Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.11.2015

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wykonywano m. in. warstwy odsączające, podbudowy z BA, montaż krawężnika, ścieku i drenażu, betonowanie ustroju nośnego obiektu MD-1 i WD-2, przebudowę kolizji telekomunikacyjnej oraz układanie kabla oświetleniowego.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Prace porządkowe na kopalni
  - Nietoperek

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Profilowanie rowów
  - km 0+000 – 0+500
  - km 4+750 – 5+000
  - WM-1
 • Profilowanie skarp
  - km 0+000 – 0+500
  - km 0+700 – 0+850
  - km 4+750 – 5+000
  - WM-1
 • Roboty ziemne wraz ze skarpowaniem i uzupełnianiem poboczy
  - km 0+000 – 0+700
  - WM-3, WM-4
 • Zagęszczanie nasypu
  - km 0+605 – 3+640
 • Wykonanie nasypu
  - km 5+750 – 5+780
  - km 5+800 – 5+890
  - km 5+915 – 6+000
 • Profilowanie skarp i poboczy
  - km 0+500 – 0+900
  - km 1+000 – 1+350
  - WG-1, WG-2

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału
  - km 3+790 – 4+242
  - km 4+341 – 4+591
  - km 5+526 – 5+576
  - km 5+626 – 5+698

PODBUDOWY

 • Zagęszczanie warstwy odsączającej
  - km 3+650 – 3+730
  - WM-3, WM-4
 • Układanie warstwy odsączającej
  - km 3+650 – 3+730
 • Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 0+010 – 1+380
  - km 4+700 – 5+090
 • Oczyszczenie międzywarstwowe podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 0+010 – 0+450
  - km 1+980 – 2+300
 • Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 0+010 – 1+380
  - km 4+700 – 5+090
 • Skropienie międzywarstwowe podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 0+010 – 0+450
  - km 1+980 – 2+300
 • Zagęszczanie i profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 0+000 – 1+350
  - km 2+000 – 2+380
  - km 4+750 – 5+000
  - WG-1, WG-2
 • Profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 0+700 – 1+300
  - WG-1, WG-2
 • Układanie warstwy piasku do stabilizacji cementem
  - km 3+605 – 3+730
  - WM-3, WM-4
 • Układanie 1 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 0+480 – 1+050
  - km 1+120 – 1+380
  - km 1+980 – 2+300
  - km 3+300 – 3+540
  - km 4+690 – 5+040
 • Układanie 2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 0+010 – 0+340
  - km 2+750 – 2+950
 • Prace przygotowawcze do ułożenia 2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 0+010 – 0+450
 • Transport kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - z węzła Głębokie na km 3+600

ELEMENTY ULIC

 • Układanie krawężników trapezowych
  - km 0+500 – 1+300
  - km 2+000 – 2+300
  - WG-1, WG-2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp, rowów i poboczy
  - km 0+000 – 0+500
  - km 1+300 – 2+000
  - km 2+900 – 3+250
  - km 4+750 – 5+000
 • Obsiew skarp
  - km 2+900 – 3+100
  - km 4+750 – 4+950
 • Hydroobsiew
  - km 4+200 – 4+700

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie zasypek przyczółków
  - WD-3
 • Montaż kotew talerzowych
  - MD-1
 • Zbrojenie ustroju nośnego
  - MD-1
 • Zbrojenie płyty przejściowej
  - MD-1
  - WD-2
 • Montaż szalunku płyty przejściowej
  - WD-2
 • Betonowanie płyty przejściowej
  - WD-2
 • Betonowanie kap chodnikowych
  - WD-2
 • Pielęgnacja betonu kapy chodnikowej
  - WD-2
 • Montaż szalunku ustroju nośnego
  - MD-1
 • Betonowanie ustroju nośnego sekcji przęsłowych F4-F3, F6-F4 oraz sekcji podporowej F6, F7, F8
  - MD-1
 • Pielęgnacja betonu ustroju nośnego sekcji przęsłowych F6-F3, F8-F4 oraz sekcji podporowej F9, F8, F7, F6
  - MD-1
 • Montaż wpustów i sączków
  - MD-1
 • Montaż szalunku kap chodnikowych
  - WD-2
 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych
  - WD-2
 • Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundamenty
  - PG-3
 • Zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych konstrukcji sekcji 1
  -MD-1

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej
  - WM-3, WM-4
 • Wykonanie prób szczelności wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej
  - km 5+830 – 5+870
  - km 0+519
  - km 0+569
 • Montaż krat żeliwnych na studzienkach wpustowych
  - km 0+800 – 1+260
 • Montaż wpustu kanalizacji deszczowej
  - km 3+623
 • Montaż płyt i pierścienia odciążającego na wpuście kanalizacji deszczowej
  - km 2+035
 • Wykonanie prób szczelności kolektora kanalizacji deszczowej
  - DW 137
 • Montaż przykanalika kanalizacji deszczowej
  - WM-4

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Przebudowa kolizji nr 1 – układanie kabla OKD
  - węzeł Głębokie
 • Przebudowa kolizji nr 1 – montaż rur osłonowych RHDPE
  - węzeł Głębokie
 • Montaż linii kablowej
  - przy istniejącym węźle Północ

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 38,60 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 51,58 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 49,71 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
51,44
Roboty przygotowawcze
%
119,37
Roboty ziemne
%
67,45
Odwodnienie i przepusty
%
64,52
Podbudowy
%
54,63
Nawierzchnia
%
6,96
Roboty wykończeniowe
%
21,01
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
42,67
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
83,91
Roboty sanitarne
%
80,37
Odwodnienie
%
75,80
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
19,65
Oświetlenie
%
2,02
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
96,51
Roboty telekomunikacyjne
%
86,94
Zieleń drogowa
%
0,00

ZAANGAŻOWANIE PERSONELU ORAZ SPRZĘTU (ŚREDNIA)

 • zasoby ludzkie: 171 osób
 • sprzęt: 65 jednostek

Stan na 30.11.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót, z wyłączeniem kilku dni z opadami deszczu. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wykonywano m.in. warstwę odsączającą, stabilizację cementem, humusowanie skarp wraz z obsiewem, montaż krawężników, betonowanie płyty przejściowej i ustroju nośnego obiektu MD-1, obciążenie próbne pali CFA, przebudowę kolizji telekomunikacyjnej i montaż kabla oświetleniowego.

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Uzupełnianie pasa rozdziału
  - km 0+200 – 0+400
  - km 0+900 – 1+100
  - km 1+200 – 1+350
 • Profilowanie skarp
  - km 1+100 – 1+350
  - km 2+000 – 2+350
 • Roboty ziemne wraz ze skarpowaniem i uzupełnianiem poboczy
  - km 0+500 – 1+300
  - km 2+000 – 2+300
  - WG-1, WG-2
 • Wykonanie nasypu
  - km 5+780 – 5+890
  - km 5+915 – 5+940

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału
  - km 4+591 – 4+690
  - km 4+743 – 5+076
  - km 5+576 – 5+626
  - km 5+698 – 5+728
 • Zasypka i zagęszczanie drenażu w pasie rozdziału
  - km 4+743 – 5+076

PODBUDOWY

 • Zagęszczanie i profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 5+090 – 5+140
  - WG-1, WG-2
 • Oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 1+050 – 1+120
  - km 5+040 – 5+140
  - WG-1, WG-2
 • Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  - km 1+050 – 1+120
  - km 5+040 – 5+140
  - WG-1, WG-2
 • Frezowanie podbudowy z betonu asfaltowego
  - km 5+090 – 5+140
 • Układanie stabilizacji cementem wraz z warstwą zabezpieczającą z kruszywa
  - km 3+630 – 3+700
  - WM-3, WM-4,
  - część północna ronda R1

ELEMENTY ULIC

 • Układanie krawężników trapezowych
  - km 0+000 – 0+500
  - km 2+000 – 2+381
  - km 5+500 – 5+750
  - WM-1, WG-1, WG-2

URZĄDZENIA BRD

 • Wykonanie fundamentu pod stację meteo
  - km 2+326

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp z obsiewem
  - km 0+000 – 0+600
  - km 0+900 – 1+300
  - km 1+900 – 2+374
  - WG-1, WG-2
 • Humusowanie skarp
  - km 0+600 – 1+350

ROBOTY MOSTOWE

 • Skuwanie głowic pali CFA
  - PG-3
 • Wykonanie zasypek przyczółków
  - WD-3
 • Montaż kotew talerzowych
  - MD-1
 • Zbrojenie ustroju nośnego
  - MD-1
 • Montaż szalunku płyty przejściowej
  - MD-1
 • Betonowanie płyty przejściowej
  - MD-1
 • Demontaż szalunku kap chodnikowych
  - WD-2
 • Betonowanie ustroju nośnego sekcji przęsłowych F3-F2, F2-P1 oraz sekcji podporowej F5, F4, F3
  - MD-1
 • Montaż szalunku ustroju nośnego
  - MD-1
 • Pielęgnacja betonu ustroju nośnego sekcji przęsłowych F5-F2, F3-P1 oraz sekcji podporowej F7, F6, F5, F4, F3
  - MD-1
 • Montaż wpustów i sączków
  - MD-1
 • Przygotowanie stanowiska pod próbne obciążenie pali CFA
  - PG-3
 • Próbne obciążenie pali CFA
  - PG-3
 • Demontaż konstrukcji wsporczej po próbnym obciążeniu pali CFA
  - PG-3

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż krat żeliwnych na studzienkach wpustowych
  - km 2+032 – 2+295
  - km 5+470 – 5+626
 • Montaż osadników przy studniach w rowie
  - km 0+617
  - km 0+743
  - km 4+706 – 3+128
  - DZ-2 km 0+110
  - km 0+416
  - DW 137

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Montaż linii kablowej oświetlenia drogowego
  - km 0+000 – 0+100
  - km 0+900 – 1+065
  - km 1+100 – 1+750
 • Wykop pod linie kablową oświetlenia kablowego
  - km 0+000 – 0+200
  - km 1+450 – 1+750
 • Zasypka i zagęszczanie kabla oświetleniowego
  - km 0+750 – 1+100
  - km 1+200 – 1+750
 • Montaż rury osłonowej na kabel oświetleniowy
  - km 3+626

ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE

 • Przebudowa kolizji teletechnicznej nr 1 – montaż kabla
  - węzeł Głebokie

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 40,19 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 54,62 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 50,44 %

NAZWA
JEDN. MIARY
WYKONANIE ŁĄCZNE
Roboty drogowe
%
52,05
Roboty przygotowawcze
%
119,37
Roboty ziemne
%
67,53
Odwodnienie i przepusty
%
68,88
Podbudowy
%
65,21
Nawierzchnia
%
6,96
Roboty wykończeniowe
%
30,78
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
%
0,00
Elementy ulic
%
50,92
Roboty inne
%
12,70
Roboty mostowe
%
85,24
Roboty sanitarne
%
80,49
Odwodnienie
%
75,94
Sieci wodno – kanalizacyjne
%
100,00
Sieć gazowa
%
100,00
Roboty elektroenergetyczne
%
22,31
Oświetlenie
%
5,30
Przebudowy kolizji elektroenergetyczne
%
96,51
Roboty telekomunikacyjne
%
91,79
Zieleń drogowa
%
0,00

Ostatnio dodane