Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.04.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Prowadzono prace z pozycji wymagań ogólnych, robót drogowych i im towarzyszących, mostowych. Wykonywano m.in. wymiany gruntów na drogach serwisowych, montaż przepustów, odhumusowania oraz roboty fundamentowe na obiekcie MD-1 i WD-3. Rozpoczęto roboty palowe na obiekcie WD-2 oraz wbijanie ścianek szczelnych na obiekcie PP-2.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Droga technologiczna na wysypisko
  - rejon węzła Głębokie
 • Przebudowa ogrodzenia
  - km 0+000 – 0+735
 • Utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu
  - cały Plac Budowy
 • Likwidacja zastoisk wody
  - cały Plac Budowy

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Demontaż ogrodzenia
  - km 0+630 – 0+735
 • Odhumusowanie terenu i skarp
  - km 0+000 – 1+600
 • Magazynowanie piasku
  - plac między łącznicami WM-3 i WM-4
  - plac w km 1+625
 • Demontaż istniejących skarpowych wylotów betonowych
  - km 0+000 – 0+155
 • Rozbiórka nawierzchni
  - DZ-1

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykopy pod zabicie komory ławy fundamentowej ścianek szczelnych traconych
  - WD-3
 • Iniekcja podstaw pali wielkośrednicowych
  - MD-1
 • Montaż konstrukcji pod próbne obciążenie pali
  - MD-1
 • Próbne obciążenie pali
  - MD-1
 • Kotwienie ścianek szczelnych
  - WD-2
  - WD-3
 • Wykonywanie ścianki szczelnej technologicznej
  - WD-3
 • Wykonywanie rozparć ścianki szczelnej traconej
  - WD-3
 • Zbrojenie fundamentów
  - MD-1
 • Zbrojenie ławy fundamentowej
  - WD-3
 • Zbrojenie filarów
  - WD-3
 • Betonowanie ławy fundamentowej
  - WD-3
 • Beton wyrównawczy
  - MD-1
  - WD-2
  - WD-3
 • Wykopy fundamentowe
  - MD-1
  - WD-2
 • Wiercenie i betonowanie pali
  - MD-1
  - WD-2
 • Rozkuwanie głowic pali
  - MD-1
 • Wbijanie ścianek szczelnych
  - PP-2

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu
  - DZ-2 - km 0+000 – 0+784,36
  - DZ-3 - km 0+000 – 1+800
 • Przygotowanie podłoża pod nasyp
  - km 0+000 – 0+600
 • Wykop z odwozem do 1km
  - DZ-3 - km 0+250 – 1+800
  - DZ-2 - km 0+000 – 0+784,36

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Montaż przepustu
  - km 4+706
  - pod łącznicą WM-1 i WM-2
  - pod łącznicą WM-3 i WM-4
  - DZ-2 – km 0+445

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 15,91 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 25,67 % (w stosunku do wartości umownej)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 6,44 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
1,47
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Odwodnienie i przepusty
%
16,35
Wzmocnienie podłoża
%
0
Warstwa mrozochronna
%
0
Podbudowy
%
0
Nawierzchnia
%
0
Roboty drogowe łącznie
%
1,16
Ekrany
%
0
Roboty mostowe
%
23,48
Urządzenia obce
%
0
Kolizje elektroenergetyczne
%
24,22
Roboty ziemne
%
4,21

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 130 osób,
 • sprzęt: 56 jednostek,

Stan na 30.04.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Prowadzono prace z zakresu robót drogowych, mostowych i branżowych. Wykonywano m.in. nasypy na trasie głównej, wymiany gruntów oraz stabilizację gruntu cementem na drogach serwisowych. kontynuowano roboty fundamentowe na obiekcie MD-1, wykonywano pale na obiekcie WD-2, zbrojono, deskowano i betonowano filary na WD-3 oraz prowadzono przebudowy kolizji.


WYMAGANIA OGÓLNE

 • Droga technologiczna na wysypisko
  - rejon węzła Głębokie
 • Wydobycie na kopalni (praca w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00)
  - Kwiecie
 • Prace związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
  - WD-2
 • Rozładunek kruszywa
  - Nietoperek
 • Montaż tymczasowych płotków zapobiegających migracji płazów
  - w rejonie obiektu WD-3
 • Tymczasowa organizacja ruchu dla ścieżki pieszo-rowerowej w celu wykonania pali na filarze F2
  - rejon WD-2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Magazynowanie piasku
  - plac między łącznicami WM-3 i WM-4
  - plac w km 1+625
 • Odhumusowanie skarp
  - km 1+350 – 2+200
  - km 5+300 – 5+500
  - km 5+100 – 5+400
 • Rozładunek kruszywa
  - Nietoperek

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykopy fundamentowe
  - MD-1
 • Wiercenie i betonowanie pali
  - WD-2 Rozkuwanie głowic pali
  - MD-1
 • Iniekcja podstaw pali wielkośrednicowych
  - MD-1
 • Zbrojenie fundamentów
  - MD-1
 • Zbrojenie ławy fundamentowej
  - WD-3
 • Betonowanie ławy fundamentowej
  - MD-1
  - WD-3
 • Beton wyrównawczy
  - MD-1
 • Wymiana gruntu
  - PP-2
 • Wiercenie i betonowanie pali
  - WD-2
 • Zbrojenie filarów
  - MD-1
  - WD-3
 • Zbrojenie korpusu przyczółka
  - WD-3
 • Dostawa deskowania filarów
  - MD-1
 • Deskowanie filarów
  - WD-3
  - MD-1
 • Deskowanie korpusu przyczółka
  - WD-3
 • Betonowanie fundamentów
  - MD-1
 • Betonowanie filarów
  - WD-3
 • Próbne obciążenia pali
  - MD-1
 • Wykopy pod beton wyrównawczy
  - WD-2
 • Betonowanie rygla
  - WD-3

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu
  - DZ-2 - km 0+000 – 0+784,36
  - DZ-3 - km 0+000 – 1+830
  - km 0+000 – 0+600
  - km 1+200 – 1+350
  - km 5+500 – 5+750
 • Zagęszczenie nasypu (praca w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00)
  - km 0+000 – 0+600
 • Przygotowanie podłoża pod wykonywanie materacy z geosyntetyku
  - km 1+350 – 2+200
 • Prace przygotowawcze do wykonania ulepszonego podłoża z gruntu stab. cem.
  - DZ-2 – km 0+000 – 0+784
 • Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stab. cem.
  - DZ-2 – km 0+150 – 0+784
  - DZ-3 – km 0+000 – 1+830,48
 • Rozkładanie warstwy zabezpieczającej z kruszywa 0/31,5 na stab. cem.
  - DZ-2 – km 0+150 – 0+784
  - DZ-3 – km 0+000 – 1+830,48
 • Pielęgnacja warstwy zabezpieczającej z kruszywa 0/31,5 na stab. cem.
  - DZ-2 – km 0+150 – 0+784
  - DZ-3 – km 0+000 – 1+830,48
 • Przygotowanie podłoża pod nasyp
  - 5+300 – 5+500
 • Profilowanie i zagęszczenie nasypu
  - km 0+000 – 0+600

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Wykop i przygotowanie podłoża pod przepust
  - km 3+496
 • Wykonanie obsypki i zasypki przepustu
  - DZ-2 – km 0+445

ODWODNIENIE

 • Wykonanie przedłużenia istniejących przykanalików
  - km 0+100
  - km 0+130
 • Montaż studni kanalizacyjnej
  - DZ-2 – km 0+110
 • Obsypka i zagęszczenie studni kanalizacyjnej, prace porządkowe po przebudowie istniejącego separatora i osadnika kanalizacji deszczowej
  - DZ-2 – km 0+110

ROBOTY BRANŻOWE

ELEKTROENERGETYKA

 • Montaż słupów
  - kolizja nr 1,4,6
 • Demontaż słupów
  - kolizja nr 1,2
 • Demontaż linii napowietrznej
  - kolizja nr 1,4
 • Pomiary uziemienia
  - kolizja nr 1,2,4

TELEKOMUNIKACJA

 • Przebudowa istniejącej studni telekomunikacyjnej
  - km 0+300

ROBOTY SANITARNE

SIECI WODNO-KANALIZACYJNE

 • Wykonywanie zgrzewów połączeniowych (sieć wod. – kan.)
  - w okolicach DW 137
 • Montaż studni wodociągowych
  - łącznice WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4
  - rejon DW 137
 • Demontaż istniejącego osadnika DN200 i studni DN1200 kanalizacji deszczowej
  - DZ-2 – km 0+110
 • Montaż armatury sieci wod.- kan.
  - rejon DW 137
 • Montaż studni kolizji wodociągowej
  - rejon ronda wschodniego i zachodniego przy DW 137

SIEĆ GAZOWA

 • Wykonanie próby szczelności na kolizji gazowej
  - rondo wschodnie przy DW 137
 • Przebudowa kolizji gazowej
  - rondo wschodnie przy DW 137

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 17,50 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 25,67 % (w stosunku do wartości umownej)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 8,84 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
1,79
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Odwodnienie i przepusty
%
18,86
Wzmocnienie podłoża
%
0
Warstwa mrozochronna
%
0
Podbudowy
%
0,96
Nawierzchnia
%
0
Roboty drogowe łącznie
%
1,82
Ekrany
%
0
Roboty mostowe
%
31,11
Urządzenia obce
%
0
Kolizje elektroenergetyczne
%
88,25
Roboty ziemne
%
6,00
Odwodnienie
(kanalizacja deszczowa)
%
1,33
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
14,27

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 166 osób,
 • sprzęt: 82 jednostki,

Ostatnio dodane