Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 1-15.06.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 01 do 15 czerwca 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniem i wieczornym deszczem warunki atmosferyczne.
Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót.
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu ze skarp S3, zdjęcie warstwy humusu z podłoża, odchumusowanie zbiornika S3, rozbiórka wiaduktu kolejowego - fundamenty, rozbiórka ogrodzenia S3, rozbiórka narzutu kamiennego;
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, wykonanie platform pod kolumny SDC (profilowanie i zagęszczenie), wykonanie nasypu – warstwa 0,5 m nad głowicami kolumn SDC, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie zasypki przepustu P1, P2 i P3, P4 - wykonanie ławy z kruszywa, montaż konstrukcji stalowej, wykonanie zasypki, przepusty P14 i P15 – rozbiórka umocnienia skarpy, rozbiórka czoła przepustu, wykop pod przepust, wykonanie ławy z kruszywa.

ROBOTY MOSTOWE

 • Prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były ze skuwaniem głowic pali, wykonywaniem iniekcji podstawy pali, wykonaniem wykopów fundamentowych, wykonaniem betonów podkładowych, próbne obciążenia pali, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych; na obiekcie WD-1 wykonaniem pali wielkośrednicowych, wykonaniem ścianek szczelnych traconych, wykonaniem wykopów pod fundamenty; na obiekcie WD-2 zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem korpusu i skrzydeł przyczółków, zbrojeniem filarów, betonowaniem filarów; na obiekcie WD-3A odwodnieniem wykopu za pomocą igłofiltrów, wymianą gruntu; na obiekcie WD-3B wykonaniem wzmocnienia ścianki szczelnej tymczasowej; na obiekcie WD-4 wykonywaniem ścianek szczelnych tymczasowych, rozbiórką umocnienia stożków przyczółkowych; na obiekcie WD-5 zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, wykonaniem ścianek szczelnych traconych; na obiekcie WD-6 wykonaniem pali wielkośrednicowych; na obiekcie WD-7 wykonywaniem pali wielkośrednicowych; na obiekcie WD-8 wykonaniem fundamentu z mieszanki żwirowo – piaskowej, zbrojeniem ławy fundamentowej, montażem konstrukcji Multiplate; na obiekcie WD-9 wykopem pod ławy fundamentowe, wykonaniem warstwy betonu podkładowego, zbrojeniem ławy fundamentowej, betonowaniem ławy fundamentowej.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – montaż rurociągu z rur PE Ø 90 mm (w tym wykonanie wykopów, montaż rurociągu wraz z podsypką i obsypką piaskową), montaż zasuwy kołnierzowej z obudową, zasypanie wykopu z zagęszczeniem, oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, wykop z umocnieniem pod rurę osłonową, wykonanie podsypki pod rurę, układanie rur osłonowych, wykonanie zasypki.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej - kolizja nN i SN w km 1+800 - wykonanie przecisków pod ulicą Małyszyńską (w tym wykopy pod komory przeciskowe i ułożenie podsypki na dnie wykopu pod kable nN i SN), układanie kabla nN w wykopie – w tym tyczenie kolizji, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki i zasypki, ułożenie rur osłonowych, wciąganie kabla do rur osłonowych, zasypywanie wykopów kablowych. Wykonanie wykopów w miejscach włączeń do istniejącej sieci , prace przygotowawcze przed przełączeniem. Wyłączenie napięcia w trzech liniach SN: 1. Małyszyn Wielki, 2. TESCO, 3. Osiedle Europejskie .
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
58,60
B. Roboty drogowe
1,88
Roboty przygotowawcze
16,80
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
4,10
Odwodnienie korpusu drogowego
0,43
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
8,94
D. Branża sanitarna
1,75
E. Branża energetyczna
15,20
F. Branża teletechniczna
37,50
G. Zieleń drogowa
38,40

 

Stan na 16-31.06.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 16 do 30 czerwca 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z zachmurzeniami warunki atmosferyczne.
Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

 • Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
  • Dział ogólny: wykonywanie dróg technologicznych;
  • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka narzutu kamiennego;
  • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, wykonanie platform pod kolumny SDC (profilowanie i zagęszczenie), wykonanie kolumn SDC, wykonanie nasypu – warstwa 0,5m nad głowicami kolumn SDC, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie wymiany gruntu (wykop);
  • Odwodnienie korpusu drogowego: montaż konstrukcji stalowej przepustu, zasypka przepustu.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były ze skuwaniem głowic pali, wykonywaniem iniekcji podstawy pali, wykonaniem wykopów fundamentowych, wykonaniem betonów podkładowych, przygotowaniem do próbnego obciążenia pali, próbnym obciążeniem pali, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych;
 • na obiekcie WD-1 wykonaniem pali wielkośrednicowych, wykonaniem iniekcji podstawy pali wielkośrednicowych, rozkuciem głowic pali, wykonaniem wykopów pod fundamenty, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu;
 • na obiekcie WD-2 wykonaniem ścianek szczelnych, wykopem pod ławy fundamentowe, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółków, betonowaniem korpusu i skrzydeł przyczółków, zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów;
 • na obiekcie WD-3A odwodnieniem wykopu za pomocą igłofiltrów do wykonania zasypki;
 • na obiekcie WD-3B wykopem pod fundamenty;
 • na obiekcie WD-4 przygotowaniem platform pod palownice, wykonaniem ścianek szczelnych;
 • na obiekcie WD-5 odwodnieniem wykopów, wykonaniem wykopów pod fundamenty, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych;
 • na obiekcie WD-6 wykonaniem pali wielkośrednicowych, wykopem w ściankach szczelnych w celu montażu rozparcia ścianki;
 • na obiekcie WD-7 iniekcją podstawy pali wielkośrednicowych, wykonaniem wykopów pod fundamenty;
 • na obiekcie WD-8 zbrojeniem ławy fundamentowej, betonowaniem fundamentu, montażem konstrukcji Multiplate;
 • na obiekcie WD-9 zbrojeniem i deskowaniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, betonowaniem korpusów przyczółków.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej - na Węźle Centrum łącznica C6, wykop pod rurę osłonową, odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów, montaż osłonowych rur stalowych DN 1200 x 12,5 mm wraz z podsypką i obsypką, pompowanie wody zestawem igłofiltrów, wykonanie zasypki rurociągu, pompowanie wody zestawem igłofiltrów. Wykop pod kanał Ks1.0 oraz Ks1.1, wykonanie podsypki piaskowej pod rury, ułożenie rur ochronnych 2x18m, kanał z rur o średnicy 800mm, wykonanie obsypki piaskowej rur wraz z zagęszczeniem , zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.
 • przebudowa sieci wodociągowej – wykop pod nową trasę wodociągu RW-3 – odkrywka hydrantu, montaż rurociągu RW-3, ułożenie rurociągu wraz z wykonaniem posypki, obsypki i zasypki, montaż rurociągu RW-3 – przełożenie hydrantu, roboty wykończeniowe (przywrócenie terenu do stanu pierwotnego), wykop pod komorę przewiertową na wodociągu RW-1, zabijanie ścianki szczelnej pod komorę przewiertową na wodociągu RW-1 (przewiert pomiędzy punktami 5b – 5d).
 • przebudowa sieci gazowej – wykopy pod przełączenia gazu, montaż rurociągów z rur PE Ø180 – zgrzewanie bypass-u z rur PE Ø90, kolumny wydmuchowe o śr. nom. 40 mm , przygotowanie zespołów do przełączenia, zgrzanie bypass-u z rur PE Ø90 mm do istniejącego gazociągu i zagazowanie bypass-u, dogrzanie zespołów upustowych, likwidacja bypass-u, włączenie rurociągu do istniejącej sieci, zasypka punktów przełączeń gazociągu na słupku stalowym.
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej – zagęszczenie wykopów, prace porządkowe, prace przygotowawcze przed wyłączeniem napięcia, wyłączenie napięcia w dwóch liniach SN, wykonanie 4 kpl. muf przelotowych SN, wykonanie pomiarów kabli, podanie napięcia, odkopanie istniejących kabli SN w celu osłonięcia rurami osłonowymi dwudzielnymi, osłonięcie istniejących kabli SN rurami osłonowymi dwudzielnymi.
 • ulica Kasprzaka – przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejących kabli oświetleniowych, wykopy pod kable oraz w miejscach posadowienia szafek oświetleniowych, wbudowanie szafek oświetleniowych z demontażu w nowej lokalizacji i wykonanie uziomu przy szafkach oświetleniowych, odkopanie istniejących kabli, wykopy pod kable w projektowanej lokalizacji, wykonanie podsypki oraz zasypki kablowej, wykonanie dwóch wstawek kablowych YAKY 4x120 w km 9+990 na kablach zasilających szafę oświetleniową oraz linię napowietrzną wraz z osłonięciem rurami osłonowymi pod projektowanym nasypem. Przełożenie istniejących kabli na projektowaną lokalizację, zasypywanie i zagęszczenie wykopów kablowych, pomiary linii nN.
  Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
59
B. Roboty drogowe
2,55
Roboty przygotowawcze
17,5
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
6,8
Odwodnienie korpusu drogowego
0,58
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
0,00
C. Roboty mostowe
10,28
D. Branża sanitarna
2,65
E. Branża energetyczna
17,00
F. Branża teletechniczna
37,50
G. Zieleń drogowa
38,40

Ostatnio dodane