Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 1-15.03.2015

W okresie od 2 do 15 marca 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne. Zakres prowadzonych prac, z działu ogólnego: kontrolne badania geologiczne i geotechniczne, drogi technologiczne, tymczasowe ogrodzenia dla płazów, zasypano wykopy po badaniach archeologicznych, zdejmowano humus pod drogi technologiczne; z działu robót przygotowawczych: bieżąca obsługa geodezyjna, wycinka drzew i krzewów, zdejmowano humus pod trasę główną,, rozbiórka ogrodzeń; z działu robót ziemnych: wykonanie wykopu pod drogę technologiczną w śladzie DZ-16.


ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: wykonywanie dróg technologicznych – zdejmowanie humusu pod drogi technologiczne, wykonywanie nasypów pod drogi technologiczne, tymczasowe ogrodzenia dla płazów – wykonywanie płotków tymczasowych dla płazów;
 • Roboty przygotowawcze: geodezja – bieżąca obsługa geodezyjna,, wycinka drzew i krzewów – usuwanie drzew i karpin z transportem na plac składowy, zwożenie drewna, manipulacja i przerzynka, zdjęcie humusu pod trasę główną;
 • Roboty rozbiórkowe: rozbiórka ogrodzenia

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty dotyczyły fundamentowania i związane były z wykonywaniem ścianek szczelnych na obiektach M-1 i WD-3A

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Brak planowanych i prowadzonych robót

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Bieżąca obsługa geodezyjna, usuwanie karpin z transportem na place składowe, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi,

Stan na 16-29.03.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 16 do 29 marca 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne.


Zakres prowadzonych prac, z działu ogólnego: kontrolne badania geologiczne i geotechniczne, drogi technologiczne, tymczasowe ogrodzenia dla płazów, zasypano wykopy po badaniach archeologicznych, zdejmowano humus pod drogi technologiczne; z działu robót przygotowawczych: bieżąca obsługa geodezyjna, wycinka drzew i krzewów, zdejmowano humus pod trasę główną,, rozbiórka ogrodzeń; z działu robót ziemnych: wykonanie wykopu pod drogę technologiczną w śladzie DZ-16.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • dział ogólny: wykonywanie dróg technologicznych – zdejmowanie humusu pod drogi technologiczne, wykonywanie nasypów pod drogi technologiczne, tymczasowe ogrodzenia dla płazów – wykonywanie płotków tymczasowych dla płazów;
 • roboty przygotowawcze: geodezja – bieżąca obsługa geodezyjna,, wycinka drzew i krzewów – usuwanie drzew i karpin z transportem na plac składowy, zwożenie drewna, manipulacja i przerzynka, zdjęcie humusu pod trasę główną, wykonywanie dróg technologicznych z płyt betonowych
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka ogrodzenia

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty dotyczyły fundamentowania i związane były z wykonywaniem ścianek szczelnych na obiektach M-1 i WD-3A, przygotowanie platformy pod palowanie dla podpór 2,3,4,5,6,7,8 obiektu M-1

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Brak planowanych i prowadzonych robót

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Bieżąca obsługa geodezyjna, usuwanie karpin z transportem na place składowe, mechaniczne rozdrabnianie gałęzi,

Ostatnio dodane