Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.06.2015

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych i sanitarnych. Wykonywano prace związane z budową nasypów, wzmocnieniem podłoża, montażem kanalizacji deszczowej, wznoszeniem podpór obiektów mostowych, przebudową kolizji wod-kan oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Mieszanie piasku na U5
  - Kwiecie
 • Mieszanie piasku na warstwę odsączającą
  - Kwiecie
 • Naprawa drogi technologicznej na kopalnie
  - Nietoperek

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Magazynowanie kruszywa 0/63
  - km 3+400
  - km 1+600
  - km 3+600
 • Odhumusowanie terenu i/lub skarp
  - km 0+900 – 1+050
  - km 2+700 – 3+550
 • Osuszanie nasypu
  - km 4+100 – 4+450
  - km 4+925 – 5+150

ROBOTY ZIEMNE

 • Układanie materacy z kruszywa
  - km 1+600 – 2+390
  - km 1+350 – 1+600
  - km 3+600 – 3+850
 • Wykonanie nasypu
  - km 1+350 – 1+650
  - km 3+600 – 3+850
  - km 0+800 – 0+350
  - km 0+700 – 0+900
  - km 1+350 – 1+600
  - km 3+600 – 4+700
  - km 4+947 – 5+150
 • Profilowanie i zagęszczanie nasypu
  - km 5+100 – 5+500

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Montaż półek dla płazów w przepuście
  - km 3+129
 • Zasypka i zagęszczanie przepustu
  - km 3+496

ROBOTY MOSTOWE

 • Zbrojenie fundamentów, przyczółka i filarów
  - MD-1
 • Zbrojenie ławy fundamentowej
  - WD-2,
  - PP-2
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej i przyczółka
  - WD-3
 • Betonowanie ławy fundamentowej
  - PP-2
 • Montaż szalunków przyczółka i filarów
  - MD-1
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych
  - MD-1
  - WD-3
 • Betonowanie filarów
  - MD-1
 • Betonowanie ścianki zaplecznej
  - WD-3
 • Rozszalunek podpory
  - WD-3
 • Próbne obciążenie pali wielkośrednicowych
  - WD-2
 • Wykonywanie kolumn DSM
  - PG-3
 • Zbrojenie ścian fundamentów
  - PP-2
 • Betonowanie fundamentu
  -MD-1
 • Deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej
  -WD-2
 • Betonowanie ścian fundamentów
  - PP-2
 • Betonowanie przyczółka
  - MD-1
 • Deskowanie ustroju nośnego
  - WD-3
 • Wykonanie izolacji cienkiej na powierzchni betonowej podpór
  - MD-1
  - WD-3

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż studni kanalizacji deszczowej
  - km 0+565
  - DW 137 rondo wschodnie
 • Montaż studzienek wpustowych kanalizacji deszczowej
  - km 0+565
  - km 3+850 – 4+150
 • Montaż przykanalików
  - km 3+850 – 4+150
  - km 3+950 – 4+100
 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 3+950 – 4+100
  - DW 137 rondo wschodnie
 • Montaż rur kanalizacji deszczowej
  - DW 137 rondo wschodnie

SIEĆ WOD - KAN

 • Prace przygotowawcze do przepięcia rurociągów sieci wodociągowej
  - DW 137
 • Przepięcie rurociągu kanalizacji tłocznej
  - DW 137
 • Próby ciśnieniowe sieci wod-kan
  - DW 137
 • Regulacja zwieńczeń studni betonowych sieci wod-kan
  - DW 137
 • Prace porządkowe po przełączeniu sieci kanalizacji tłocznej
  - DW 137

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 22,38 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 30,72 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 17,50 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
10,12
Roboty przygotowawcze
%
39,14
Roboty ziemne
%
20,71
Odwodnienie i przepusty
%
32,32
Podbudowy
%
4,30
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
45,54
Roboty sanitarne
%
26,98
Odwodnienie
%
11,10
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
94,62
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
16,80
Oświetlenie
%
0,01
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
89,99
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 194 osób,
 • sprzęt: 94 jednostki

Stan na 30.06.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych i sanitarnych. Wykonywano prace związane z budową nasypów, wymianą gruntu, wzmocnieniem podłoża, układaniem warstwy odsączającej, wznoszeniem podpór obiektów mostowych, deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego (WD-3), wykonywaniem kolumn DSM, zakończeniem przebudowy sieci wod-kan oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Doziarnianie kruszywa na warstwę odsączającą
  - Kwiecie
 • Wykonywanie zjazdu
  - węzeł Głębokie
 • ROBOTY DROGOWE
  1.2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
  a) Transport kruszywa na plac składowy
  - km 3+400
  b) Likwidacja składowiska odpadów
  - km 0+920 – 1+000
  - km 4+850 – 4+900
  c) Odhumusowanie pasa rozdziału
  - km 3+600 – 5+700
 • ROBOTY ZIEMNE
  a) Zasypywanie wykopu po składowisku odpadów
  - km 0+920 – 1+020
  b) Wykop pasa rozdziału
  - km 5+150 – 5+750
  d) Wymiana gruntu
  - km 4+785 – 4+945
  e) Wykonywanie nasypu
  - km 1+100 – 2+390
  - km 2+678 – 3+000
  - km 3+600 – 3+850
  - km 4+100 – 4+785
  - km 4+925 – 5+150
  f) Wykonywanie materaca z geosyntetyku
  - km 1+600 – 2+390
  - km 2+678 – 3+550
  - pod łącznicami WM-1, WM-2, WM-3, WM-4 i Węzła „Międzyrzecz”
 • ODWODNIENIE I PRZEPUSTY
  a) Demontaż istniejącego przepustu i studni połączeniowej
  - km 3+127
  b) Montaż przepustu projektowanego i studni połączeniowej
  - km 3+127
 • PODBUDOWY
  a) wykonywanie warstwy odsączającej
  - km 5+150 – 5+750
 • ROBOTY MOSTOWE
  a) Zasypka fundamentów
  - MD-1
  - PP-2
  b) Wykonywanie izolacji cienkiej podpór
  - MD-1
  - PP-2
  c) Dodatkowe próbne obciążenie pala F3/1
  - MD-1
  d) Wbijanie ścianek szczelnych
  - PP-2
  e) Zbrojenie, szalowanie i betonowanie filarów
  - MD-1
  f) Betonowanie rygla
  - MD-1
  g) Betonowanie ciosów podłożyskowych
  - MD-1
  h) Ułożenie drenażu za przyczółkiem
  - MD-1
  i) Zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej
  - WD-2
  j) Zbrojenie i palowanie przyczółka
  - WD-2
  k) Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
  - WD-3
  l) Montaż łożysk
  - WD-3
  ł) Wykonywanie kolumn DSM
  -PG-3
  m) Prace rozbiórkowe
  - PP-2
 • ROBOTY BRANŻOWE
 • ROBOTY SANITARNE
  ODWODNIENIE
  a) Demontaż istniejących studni
  - km 2+970
  b) Montaż kolektora kanalizacji deszczowej oraz studni
  - km 2+970
  c) Montaż rur kanalizacji deszczowej
  - DW-137
  d) Montaż wpustów kanalizacji deszczowej
  - DW 137
  - km 3+600 – 4+100
  - km 4+141 – 4+300
  - km 4+491 – 4+642
  - km 5+026 – 5+076
  e) Wykonywanie otworów w istniejących studniach pod montaż przykanalików
  - km 3+645 – 3+840
  SIEĆ WOD - KAN
  a) Przepięcie sieci wodociągowej wraz z pracami porządkowymi
  - DW 137

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 23,97 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 30,16 % (nie uwzględnia waloryzacji i materiałów)
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 18,87 % 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
12,11
Roboty przygotowawcze
%
39,24
Roboty ziemne
%
30,53
Odwodnienie i przepusty
%
39,27
Podbudowy
%
4,50
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
46,58
Roboty sanitarne
%
31,81
Odwodnienie
%
15,90
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
17,01
Oświetlenie
%
0,01
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
91,14
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU

 • zasoby ludzkie: 193 osoby,
 • sprzęt: 91 jednostek

Ostatnio dodane