Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 31.10.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 12 do 18 października 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne.

ROBOTY DROGOWE

 • wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V – km 274+760-275+800,
 • formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntów z wykopu – km PZ-1 strona L i P,
 • formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu wraz z transportem – km 278+160-278+395, 279+790-280+350, 279+300-280+300, 278+850-279+250,
 • mechaniczne usunięcie gruntów słabonośnych wraz z wywozem i zastąpieniem usuniętych gruntów materiałem niewysadzinowym wraz z zagęszczeniem – km 278+750-278+850, 278+380-278+420,
 • zdjęcie warstwy humusu z terenu projektowanych robót wraz z transportem i składowaniem – km 275+200-275+850, DP 1187F, 282+400-282+600, 278+800-279+200,
 • nadzór archeologiczny – km 275+200-275+850, DP 1187F, 282+400-282+600, 278+800-279+200,
 • wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm=2,5MPa) wraz z pielęgnacją – mieszanka z betoniarki gr. w-wy 25cm – droga powiatowa DP1187F,
 • podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/45mm stabilizowanej mechanicznie – grubość warstwy 20cm – DP 1187F,
 • przygotowanie podłoża pod płytę przejściową – P14 km 284+585
 • wykonanie skrzydeł przepustu z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu – km 283+619,
 • montaż zbrojenia płyt zespalających przepust stalą klasy A-IIIN – km 283+619
 • wykonanie płyt zespalających prefabrykaty przepustu z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu – km 284+585
 • szalowanie pod podbeton płyty przejściowej – km 284+585,
 • ułożenie podbetonu B15 (C12/15) pod płyty przejściowe – km 284+585,
 • P14 – prace przygotowawcze – km 284+585,
 • P13 – prace przygotowawcze – km 283+619
 • P13A – prace przygotowawcze – km 283+718
 • szalowanie płyty zespalającej – km 284+585

ROBOTY MOSTOWE

 • PZ-5 km 285+100 – zbrojenie korpusu przyczółka nr 1, 3,
 • PG-1A km 274+253 – przygotowanie powierzchni ciosów podłożyskowych na podporze P2, zbrojenie belki nadłożyskowej na podporze P1, przygotowanie powierzchni korpusu i skrzydeł pod wykonanie izolacji na podporze P2, wykonanie izolacji na korpusie i skrzydłach przyczółka podpory P2, montaż deskowania belki nadłożyskowej na podporze P2, betonowanie belki nadłożyskowej podpory P1 i P2,
 • MS-4 km 276+143 – nabijanie ścianki szczelnej stalowej, prace przygotowawcze związane z palowaniem (wykonanie platformy i drogi dojazdowej),

ROBOTY BRANŻOWE
Branża wodociągowa

 • wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 90/8,2mm na podsypce grub. 20cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub. 20cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz z hydrantami nadziemnymi DN80 i rurami osłonowymi PE100 SDR11 200/18,2mm: Z42-Z43-Z44 – km 278+130 – 278+200, Z41-Z42-Z43-km 278+130-278+180, Z37-Z38-Z39-Z40-Z41 – km 278+000-278+150, Z36-Z37 – km 277+980-278+030

Branża kanalizacja deszczowa

 • wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PE SN8 o śr. 400mm, na podsypce grub. 20cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub. 20cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności – km 272+890-272+920, 272+920-272+960, 272+960-273+010, 273+010-273+040,
 • studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie – średnica 1200mm, z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, łączonych na uszczelkę – wykonane w wykopie umocnionym na podsypce piaskowo – cementowej – km 272+890-272+920, 272+950, 272+980, 273+010, 273+040,

Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu – 17,29%
Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 13,45%
Zaawansowanie czasowe całości kontraktu – 29/172 tyg = 16,86% 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
4,85
Roboty przygotowawcze
%
29,84
Roboty ziemne
%
15,10
Podbudowy
%
1,37
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń drogowa
%
0,00
Przepusty
%
7,34
Przebudowa cieków
%
0,00
Roboty mostowe
%
3,19
Zabezpieczenie nasypu wzdłuż
              drogi ekspresowej S3 i
              drogi serwisowej nr 3
%
0,00
Ekrany akustyczne
%
0,00
Roboty branżowe
%
13,80

Stan na 15.10.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 5 do 11 października 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne.

 

Roboty drogowe

 • wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V – km 274+760-275+200, 283+500-283+700,
 • formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntów z wykopu – km PZ-1 strona L i P, km 281+180-281+750 str. P,
 • formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu wraz z transportem – km 274+000-274+200, 274+450-274+900, DP1187F, 272+740-272+880, 274+450-274+740, 281+180-281+650,
 • montaż zbrojenia ścian czołowych przepustu stalą klasy A-IIIN – km 284+585
 • montaż zbrojenia płyt zespalających przepust stalą klasy A-IIIN – km 284+585, 283+619,
 • ręczne formowanie obsypki żwirowo-piaskowej 0-45mm, wraz z zagęszczeniem gruntem dowiezionym z dokopu Wykonawcy – 0+341 DP 1187F
 • ręczne formowanie obsypki żwirowo-piaskowej, wraz z zagęszczeniem warstwami 30cm – druntem dowiezionym z dokopu wykonawcy – km 284+585,
 • szalowanie świetlika i ściany skrzydełek P13 – km 283+619,
 • szpachlowanie ścian świetlika P-13 – km 283+619,
 • szalowanie i wypieranie ścian skrzydełek  P13 – km 283+619,
 • rozszalowanie ścianek skrzydełek P14 – km 284+585
 • szalowanie i wypieranie dolnej części płyty zespalającej P14 – km 284+585
 • mechaniczne usunięcie gruntów słabonośnych wraz z wywozem i zastąpieniem usuniętych gruntów materiałem niewysadzinowym wraz z zagęszczeniem – km 276+590-276+620,
 • montaż zbrojenia świetlika przepustu stalą klasy A-IIIN  – km 284+585,
 • wykonanie świetlika przepustu i skrzydeł przepustu z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu – km 283+619
 • zdjęcie warstwy humusu z terenu projektowanych robót wraz z transportem i składowaniem – km 275+200-275+850, 282+400-282+600, 280+150-280+350, 278+300-278+500, 279+900-280+150, 279+600-279+900, 279+400-279+600, 278+600-278+800, 279+200-279+300,
 • rozładunek ram 3,0x2,0 PZ-2 – km 277+850,
 • nadzór archeologiczny – 275+200-275+850, 282+400-282+600, 280+150-280+350, 278+300-278+500, 279+900-280+150, 279+600-279+900, 279+400-279+600, 279+200-279+300,
 • wykonanie izolacji poziomej i pionowej powierzchni odziemnych betonu poprzez trzykrotne posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem – km 284+585

Roboty mostowe:

 • PZ-5 km 285+100 – zbrojenie korpusu przyczółka nr 1, zbrojenie korpusu przyczółka nr 3, wykonanie izolacji powłokowej asfaltowej na ławie nr 1, 2 oraz słupach, montaż łożysk stałych o nośności 3300kN, zasypka podpory nr 1 i 2, montaż łożysk jednokierunkowych o nośności 3300kN,
 • PG-1A km 274+253 – montaż szalunków ścianki zaplecznej podpory nr 2, betonowanie ciosów podłożyskowych, montaż deskowania belki nadłożyskowej podpory nr 1, demontaż szalunków korpusu podpory nr 1, montaż deskowania belki nadłożyskowej podpory nr 1,
 • MS-4 km 276+143 – przygotowanie platformy roboczej, rozbiórka ścianki zaplecznej przy podporze nr 11, rozcinanie podpory nr 11, rozbiórka filarów podpory nr 4, prace przygotowawcze pod nabicie ścianki szczelnej, nabijanie ścianki szczelnej stalowej,

Roboty branżowe:

Branża wodociągowa:

 • wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 90/8,2mm na podsypce grub. 20cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub. 20cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją oraz z hydrantami nadziemnymi DN80 i rurami osłonowymi PE100 SDR11 200/18,2mm (Z48-Z50) – km 278+500-278+620, (Z46-Z48) – km 278+400-278+520, (Z45-Z47) – km 278+280-278+400, (Z44-Z45) – km 278+200-278+350, (Z43-Z44-Z45) – km 278+150-278+300

Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu – 16,85%
Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 13,45%
Zaawansowanie czasowe całości kontraktu – 28/172 tyg = 16,27%

 

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
4,19
Roboty przygotowawcze
%
28,60
Roboty ziemne
%
13,34
Podbudowy
%
0,00
Nawierzchnia
%
0,00
Roboty wykończeniowe
%
0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń drogowa
%
0,00
Przepusty
%
7,15
Przebudowa cieków
%
0,00
Roboty mostowe
%
2,85
Zabezpieczenie nasypu wzdłuż
              drogi ekspresowej S3 i
              drogi serwisowej nr 3
%
0,00
Ekrany akustyczne
%
0,00
Roboty branżowe
%
12,88

Ostatnio dodane