Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 01-15.12.2014

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.

ROBOTY DROGOWE

Przedmiotem zamówienia jest budowa prawej jezdni zachodniej obwodnicy miasta Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 o długości 11+660 km. Obwodnica łączy zrealizowany odcinek drogi S-3 Szczecin – Gorzów (przed węzłem „Gorzów Północ”) ze zrealizowanym odcinkiem S-3 Gorzów Wlkp. – węzeł „Międzyrzecz Północ”. Projektowana jezdnia drogi S-3 biegnie równolegle do wybudowanej lewej jezdni obwodnicy. Jezdnia lewa wraz z obiektami, obiekty nad obwodnicą i przepusty zostały wybudowane w poprzednich etapach, dodatkowo zamiast przepustu w ciągu ul. Stalowej należy wybudować kładkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Małyszyńskiej.

 

W ciągu obwodnicy zaplanowano rozbudowę trzech węzłów:

 • Węzeł Gorzów Północ na przecięciu z drogą wojewódzką nr 130 (ul. Szczecińska),
 • Węzeł Gorzów Centrum na przecięciu z drogą wojewódzką nr 132 (ul. Kostrzyńska),
 • Węzeł Gorzów Południe na przecięciu z drogą krajową nr 22 (ul. Kasprzaka).

Obwodnica Gorzowa Wlkp. w początkowym odcinku przebiega w terenie o zagospodarowaniu rolniczym – ok. 2,8km. W dalszym ciągu do ok. KM 4+200 przecina las. Od węzła Gorzów-Centrum do końca projektowanej trasy obwodnica biegnie przez łąki, ogródki działkowe, pola uprawne i pastwiska. W dolinie Warty znajdują się rozległe podmokłe łąki.

ROBOTY MOSTOWE

W ramach kontraktu na projektowanym odcinku drogi S-3 powstaną następujące obiekty mostowe:

 • M-1 most nad rzeką Wartą w km 7+233,60 drogi ekspresowej S3,
 • WD-1 wiadukt nad istniejącą drogą wojewódzką nr 138 oraz drogami dojazdowymi w km 1+000,25 drogi ekspresowej S3,
 • WD-2 kładka dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Małyszyńskiej nad drogą ekspresową S3 w km 1+823,39,
 • WD-3A przepust w ciągu łącznicy C4 w km 0+306,59,
 • WD-3B przepust w ciągu łącznicy C3 w km 0+211,03,
 • WD-4 wiadukt nad ulicą Kostrzyńską w ciągu drogi ekspresowej S3 w km 4+518,53,
 • WD-5 wiadukt w ciągu łącznicy C5 w km 4+922,87 drogi ekspresowej S3,
 • WD-6 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3 w km 4+922,87 nad istniejącą dwutorową linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn w km 302,202,
 • WD-7 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3 w km 5+169,03 nad ulicą Dolną,
 • WD-8 przepust w ciągu ul. Półwiejskiej w km 7+884,55 drogi ekspresowej S3,
 • WD-9 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3 w km 10+107,50 nad ulicą Kasprzaka.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

Roboty branżowe obejmują wykonanie: kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej, budowę oświetlenia, wraz z przebudową sieci elektro-energetycznych, oraz budowę i przebudowę sieci teletechnicznych.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Roboty drogowe
  Roboty drogowe nie zostały rozpoczęte.
  Zaawansowanie robót – 0%.
 • Roboty mostowe
  Roboty mostowe nie zostały rozpoczęte.
  Zaawansowanie robót – 0%.
 • Roboty branżowe
  Roboty branżowe nie zostały jeszcze rozpoczęte.
  Zawansowanie robót - 0%.

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

Wykonawca jest w trakcie mobilizacji sprzętu, organizacji biura, organizacji i wyposażenia laboratorium.

Geodeci wyznaczają w terenie osnowę geodezyjną, rozpoczęły się także roboty przygotowawcze – w postaci badań geologicznych.

Stan na 16-31.12.2014

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.

ROBOTY DROGOWE

Przedmiotem zamówienia jest budowa prawej jezdni zachodniej obwodnicy miasta Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 o długości 11+660 km. Obwodnica łączy zrealizowany odcinek drogi S-3 Szczecin – Gorzów (przed węzłem „Gorzów Północ”) ze zrealizowanym odcinkiem S-3 Gorzów Wlkp. – węzeł „Międzyrzecz Północ”. Projektowana jezdnia drogi S-3 biegnie równolegle do wybudowanej lewej jezdni obwodnicy. Jezdnia lewa wraz z obiektami, obiekty nad obwodnicą i przepusty zostały wybudowane w poprzednich etapach, dodatkowo zamiast przepustu w ciągu ul. Stalowej należy wybudować kładkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Małyszyńskiej.

 

W ciągu obwodnicy zaplanowano rozbudowę trzech węzłów:

 • Węzeł Gorzów Północ na przecięciu z drogą wojewódzką nr 130 (ul. Szczecińska),
 • Węzeł Gorzów Centrum na przecięciu z drogą wojewódzką nr 132 (ul. Kostrzyńska),
 • Węzeł Gorzów Południe na przecięciu z drogą krajową nr 22 (ul. Kasprzaka).

Obwodnica Gorzowa Wlkp. w początkowym odcinku przebiega w terenie o zagospodarowaniu rolniczym – ok. 2,8km. W dalszym ciągu do ok. KM 4+200 przecina las. Od węzła Gorzów-Centrum do końca projektowanej trasy obwodnica biegnie przez łąki, ogródki działkowe, pola uprawne i pastwiska.                 W dolinie Warty znajdują się rozległe podmokłe łąki.

ROBOTY MOSTOWE

W ramach kontraktu na projektowanym odcinku drogi S-3 powstaną następujące obiekty mostowe:

 • M-1most nad rzeką Wartą w km 7+233,60 drogi ekspresowej S3,
 • WD-1 wiadukt nad istniejącą drogą wojewódzką nr 138 oraz drogami dojazdowymi w km 1+000,25 drogi ekspresowej S3,
 • WD-2 kładka dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Małyszyńskiej nad drogą ekspresową S3 w km 1+823,39,
 • WD-3A przepust w ciągu łącznicy C4 w km 0+306,59,
 • WD-3B przepust w ciągu łącznicy C3 w km 0+211,03,
 • WD-4 wiadukt nad ulicą Kostrzyńską w ciągu drogi ekspresowej S3 w km 4+518,53,
 • WD-5 wiadukt w ciągu łącznicy C5 w km 4+922,87 drogi ekspresowej S3,
 • WD-6 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3 w km 4+922,87 nad istniejącą dwutorową linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn w km 302,202,
 • WD-7 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3 w km 5+169,03 nad ulicą Dolną,
 • WD-8 przepust w ciągu ul. Półwiejskiej w km 7+884,55 drogi ekspresowej S3,
 • WD-9 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3 w km 10+107,50 nad ulicą Kasprzaka.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

Roboty branżowe obejmują wykonanie: kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej, budowę oświetlenia, wraz z przebudową sieci elektro-energetycznych, oraz budowę i przebudowę sieci teletechnicznych.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Roboty drogowe
  Roboty drogowe nie zostały rozpoczęte.
  Zaawansowanie robót – 0%. 
 • Roboty mostowe
  Roboty mostowe nie zostały rozpoczęte.
  Zaawansowanie robót – 0%.
 • Roboty branżowe
  Roboty branżowe nie zostały jeszcze rozpoczęte.
  Zawansowanie robót - 0%.

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

Wykonawca jest w trakcie mobilizacji sprzętu, organizacji biura, organizacji i wyposażenia laboratorium.

Geodeci wyznaczają w terenie osnowę geodezyjną, oś główną trasy, rozpoczęły się także roboty przygotowawcze – badania geotechniczne.

 

Ostatnio dodane