Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.10.2015

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót, za wyjątkiem 14 i 15 października, gdy występowały opady deszczu. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. warstwy konstrukcyjne nawierzchni do warstwy wiążącej włącznie, budowę nasypów, betonowanie płyt przejściowych obiektów MD-1 i WD-2, kap chodnikowych obiektów WD-3, ustroju nośnego obiektu MD-1, montaż elementów kanalizacji deszczowej oraz zakończono przebudowę kolizji z rozdzielnią SN na DW 137.

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Przygotowanie mieszanki U5 na warstwę odsączającą
  - Kwiecie
 • Prace porządkowe na kopalniach
  - Kwiecie i Nietoperek

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Kopanie rowu
  - km 0+200 – 1+300
  - km 2+700 – 3+100
  - km 4+750 – 4+950
  - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
 • Uzupełnianie poboczy
  - km 0+200 – 1+300
 • Profilowanie i zagęszczanie nasypu
  - WG-2
  - km 2+300 – 2+380
  - km 3+605 – 3+640
  - km 5+750 – 5+780
  - km 5+800 – 5+890
  - WM-3, WM-4
 • Wykonanie nasypu
  - km 3+605 – 3+640
  - km 5+750 – 5+780
  - km 5+800 – 5+890
  - km 5+915 – 6+000
 • Skarpowanie nasypu
  - km 0+200 – 1+300
  - km 2+700 – 3+600
  - km 3+605 – 3+700
  - km 4+750 – 4+950
  - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
 • Odhumusowanie terenu
  - rondo zachodnie przy DW 137
 • Profilowanie rowów
  - km 0+400 – 0+900
  - km 2+700 – 3+700
  - km 4+750 – 4+950
  - WM-3, WM-4
 • Uzupełnianie poboczy
  - km 0+200 – 1+300
  - km 2+700 – 3+100
  - km 4+750 – 4+950
  - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
 • Profilowanie skarp
  - km 3+600 – 3+700
  - WM-3, WM-4
 • Podłoże w wykopie
  - DW 137 rondo zachodnie

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału
  - km 5+000 – 5+400

PODBUDOWY

 • Profilowanie i zagęszczanie warstwy odsączającej
  - km 0+900 – 1+350
  - km 4+750 – 4+950
  - WG-1
 • Zagęszczenie i profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
  - km 0+000 – 0+500
  - km 1+300 – 2+300
  - km 2+700 – 3+600
  - km 2+684 – 3+560
  - km 5+550 – 5+700
  - WM-1
 • Układanie stabilizacji cementem wraz z warstwą zabezpieczającą z kruszywa
  - km 0+700 – 1+000
  - km 4+750 – 4+950
  - WG-1
 • Układanie 2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 1+470 – 1+980
  - km 3+730 – 4+670
  - km 5+120 – 5+510
 • Układanie warstwy odsączającej
  - km 1+100 – 1+350
  - WG-2
 • Układanie warstwy piasku do stabilizacji cementem
  - km 1+100 – 1+350
  - WG-2
 • Oczyszczanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 1+370 – 1+700
 • Oczyszczanie podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 3+ 730 – 4+670
 • Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 1+370 – 1+700
 • Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 3+730 – 4+670
  - km 1+480 – 1+970
 • Układanie 1 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 1+380 – 1+980
 • Stabilizacja cementem wraz z warstwą zabezpieczającą z kruszywa
  - km 1+000 – 1+350
  - km 2+300 – 2+380
  - WG-2

ELEMENTY ULIC

 • Układanie krawężników trapezowych
  - km 2+684 – 3+560
  - km 0+000 – 0+500

NAWIERZCHNIE

 • Układanie warstwy wiążącej
  - km 3+730 – 4+610
  - km 5+140 – 5+500

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonywanie zasypek przyczółka i stożków
  - WD-2
 • Zasypka przyczółka z formowaniem stożka skarpowego
  - WD-2
  - WD-3
 • Zbrojenie ustroju nośnego
  - MD-1
 • Zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej
  - WD-2
  - MD-1
 • Zbrojenie wnęk dylatacyjnych
  - WD-2
 • Betonowanie i rozszalunek kap chodnikowych
  - WD-3
 • Montaż szalunku wnęk dylatacyjnych
  - WD-2
 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych
  - WD-3
 • Montaż szalunku ustroju nośnego
  - MD-1
 • Scalenie sekcji 3, 2 i 1 konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych konstrukcji sekcji 5, 4, 3 i 2
  - MD-1
 • Przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego pod asfalt twardolany
  - WD-3
 • Montaż łożysk, wpustów i sączków
  - MD-1
 • Montaż kotew talerzowych
  - MD-1
  - WD-2
 • Montaż krawężników
  - WD-2
 • Wykonywanie pali CFA
  - PG-3 podpora P1
 • Deskowanie kap chodnikowych
  - WD-2
 • Wykonanie izolacji cienkiej na płycie przejściowej
  - WD-2

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż i regulacja płyt i pierścieni odciążających na wpustach kanalizacji deszczowej
  - km 0+000 – 1+300
  - km 4+780 – 4+930
 • Wykonanie przecisku
  - km 2+035
 • Wykonanie prób szczelności wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 0+000 – 0+500
  - WM-1, WM-2
 • Montaż wylotów betonowych na skarpę
  - km 0+100 – 0+250
 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 5+865
 • Montaż przykanalików
  - km 2+035
  - km 5+835
  - km 5+865
 • Montaż kolektora DN250
  - km 2+035
 • Montaż kolektora DN300
  - DW 137 w rejonie obiektu WD-2
  - km 2+035
 • Montaż kolektora DN500
  - DW 137 w rejonie obiektu WD-2
 • Montaż studni betonowej
  - DW 137 w rejonie obiektu WD-2
  - km 2+035
 • Montaż krat żeliwnych na studzienkach wpustowych
  - km 0+000 – 0+300
  - km 2+700 – 3+500
 • Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej
  - km 0+700 – 1+300
 • Montaż przykanalika
  - WM-4

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

 • Przebudowa rozdzielnicy SN
  - DW 137 rondo wschodnie b) Przebudowa rozdzielnicy SN – ułożenie kabla
  - DW 137 – rondo wschodnie

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 35,31 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 47,77 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 45,33 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
45,78
Roboty przygotowawcze
%
119,37
Roboty ziemne
%
67,41
Odwodnienie i przepusty
%
56,41
Podbudowy
%
50,41
Nawierzchnia
%
5,68
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
29,44
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
78,56
Roboty sanitarne
%
77,61
Odwodnienie
%
72,38
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
18,23
Oświetlenie
%
0,28
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
96,51
Roboty telekomunikacyjne
%
81,46
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 209 osób
 • sprzęt: 83 jednostki

 

Stan na 31.10.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót, z wyłączeniem 42 tygodnia, gdy opady deszczu uniemożliwiły wykonanie zaplanowanych robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. budowę nasypów, układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, układanie krawężników, betonowanie ustroju nośnego obiektu MD-1, budowę kanalizacji deszczowej oraz montaż kabli oświetleniowych przy węźle Głębokie.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Przygotowanie mieszanki U5 na warstwę odsączającą
  - Kwiecie

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Profilowanie skarp i rowów
  - km 0+000 – 0+250
 • Zagęszczanie nasypu
  - km 3+605 – 3+640
  - km 5+750 – 5+780
  - km 5+800 – 5+890
  - km 5+915 – 6+000
  - WM-3, WM-4

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału
  - km 3+618 – 3+668
  - km 3+680 – 3+790
  - km 5+126 – 5+376
  - km 5+475 – 5+525

PODBUDOWY

 • Zagęszczenie i profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
  - WG-1, WG-2
  - km 0+000 – 1+350
  - km 2+300 – 2+380
  - km 2+684 – 3+650
 • Układanie stabilizacji cementem (odbudowa)
  - km 2+036
 • Układanie warstwy odsączającej wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
  - WM-3 i WM-4
 • Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 2+740 – 3+540
 • Oczyszczenie międzywarstwowe podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 2+720 – 3+200
 • Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 2+740 – 3+540
 • Skropienie międzywarstwowe podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 2+720 – 3+200
 • Układanie 1 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 2+740 – 3+300

ELEMENTY ULIC

 • Układanie krawężników trapezowych
  - km 0+000 – 0+700
  - km 2+700 – 3+550
  - km 4+750 – 4+950
  - km 5+400 – 5+500
  - WM-1 i WM-2

NAWIERZCHNIE

 • Układanie warstwy wiążącej
  - km 1+470 – 1+750

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp
  - km 1+300 – 2+000
  - km 3+600 – 4+700
  - km 5+100 – 5+500

ROBOTY MOSTOWE

 • Montaż kotew talerzowych
  - MD-1
 • Zbrojenie ustroju nośnego
  - MD-1
 • Zbrojenie kap chodnikowych
  - WD-2
 • Zbrojenie dylatacji
  - WD-2
 • Zbrojenie płyty przejściowej
  - WD-3
 • Montaż szalunku ustroju nośnego
  - MD-1
 • Pielęgnacja betonu ustroju nośnego sekcji przęsłowej P10-F8
  - MD-1
 • Montaż szalunku kap chodnikowych
  - WD-2
 • Betonowanie płyty przejściowej
  - WD-3
 • Prace naprawcze konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych konstrukcji sekcji 1,2
  - MD-1
 • Przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną
  - WD-3
 • Montaż łożysk, wpustów i sączków
  - MD-1
 • Wykonywanie pali CFA
  - PG-3
 • Betonowanie ustroju nośnego sekcji przęsłowych F8-F6 oraz sekcji podporowej F9
  - MD-1
 • Pielęgnacja betonu ustroju nośnego sekcji przęsłowej F8-F6 oraz sekcji podporowej F9
  - MD-1
 • Demontaż szalunku ustroju nośnego sekcji przęsłowej P10-F8
  - MD-1
 • Montaż szalunku wnęk dylatacyjnych
  - WD-2
 • Wykonanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową
  - MD-1
  - WD-2
 • Wykonanie izolacji cienkiej płyty przejściowej
  - WD-3
 • Montaż dylatacji
  - WD-2
 • Scalenie sekcji 1 konstrukcji stalowej
  - MD-1
 • Deskowanie kap chodnikowych
  - WD-2
 • Wyciąganie ścianek technologicznych z pasa rozdziału
  - WD-3

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż kolektora
  - DW 137
 • Demontaż studni betonowej
  - DW 137
 • Demontaż rury DN600
  - DW 137
 • Demontaż płyt ażurowych
  - DW 137
 • Demontaż kolektora
  - DW 137
 • Montaż przykanalików
  - km 3+623
  - km 3+643
  - km 5+750
  - km 5+930
 • Montaż wpustów
  - km 3+645
  - km 5+931
 • Montaż studni betonowej
  - km 5+931
 • Montaż kaskady DN200 kanalizacji deszczowej
  - km 5+931
 • Wykonanie prób szczelności kolektora kanalizacji deszczowej
  - km 1+800 – 2+112
 • Wykonanie prób szczelności przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 2+032 – 2+370
  - km 2+670
  - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4
 • Montaż krat żeliwnych na studzienkach wpustowych
  - km 0+300 – 0+700
  - km 4+750 – 4+950
 • Montaż płyt i pierścieni odciążających na wpustach kanalizacji deszczowej
  - km 0+700 – 1+300

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Wykonanie przecisków rur osłonowych, montaż rur osłonowych
  - przy istniejącym węźle północ
 • Przygotowanie do wykonania złączka ZKPp
  - przy istniejącym węźle północ
 • Montaż linii kablowej
  - przy istniejącym węźle północ

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 37,01 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 51,52 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 47,44 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
47,91
Roboty przygotowawcze
%
119,37
Roboty ziemne
%
67,45
Odwodnienie i przepusty
%
60,36
Podbudowy
%
54,63
Nawierzchnia
%
6,96
Roboty wykończeniowe
%
14,65
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
35,69
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
82,31
Roboty sanitarne
%
80,18
Odwodnienie
%
75,56
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
19,49
Oświetlenie
%
1,83
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
96,51
Roboty telekomunikacyjne
%
81,46
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 181 osób
 • sprzęt: 65 jednostek

Ostatnio dodane