Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.08.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. prace związane z rozbiórkami w km 0+000 – 0+500, budową nasypów, wzmocnieniem podłoża, układaniem warstwy odsączającej, układaniem kruszywa na podbudowę pomocniczą, budową zbiornika odparowująco – chłonnego, montażem przepustów, montażem konstrukcji stalowej obiektu MD-1, deskowaniem ustroju nośnego obiektu WD-2, wykonaniem obiektu PP-1, montażem kanalizacji deszczowej i przebudową kolizji elektroenergetycznej nr 6.

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Magazynowanie kruszywa
  - km 1+000
  - km 3+600
  - km 5+400
 • Wprowadzenie zmian w tymczasowej organizacji ruchu
  - km 128+230 – 128+900 zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
 • Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
  - km 0+128,5
 • Przygotowanie przewiązki pod wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
  - km 0+128,5

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Przygotowanie mieszanki U5 na warstwę odsączającą
  - Kwiecie
 • Demontaż ogrodzenia
  - km 0+000 – 0+500
 • Demontaż barier
  - km 0+000 – 0+400
 • Demontaż oznakowania
  - km 0+000 – 0+400
 • Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej
  - km 0+000 – 0+500
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego
  - km 0+000 – 0+400

ROBOTY ZIEMNE

 • Kopanie rowu
  - km 3+650 – 5+789
  - km 3+000 – 3+530
  - łącznice WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4
 • Wykonanie wykopu z wbudowaniem materiału w nasyp
  - łącznice WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4
 • Wykonanie nasypu
  - łącznice WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4
  - km 0+000 – 1+100
  - km 1+850 – 2+390
  - km 2+681 – 2+994
  - km 3+000 – 3+530
  - km 3+650 – 3+750
 • Skarpowanie nasypu
  - km 3+650 – 5+789
  - km 2+684 – 2+994
  - km 3+000 – 3+530
  - łącznice WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4
 • Układanie materacy z kruszywa
  - km 3+525 – 3+575
 • Układanie materacy z geotkaniny
  - łącznice WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4
 • Układanie warstwy wyrównawczej na kolumnach DSM
  - km 4+785 – 4+495
 • Zagęszczanie GWN
  - km 1+450 – 2+381

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Kolektor drenażu ø 160
  - km 1+550
  - km 1+650
 • Układanie geowłókniny na zbiorniku
  - km 0+740
 • Układanie płyt ażurowych na zbiorniku
  - km 0+740
 • Montaż przepustu – prace przygotowawcze (wykop pod przepust i studnię połączeniową)
  - km 0+238
 • Montaż przepustu DN 600
  - km 0+727
 • Montaż przepustu (od wpięcia istniejącego do studni S2)
  - km 0+743,9
 • Montaż studni DN 1500 (S1 i S2)
  - km 0+738,36
  - km 0+743,9
 • Wykonanie przejść poprzecznych rur drenarskich DN 160
  - km 1+550
  - km 1+650

PODBUDOWY

 • Układanie warstwy odsączającej
  - km 1+850 – 2+300
 • Rozkładanie kruszywa na warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie bez zagęszczania
  - km 4+950 – 5+750
 • Układanie warstwy piasku do stabilizacji cementem
  - km 1+850 – 2+100
 • Wypełnienie otworów po badaniach kontrolnych warstwy gruntu stabilizowanego cementem
  - km 5+400 – 5+500
 • Wykonanie warstwy odsączającej
  - km 1+450 – 2+381

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonywanie zasypki fundamentów
  - WD-2
  - PP-1
 • Wykonywanie zasypek przyczółków i stożków
  - MD-1
  - WD-3
  - WD-2
 • Zasypka konstrukcji
  - PP-2
 • Betonowanie ścian podpór – etap II (gniazdo osadzenia konstrukcji Multi Plate)
  - PP-1
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych
  - WD-2
 • Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny
  - WD-2
 • Montaż rusztowań i szalunku ustroju nośnego
  - WD-2
 • Demontaż szalunku ustroju nośnego
  - WD-3
 • Przygotowanie podłoża oraz montaż podpór tymczasowych na potrzeby wykonania konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Montaż i scalanie konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Wykonanie konstrukcji stalowej obiektu MD-1
  - Vistal Gdynia
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej obiektu MD-1
  - Vistal Gdynia
 • Spawanie węzłówek usztywniających na sekcji K1, K2, K3, K4
  - Vistal Gdynia
 • Montaż i spawanie tandemów K1-K2 oraz K3-K4
  - Vistal Gdynia
 • Zabezpieczenie antykorozyjne jednostek montażowych K (K1, K2, K3, K4, poprzecznice)
  - Vistal Gdynia
 • Montaż i spawanie węzłówek usztywniających na dźwigarach sekcji L
  - Vistal Gdynia
 • Montażi spawanie tandemów L1-L2, L3-L4 oraz poprzecznic wysyłkowych pomiędzy tandemami
  - Vistal Gdynia
 • Montaż i spawanie węzłówek usztywniających na dźwigarach sekcji G
  - Vistal Gdynia
 • Montaż i spawanie poprzecznic sekcji G
  - Vistal Gdynia
 • Montaż i spawanie węzłówek usztywniających na dźwigarach oraz poprzecznicach sekcji H
  - Vistal Gdynia
 • Spawanie automatyczne przekrojów dwuteowych dźwigarów C, B, A
  - Vistal Gdynia
 • Montaż konstrukcji stalowej Multiplate
  - PP-1
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów
  - PP-1
 • Demontaż ścianek szczelnych tymczasowych
  - MD-1
  - PP-2
 • Montaż szalunku kap chodnikowych
  - WD-3
 • Zabezpieczenie antykorozyjne jednostek montażowych L (L1, L2, L3, L4, poprzecznice)
  - Vistal Gdynia
 • Montaż i spawanie w tandemy dźwigarów G1-G2, G3-G4 oraz poprzecznic wysyłkowych między tandemami
  - Vistal Gdynia
 • Zabezpieczenie antykorozyjne jednostek montażowych G (G1, G2, G3, G4, poprzecznice)
  - Vistal Gdynia
 • Rozpoczęcie prefabrykacji sekcji F
  - Vistal Gdynia
 • Montaż łożysk
  - WD-2
 • Wykonanie drenażu
  - WD-3
 • Zasypki fundamentów
  - WD-2 podpora P1 i P3
 • Pielęgnacja betonu (ustrój nośny)
  - WD-3

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 2+958,9 – 3+009,05
  - km 3+060 – 3+160,5
  - km 3+000 – 3+210
 • Montaż przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 1+800 – 2+345,55
  - km 2+958,9 – 3+009
  - km 3+060 – 3+160
  - km 3+210 – 3+510
  - DZ-2 w km 0+328,10
 • Wykonanie prób szczelności wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 3+650 – 5+698
 • Wykuwanie otworów w istniejących studniach kanalizacji deszczowej
  - km 3+060 – 3+160
 • Montaż włazów nastudziennych
  - DW 137 rondo wschodnie i zachodnie
 • Montaż osadnika i separatora
  - DZ-2 w km 0+110
 • Montaż rur połączeniowych między studniami
  - DZ-2 w km 0+110
 • Zagęszczanie studni kanalizacji deszczowej
  - km 2+960 – 3+010
 • Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 3+580 – 5+890
 • Obsypka i zagęszczanie przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 0+564
  - km 0+613
  - km 0+663

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Demontaż fundamentów i kompletu lamp oświetleniowych
  - km 0+000 – 0+450
 • Demontaż znaków oświetleniowych (solar)
  - km 0+000 – 0+450

PRZEBUDOWY KOLIZJI

 • Wykop pod kabel średniego napięcia
  - kolizja nr 6
 • Przeciągnięcie kabla średniego napięcia
  - kolizja nr 6
 • Montaż słupa
  - kolizja nr 6
 • Uziemienie słupa
  - kolizja nr 6
 • wprowadzenie kabla na słup
  - kolizja nr 6

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 28,84 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 44,50 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 31,10 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
28,41
Roboty przygotowawcze
%
118,72
Roboty ziemne
%
58,99
Odwodnienie i przepusty
%
55,25
Podbudowy
%
7,38
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
59,93
Roboty sanitarne
%
50,07
Odwodnienie
%
38,43
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
18,23
Oświetlenie
%
0,28
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
96,51
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 197 osób
 • sprzęt: 95 jednostki

Stan na 31.08.2015

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych i sanitarnych. Wykonywano m. in. prace związane z rozbiórkami, budową nasypów, wzmocnieniem podłoża, układaniem warstwy odsączającej, wykonywaniem podbudowy pomocniczej, odcinka próbnego podbudowy z BA i warstwy wiążącej, układaniem krawężnika, budową zbiornika odparowująco – chłonnego, montażem przepustów, montażem konstrukcji stalowej obiektu MD-1, deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego obiektu WD-2, zasypką obiektu PP-1, robotami wykończeniowymi na obiekcie PP-2 i montażem kanalizacji deszczowej.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Przygotowanie mieszanki U5 na warstwę odsączającą
  - Kwiecie
 • Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
  - węzeł Głębokie

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozbiórka stabilizacji cementem
  - km 0+000 – 0+500
 • Frezowanie nawierzchni
  - węzeł Głębokie
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - węzeł Głębokie
 • Rozbiórka stabilizacji cementem
  - węzeł Głębokie
 • Demontaż barier energochłonnych
  - węzeł Głębokie
 • Rozbiórka elementów ulic (krawężniki, znaki drogowe)
  - węzeł Głębokie

ROBOTY ZIEMNE

 • Kopanie rowu
  - km 2+681 – 5+775
  - km 3+600 – 5+789
  - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
 • Skarpowanie nasypu
  - km 2+681 – 5+775
  - km 3+600 – 5+789
  - WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4
 • Wykonanie nasypu z dokopu
  - km 0+000 – 0+900
  - km 2+684 – 3+575
  - km 3+530 – 3+575
  - km 3+600 – 5+789
  - WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4
 • Układanie materacy z kruszywa
  - km 3+600 – 3+645
 • Układanie materaca z kruszywa na kolumnach DSM
  - km 4+785 – 4+495
 • Wykonanie wykopu w nasyp
  - km 0+000 – 0+500
 • Profilowanie i zagęszczenie nasypu
  - km 0+000 – 0+700
  - km 3+530 – 3+575
  - WM-1, WM-2, WM-3 i WM-4

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Montaż przepustu wraz z obsypką i zagęszczeniem
  -km 0+743
 • Układanie płyt ażurowych na zbiorniku
  - km 0+740
 • Wykonanie zbiornika
  - km 0+740
 • Montaż przepustu wraz z obsypką i zagęszczeniem oraz rozłożenie geokompozytu
  - km 0+238
 • Montaż studni połączeniowej wraz z obsypką i zagęszczeniem
  - km 0+238
 • Wykonanie przejść poprzecznych rur drenarskich DN 160
  - km 1+350
  - km 1+450

PODBUDOWY

 • Układanie warstwy odsączającej
  - km 0+000 – 0+550
  - km 2+684 – 3+250
  bWykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
  - km 3+650 – 4+700
  - km 5+000 – 5+550
 • Pielęgnacja warstwy stabilizacji cementem
  - km 1+300 – 2+300
  - km 5+550 – 5+700
  - km 1+420 – 2+300
 • Wykonanie odcinka próbnego z podbudowy z betonu asfaltowego gr. 18 cm
  - km 5+090 – 5+140
 • Wykonanie odcinka próbnego z podbudowy z betonu asfaltowego gr. 10 cm
  - km 5+090 – 5+140
 • Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe
  - km 5+090 – 5+140
 • Skropienie warstwy podbudowy AC22
  - km 5+090 – 5+140
 • Rozbiórka stabilizacji cementem
  - km 5+600 – 5+750
 • Wykonanie stabilizacji cementem wraz z warstwą zabezpieczającą z kruszywa 0/31,5
  - km 1+420 – 1+700
  - km 5+500 – 5+750

NAWIERZCHNIE

 • Układanie warstwy wiążącej
  - km 5+090 – 5+140

ELEMENTY ULIC

 • Układanie krawężników trapezowych
  - km 5+000 – 5+550

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonywanie zasypki fundamentów
  - WD-2
  - PP-1
 • Wykonywanie zasypek przyczółka
  - WD-2
  - WD-3
 • Wykonanie zasypek podpór
  - PP-1
 • Zasypka konstrukcji Multi Plate
  - PP-1
 • Zbrojenie ustroju nośnego
  - WD-2
 • Uzupełnienie zaprawą niskoskurczową gniazda konstrukcji Multi Plate
  - PP-1
 • Montaż szalunku ustroju nośnego
  - WD-2
 • Demontaż szalunku i rusztowań ustroju nośnego
  - WD-3
 • Montaż szalunku kap chodnikowych
  - WD-3
 • Przygotowanie powierzchni podłoża betonu ustroju nośnego pod izolację grubą w zakresie kap chodnikowych
  - MD-1
 • Dostawa i montaż sekcji 9 konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Wykonanie konstrukcji stalowej obiektu MD-1
  - Vistal Gdynia
 • Wykonanie zasypek przyczółka i stożków
  - WD-2
 • Zbrojenie gzymsu
  - PP-2
 • Zbrojenie wieńca
  - PP-1
 • Montaż kotew talerzowych
  - WD-3
 • Montaż szalunku gzymsu i wieńca
  - PP-1
 • Montaż szalunku gzymsu
  - PP-2
 • Montaż i scalanie sekcji 6 konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Scalanie sekcji 9 konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych konstrukcji sekcji 8, 8’,9
  - MD-1
 • Ułożenie izolacji grubej na ustroju nośnym w zakresie kap chodnikowych
  - WD-3
 • Montaż wpustów i sączków
  - WD-2
 • Montaż geosyntetyków
  - PP-2

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż osadnika i separatora
  - DW 137 rondo zachodnie
 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej
  -WM-1, WM-2
 • Montaż przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 1+450 – 1+749
  - km 2+100 – 2+300
  - km 1+270 – 1+500
  - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
 • Wykonanie prób szczelności wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 3+650 – 3+850
 • Przedłużenie istniejącego kanału DN 200
  - km 0+156,2
 • Montaż skrzynek ulicznych na zasuwach wraz z wykonaniem umocnień betonowych
  - DW 137
 • Obsypka i zasypka osadnika i separatora
  - DW 137 Rondo zachodnie
 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej wraz z zasypką i zagęszczeniem
  - WM-3, WM-4
 • Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 1+270 – 1+500

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 30,54 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 44,50 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem 34,15 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
33,31
Roboty przygotowawcze
%
119,37
Roboty ziemne
%
63,46
Odwodnienie i przepusty
%
56,30
Podbudowy
%
19,76
Nawierzchnia
%
0,23
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
3,24
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
61,40
Roboty sanitarne
%
54,66
Odwodnienie
%
44,08
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
18,23
Oświetlenie
%
0,28
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
96,51
Roboty telekomunikacyjne
%
78,59
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 225 osób
 • sprzęt: 105 jednostki

 

Ostatnio dodane