Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Zakres zadania

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400

 

 • budowę drogi ekspresowej o długości ok.16,400 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu,
 • budowę 2 węzłów drogowych: „Nowa Sól Południe” oraz „Nowe Miasteczko”,
 • przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową,
 • budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowę dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowę 6 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3, w tym 3 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 1 estakady pełniącej funkcję przejścia ekologicznego o długości około 160m i 2 wiaduktów drogowych,
 • budowę 9 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
 • budowę 2 przejść nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg,
 • przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3,
 • wykonanie nasadzeń zieleni,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+301

 

 • budowę drogi ekspresowej o długości ok.16,900km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu,
 • budowę 3 węzłów drogowych: „Gaworzyce”, „Drożów” oraz „Potoczek”,
 • przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową,
 • budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowę dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowę obwodu utrzymania drogowego OUD „Drożów”budowę 8 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, w tym 2 wiaduktów pełniących funkcję dolnych przejść ekologicznych, 1 wiaduktu nad grupą przeszkód /droga serwisowa, linia kolejowa, ciek wodny/ o długości około 300m, 4 wiaduktów drogowych i 1 wiaduktu drogowego stanowiącego jednocześnie funkcję dolnego przejścia dla zwierząt),
 • budowę 1 wiaduktu w ciągu drogi obsługującej, pełniącego funkcję dolnego przejścia dla zwierząt,
 • budowę 8 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg,
 • przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Ostatnio dodane