Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.07.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych i sanitarnych. Wykonywano prace związane z budową nasypów, wzmocnieniem powierzchniowym i wgłębnym podłoża, układaniem warstwy odsączającej, wykonywaniem odcinka próbnego stabilizacji, wnoszeniem podpór obiektów mostowych, wykonywaniem ustroju nośnego obiektu WD-3; budową przejść podziemnych i wykonywaniem odwodnienia.

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 

 • Magazynowanie kruszywa0/31,5
  - km 3+600
  - km 1+000
  - km 5+400

 

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Przygotowywanie mieszanki U5 na warstwę odsączającą
  - Kwiecie
 • Odhumusowanie terenu
  - WN-1
 • Zrębkowanie krzewów
  - przy zapleczu WD-2

ROBOTY ZIEMNE

 • Układanie materaca
  - km 3+000 – 3+200
 • Wykonywanie nasypu
  - km 0+000 – 1+100
  - km 2+681 – 2+994
  - km 1+000 – 2 +377
  - km 2+700 – 2+900
  - km 3+200 – 3+575
  - km 3+600 – 4+785
  - km 5+700 – 5+780
  - DZ-1
  - km 0+000 – 0+203,27
  - pod łącznicami WM-1 i WM-2
 • Zagęszczanie nasypu
  - km 0+920 – 1+057
 • Wykonywanie kolumn DSM
  - km 4+785 – 4+945
 • Wykop
  - pod łącznicą WN-1
 • Układanie materacy z kruszywa
  - km 3+000 – 3+200
  - pod łącznicami WM-3 i WM-4
 • Wykop pasa rozdziału
  - km 3+600 – 5+700
 • Skarpowanie nasypu
  - km 1+300 – 2+390
  - km 3+600 – 5+700

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Wykop pod zbiornik odparowujący
  - km 0+740
 • Demontaż istniejącej studni
  - km 0+740

PODBUDOWY

 • Zagęszczanie warstwy odsączającej
  - km 3+650 – 4+750
  - km 5+150 – 5+750
 • Układanie warstwy piasku do stabilizacji
  - km 4+950 – 5+150
  - km 5+150 – 5+750
 • Wykonanie warstwy odsączającej
  - km 3+600 – 5+700
 • Wykonanie stabilizacji cementem wraz z przykryciem warstwą ochronną z kruszywa
  - DZ-1
  - km 0+000 – 0+203,27

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonywanie zasypki fundamentów
  - MD-1
 • Wykonywanie zasypki przyczółka
  - MD-1
 • Wykop fundamentowy
  - PP-1
 • Wymiana gruntu wraz z zasypką
  - PP-1
 • Montaż ścianki szczelnej technologicznej
  - PP-1
 • Zbrojenie ławy fundamentowej
  - MD-1
  - WD-2
 • Zbrojenie ławy fundamentowej, korpusu przyczółka i filarów
  - WD-2
 • Zbrojenie ustroju nośnego
  - WD-3
 • Betonowanie ławy fundamentowej
  - WD-2
 • Montaż szalunków korpusu przyczółka oraz filarów
  - WD-2
 • Betonowanie i zbrojenie ścian podpór – gniazdo osadzenia konstrukcji Multi Plate
  - PP-2
 • Montaż szalunków ustroju nośnego
  - WD-3
 • Wykonywanie konstrukcji stalowej obiektu MD-1
  - Vistal Gdynia
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów oraz podpór
  - MD-1
 • Montaż punktów geodezyjnych na podporach obiektu
  - MD-1
 • Rozbiórka nasypów pod demontaż konstrukcji stalowej Multi Plate
  - PG-3
 • Rozbiórka wieńca
  - PP-1
 • Wycięcie grodzic ścianki fundamentowej
  - MD-1
 • Montaż szalunków ciosów podłożyskowych
  - MD-1
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych
  - MD-1
 • Betonowanie korpusu przyczółka
  - WD-2
 • Deskowanie ścian podpór – gniazdo osadzenia konstrukcji Multi Plate
  - PP-2
 • Ułożenie drenażu za przyczółkiem
  - MD-1

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 2+032 – 2+196
  - km 1+290 – 1+750
  - km 1+800 – 2+112
 • Zagęszczanie studni kanalizacji deszczowej
  - km 3+590 – 5+900
 • Zagęszczanie wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 1+200 – 2+212
 • Demontaż istniejących studni
  - km 0+617
  - km 3+016
 • Montaż studni betonowej
  - km 3+016
 • Montaż słupów do oznakowania węzłów sieci wod-kan
  - DW 137

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 25,56 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 38,81 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 25,39 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
24,00
Roboty przygotowawcze
%
118,37
Roboty ziemne
%
40,80
Odwodnienie i przepusty
%
39,37
Podbudowy
%
4,60
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
47,33
Roboty sanitarne
%
34,16
Odwodnienie
%
18,80
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
17,01
Oświetlenie
%
0,01
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
91,14
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 229 osoby,
 • sprzęt: 113 jednostek.

Stan na 31.07.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych i sanitarnych. Wykonywano m. in. prace związane z budową nasypów, wzmocnieniem podłoża, układaniem warstwy odsączającej, wykonywaniem stabilizacji cementem, wznoszeniem podpór obiektów mostowych, wykonywaniem ustroju nośnego (WD-3), montażem konstrukcji obiektu PP-2, budową kanalizacji deszczowej.

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Magazynowanie kruszywa
  - km 1+000
  - km 3+600
  - km 5+400
 • Doziarnianie kruszywa
  - Kwiecie

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie nasypu
  - km 0+000 – 1+100
  - km 1+270 – 2+381
  - km 2+681 – 2+994
  - km 3+000 – 3+530
  - km 5+7500 – 5+780
  - łącznice WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
 • Przygotowanie podłoża pod nasyp
  - łącznica WN-1
 • Układanie materaca z geotkaniny
  - łącznice WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
 • Układanie materaca z geosyntetyku
  - km 3+525 – 3+575

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Zasypka i zagęszczanie przepustu
  - km 0+215
  - pod łącznicami WM-1, WM-2
 • Profilowanie zbiornika odparowująco - chłonnego
  - km 0+740

PODBUDOWY

 • Wykonanie warstwy odsączającej
  - km 1+270 – 1+450
 • Zagęszczanie warstwy odsączającej
  - km 3+600 – 4+750
 • Wykonanie warstwy stabilizacji cementem wraz z warstwa zabezpieczającą
  - km 1+270 – 1+420
  - km 3+380 – 4+750
  - km 4+950 – 5+750

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykopy fundamentowe
  - PG-3
 • Zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej oraz ścian podpór
  - PP-1
 • Zasypka ławy fundamentowej i przyczółka
  - MD-1
  - WD-2
  - WD-3
 • Beton wyrównawczy
  - PP-1
 • Wycięcie ścianki szczelnej
  - MD-1
 • Formowanie stożków skarpowych
  - MD-1
  - WD-2
 • Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
  - WD-2
 • Wytwór konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie rygla
  - MD-1
  - WD-2
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów
  - MD-1
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka
  - WD-2
 • Deskowanie ciosów podłożyskowych
  - WD-2
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej
  - WD-2
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego
  - WD-3
 • Ustawianie podpór tymczasowych do montażu konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Wykonanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej
  - MD-1
  - WD-2
 • Wykonanie izolacji cienkiej filarów
  - MD-1
 • Montaż geokompozytu drenażowego i wykonanie warstwy filtracyjnej
  - WD-2
  - WD-3
 • Montaż wpustów, sączków i kotew talerzowych
  - WD-3
 • Zasypka podpór
  - PP-2
 • Montaż konstrukcji z blachy falistej
  - PP-2
 • Zasypka obiektu
  - PP-2
 • Demontaż istniejącej konstrukcji z blachy falistej
  - PG-3

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż studni kanalizacji deszczowej
  - km 0+663
  - km 1+800 – 2+112
 • Zagęszczanie odsypek studni kanalizacji deszczowej
  - km 0+520
  - km 0+562
  - km 0+569
  - km 0+613
  - km 0+663
  - km 0+570
  - km 0+575
  - km 2+950
  - km 3+009
  - km 3+016
 • Montaż studzienek wpustowych
  - km 0+663
  - km 0+957
  - km 1+014
  - km 1+099 – 1+171
  - km 2+245 – 2+395
  - km 2+739 – 2+910
 • Zagęszczanie obsypek studzienek wpustowych
  - km 1+000 – 2+112
  - km 2+737 – 2+997
 • Montaż przykanalików
  - km 0+520
  - km 0+613
  - km 0+663
  - km 2+737 – 2+997
 • Montaż kolektora kanalizacji deszczowej
  - km 1+800 – 2+112
  - km 2+950
  - km 3+009
  - km 3+016
 • Zagęszczanie zasypek kolektora kanalizacji deszczowej
  - km 2+950
  - km 3+016
 • Montaż osadnika i separatora
  - km 0+110 DZ-2

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 27,25 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 38,25 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 27,60 %

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
25,89
Roboty przygotowawcze
%
118,37
Roboty ziemne
%
47,50
Odwodnienie i przepusty
%
39,37
Podbudowy
%
6,63
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
51,80
Roboty sanitarne
%
40,69
Odwodnienie
%
26,85
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
17,01
Oświetlenie
%
0,01
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
91,14
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 211 osób
 • sprzęt: 102 jednostki

Ostatnio dodane