Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 24-30.08.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 24 do 30 sierpnia 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły bardzo dobre warunki atmosferyczne.

ROBOTY DROGOWE

 • zdjęcie warstwy ściółki z terenu projektowanych robót wraz z transportem i składowaniem – km 274+500-274+660; 274+660-274+760, 283+300-283+400, 282+950-283+100,
 • wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V – km 283+500-283+700; 284+250-284+450; 273+100-273+400,
 • formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntów z wykopu – km 281+580-281+640P; 284+130-284+185L, 273+450-273+685, 284+760-284+900L, 284+100-284+200, 273+420-273+760,
 • wprowadzenie TOR – PZ-3 – km 275+700-275+900;
 • wprowadzenie TOR – bariery betonowe – km 283+619;
 • wprowadzenie TOR – DP1187F
 • montaż zbrojenia płyt przejściowych przepustu PZ-4 stalą klasy A-IIIn – km 284+585,
 • montaż zbrojenia świetlika przepustu stalą klasy A-IIIN – km 284+585,
 • wzmocnienie podłoża oraz nawierzchni geosiatką dwukierunkowo rozciąganą z polipropylenu o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 30kN/m;
 • wzmocnienie podłoża geosiatką dwukierunkowo rozciąganą z polipropylenu o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach 20kN/m;
 • podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 50cm – km 284+585;
 • wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III – km 284+585;
 • ustawianie płotków herpetologicznych – km 282+700-282+800L, 281+350-281+500L
 • wykonanie drogi technologicznej do PZ-4 – km 285+000-285+200, 284+900-285+000,
 • ułożenie ławy – podbetonu B10 (C8/10) pod przepust w deskowaniu – km 285+585;
 • roboty przygotowawcze do wbicia ścianki szczelnej – P-13 – km 283+619

ROBOTY MOSTOWE

 • deskowanie ławy fundamentowej podpory nr 2 – PG-1a – km 274+253;
 • betonowanie ławy fundamentowej podpory nr 2 – PG-1a – km 274+253;
 • pielęgnacja betonu ławy fundamentowej podpory nr 2 – PG-1a – km 274+253;
 • zbrojenie korpusów przyczółków nr 1 i 2 – km PG-1a – km 274+253;
 • wciśnięcie ścianki szczelnej stalowej długości h=12,0m i h=18m – PG-8a – km 285+615;
 • chudy beton pod ławę fundamentową nr 2 – PZ-5 – km 285+100;
 • wykop na podporze nr 1 – PZ-5 – km 285+100
 • deskowanie ławy fundamentowej nr 2 – PZ-5 – km 285+100;
 • wykopy pod ławy fundamentowe – PZ-5 – km 285+100;
 • montaż zbrojenia ławy fundamentowej podpory nr 2 – PZ-5 – km 285+100;

ROBOTY BRANŻOWE
BRANŻA WODOCIĄGOWA

 • wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 90/9,8mm na podsypce grubości 20cm, z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką o grubości 20cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych, wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz z hydrantami nadziemnymi DN80 i rurami osłonowymi PE100 SDR11 200/18,2mm – km 276+700-276+850, 276+850-277+010, 277+010-277+190, 277+000-277+360

BRANŻA GAZOWA

 • rury ochronne 406,4x7,1mm – km 285+400;
 • przeciąganie rur przewodowych DN 250 przez rury ochronne DN400 – km 285+400
 • gazociągi przesyłowe 273x6,3mm – montaż rurociągu – km 285+400;
 • montaż kolan DN250 – km 285+400,
 • badania ultradźwiękowe doczołowych złączy spawanych grubości do 12mm – km 285+400;
 • badania penetracyjne doczołowych złączy spawanych o grubości ścianki do 20mm – km 285+400;
 • ogrodzenie wykopu taśmą – km 285+400;
 • próba hydrostatyczna 48h – km 285+400

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

 • ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III, przy szerokości dna wykopu do 0,4m i głębokości rowu do 1,0m – km 272+770;
 • ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III, przy szerokości dna wykopu do 0,4m i głębokości rowu do 0,8m – km 283+100;
 • nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m (podsypka) – km 272+770;
 • ręczne układanie w rowach kablowych kabli z przykryciem folią: kabel XRUHAKXS 1x400+50mm2;
 • nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m (podsypka) – km 283+100;
 • ręczne układanie w rowach kablowych kabli z przykryciem folią: kabel XRUHAKXS 1x240+50mm2;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu – 14,38%
 • Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 12,50%
 • Zaawansowanie czasowe całości kontraktu – 22/172 tyg = 12,79%

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Wymagania ogólne
%
43,65
Roboty drogowe
%
2,03
Roboty przygotowawcze
%
20,55
Roboty ziemne
%
1,38
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń drogowa
%
0,00
Przepusty
%
0,40
Przebudowa cieków
%
0,00
Roboty mostowe
%
0,86
Zabezpieczenie nasypu wzdłuż
              drogi ekspresowej S3 i
              drogi serwisowej nr 3
%
0,00
Ekrany akustyczne
%
0,00
Roboty branżowe
%
5,66

Ostatnio dodane