Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.02.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne, jak na tę porę roku. Prowadzono prace z pozycji wymagań ogólnych, robót przygotowawczych, mostowych i branżowych. Wykonawca zabezpieczył teren Budowy, podłączył zasilanie do obiektów MD-1 i WD-3. Odbył się transport kruszywa na magazyn zlokalizowany na Placu Budowy. Kontynuowano wykonywanie dróg technologicznych i odhumusowania, wyrwano część karczy. W omawianym okresie wbijano także ścianki szczelne przy obiektach mostowych, wiercono i betonowano pale na obiekcie MD-1 oraz w dalszym ciągu prowadzono prace rozbiórkowe. Przebudowywano także kolizje telekomunikacyjną i energetyczną.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Przyłączenie zaplecza budowy do zasilania
  - MD-1
  - WD-3
 • Organizacja zaplecza kopalni
  - Kwiecie
 • Montaż tablic informacyjnych
  - zaplecze budowy przy WD-2
 • Wykonanie dróg technologicznych
  - km 2+500 – 3+100,
  - kopalnia Nietoperek
 • Zabezpieczenie terenu budowy
  - MD-1
 • Wykonanie zjazdu
  - 1+625

ROBOTY MOSTOWE

 • Wiercenie i betonowanie pali
  - MD-1
 • Wykonanie ścianek szczelnych technologicznych
  - MD-1
  - WD-3
  - WD-2
 • Wykonywanie ścianek szczelnych fundamentowych
  - MD-1
 • Rozbiórka umocnień stożków
  - MD-1
  - WD-3
  - WD-2
 • Rozbiórka schodów skarpowych
  - MD-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Zwożenie drzew na Zaplecze Budowy i wyrywanie części karczy
  - DW 137, rejon km 5+400, przy moście przez Obrę
 • Odhumusowanie terenu i wywóz hałd
  - km 1+500 – 2+700
  - km 3+600 – 5+400
 • Transport piasku na magazyn
  - teren między łącznicami WM-1 i WM-2

ROBOTY BRANŻOWE

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjnej
  - DW 137

BRANŻA ENERGETYCZNA:

 • Wykop liniowy pod przebudowę linii kablowej 15 kV
  - DW 137 (rondo zachodnie)
 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznej
  - DZ-2
  - km 0+100 – 0+600

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 9,65 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 16,2 % (w stosunku do wartości umownej)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 0,81 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
1,18
Roboty telekomunikacyjne
%
25,86
Odwodnienie korpusu drogowego
%
0
Wzmocnienie podłoża
%
0
Warstwa mrozochronna
%
0
Podbudowy
%
0
Nawierzchnia
%
0
Roboty drogowe łącznie
%
0,15
Ekrany
%
0
Roboty mostowe
%
2,73
Urządzenia obce
%
0

 

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 88 osób,
 • sprzęt: 39 jednostek,

Stan na 28.02.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne, jak na tę porę roku. Prowadzono prace z pozycji wymagań ogólnych, robót drogowych, przygotowawczych, mostowych i branżowych. Odbył się transport kruszywa na magazyn zlokalizowany na Placu Budowy. Kontynuowano wykonywanie dróg technologicznych i odhumusowania, wyrwano część karczy. W omawianym okresie wbijano także ścianki szczelne przy obiektach mostowych, wiercono i betonowano pale na obiekcie MD-1. Zamontowano przepust pod drogą technologiczną. Przebudowywano także kolizje telekomunikacyjną i energetyczną.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Wykonanie drogi technologicznej na kopalnię
  - Nietoperek
 • Wykonanie drogi z płyt
  - około km 5+580 – 5+780
 • Wykonanie zjazdu
  - 1+625
 • Przygotowanie kopalni
  - Kwiecie

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie warstwy ochronnej podłoża
  - km 5+500 – 5+800
 • Montaż przepustu wraz z zasypką i zagęszczeniem
  - DZ-3
  - km 1+706

ROBOTY MOSTOWE

 • Przygotowanie platformy roboczej pod palownice
  - MD-1
 • Wiercenie i betonowanie pali
  - MD-1
 • Wykonanie ścianek szczelnych technologicznych
  - MD-1
 • Kotwienie ścianek szczelnych technologicznych
  - MD-1
 • Wykonanie ścianek fundamentowych
  - MD-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Magazynowanie piasku
  - teren między łącznicami WM-1 i WM-2
 • Odhumusowanie terenu i wywóz hałd
  - km 1+500 – 2+700
  - km 3+600 – 5+400
 • Rozbiórka płyt ażurowych
  - około km 5+580 – 5+780
 • Usunięcie karczy
  - km 5+400

ROBOTY BRANŻOWE

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA:

 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjnej
  - DW 137
  - km 2+992

BRANŻA ENERGETYCZNA:

 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznej
  - DW-137
  - km 3+100
  - km 1+899
  - km 1+330

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 11,03 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 16,20 % (w stosunku do wartości umownej)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 1,64 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
1,19
Roboty telekomunikacyjne
%
32,15
Odwodnienie korpusu drogowego
%
1,53
Wzmocnienie podłoża
%
0
Warstwa mrozochronna
%
0
Podbudowy
%
0
Nawierzchnia
%
0
Roboty drogowe łącznie
%
0,17
Ekrany
%
0
Roboty mostowe
%
5,76
Urządzenia obce
%
0
Roboty elektrotechniczne
%
2,68

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 88 osób,
 • sprzęt: 30 jednostek,

Ostatnio dodane