Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 1-15.10.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 października 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne, zachmurzenia i pochmurne warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: wykonanie zjazdu z budowy,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, demontaż ekranu akustycznego,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, górna warstwa nasypu, wzmocnienie skarp nasypu – ułożenie georusztu jednokierunkowego, stabilizacja wapnem,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie zasypki przepustu, składanie przepustu + malowanie, ułożenie geowłókniny i geomembrany, wykonanie zasypki przejścia dla zwierząt,
 • Podbudowy: stabilizacja podłoża (Tefra).

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były z pogrążaniem dodatkowych pali z badaniem nośności, piaskowaniem rys na przyczółkach, zbrojeniem i deskowaniem ciosów podłożyskowych, betonowaniem ciosów podłożyskowych, zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, deskowaniem oczepu filara, betonowaniem oczepu filarów, dostawą elementów konstrukcji stalowej, scalaniem elementów konstrukcji stalowej, montaż konstrukcji stalowej na podporach, przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej przyczółka;
 • WD-1 związane były z przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej fundamentów, odkopaniem i obcięciem ścianek szczelnych do góry fundamentów, montażem konstrukcji wsporczej i deskowaniem ustroju nośnego, przygotowaniem ciosów podłozyskowych do montażu łożysk, montażem łożysk;
 • WD-2 wykonaniem izolacji cienkopowłokowej, przygotowaniem platformy pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego, wykonaniem zasypki ław fundamentowych, przygotowaniem ciosów podłozyskowych do montażu łożysk, montażem łożysk;
 • WD-3A odwodnieniem wykopu (igłofiltry), przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej fundamentów, wykonaniem zasypki fundamentów;
 • WD-3B przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej fundamentów, wykonaniem zasypki fundamentów, zakończeniem montażu konstrukcji stalowej SuperCor (S.C.-1NA);
 • WD-4 iniekcją podstawy pali, próbnym obciążeniem pali, skuwaniem głowic pali, wykonaniem pali wielkośrednicowych, przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej fundamentów, wbiciem ścianki szczelnej, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych;
 • WD-5 wykonaniem wykopu pod fundament, warstwą wyrównawczą z betonu, przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej fundamentów, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem korpusu i skrzydeł przyczółka, montażem rusztowań pod wykonanie poprzecznic;
 • WD-6 zbrojeniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, betonowaniem ław fundamentowych, przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej fundamentów, wykonaniem zasypki fundamentów, zbrojeniem korpusu i skrzydeł przyczółka, deskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka;
 • WD-7 odkopaniem i obcięciem ścianek szczelnych do góry fundamentów, deskowaniem i zbrojeniem ścianek zaplecznych, betonowaniem poprzecznic P1 i P2, przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej, montażem belek prefabrykowanych, przygotowaniem styków pod belki prefabrykowane, betonowaniem ścianki zaplecznej, piaskowaniem rys na przyczółkach, deskowaniem ustroju nośnego;
 • WD-8 wykonaniem zasypki konstrukcji stalowej typu SuperCor; na obiekcie WD-9 obcięciem ścianek szczelnych do góry fundamentów, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej przyczółka, przygotowaniem podłoża i montaż konstrukcji wsporczej ustroju nośnego, deskowanie ustroju nośnego, piaskowaniem rys na przyczółkach, przygotowaniem ciosów do montażu łożysk, montaż łożysk.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum – pompowanie ścieków, przygotowanie ręczne zbrojenia, szalowanie pod płytę stropową komory K2, zbrojenie i szalowanie ścian komory K1, betonowanie płyty stropowej K2, montaż armatury w komorze K2, przyłączenie nitki południowej do kanału istniejącego.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – na ulicy Kostrzyńskiej – wykopy pod kabel nN, zasypanie wykopów pod kabel nN, podsypka oraz zasypka pod kabel nN, układanie rury osłonowej DVK 160, układanie kabla YAKY 4x120 mm2 w wykopie, wciąganie kabla YAKY 4x120 mm2 do rury osłonowej.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – na ul. Kostrzyńskiej – budowa rurociągów 2x110, wyprawianie studni SKR-2 na wybudowanej kanalizacji kablowej. Wykonanie przewiertu sterowanego 2xfi110 pod zjazdem z DZ1 oraz pod rowem w km 0+760 ul. Kostrzyńskiej – strona południowa (pomiędzy projektowanymi studniami 01’ i 1’), wykonanie przewiertu sterowanego 2xfi110 pod ciągiem głównym S3 w km 4+400 oraz pod łącznicą C6 – strona północna ul. Kostrzyńskiej (pomiędzy projektowanymi studniami 8 i 9).
 • Budowa kanalizacji deszczowej – wykonanie studni, zdjęcie warstwy humusu, rozpoczęcie wykopu pod zbiornik, obsypka i zasypka zbiornika.
 • Montaż kanału z rur kanalizacyjnych wraz z podsypką, obsypką i zasypką przykanaliki WP314, WP313, WP312, WP311, WP121, WL124, WP125, WP127, WL126, WL128, WP129, WP130, WP149, WP161, WP162, WP148, WL154, WP154 na odcinkach: S364-S365; S383-S384, S384-S385; S131-S138; S315-S332; S92-S97; S316-S317; S315-S316; S317-S318; S332-S333; S131-S136; S91-S92; S92-S94; S94-S95; S157-S158.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
74,00
B. Roboty drogowe
12,46
Roboty przygotowawcze
35,10
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
43,70
Odwodnienie korpusu drogowego
6,20
Podbudowy
0,00
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
48,70
C. Roboty mostowe
30,09
D. Branża sanitarna
31,00
E. Branża energetyczna
20,90
F. Branża teletechniczna
68,22
G. Zieleń drogowa
38,40

Stan na 15-31.10.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 16 do 31 października 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne, zachmurzenia z mżawką, opadami oraz pochmurne warunki atmosferyczne.
Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: brak prowadzonych robót,
 • Roboty przygotowawcze: brak prowadzonych robót,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, górna warstwa nasypu, wzmocnienie skarp nasypu – ułożenie georusztu jednokierunkowego, stabilizacja wapnem, wykonanie wymiany gruntu, profilowanie podłoża, geowłóknina separacujna 300 g/m, profilowanie warstwy transmisyjnej,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie zasypki przejścia dla zwierząt, wykonywanie przepustów,
 • Podbudowy: stabilizacja podłoża (Tefra).

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były z badaniem dynamicznym dodatkowych pali, obcięciem ścianek szczelnych, wbijaniem ścianki szczelnej tymczasowej, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej przyczółka, zasypką za przyczółkiem, naprawą rys na przyczółkach, dostawą elementów konstrukcji stalowej, spawaniem elementów i montażem konstrukcji stalowej, układaniem konstrukcji na podporach;
 • WD-1 związane były z montażem konstrukcji wsporczej i deskowaniem ustroju nośnego, przygotowaniem ciosów podłozyskowych do montażu łożysk, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej;
 • WD-2 układaniem płyt drogowych pod konstrukcję wsporczą ustroju nośnego, montażem konstrukcji wsporczej pod ustrój nośny, deskowaniem ustroju nośnego, wprowadzeniem organizacji ruchu na czas wykonywania ustroju nośnego;
 • WD-3A wyciąganiem ścianek szczelnych tymczasowych; na obiekcie WD-3B przygotowaniem powierzchni betonowych pod izolację cienkopowłokową ścian P1 i P2, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej fundamentów i ścian P1 i P2;
 • WD-4 próbnym obciążeniem pali, iniekcją podstawy pali, skuwaniem głowic pali, wykonaniem pali wielkośrednicowych, warstwą wyrównawczą z betonu, wbiciem ścianki szczelnej traconej, wykopem pod fundamenty, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem słupów, betonowaniem słupów, deskowaniem i betonowaniem ciosów podłozyskowych;
 • WD-5 zbrojeniem i deskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka, betonowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka, betonowaniem poprzecznic, deskowaniem i betonowaniem ciosów podłożyskowych, zbrojeniem i deskowaniem ścianki żwirowej, montażem łożysk;
 • WD-6 wykonaniem zasypki fundamentów, izolacją cienkopowłokową fundamentów, zbrojeniem i deskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka, betonowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka;
 • WD-7 deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego, montażem sączków, montażem kotew talerzowych, betonowaniem ustroju nośnego, pielęgnacją betonu;
 • WD-8 wykonaniem zasypki konstrukcji stalowej typu SuperCor, wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu;
 • WD-9 deskowanie ustroju nośnego, zbrojeniem ustroju nośnego.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum – przygotowanie ręczne zbrojenia, zbrojenie ścian komory K1 i K2, szalowanie ścian komory K1 i K2, betonowanie ścian komory K1 i K2, demontażem deskowania ścian komory K1 i K2.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – budowa kanalizacji kablowej 2x110, budowa studni SKR-2 na wybudowanej kanalizacji kablowej, montaż rurociągów wtórnych RHDPE 32/2,9.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – wykonanie studni, wykop pod przepompownię, montaż przepompowni wraz z podłączeniem, zasypka przepompowni P3.
 • Montaż kanału z rur kanalizacyjnych wraz z podsypką, obsypką i zasypką przykanaliki WP316, WP317, WP318, WP134, WP8, WP9, WP11, WP13, WP15, WP16, WP17, WP18, WP19, WP41, WP43, WP45, WP46, WL41, WL42, WL44, WL45a, WL47, WP383, WP382, WP381, WPZ380, WL100, WL102, WP325, WP326, WP327, WP328, WP329, WP332 na odcinkach: S313-S315; S319-S320, S364-S365; S136-S137; S17-S18; S34-S102; S69-S70; S34-S98; S99-S-102; S329-S331; S324-S325; S325-S327; S327-S329; S313-S314.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 29,17 %

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
74,50
B. Roboty drogowe
13,22
Roboty przygotowawcze
36,80
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
46,20
Odwodnienie korpusu drogowego
7,40
Podbudowy
0,20
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
52,80
C. Roboty mostowe
37,22
D. Branża sanitarna
36,00
E. Branża energetyczna
20,90
F. Branża teletechniczna
68,22
G. Zieleń drogowa
38,40

 

Ostatnio dodane