Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 01-15.01.2015

Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 1 do 15 stycznia 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne, jednak miały one niewielki wpływ na ich wykonywanie. Prowadzono roboty z zakresu Wymagań Ogólnych i Robót Przygotowawczych. Wykonano odwierty w celu zbadania gruntu, oraz tyczono osnowę geodezyjną. Wycięto także drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym.

 

ROBOTY DROGOWE 

 • Nie prowadzono

ROBOTY MOSTOWE

 • Nie prowadzono

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Nie prowadzono

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 • km 5+200 badania sondażowe CPTU – 12 szt.
 • km 7+711 – 11+660 - opracowywanie osnowy
 • km 9+100 – 11+600 - wycinka drzew i krzewów

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Roboty drogowe
  Roboty drogowe nie zostały rozpoczęte.
  Zaawansowanie robót – 0%.
 • Roboty mostowe
  Roboty mostowe nie zostały rozpoczęte.
  Zaawansowanie robót – 0%.
 • Roboty branżowe
  Roboty branżowe nie zostały jeszcze rozpoczęte.
  Zawansowanie robót - 0%.

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU:

 • Zasoby ludzkie: kadra kierownicza, kierowcy, operatorzy, geodeci, personel fizyczny: 14 osób
 • Sprzęt: samochód dostawczy, forwarder (ciągnik do transportu drewna), maszyny do badań CPU – 4 jednostki

Stan na 16-31.01.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 16 do 31 stycznia 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne. Prowadzono roboty z zakresu działu ogólnego oraz robót przygotowawczych: kontrolne badania geologiczne i geotechniczne, geodezja, wycinka drzew i krzewów oraz zdjęcie humusu pod drogę technologiczną w śladzie DZ-7.

ROBOTY DROGOWE

 • Nie prowadzono 

ROBOTY MOSTOWE

 • Nie prowadzono

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Nie prowadzono

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • bieżąca obsługa geodezyjna: km 0+000 – 11+660
 • badania sondażowe CPTU:
  km 1+000 - 2 szt.
  km 4+500 - 7+700 – 43 szt.
  km 8+000 - 15 szt.
 • wycinka drzew i krzewów, prace przy manipulacji drewna, mechaniczne rozdrabnianie karpin i gałęzi:
  km 0+700 - 1+000
  km 4+200 - 4+500
 • zdjęcie humusu pod drogę technologiczną:
  km 7+880 - 8+280

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Roboty drogowe
  Roboty drogowe nie zostały rozpoczęte.
  Zaawansowanie robót – 0%.
 • Roboty mostowe
  Roboty mostowe nie zostały rozpoczęte.
  Zaawansowanie robót – 0%.
 • Roboty branżowe
  Roboty branżowe nie zostały jeszcze rozpoczęte.
  Zawansowanie robót - 0%.

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU:

 • Zasoby ludzkie: kadra kierownicza, kierowcy, operatorzy, geodeci, personel fizyczny.
 • Sprzęt: samochód osobowy, samochód dostawczy, forwarder (ciągnik do transportu drewna), maszyny do badań CPU, sprzęt drobny, frezarka do rozdrabniania gałęzi i karpin.

Ostatnio dodane