Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 1-15.04.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 30 marca do 12 kwietnia 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne.

Zakres prowadzonych prac z działu ogólnego: kontrolne badania geotechniczne, drogi technologiczne, montaż palownicy i osprzętu, montaż instalacji do iniekcji w koszach zbrojeniowych; z działu robót przygotowawczych: rozbiórka ogrodzeń, zdjęcie humusu; z działu robót ziemnych: odwodnienie podłoża, wykonywanie nasypów; roboty fundamentowe: ścianki szczelne, wykopy fundamentowe, roboty palowe.

 

Roboty drogowe
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: badania sondażowe CPTU, wykonywanie nasypu drogi technologicznej w śladzie DZ-2 i DZ-7, wykonywanie nawierzchni z gruzu drogi technologicznej w śladzie DZ-8, budowa objazdu dla rozbiórki wiaduktu kolejowego (odhumusowanie, warstwa odsączająca, nasyp), wykonanie zjazdów technologicznych z S3 – str. lewa i prawa (wykonanie nasypu i nawierzchni z gruzu);
  • Roboty przygotowawcze: rozbiórka ogrodzeń, odhumusowanie trasy głównej, zdjęcie humusu ze skarp S3, zdjęcie humusu pod drogę leśną, zdjęcie humusu pod drogę technologiczną w śladzie DZ-18;
  • Roboty ziemne: wykonanie nasypu – platforma robocza kolumn SDC, wykonanie próbnego odcinka nasypu, wykonanie nasypu, odwodnienie podłoża S3, odwodnienie podłoża DZ-7.

Roboty mostowe

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były z wykonywaniem drogi technologicznej, zasypywaniem starorzecza Warty przy podporach 9, 10, 11, montażem instalacji do iniekcji w koszach zbrojeniowych, montażem palownicy, montażem instalacji do iniekcji w koszach zbrojeniowych, wykonaniem pali wielkośrednicowych, wykonaniem ścianek szczelnych technologicznych – zabezpieczenie robót rozbiórkowych; na obiekcie WD-7 wykonaniem ścianek szczelnych technologicznych – zabezpieczenie robót rozbiórkowych; na obiekcie WD-8 robotami przygotowawczymi do robót rozbiórkowych – wykonanie wzmocnień ścianki szczelnej technologicznej, rozbiórką czoła istniejącego przepustu – przygotowanie do przedłużenia konstrukcji „Multiplate”.

Roboty branżowe i likwidacja kolizji

 • Brak planowanych i prowadzonych robót

Roboty przygotowawcze

 • Odhumusowanie trasy głównej, zdjęcie humusu ze skarp S3, roboty przygotowawcze do robót rozbiórkowych – wykonanie wzmocnień ścianki szczelnej technologicznej.

Stan na 15-26.04.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.

 

W okresie od 13 kwietnia do 26 kwietnia 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniami i lekkim deszczem w końcu 17tego tygodnia warunki atmosferyczne.

Zakres prowadzonych prac z działu ogólnego: kontrolne badania geotechniczne, badania sondażowe CPTU, drogi technologiczne, wykonywanie objazdu; z działu robót przygotowawczych: rozbiórka ogrodzeń, zdjęcie humusu; z działu robót ziemnych: przebudowa rowu odwadniającego, wykonywanie nasypów, rozbiórka istniejących przepustów, rozbiórka umocnienia skarp, odkopanie istniejącego rurociągu; roboty fundamentowe: ścianki szczelne, wykopy fundamentowe, roboty palowe; inne roboty: rozbiórka umocnienia stożków przyczółkowych, rozbiórka istniejącego nasypu i konstrukcji stalowej.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: badania sondażowe CPTU, wykonywanie nasypu drogi technologicznej w śladzie DZ-5, DZ-7 i DZ-12, wykonywanie drogi technologicznej w śladzie DZ-2 i DZ-3, wykonywanie nasypu i nawierzchni z gruzu drogi technologicznej w śladzie DZ-8 i DZ-11, budowa objazdu dla rozbiórki wiaduktu kolejowego (odhumusowanie, warstwa odsączająca, nasyp);
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka ogrodzeń, odhumusowanie trasy głównej, zdjęcie humusu ze skarp S3, zdjęcie humusu z podłoża, zdjęcie humusu pod drogę technologiczną w śladzie DZ-3, DZ-5 i DZ-12;
 • Roboty ziemne: przebudowa rowu odwadniającego, wykonanie nasypu – platforma robocza kolumn SDC, wykonanie nasypu, rozbiórka istniejących przepustów – rozebranie umocnienia skarp, rozebranie konstrukcji stalowej – przygotowanie do przedłużenia przepustów, rozbiórka umocnienia skarp, rozbiórka konstrukcji stalowej, wykonanie wykopu i fundamentu z kruszywa.

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były z wykonywaniem drogi technologicznej z płyt drogowych, wykonaniem pali wielkośrednicowych, wykonaniem ścianek szczelnych technologicznych – zabezpieczenie robót rozbiórkowych, wykonaniem wykopu pod podporę nr 3; na obiekcie WD-4 wykonanie ścianki szczelnej; na obiekcie WD-6 wykonanie ścianki szczelnej; na obiekcie WD-7 wykonaniem ścianek szczelnych technologicznych – zabezpieczenie robót rozbiórkowych; na obiekcie WD-8 rozbiórką istniejącego nasypu i konstrukcji stalowej – przygotowanie do przedłużenia konstrukcji „Multiplate”; na obiekcie WD-9 rozbiórka istniejącego stożka przyczółka P1, rozbiórka umocnienia stożków przyczółków – roboty przygotowawcze do wykonania ścianek szczelnych technologicznych zabezpieczających.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Układanie kanalizacji teletechnicznej Węzeł Gorzów Północ 16-otworowej, budowa studni kablowej 12T, 11T, 10T, 9T, 8T, 7T, 6T, 5T, 4T, 3T; Węzeł Gorzów Centrum – budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej, budowa studni SKPM-3: 118T, 106T, 105T, 104T, 101T, budowa studni kablowych: 10T, 11T, 12T, 13T; odkopanie istniejącego rowu rurociągu kablowego 5-otworowego wraz z kablami światłowodowymi.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Odhumusowanie trasy głównej, zdjęcie humusu ze skarp S3, rozebranie konstrukcji stalowej – przygotowanie do przedłużenia przepustów, rozbiórka umocnienia stożków przyczółków – roboty przygotowawcze do wykonania ścianek szczelnych technologicznych zabezpieczających, odkopanie istniejącego rowu rurociągu kablowego 5-otworowego wraz z kablami światłowodowymi.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
56,00
B. Roboty drogowe
0,74
Roboty przygotowawcze
9,00
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
1,00
Odwodnienie korpusu drogowego
0,30
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
5,20
D. Branża sanitarna
0,00
E. Branża energetyczna
0,00
F. Branża teletechniczna
12,00
G. Zieleń drogowa
38,40

Ostatnio dodane