Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.03.2015

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Prowadzono prace z pozycji wymagań ogólnych, robót drogowych i im towarzyszących, mostowych oraz branżowych. Wykonywano m.in. nasyp w km 5+500 – 5+750, odhumusowanie terenu, roboty palowe i wykopy fundamentowe na obiekcie MD-1, ścianki szczelne na WD-3, przebudowywano kolizje elektroenergetyczne nr 1,2,4,6 oraz kolizję telekomunikacyjną na DW 137. Ponadto wykonano tymczasowy ciąg pieszo-rowerowy na DW 137 i płotki zabezpieczające migrację płazów.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Wykonywanie tymczasowego ciągu pieszo-rowerowego
  - DW 137
 • Wykonanie półki przełazowej dla płazów w istniejącym przepuście DN 1500
  - km 3+129
 • Wykonanie płotków zabezpieczających migrację płazów
  - km 3+000 – 3+175 str. P
  - km 3+000 – 3+290 str. L
 • Przygotowanie kopalni do wydobycia materiału
  - Kwiecie
 • Wykonanie płotków zabezpieczających migrację płazów
  - km 0+617 – 0+835 str. P
  - km 2+678 – 2+780 str. P i L
  - km 2+285 – koryto Obry str. P i L

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Magazynowanie piasku
  - plac między łącznicami WM-1 i WM-2
  - plac w km 1+625
 • Odhumusowanie terenu
  - km 1+100 – 1+250

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie platformy pod palownicę
  - MD-1
 • Wykopy fundamentowe
  - MD-1
 • Wiercenie i betonowanie pali
  - MD-1
 • Kotwienie ścianek szczelnych technologicznych
  - MD-1
  - WD-2
  - WD-3
 • Wykonanie ścianek szczelnych fundamentowych
  - MD-1
 • Przerzut palownicy
  - MD-1
 • Iniekcja podstaw pali wielkośrednicowych
  - MD-1
 • Prace przygotowawcze pod wykonanie ścianek szczelnych fundamentowych
  - WD-2
 • Wykonanie ścianek szczelnych fundamentowych
  - WD-3

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu
  - km 5+500 – 5+750

ROBOTY BRANŻOWE
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

 • Przebudowa kolizji telekomunikacyjnej
  - DW 137

BRANŻA ENERGETYCZNA

 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznej
  - nr 1 (km 1+330)
  - nr 2 (km 1+899)
  - nr 4 (DW 137)
  nr 6 (km 4+770)

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 12,92 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 22,42 % (w stosunku do wartości umownej)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 3,42 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
1,19
Roboty telekomunikacyjne
%
34,88
Odwodnienie i przepusty
%
1,53
Wzmocnienie podłoża
%
0
Warstwa mrozochronna
%
0
Podbudowy
%
0
Nawierzchnia
%
0
Roboty drogowe łącznie
%
0,61
Ekrany
%
0
Roboty mostowe
%
12,51
Urządzenia obce
%
0
Kolizje elektroenergetyczne
%
24,20
Roboty ziemne
%
2,54

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 98 osób,
 • sprzęt: 42 jednostek,

Stan na 31.03.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Prowadzono prace z pozycji wymagań ogólnych, robót drogowych i im towarzyszących, mostowych oraz branżowych. Wykonywano m.in. nasyp w km 5+500 – 5+750 oraz km 1+100 – 1+350, roboty fundamentowe na obiekcie MD-1 i WD-3 oraz przebudowy kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych. Rozpoczęto również wymiany gruntów na DZ-3.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Tymczasowa organizacja ruchu
  - pod obiektem WD-3
 • Wykonanie półki przełazowej dla płazów w istniejącym przepuście DN 1500
  - km 3+129
 • Wykonanie ogrodzenia północnego brzegu Obry
  - MD-1
 • Wykonanie zjazdu
  - na węźle Głębokie
 • Zabezpieczenie gazociągu tranzytowego DN 1400
  - km 0+630

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Magazynowanie piasku
  - plac między łącznicami WM-1 i WM-2
  - plac między łącznicami WM-3 i WM-4
  - plac w km 1+625
  - Nietoperek
  - plac w km 5+400
 • Odhumusowanie terenu
  - km 1+100 – 1+250
  - pod łącznice WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4

ROBOTY MOSTOWE

 • Roboty ziemne
  - przyczółek P3 obiektu WD-3
 • Iniekcja podstaw pali wielkośrednicowych
  - MD-1
 • Wiercenie i betonowanie pali
  - MD-1
 • Pogrążanie rur osłonowych pali
  - MD-1
 • Kotwienie ścianek szczelnych technologicznych
  - WD-2
 • Zabicie ścianek szczelnych technologicznych
  - przyczółek P1 obiekt WD-2
  - WD-2
  - WD-3
 • Wykonanie ścianek szczelnych fundamentowych
  - MD-1
 • Wykopy fundamentowe
  - MD-1
  - WD-3
 • Zbrojenie ławy fundamentowej
  - WD-3
 • Beton wyrównawczy pod fundamenty
  - MD-1
 • Wykonanie betonu ochronnego B-15 pod ławę fundamentową
  - WD-3
 • Montaż rozpór ścianek szczelnych fundamentowych
  - MD-1

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu
  - km 5+500 – 5+750
  - km 1+200 – 1+350
  - DZ-3
  - km 0+250 – 1+800
 • Odcinek próbny nasypu
  - km 1+100 – 1+200
 • Wykop z odwozem do 1km
  - DZ-3
  - km 0+250 – 1+800
  - DZ-2
  - km 0+000 – 0+784,36
 • Zagęszczenie nasypu
  - km 5+500 – 5+700
 • Wykonanie odcinka próbnego nasypu
  - km 1+100 – 1+200
 • Wykonanie nasypu z dokopu
  - km 1+200 – 1+350

ROBOTY BRANŻOWE
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

 • Wykonanie kanalizacji jednootworowej
  - DW 137
 • Demontaż istniejących doziemnych i napowietrznych linii kablowych
  - DW 137
 • Wykopy pod kolizję teletechniczną
  - kolizja nr1 (km 0+238)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 • Przepięcie kolizji elektroenergetycznej
  - kolizja nr 4 (DW 137 – rondo zachodnie)
 • Demontaż słupów linii napowietrznej
  - kolizja nr 2 (km 1+899)

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Przekłucia w istniejących studniach
  - km 3+600 – 5+900
 • Wykonanie otworów w istniejących studniach kanalizacji deszczowej
  - km 3+600 – 5+900
 • Demontaż istniejącego przepustu
  - km 4+706

OŚWIETLENIE

 • Przełączenie kabla oświetleniowego
  - km 5+899

ROBOTY SANITARNE

 • Przekopy kontrolne na sieci wod-kan
  - DW 137

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 14,32 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 22,42 % (w stosunku do wartości umownej)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 5,47 %

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
1,20
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Odwodnienie i przepusty
%
4,49
Wzmocnienie podłoża
%
0
Warstwa mrozochronna
%
0
Podbudowy
%
0
Nawierzchnia
%
0
Roboty drogowe łącznie
%
0,76
Ekrany
%
0
Roboty mostowe
%
20,32
Urządzenia obce
%
0
Kolizje elektroenergetyczne
%
24,22
Roboty ziemne
%
3,13

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 125 osób,
 • sprzęt: 58 jednostek,

Ostatnio dodane