Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.05.2015

W okresie sprawozdawczym panowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Prowadzono prace z zakresu robót drogowych, mostowych, branżowych i sanitarnych. Wykonywano m.in. odhumusowania skarp istniejącego nasypu, budowę nasypów, likwidację składowiska odpadów. Wśród robót mostowych wykonywano fundamenty i podpory obiektu MD-1, zakończono roboty palowe i rozpoczęto fundamentowe na obiekcie WD-2, kontynuowano wznoszenie podpór obiektu WD-3. Z robót branży sanitarnej wykonywano kanalizację deszczową oraz przebudowywano sieć wodno-kanalizacyjną.


WYMAGANIA OGÓLNE

 • Prace na kopalni
  - Nietoperek
 • Wydobycie na kopalni
  - Kwiecie
 • Odkrywki archeologiczne
  - km 4+947 – 5+160

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Magazynowanie piasku
  - plac między łącznicami WM-3 i WM-4
 • Odhumusowanie skarp
  - km 3+800 – 4+300
 • Rozbiórka
  - istniejące DZ-3 (km 0+300 – 1+800)
 • Likwidacja składowiska odpadów wraz z segregacją i wywozem
  - km 0+950

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykopy fundamentowe i beton wyrównawczy
  - WD-2
 • Wiercenie i betonowanie pali
  - WD-2
 • Zbrojenie i betonowanie fundamentów
  - MD-1
 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie filarów
  - MD-1
 • Zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka
  - MD-1
  - WD-3
 • Zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych
  - WD-3
 • Wbijanie ścianki szczelnej fundamentowej
  - WD-2
 • Deskowanie , zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej
  - WD-3
 • Obcinanie ścianek szczelnych do poziomu ławy fundamentowej
  - WD-3
 • Rozkuwanie głowic pali wielkośrednicowych
  - WD-2
 • Próbne obciążenia pali
  - MD-1
 • Betonowanie rygla
  - MD-1
 • Wykonanie izolacji cienkiej na ławie fundamentowej
  - WD-3

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie nasypu
  - km 0+000 – 0+600
  - km 1+100 – 1+350
  - km 5+150 – 5+500
  - km 3+800 – 5+400

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Montaż przepustu
  - km 5+298,7

ROBOTY BRANŻOWE

ROBOTY SANITARNE

SIECI WODNO-KANALIZACYJNE

 • Wykop i montaż rurociągu wod-kan
  - DW 137
 • Montaż rur osłonowych sieci wod-kan
  - DW 137
 • Przewiert wraz z montażem rury osłonowej
  - DW 137

ODWODNIENIE

 • Montaż rurociągu kanalizacji deszczowej
  - DW-137
 • Montaż rur GRP ø 200 kanalizacji deszczowej
  - km 5+400 – 5+700
 • Montaż studni kanalizacji deszczowej
  - km 4+743
  - km 4+690
 • Montaż studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej
  - km 5+400 – 5+700
  - km 4+690
 • Montaż przykanalików
  - km 5+426
  - km 5+376

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 19,09 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 26,96 % (w stosunku do wartości umownej)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 11,34 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty przygotowawcze
%
1,86
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Odwodnienie i przepusty
%
32,76
Wzmocnienie podłoża
%
0
Warstwa mrozochronna
%
0
Podbudowy
%
2,63
Nawierzchnia
%
0
Roboty drogowe łącznie
%
1,82
Ekrany
%
0
Roboty mostowe
%
38,85
Urządzenia obce
%
0
Kolizje elektroenergetyczne
%
88,25
Roboty ziemne
%
7,74
Odwodnienie
(kanalizacja deszczowa)
%
4,38
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
19,33
Sieć gazowa
%
100
Roboty inne
%
12,70
Oświetlenie
%
0,01

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 138 osób,
 • sprzęt: 53 jednostki

Stan na 31.05.2015

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych i sanitarnych. Wykonywano prace związane z budową nasypów, wzmocnieniem podłoża, montażem kanalizacji deszczowej, wznoszeniem podpór obiektów mostowych oraz przebudową kolizji wod-kan.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Wydobycie na kopalni
  - Kwiecie

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Magazynowanie kruszywa
  - km 1+625
  - km 3+600
 • Odhumusowanie terenu i/lub skarp
  - km 0+740 – 0+800
  - km 1+600 – 2+370
  - km 3+000 – 3+550
  - km 5+750 – 5+850
 • Likwidacja składowiska odpadów wraz z segregacją i wywozem
  - km 0+950
  - km 2+180 – 2+270

ROBOTY ZIEMNE

 • Przygotowanie podłoża pod układanie materaców
  - km 1+350 – 2+370
  - km 3+600 – 3+800
 • Zasypanie wykopu po usunięciu odpadów
  - km 0+950
  - km 2+180 – 2+270
 • Wykonanie nasypu
  - km 3+850 – 5+400
  - km 0+950
 • Układanie materaców z kruszywa
  - km 1+300 – 1+600
  - km 3+600 – 3+850

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Demontaż istniejącej studni betonowej
  - km 5+780
 • Montaż przepustu – prace przygotowawcze
  - km 3+127
 • Demontaż istniejącego przepustu
  - km 5+780
  - km 3+496
 • Montaż przepustu
  - km 3+496

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykopy fundamentowe
  - WD-2
 • Zbrojenie ławy fundamentowej
  - MD-1
  - WD-2
  - PP-2
 • Betonowanie ławy fundamentowej
  - MD-1
 • Zasypka ławy fundamentowej
  - WD-3
 • Beton wyrównawczy
  - WD-2
  - PP-2
 • Wyciągnięcie ścianki szczelnej
  - PP-2
 • Rozkuwanie ław fundamentowych istniejącego obiektu
  - PP-2
 • Rozkuwanie głowic pali
  - WD-2
 • Iniekcja pali
  - MD-1
  - WD-2
 • Próbne obciążenie pali
  - WD-2
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów
  - MD-1
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka
  - MD-1
  - WD-3
 • Deskowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych
  - MD-1
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej
  - WD-3
 • Deskowanie ścianki zaplecznej
  - MD-1
  - WD-3
 • Rozszalunek korpusu przyczółka
  - WD-3
 • Wykonanie izolacji cienkiej na ławie fundamentowej
  - WD-3
 • Przygotowanie platformy roboczej pod wykonanie kolumn DSM
  - PG-3

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż studni kanalizacji deszczowej
  - km 0+515
  - km 5+692
 • Montaż studzienek wpustowych
  - km 0+515
  - km 5+126
  - km 5+176
  - km 5+698
 • Montaż przykanalików
  - km 0+515
  - km 5+126
  - km 5+176
  - km 5+692
  - km 5+698

SIEĆ WOD - KAN

 • Wykop i montaż rurociągu
  - DW 137
 • Montaż armatury rurociągów
  - DW 137
 • Prace przygotowawcze do wykonania prób ciśnieniowych
  - DW 137
 • Regulacja zwieńczeń studni
  - DW 137

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 20,78 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 26,96 % (bez PŚP nr 7)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 16,50 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
9,16
Roboty przygotowawcze
%
39,14
Roboty ziemne
%
13,62
Odwodnienie i przepusty
%
29,58
Podbudowy
%
4,30
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
44,10
Roboty sanitarne
%
24,50
Odwodnienie
%
8,05
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
94,62
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
13,54
Oświetlenie
%
0,01
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
72,55
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Zieleń drogowa
%
0,00

 

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 179 osób,
 • sprzęt: 93 jednostki

Ostatnio dodane