Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 27.04 -15.05.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 01 do 15 maja 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniami i deszczem warunki atmosferyczne.
Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
  Dział ogólny: wykonywanie nasypu drogi technologicznej w śladzie DZ-2, DZ-5, DZ-7 i DZ-12, wykonywanie drogi technologicznej w śladzie DZ-2 i DZ-3, wykonywanie nawierzchni z gruzu drogi technologicznej w śladzie DZ-3,wykonywanie drogi technologicznej w śladzie DZ-5, DZ-7, DZ-8, DZ-11 i DZ-12, budowa objazdu dla rozbiórki wiaduktu kolejowego ul. Kostrzyńska-wykonywanie poboczy, układanie płyt drogowych nad ropociągiem;
  Roboty przygotowawcze: zdjęcie humusu ze skarp S3, zdjęcie humusu z podłoża, zdjęcie humusu pod drogę technologiczną w śladzie DZ-3, DZ-5 i DZ-12, wywiezienie humusu, rozbiórka narzutu kamiennego na skarpie, rozbiórka drogi o nawierzchni bitumicznej, rozbiórka umocnienia rowu, zdjęcie ściółki leśnej z podłoża, rozbiórka podbudowy z kruszywa, rozbiórka istniejącej drogi DZ-2 i DZ-3, rozbiórka korytek ściekowych i płytek drogowych;
  Roboty ziemne: wykonanie nasypu – wzmocnienie podłoża, wykonanie nasypu – zabezpieczenie podłoża, wykonanie fundamentu z kruszyw, montaż konstrukcji stalowej, wykonanie zasypki pod przepusty stalowe, zagęszczenie nasypu, rozbiórka istniejącego umocnienia przepustu stalowego P18 i P19, wykopy pod przepust, wykonanie ławy z pospółki pod przepust, wykonanie platformy pod Kellera (profilowanie i zagęszczenie).

 

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były z przygotowaniem platform pod palownice, wykonaniem pali wielkośrednicowych, skuwaniem głowic pali, wykonaniem ścianek szczelnych (P1, P4, P9), montażem instalacji do iniekcji w koszach zbrojeniowych pali, wykonywaniem iniekcji podstawy pali – podpora nr 2, 3 i 4, wykonywaniem ścianki szczelnej traconej – podpory nr 8 i 9, wykonaniem wykopów fundamentowych, wykonaniem betonów niekonstrukcyjnych, chudy beton pod ławy fundamentowe;
 • na obiekcie WD-1 wykonywanie ścianki szczelnej technologicznej – zabezpieczenie robót rozbiórkowych stożka (podpora nr 1), wykonywanie ścianek szczelnych traconych – podpora nr 2;
 • na obiekcie WD-2 wykonywanie wykopów fundamentowych – podpora nr 1 i 3 oraz S1 i S2, wykonanie korka betonowego pod fundament – podpora nr 3 oraz S1 i S2 wykonaniem betonów niekonstrukcyjnych,
 • na obiekcie WD-3A wykop pod wykonanie wzmocnienia ścianek szczelnych, wykonanie wykopów fundamentowych, wzmocnienie ścianki szczelnej;
 • na obiekcie WD-3B wykonanie wykopów fundamentowych;
 • na obiekcie WD-5 wykonanie wykopów fundamentowych, wykonanie korków betonowych, dowóz pospółki na wymianę gruntu, demontaż rozpór ścianek szczelnych, wykonanie wymiany gruntu pod fundamentem, wykonanie betonów konstrukcyjnych;
 • na obiekcie WD-6 wykonanie ścianki szczelnej, przygotowanie platform pod palownice-podpory nr 2 i 3;
 • na obiekcie WD-7 wykonaniem ścianek szczelnych, wykonywanie ścianki szczelnej traconej – podpora nr 2, rozbiórka murków oporowych istniejących stożków przyczółków, wykonywanie pali wielkośrednicowych – podpora nr 2;
 • na obiekcie WD-9 rozbiórka istniejącego stożka przyczółka P1 (wykop), wykonanie wykopów fundamentowych, wykonanie ścianki szczelnej technologicznej – zabezpieczenie robót rozbiórkowych istniejącego stożka przyczółka P4, wzmocnienie ścianki szczelnej technologicznej – montaż belek dwuteowych HEB.

 

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – wykonanie wykopu pod rurę kanalizacyjną. Ułożenie kanału z rur DN 315 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki, montaż studni S1 i S3.
 • Rozbiórka i odtworzenie chodnika z kostki betonowej.
 • Przebudowa sieci gazowej – montaż rurociągów z rur PE Ø180 – w tym wykonanie wykopów z umocnieniem, demontaż i montaż konstrukcji podwieszeń, montaż rurociągu wraz z podsypką i obsypką piaskową, zasypanie wykopów z zagęszczeniem, oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśma z tworzywa sztucznego, ułożenie rury ochronnej PE pod ul. Złotego Smoka metodą przewiertu, w tym wykonanie komory starktowej i końcowej pod przewiert.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – wykonanie prac przygotowawczych do przewiertu. Usuniecie kolizji SN 15kV i nn 0,4kV, wykonanie wykopu pod komorę przewiertową, zgrzewanie rur osłonowych SRS ø 160 3 x 6m.
 • Wykonanie przewiertu sterowanego pod trasę główną S3, wykonanie wykopu pod kable nn i SN, przekopy kontrolne w miejscu włączeń do istniejącej sieci.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej 1-otworowej, 2-otworowej i 16-otworowej - osadzenie studni kablowych na ul. Szczecińskiej, układanie kanalizacji 1-otworowej i 2-otworowej, budowa studni kablowej, przesunięcie rurociągu kablowego 5-cio otworowego wraz z kablami światłowodowymi HAWE i PCSS w km 8+340, przebudowa sieci miedzianej – ułożenie kabla, przebudowa linii napowietrznej z kablami, budowa rur ochronnych – wykopy pod lokalizację istniejącego kabla (PERN i TK), wyprawianie studni kablowej SKR-2:B2, prace porządkowe.

ZAAWANSOWANIE PROCENTOWE ROBÓT

 

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
58,00
B. Roboty drogowe
1,00
Roboty przygotowawcze
12,60
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
1,30
Odwodnienie korpusu drogowego
0,32
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
5,30
D. Branża sanitarna
0,60
E. Branża energetyczna
0,10
F. Branża teletechniczna
20,00
G. Zieleń drogowa
38,40

 

 

 

Stan na 16.05-31.05.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 16 do 31 maja 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniami warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE

 • Dział ogólny: wykonywanie drogi technologicznej w śladzie DZ-13A (odhumusowanie) i DZ-13A (nawierzchnia z gruzu);
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu ze skarp S3, zdjęcie warstwy humusu z podłoża, odchumusowanie zbiornika S3, rozbiórka podbudowy z kruszywa, rozbiórka budynku mieszkalnego nr 97, rozbiórka wiaduktu kolejowego, rozbiórka dróg technologicznych, rozbiórka umocnienia rowu, rozbiórka narzutu kamiennego, rozbiórka ogrodzenia S3;
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu – wymiana gruntu, wykonanie platformy pod Kellera (profilowanie i zagęszczenie);
 • Odwodnienie korpusu drogowego na P1 i P2: rozbiórka umocnienia skarp, rozbiórka konstrukcji stalowej, wykonanie wykopu, wykonanie fundamentu z kruszywa, montaż konstrukcji stalowej, wykonanie zasypki.

ROBOTY MOSTOWE

 • M-1 związane były ze skuwaniem głowic pali, wykonaniem ścianek szczelnych, montażem instalacji do iniekcji oraz wykonywaniem iniekcji podstawy pali, wykonaniem wykopów fundamentowych, wykonaniem betonów niekonstrukcyjnych, wykonaniem betonów podkładowych, próbne obciążenia pali;
 • WD-1 wykonaniem pali wielkośrednicowych, przygotowaniem platform pod palownice, wykonywaniem ścianki szczelnej traconej, wykopami pod fundamenty;
 • WD-2 wykonaniem betonów niekonstrukcyjnych, zbrojenie ław fundamentowych;
 • WD-3A odwodnieniem wykopu, wykonaniem wykopów fundamentowych, odwóz gruzu, wykonanie korka betonowego;
 • WD-4 rozbiórką umocnienia stożków przyczółkowych;
 • WD-5 wykonaniem betonów niekonstrukcyjnych, odwodnienie wykopów fundamentowych, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem filarów;
 • WD-6 wykonaniem pali wielkośrednicowych;
 • WD-7 wykonywaniem pali wielkośrednicowych, przygotowaniem platformy pod palownice;
 • WD-9 wykopem podstawy stożka podpory nr 1, wykonaniem ścianek szczelnych, wykopem pod fundament.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – wykonanie próby szczelności kanału KD1,0 oraz kanału KD2,0.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – odkrywka rurociągu w celu stwierdzenia obecności rury osłonowej.
 • Przebudowa sieci gazowej – montaż rurociągu z rur PE Ø180 mm oraz z rur PE Ø160 mm (w tym wykonanie wykopów z umocnieniem pod rurą gazową i osłonową, montaż podwieszeń, ułożenie taśmy ostrzegawczej), próba szczelności – wynik pozytywny, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – wykonanie posypki pod kable SN – wykop na kolizji z obiektem WD-1 oraz łącznicą N2, układanie kabli w wykopie, układania kabli w przepustach pod ciągiem głównym S3 oraz pod łącznicą N2, przełożenie istniejącego kabla YAKY 4x120mm2 wraz z osłonięciem rurami dwudzielnymi ( w tym wykonanie wykopu, podsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie pomiarów), posadowienie fundamentów SFGD-200/320 pod słup ON150+5 nr 48/1 i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonanie uziomów słupa i pomiaru uziemień, wykonanie bramek ochronnych (w tym wykonanie i zasypanie wykopów, stawianie słupów pod tymczasowe bramki ochronne.
 • Usuniecie kolizji w km 11+530 – zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 110-200 mm – przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejących kabli.
 • Kolizja średniego napięcia w km 5+980 oraz w km 7+980 – montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12,0 m słup ON (odkopanie słupa, rozmontowanie stanowiska słupowego, wykop w nowej lokalizacji i wykop pod kabel, montaż żerdzi wirowanej, montaż izolatorów, ułożenia rur osłonowych, montaż kabla z wprowadzeniem na słup w rurze osłonowej odpornej na UV wraz z montażem trójpalczatki, montaż głowic na kablu SN, zasypanie wykopów, pomiary kabla SN).
 • Kolizja 110 kV – zdemontowanie przewodów ze słupa 48/1 oraz wyłożenie przewodów na bramki ochronne.
 • Zdemontowanie izolatorów ŁO i ŁO2 na słupie 48/1. Przestawienie słupa nr 48/1 ON 150+5 (demontaż, przewiezienie słupa i osprzętu, montaż w nowej lokalizacji). Wymiana przewodówAfl-6 240 w przęśle 48-48/1 nad drogą ekspresową S3.
 • Montaż tymczasowych mostków na czas wymiany przewodów.
 • Montaż izolatorów ŁO i ŁO2 na przestawionym słupie 48/1.
 • Wymiana przewodówAfl-6 240 w przęśle 48-48/1 nad drogą ekspresową S3.
 • Malowanie warstwą podkładową a następnie nawierzchniową słupa 48/1.
 • Demontaż tymczasowych mostków, zwiezienie przewodów z demontażu, demontaż bramek ochronnych.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – przesuniecie rurociągu kablowego 5-cio otworowego wraz z kablami światłowodowymi – zagęszczanie wykopów i prace porządkowe, budowa kanalizacji 2-otworowej wraz z osadzeniem studni kablowej SKR-2.

 ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
58,20
B. Roboty drogowe
1,52
Roboty przygotowawcze
15,30
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
2,90
Odwodnienie korpusu drogowego
0,40
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
5,95
D. Branża sanitarna
1,25
E. Branża energetyczna
0,20
F. Branża teletechniczna
23,60
G. Zieleń drogowa
38,40

 

Ostatnio dodane