Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.12.2015

W okresie sprawozdawczym występowały umiarkowane warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót, typowe dla tej pory roku. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych i elektroenergetycznych. Wykonywano m.in. podbudowy z BA, montaż krawężnika, drenaż w pasie rozdziału, montaż dylatacji obiektu MD-1, betonowanie fundamentów i wznoszenie podpór obiegtu PG-3, montaż kabla oświetleniowego.

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Uzupełnianie pasa rozdziału

          - km 0+800 – 1+100
          - km 2+700 – 3+550
          - km 3+700 – 5+200

 • Skarpowanie nasypu

    - przy przyczółku P1 i P10 obiektu MD-1

 • Roboty ziemne wraz ze skarpowaniem i uzupełnianiem poboczy

    - WM-2, WM-3, WM-4

 • Zagęszczanie i profilowanie nasypu

    - km 5+800 – 5+890
    - km 5+915 – 5+950

 • Profilowanie skarp

    - WM-1, WM-2

 • Skarpowanie nasypu wraz kopaniem rowu

    - WM-3

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

    - km 0+900 – 0+950
    - km 1+010 – 1+131
    - km 1+170 – 1+650
    - km 1+749 – 1+849
    - km 2+072 – 2+370
    - km 3+110 – 3+410
    - km 3+460 – 3+550

 • Zasypka i zagęszczanie drenażu w pasie rozdziału

    - km 1+170 – 1+270
    - km 0+900 – 1+130

 • Umocnienie wylotu przepustu

    - km 0+743,9

PODBUDOWY

 • Zagęszczanie i profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

    - WM-1, WM-2, WM-4

 • Układanie 1 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

    - km 1+050 – 1+120
    - km 5+040 – 5+140
    - WG-1,

 • Układanie podbudowy z betonu asfaltowego

    - WG-1,

 • Koryto pod konstrukcję nawierzchni

    - DW 137

 • Zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

    - km 3+605 – 3+720
    - WM-2

NAWIERZCHNIE

 • Prace przygotowawcze pod układanie kostki brukowej i obrzeży betonowych  ciągu pieszo-rowerowego

    - DW 137

ELEMENTY ULIC   

 

 • Układanie krawężników trapezowych

    - km 3+605 – 3+720
    - km 5+400 – 5+750
    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4, WG-1, WG-2


ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp z obsiewem

    - km 0+000 – 2+365
    - WM-1, WM-2, WG-1, WG-2

ROBOTY MOSTOWE

 • Przygotowanie podłoża pod chudy beton nad płytami przejściowymi

    - MD-1, WD-2

 • Chudy beton nad płytami przejściowymi

    - WD-2

 • Wykonanie zasypek przyczółków

    - WD-3

 • Zbrojenie ław fundamentowych

    - PG-3

 • Zbrojenie wnęk dylatacyjnych

    - MD-1

 • Zbrojenie ścian podpór

    - PG-3

 • Demontaż szalunku płyty ustroju nośnego

    - MD-1

 • Montaż szalunku kap chodnikowych

    - MD-1

 • Montaż szalunku wnęk dylatacyjnych

    - MD-1

 • Montaż szalunku ław fundamentowych

    - PG-3

 • Betonowanie ław fundamentowych

    - PG-3

 • Wykonanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej

    - PG-3

 • Ułożenie papy termozgrzewalnej na ściance zaplecznej

    - WD-2

 • Skuwanie głowic pali CFA

    - PG-3

 • Przygotowanie podłoża pod zbrojenie ław fundamentowych

    - PG-3

 • Prace przygotowawcze związane ze zbrojeniem ław fundamentowych

    - PG-3

 • Pielęgnacja betonu ustroju nośnego sekcji przęsłowych F3-P1 oraz sekcji podporowej F3

    - MD-1

 • Montaż urządzeń dylatacyjnych

    - MD-1

 • Wykonanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową

    - WD-3

 

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Montaż linii kablowej oświetlenia drogowego

    - km 0+200 – 0+920
    - WG-1, WG-2

 • Zasypka i zagęszczanie linii kablowej oświetlenia kablowego

    - km 0+000 – 1+920
    - WG-1, WG-2

 • Montaż fundamentów pod lampy oświetleniowe

    - km 0+500 – 1+500

 • Wykop pod linię kablową oświetlenia kablowego

    - km 0+430 – 0+600
    - km 0+650 – 0+850
    - km 0+750 – 0+920

 • Przewiert rurą DN75 w celu przeprowadzenia kabla oświetleniowego

    - km 1+230

 • Przewiert rurą DN110 w celu przeprowadzenia kabla oświetleniowego

    - km 0+885

PRZEBUDOWA KOLIZJI

 • Prace przygotowawcze do betonowania fundamentu pod stację meteo

    - km 2+326

 • Betonowanie fundamentu pod stację meteo

    - km 2+326

 • Montaż stacji meteo

    - km 2+326

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    41,78 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     57,73 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:     50,92 %

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

NAZWA

JEDN. MIARY

WYKONANIE ŁĄCZNE

Roboty drogowe

%

52,74

Roboty przygotowawcze

%

119,37

Roboty ziemne

%

67,53

Odwodnienie i przepusty

%

80,33

Podbudowy

%

66,48

Nawierzchnia

%

6,96

Roboty wykończeniowe

%

30,78

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

%

0,00

Elementy ulic

%

57,54

Roboty inne

%

12,70

Roboty mostowe

%

85,37

Roboty sanitarne

%

80,49

Odwodnienie

%

75,94

Sieci wodno – kanalizacyjne

%

100,00

 

Stan na 31.12.2015

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m.in. układanie podbudowy z BA na łącznicach węzła „Międzyrzecz”, drenaż w pasie rozdziału, montaż elementów oświetlenia, przebudowę stacji METEO, podpory obiektu PG-3, płytę przejściową przy podporze P3 obiektu WD-3.


ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Profilowanie i zagęszczanie pasa rozdziału

          - km 3+600 – 5+400
          - km 4+300 – 5+600

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

 • Wykonanie drenażu w pasie rozdziału

    - km 0+160 – 0+210
    - km 1+950 – 2+070
    - km 2+860 – 2+960

 • Zasypka i zagęszczanie drenażu w pasie rozdziału

    - km 2+750 – 3+500

PODBUDOWY

 • Zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

    - WM-2, WM-3, WM-4

 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

    - WM-2

 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu asfaltowego

    - WM-2

 • Układanie podbudowy z betonu asfaltowego

    - WM-1, WM-2

NAWIERZCHNIE

 • Prace przygotowawcze pod układanie kostki brukowej i obrzeży betonowych  ciągu pieszo-rowerowego

    - DW 137

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Humusowanie skarp z obsiewem

    - km 3+615 – 3+720
    - WM-1, WM-2

ROBOTY MOSTOWE

 • Zbrojenie płyty przejściowej

    - WD-3

 • Zbrojenie ścian podpór

    - PG-3

 • Demontaż szalunków płyty ustroju nośnego

    - MD-1

 • Betonowanie płyty przejściowej

    - WD-3

 • Montaż szalunku ścian podpór

    - PG-3

 • Betonowanie ścian podpór

    - PG-3

 • Demontaż szalunków płyty przejściowej

    - WD-3

 • Demontaż szalunków ścian podpór

    - PG-3

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż włazów żeliwnych na studnie kanalizacyjne

    - cała budowa

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
PRZEBUDOWA KOLIZJI

 • Montaż linii zasilającej stację METEO

    - km 2+320

OŚWIETLENIE

 • Montaż linii kablowej oświetlenia drogowego

    - WG-2

 • Montaż fundamentów pod lampy oświetleniowe

    - km 0+000 – 1+749

 • Montaż lamp oświetleniowych

    - km 0+000 – 1+749

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    43,48 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     59,22 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:     51,21 %

Ostatnio dodane