 – 4+800
 • SEKCJA 2A (km 10+100 ÷ 14+575,33)
  Roboty telekomunikacyjne
  - Instalacja rur osłonowych w rejonie MOP, zagęszczenie i zasypanie wykopu, ułożenie przejścia 2 kanałowego z rur 125/11,4 (70mb) - km 12+065
  - Zaciągnięcie kabla pod przyłącze do MOPu w istniejącej studni TPSA od 1 do 5 - km 12+100 – 12+285
  - Budowa [przyłącza do MOPu, wykop pod kabel 220mb, ułożenie i zasypanie kabla, ułożenie taśmy ostrzegawczej pod kabel telefoniczny – km 12+100
 • SEKCJA 2B (km 14+575,33 ÷ 18+040)
  - Montaż przepustu stalowego - km 16+300

ZAAWANSOWANIE ROBÓT 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
28,13
Roboty ziemne
%
4,98
Odwodnienie korpusu drogowego
%
0,00
Kanalizacja deszczowa
%
0,59
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia zabezpieczające ruch
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń i inne roboty drogowe
%
0,00
Roboty mostowe
%
2,80
Roboty branżowe
%
1,12

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU:

 • zasoby ludzkie:
  − kadra kierownicza 19 osób
  − obsługa techniczna 73 osób
  − personel fizyczny 82 osób
 • sprzęt:
  − maszyny i urządzenia 38 szt.
  − środki transportu 38 szt.
  − inny sprzęt 14 szt.

Stan na 15.11.2011 odcinek II

ROBOTY DROGOWE 

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  - odhumusowanie - km 1+750 ÷ 1+850, km 1+900 ÷ 1+960, km 1+980 ÷ 2+080, km 2+100 ÷ 2+480, km 2+540 ÷ 2+850
  - wywóz humusu po badaniach archeologicznych - km 1+850 ÷ 1+950, km 2+080 ÷ 2+180, km 2+350 ÷ 2+420, km 2+450, km 2+850 ÷ 3+100, km 3+150 ÷ 3+200
  - wymiana gruntu - km 2+550 ÷ 3+170
  - wykonanie nasypu – warstwa 5 - km 4+000 ÷ 4+150
  - wykonanie nasypu – warstwa 6 - km 4+150 ÷ 4+200
  - wykonanie nasypu – warstwa 7 - km 4+200 ÷ 4+300
  - wykonanie nasypu – warstwa 8 - km 3+230 ÷ 3+310
  - wykonanie nasypu – warstwa 9 - km 3+170 ÷ 3+230
  - wywóz gruzu budowlanego po rozbiórkach - km 4+450
 • SEKCJA 1B (km 4+736,50 ÷ 10+100)
  - wymiana gruntu - km 5+300 ÷ 5+650
  - wykonanie nasypu – warstwa 4 - km 4+950 ÷ 5+300
  - wykonanie nasypu – warstwa 5 - km 9+540 ÷ 9+700
  - wykonanie nasypu – warstwa 6 - km 9+700 ÷ 9+750
  - wykonanie nasypu – warstwa 8 - km 8+540 ÷ 8+640, km 9+760 ÷ 9+800
  - wykonanie nasypu – warstwa 9 - km 9+000 ÷ 9+050
  - wykonanie nasypu – warstwa 13 - km 8+820 ÷ 8+850
  - wykonanie nasypu – warstwa 14 - km 8+820 ÷ 8+870
  - wzmocnienie podłoża geosyntetykiem - km 8+900 ÷ 8+950
  - wywóz humusu po badaniach archeologicznych - km 5+750 ÷ 5+850
 • SEKCJA 2A (km 10+100 ÷14+575,33)
  - wykonanie nasypu – warstwa 3 - km 12+600 ÷ 12+650, km 13+200 ÷ 13+320
  - wykonanie nasypu – warstwa 4 - km 12+550 ÷ 12+600, km 12+650 ÷ 12+700
  - wykonanie nasypu – warstwa 5 - km 13+410 ÷ 13+460
  - wykonanie nasypu – warstwa 6 - km 13+320 ÷ 13+410
  - wykonanie nasypu – warstwa 9 - km 12+350 ÷ 12+450
 • SEKCJA 2B (km 14+575,33÷18+040)
  - wykonanie nasypu – warstwa 7 - km 17+970 ÷ 18+040
  - wykonanie nasypu – warstwa 12 - km 17+600 ÷ 17+620
  - wykonanie nasypu – warstwa 13 - km 16+200 ÷ 16+220
  - wykonanie nasypu – warstwa 14 - km 16+050 ÷ 16+150
  - wykonanie nasypu – warstwa 15 - km 15+980 ÷ 16+050
  - wykonanie nasypu zbrojonego - km 16+000 ÷ 16+070, km 17+580 ÷ 17+620
  - wykonywanie przepustu - km 15+300, km 16+326

ROBOTY MOSTOWE 

 • WD-3 (km 1+577,56)
  - organizacja placu budowy
  - wykonanie wykopów pod fundamenty podpór
  - przygotowanie dna wykopów pod beton wyrównawczy fundamentów
 • PZD-9 (km 8+748,25)
  - montaż szalunków i zbrojenia fundamentów podpór
  - betonowanie fundamentów podpór
  - pielęgnacja betonu fundamentów podpór
  - montaż zbrojenia ściany i skrzydeł przyczółka podpory 1, 3
 • WD-10 (km 13+100,01)
  - pielęgnacja betonu fundamentów podpór
  - demontaż szalunków fundamentów podpór
 • PZD-12 (km 16+250)
  - pielęgnacja betonu fundamentów podpór
  - demontaż szalunków fundamentów podpór
  - montaż zbrojenia ściany i skrzydeł przyczółka podpory 1, 2, 3
  - montaż szalunków ściany i skrzydeł przyczółka podpory 3
  - montaż zbrojenia i szalunków filara 1, 2 podpory 2
  - betonowanie filara 1, 2 podpory 2
  - pielęgnacja betonu filara 1, 2 podpory 2
 • PZŚ-2 (km 17+501,00)
  - montaż szalunków i zbrojenia fundamentów skrzydeł
  - betonowanie fundamentów skrzydeł
  - pielęgnacja betonu fundamentów skrzydeł
  - oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolacje - pape termozgrzewalną
  - ułożenie warstwy izolacji
  - ułożenie betonu ochronnego na izolacji

ROBOTY BRANŻOWE

 • SEKCJA 1A (km 0+(-)500 ÷ 4+736,50)
  Roboty telekomunikacyjne:
  - wyprawa studni w rejonie C SKR2 nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14. - km 1+100
  - wyprawa studni w rejonie C SKR2 nr: 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 oraz 3 studnie istniejące TPSA - km 1+600
  - budowa kanalizacji od studni nr 27 do 28 (30mb) - km 1+800
  - budowa studni SKR2 nr 40 - km 2+100
  - wyprawa studni w rejonie C SKR2 nr 21, 27, 28, 29,30,31,32, 33 - km 2+100
  - budowa kanalizacji 3otworowej od studni SKR2 nr 40 do nr 41 (7m) - km 4+400
  - budowa studni SKR2 nr 41 - km 4+400
  - wyprawa studni w rejonie D SKR2 nr 36, 37 - km 4+400
  - wyprawa studni SKR2 nr 38, 39, 40, 41 przepompowanie wody ze studni, czyszczenie studni - km 4+800

ROBOTY GAZOCIĄGOWE 

 • - przygotowanie wykopu pod ułożenie rury osłonowej PE DN 160, ułożenie rury osłonowej oraz zasypanie i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (100m) - km 4+344
  - zgrzewanie doczołowe rury osłonowej PE DN 160 - km 4+344
  - przygotowanie wykopu pod ułożenie rury osłonowej PE DN 160, ułożenie rury osłonowej oraz zasypanie i przywrócenie ternu do stanu pierwotnego (53m)- km 4+722

ROBOTY ENERGETYCZNE

 • przewiert sterowany 1xØ225 (128mb) - km (-)0+220
  - wykonanie przewiertu sterowanego 2xØ125 (76mb) - km (-)0+220
  - wykonanie pilota przewiertu sterowanego - km (-)0+237
  - przygotowanie stanowisk pod przewiert - km (-)0+237
  - wykonanie przewiertu sterowanego 1xØ110 (23mb) - km 1+556
  - wykop pod kabel sterowniczy (30m) - km 3+846
  - wykop pod kabel SN (214mb) - km 4+600

ZAAWANSOWANIE ROBÓT 

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Wymagania ogólne
%
18,21
Roboty drogowe
%
2,10
Roboty mostowe
%
1,10
Roboty branżowe
%
0,57

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU:

 • zasoby ludzkie:
  − kadra kierownicza 15 osób
  − obsługa techniczna 62 osób
  − personel fizyczny 5 osób
 • sprzęt:
  − maszyny i urządzenia 30 szt.
  − środki transportu 26 szt.
  − inny sprzęt 11 szt.

Ostatnio dodane