Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.11.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 9 do 15 listopada 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne.

 

 

ROBOTY DROGOWE

 • roboty przygotowawcze – rozbiórka nawierzchni asfaltowej grubości 9 cm na drodze powiatowej nr 1187F wraz z odwozem,
 • roboty ziemne – wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-V, formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntów z wykopu, formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu wraz z transportem,
 • podbudowy – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwa mrozoochronna z materiału niespoistego o CBR powyżej 25% - grubości 50cm S3 dla podłoża G4)

PRZEPUSTY

 • przepusty z prefabrykatów żelbetowych,
 • przepusty z prefabrykowanych kręgów betonowych,

ROBOTY MOSTOWE

 • obiekt PG-1A – betonowanie ustroju nośnego,
 • obiekt PZ-1 – wykonanie nasypu budowlanego pod podporę nr 2
 • obiekt MS-4 – wbicie ścianki szczelnej przy podporze nr P1, wykonanie wykopu przy ściance szczelnej podpory P1,
 • obiekt PZ-5 – wykonanie belki nadłożyskowej nad podporą nr 2, wykonanie ciosów podłożyskowych na podporze nr 1, wykonanie ścianki zaplecznej na podporze nr 1,

ROBOTY BRANŻOWE

 • odwodnienie branża wodociągowa,
 • odwodnienie branża kanalizacja deszczowa,
 • przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych,

Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu –18,96%
Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 15,13%
Zaawansowanie czasowe całości kontraktu – 33/172 tyg = 19,18%

NAZWA

JEDN. MIARY

WYKONANIE ŁĄCZNE

Roboty drogowe
%
7,11
Roboty przygotowawcze
%
33,44
Roboty ziemne
%
24,44
Podbudowy
%
3,73
Nawierzchnia
%
1,02
Roboty wykończeniowe
%
0,36

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń drogowa
%
0,00
Przepusty
%
10,74
Przebudowa cieków
%
0,00
Roboty mostowe
%
4,41

Zabezpieczenie nasypu wzdłuż

              drogi ekspresowej S3 i
              drogi serwisowej nr 3
%
0,00
Ekrany akustyczne
%
0,00
Roboty branżowe
%
17,04

Stan na 30.11.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 23 do 30 listopada 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne.

ROBOTY DROGOWE

 • roboty przygotowawcze -geodezja
 • roboty ziemne – formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z wykopu, wraz z transportem, formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu wraz z transportem, wykonanie wykopów w gruncie kat. I-V,
 • podbudowy,

PRZEPUSTY

 • przepusty z prefabrykatów żelbetowych,
 • przepusty z prefabrykowanych kręgów betonowych,
 • przepusty stalowe z blachy falistej,

ROBOTY MOSTOWE

 • obiekt PG-1A – betonowanie ustroju nośnego,
 • obiekt PZ-1 – wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem, budowa nasypu gruntowego,
 • obiekt MS-4 – burzenie przy pomocy młotów pneumatycznych elementów żelbetowych – przyczółki z ławami fundamentowymi,
 • obiekt MS-4A
 • obiekt PZ-5 – zasypanie wykopów przy fundamentach, zbrojenie betonu belek nadłożyskowych, wykonanie ciosów podłożyskowych z betonu, montaż łożysk elastomerowych jednokierunkowych o nośności 1400kN, montaż łożysk elastomerowych wielokierunkowych o nośności 1400kN,
 • obiekt PG-8A – wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem, zbrojenie korpusów przyczółków i skrzydeł, wykonanie elementów podpór (skrzydełek) z betonu klasy B15 (C12/15) pod fundamenty podpór,

ROBOTY BRANŻOWE

 • odwodnienie branża kanalizacja deszczowa,

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu –19,66%
 • Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 15,13%
 • Zaawansowanie czasowe całości kontraktu – 35/172 tyg = 20,35%
NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
7,48
Roboty przygotowawcze
%
33,89
Roboty ziemne
%
25,81
Podbudowy
%
4,43
Nawierzchnia
%
1,02
Roboty wykończeniowe
%
0,36
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
0,00
Zieleń drogowa
%
0,00
Przepusty
%
12,00
Przebudowa cieków
%
0,00
Roboty mostowe
%
4,73
Zabezpieczenie nasypu wzdłuż
              drogi ekspresowej S3 i
              drogi serwisowej nr 3
%
0,00
Ekrany akustyczne
%
0,00
Roboty branżowe
%
21,90

Ostatnio dodane