Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 1-15.11.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.
W okresie od 01 do 15 listopada 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne, zachmurzenia z mżawką, opadami oraz pochmurne warunki atmosferyczne.
Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: brak prowadzonych robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu, rozebranie ścieku korytkowego i geokraty, rozebranie ogrodzenia w rejonie WD-2, rozebranie słupów i podwalin ekranów akustycznych,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, górna warstwa nasypu, profilowanie górnej warstwy nasypu, wzmocnienie skarp nasypu – ułożenie georusztu jednokierunkowego, stabilizacja wapnem, geowłóknina separacyjna 300 g/m, iniekcja rozpierająca CG, „materac” nad kolumnami SDC, zagęszczenie i profilowanie warstwy transmisyjnej,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonanie przepustów śr. 1000 mm,
 • Podbudowy: stabilizacja podłoża (Tefra), wykonanie warstwy odsączającej.

ROBOTY MOSTOWE

 • prowadzone roboty na obiekcie M-1 związane były z naprawą powierzchni betonowych, montażem łożysk, drenażem za przyczółkiem – progi betonowe oraz ułożenie rury drenarskiej i obsypką i grysem, drenażem za przyczółkiem - geomembrana, betonowaniem ciosów podłożyskowych, zasypką za przyczółkiem, dostawą elementów konstrukcji stalowej, spawaniem elementów i montażem konstrukcji stalowej ustroju nośnego, układaniem konstrukcji na podporach, przygotowaniem platformy do nasuwu oraz przygotowanie dojazdu pod dostawę konstrukcji;
 • na obiekcie WD-1 związane były z montażem konstrukcji wsporczej i deskowaniem ustroju nośnego, przygotowaniem ciosów podłozyskowych do montażu łożysk, montaż łożysk, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego;
 • na obiekcie WD-2 montażem rusztowania i deskowania ustroju nośnego, zbrojeniem ustroju nośnego;
 • na obiekcie WD-3A wyciąganiem ścianek szczelnych tymczasowych;
 • na obiekcie WD-3B wykonaniem zasypki fundamentów i ścian P1 i P2;
 • na obiekcie WD-4 próbnym obciążeniem pala, zbrojeniem ław fundamentowych, demontażem deskowania słupów, izolacją cienkopowłokową fundamentów, zasypką ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem słupów, betonowaniem słupów, betonowaniem ciosów podłożyskowych;
 • na obiekcie WD-5 betonowaniem ścianki żwirowej, demontażem deskowania korpusu przyczółka, wykonaniem podparcia montażowego dla belek prefabrykowanych, deskowaniem i zbrojeniem poprzecznicy, betonowaniem poprzecznic, montażem belek prefabrykowanych sprężonych L=24m;
 • na obiekcie WD-6 przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłokowej, wykonanie izolacji cienkopowłokowej, zbrojeniem i deskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka – str. zachodnia, deskowanie i zbrojenie korpusu i skrzydeł przyczółka wewnętrznego, betonowanie korpusu i skrzydeł przyczółka;
 • na obiekcie WD-7 przygotowanie rys na przyczółkach do iniekcji, deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego, montażem sączków, montażem kotew talerzowych, betonowaniem ustroju nośnego, pielęgnacją betonu, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej fundamentów, wykonaniem rys na przyczółkach, przygotowaniem powierzchni betonowych do wykonania izolacji cienkopowłkowej;
 • na obiekcie WD-8 wykonaniem zasypki obiektu;
 • na obiekcie WD-9 przygotowaniem rys na przyczółkach do iniekcji, wykonaniem iniekcji rys na przyczółkach, deskowaniem ustroju nośnego, zbrojeniem ustroju nośnego.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum – demontaż szalunków, osadzenie stopni w komorach K1 i K2, montaż nawiewo-odpowietrzników w komorze K2, roboty wykończeniowe w komorach K1 i K2, zabezpieczenie przejść przez ściany komór – montaż łańcuchów uszczelniających, izolacja zewnętrzna komór K1 i K2, zasypka komór K1 i K2, montaż szalunków pod płytę stropową K1, wyciąganie ścianek szczelnych.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – montaż kanalizacji wtórnej 3xRHDPE 32/2,9 ul. Kostrzyńska strona południowa, wdmuchnięcie kabla światłowodowego Z-XOTKtsd do kanalizacji wtórnej, przepięcie światłowodu, montaż muf przelotowych, montaż osprzętu w studniach, montaż rurociągu wtórnego RHDPE 32/2,9 (kolizja światłowodu firmy Provector), wdmuchnięcie kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J (linia Provector) do kanalizacji wtórnej, przepięcie światłowodu, montaż muf przelotowych, montaż osprzętu w studniach, wyciąganie istniejących kabli światłowodowych z kanalizacji, demontaż istniejących studni oraz rurociągów telekomunikacyjnych.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – wykonanie studni, odhumusowanie pod zbiornik ZB1, wykop pod zbiornik ZB1, zasypka zbiornika ZB2 i przepompowni P2, budowa kanału ciśnieniowego od P2 do S110. Montaż kanału z rur kanalizacyjnych wraz z podsypką, obsypką i zasypką przykanaliki.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 30,39%

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
74,55
B. Roboty drogowe
13,81
Roboty przygotowawcze
37,00
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
48,10
Odwodnienie korpusu drogowego
9,50
Podbudowy
0,30
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
53,60
C. Roboty mostowe
39,22
D. Branża sanitarna
38,00
E. Branża energetyczna
20,90
F. Branża teletechniczna
70,30
G. Zieleń drogowa
38,40

Stan na 15-30.11.2015

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 30 listopada 2015 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły pochmurne z opadami śniegu z deszczem warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: naprawa dróg technologicznych,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu,
 • Roboty ziemne: wykonanie nasypu, wykonanie wykopu, profilowanie i zagęszczenie górnej warstwy nasypu, wykonanie nasypu – nasyp przeciążający, wzmocnienie skarp nasypu – ułożenie georusztu jednokierunkowego, osuszanie wapnem warstw nasypu, ułożenie geowłókniny - materac, iniekcja rozpierająca CG, wykonanie nasypu (wypełnienie materaca), wykonanie nasypu nad przepustem,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: zasypka przepustów śr. 1000 mm,
 • Podbudowy: stabilizacja podłoża – poletko próbne, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie warstwy odsączającej – profilowanie i zagęszczenie.

ROBOTY MOSTOWE

 • roboty na obiekcie M-1 związane były z wykonaniem dodatkowych pali – przedłużeniem pali oraz próbnym obciążeniem pali, wykonaniem dodatkowych pali – wypełnienie betonem rury stalowej, zasypką za przyczółkiem, dostawą elementów konstrukcji stalowej, spawaniem i układaniem konstrukcji stalowej ustroju nośnego, zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, betonowaniem filarów, drenażem za przyczółkiem – ława betonowa pod rurę drenarską;
 • na obiekcie WD-1 związane były z przygotowaniem rys na przyczółkach do iniekcji, wykonanie iniekcji rys na przyczółkach, zabezpieczenie rys papą od strony zasypki, wykonanie zasypki, deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego, montaż sączków, montaż wpustów, montaż kotew talerzowych;
 • na obiekcie WD-2 deskowaniem i zbrojeniem ustroju nośnego, montażem osłon kabli sprężających, montaż zakotwień kabli sprężających, montaż wpustów, montaż desek gzymsowych;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B wykonaniem zasypki fundamentów i ścian P1 i P2;
 • na obiekcie WD-4 zbrojeniem ław fundamentowych, betonowaniem ław fundamentowych, izolacją cienkopowłokową ław fundamentowych, zasypką ław fundamentowych, zbrojeniem i deskowaniem filarów, betonowaniem filarów, betonowaniem ciosów podłożyskowych;
 • na obiekcie WD-5 zbrojeniem płyty ustroju nośnego, montażem pomostów roboczych, uszczelnieniem pomiędzy belkami prefabrykowanymi;
 • na obiekcie WD-6 zbrojeniem i deskowaniem korpusu i skrzydeł przyczółka, betonowanie korpusu i skrzydeł przyczółka, zasypką za przyczółkiem, drenażem za przyczółkiem (ułożeniem geokompozytu na ścianie przyczółka), drenażem za przyczółkiem (ułożeniem rury drenarskiej na podbudowie betonowej), zasypką ław fundamentowych, deskowaniem i zbrojeniem oczepu filarów;
 • na obiekcie WD-7 betonowaniem ustroju nośnego, pielęgnacją betonu ustroju, zabezpieczeniem papą rys od strony zasypki, przygotowaniem wnęk do montażu dylatacji;
 • na obiekcie WD-8 wykonaniem zasypki obiektu, dokręcaniem śrub montażowych konstrukcji Multiplate;
 • na obiekcie WD-9 zbrojeniem ustroju nośnego, montażem wpustów, montażem sączków, montażem kotew talerzowych.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – na Węźle Centrum – betonowanie płyty stropowej komory K1, zbrojenie płyty stropowej komory K2, osadzenie stopni w komorze K1, osadzenie włazów żeliwnych, wykonanie zewnętrznej izolacji cienkopowłokowej komory (dwie warstwy), prace porządkowe.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni, montaż studzienek ściekowych, wykop pod zbiornik ZB1 i przepompownię P1, montaż przepompowni P1, budowa kanału ciśnieniowego od P2 do S110, budowa kanału ciśnieniowego od Z8b do Z9, budowa kanału ciśnieniowego od P2 do S30 (odcinek i złącza), szalunek pod fundament betonowy pod zbiornik, podsypka pod rury, montaż zbrojenie fundamentu betonowego, Montaż kanału z rur kanalizacyjnych wraz z podsypką, obsypką i zasypką - przykanaliki.

Rodzaj robót
Zaawansowanie
[%]
A. Wymagania ogólne
74,60
B. Roboty drogowe
14,71
Roboty przygotowawcze
38,40
Roboty ziemne i wzmocnienie podłoża
50,30
Odwodnienie korpusu drogowego
16,50
Podbudowy
0,35
Nawierzchnie
0,00
Roboty wykończeniowe
0,00
Oznakowanie poziome
0,00
Oznakowanie pionowe
0,00
Bariery ochronne
0,00
Ogrodzenia dróg
0,00
Ekrany akustyczne
0,00
Elementy ulic
0,00
Roboty inne
63,10
C. Roboty mostowe
45,43
D. Branża sanitarna
41,00
E. Branża energetyczna
20,90
F. Branża teletechniczna
70,30
G. Zieleń drogowa
38,40

Ostatnio dodane