Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.01.2014

W okresie sprawozdawczym Wykonawca rozpoczął Roboty, po przerwie świąteczno – noworocznej, dnia 07.01.2015 r. Od tego momentu wykonywano Roboty z pozycji wymagań ogólnych, robót przygotowawczych, drogowych, mostowych oraz branżowych. Wykonawca kontynuował wykonywanie dróg technologicznych wzdłuż Placu Budowy (od obiektu MD-1 do węzła Nietoperek) oraz drogę technologiczną prowadzącą do kopalni w miejscowości Nietoperek. Poczyniono dalsze przygotowania Zaplecza Budowy i kopalni, zamontowano tablice informacyjne przy Zapleczu Budowy, węźle Głębokie i Nietoperek, realizowano wycinki drzew, rozbiórki umocnienia stożka skarpowego obiektu MD-1. Ponadto rozpoczęto przygotowania do wykonania odcinka próbnego warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przełożenie kolizji telekomunikacyjnej w km 2+405.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Organizacja zaplecza budowy
  - przy węźle Międzyrzecz
 • Organizacja kopalni
  - Nietoperek
 • Wykonywanie dróg technologicznych
  - przy obiekcie MD-1
  - od Zaplecza Budowy do węzła Nietoperek
  - przy kopalni w miejscowości Nietoperek
 • Tymczasowa organizacja ruchu dla wycinki drzew
  - DW 137
 • Montaż tablic informacyjnych
  - Zaplecze Budowy oraz węzeł Głębokie i Nietoperek

ROBOTY MOSTOWE

 • Rozbiórka umocnień stożków skarpowych
  - MD-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Wycinka drzew
  - DW 137
  - km 5+400
  - przy obiekcie MD-1

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przełożenie kolizji telekomunikacyjnej
  - przy obiekcie MD-1,
  - km 2+405

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 6,4%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 9,61 % (w stosunku do wartości umownej)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 0,06 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
0,95
Roboty telekomunikacyjne
%
1,99
Odwodnienie korpusu drogowego
%
0
Wzmocnienie podłoża
%
0
Warstwa mrozochronna
%
0
Podbudowy
%
0
Nawierzchnia
%
0
Roboty drogowe łącznie
%
0
Ekrany
%
0
Roboty mostowe
%
0
Urządzenia obce
%
0

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 49 osób,
 • sprzęt: 15 jednostek,

Stan na 30.01.2015

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace z pozycji wymagań ogólnych, robót przygotowawczych, drogowych, mostowych oraz branżowych. Robotom tym towarzyszyły umiarkowane warunki atmosferyczne. Wykonawca kontynuował budowę dróg technologicznych wzdłuż Placu Budowy oraz odhumusowania terenu. Przygotowywano również podłoże pod odcinek próbny KŁSM oraz zamontowano pod DZ3 przepust. Na Zaplecze Budowy zostały zwiezione drzewa po wycince i wyrwane karcze. Wykonawca prowadził także roboty rozbiórkowe na obiektach mostowych, wbił ścianki szczelne zabezpieczające skarpy przy obiekcie MD-1, prowadził prace związane z przebudową kolizji telekomunikacyjnej przy DW 137 oraz odłączył od zasilania stacje METEO w okolicach obiektu MD-1.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Organizacja zaplecza budowy
  - przy węźle Międzyrzecz
 • Organizacja kopalni
  - Nietoperek
 • Wykonywanie dróg technologicznych
  - km 2+500 – 3+100
  - km 5+400 – 5+800

ROBOTY MOSTOWE

 • Rozbiórka umocnień stożków i schodów skarpowych
  - MD-1
  - WD-2
  - WD-3
 • Przygotowanie platformy pod palownicę
  - MD-1
 • Wykonywanie ścianek szczelnych
  - MD-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Zwożenie drzew na Zaplecze Budowy i wyrywanie karczy
 • Odhumusowanie
  - km 1+500 – 2+700
  - km 3+000 – 3+600
  - km 5+400 – 5+800
  - pod łącznice WM-1, WM-2

ROBOTY DROGOWE

 • Przygotowanie podłoża pod odcinek próbny KŁSM
  - DZ3, km 0+100 – 0+250
  - km 5+400 – 5+800

ROBOTY BRANŻOWE

 • Przełożenie kolizji telekomunikacyjnej
  - DW 137, strona lewa
 • Odłączenie od zasilania dwóch stacji METEO
  - okolice obiektu MD-1
 • Ustalenie lokalizacji światłowodu
  - DW 137, strona lewa

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 7,95 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 9,61 % (w stosunku do wartości umownej)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 0,30 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
1,12
Roboty telekomunikacyjne
%
17,40
Odwodnienie korpusu drogowego
%
0
Wzmocnienie podłoża
%
0
Warstwa mrozochronna
%
0
Podbudowy
%
0
Nawierzchnia
%
0
Roboty drogowe łącznie
%
0,14
Ekrany
%
0
Roboty mostowe
%
0,76
Urządzenia obce
%
0

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU:

 • zasoby ludzkie: 80 osób,
 • sprzęt: 32 jednostek,

Ostatnio dodane