Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.02.2016

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m.in. zasypki podpór obiektu PG-3, drenaż w pasie rozdziału, montaż elementów odwodnienia i kabla oświetleniowego.


ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE

 • Transport materiału na nasyp z kopalni Kwiecie na km 5+400

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 

 • Prace przygotowawcze przy wykonywaniu ścieków skarpowych

    - WM-2, WM-3, WM-4

 

 • Wykonanie ścieków skarpowych

    - WM-1

 

 • Prace przygotowawcze pod umocnienie dna rowu przy wylotach betonowych

    - km 0+000 – 0+500

 

ODWODNIENIA I PRZEPUSTY

 

 • Wykonanie drenażu

    - km 0+100 – 0+150
    - km 3+460 – 3+538
    - WM-2, WM-4

 

 • Obrukowanie wylotów przepustu DN600 w zbiorniku

    - km 0+740

 

 • Zagęszczanie zasypek drenażu

    - km 0+105 – 0+250
    - km 1+100 – 1+650
    - km 2+700 – 3+538

 • Zasypka i zagęszczenie drenażu

    - WM-4

 

ROBOTY MOSTOWE

 

 • Wykonanie zasypek fundamentów i podpór

    - PG-3

 

 • Wykonanie zasypek konstrukcji obiektu

    - PG-3

 

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 

 • Mufowanie kabla

    - węzeł Głębokie

 • Przestawienie istniejących słupów oświetlenia drogowego

    - węzeł Głębokie

 • Wykop pod kabel oświetleniowy wraz z zasypką i zagęszczeniem

    - WM-1, WM-3, WM-4

 • Układanie kabla oświetleniowego

    - WM-3, WM-4


ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 

 • Montaż wylotów betonowych

    - km 0+180 – 0+450
    - km 0+360 – 0+410
    - km 0+740 – 1+600
    - km 1+650 – 1+749
    - km 2+032

 

 • Montaż studni betonowej

    - km 5+802

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    48,36 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     61,06 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:     51,64 %

 

Stan na 29.02.2016

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m.in. humusowanie, drenaż, profilowanie skarp, poboczy i pasa rozdziału, budowę nasypu, zasypki obiektu PG-3, szalunki kap chodnikowych obiektu MD-1, betonowanie kap chodnikowych przy przyczółkach obiektu WD-2, montaż elementów odwodnienia i oświetlenia.


ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozbiórka barier stalowych

    - km 0+000 – 1+800

 

 • Rozbiórka krawężników

    - km 0+000 – 1+300

 

 • Rozbiórka nawierzchni drogi leśnej

    - km 0+700

ROBOTY ZIEMNE

 

 • Roboty ziemne wraz z profilowaniem i zagęszczeniem poboczy i pasa rozdziału

    - km 0+000 – 1+300
    - km 1+350 – 2+300
    - km 2+700 – 3+550
    - km 3+700 – 5+550

 • Wykop w nasyp

    - droga leśna

 • Przygotowanie podłoża

    - ciąg pieszo-rowerowy PP-2,
    - droga czołgowa 0+000 – 0+017

 • Przygotowanie podłoża pod chodnik

    - DW 137

 • Zagęszczanie pasa rozdziału

    - km 1+350 – 2 +300

 • Wykonanie nasypu

    - km 5+700 – 6+100

 • Roboty ziemne wraz z profilowaniem i zagęszczaniem poboczy

    - km 2+700 – 3+550
    - km 4+500 – 5+500

 • Roboty ziemne

    - droga leśna, ciąg pieszo rowerowy PP-1, PP-2

 • Przygotowanie podłoża pod konstrukcję nawierzchni (warstwa podsypki piaskowej)

    - ciąg pieszo rowerowy PP-1, PP-2

 • Prace przygotowawcze pod wykonanie konstrukcji przewiązek awaryjnych

    - km 1+700 – 1+800,
    - km 4+240 – 4+350

ODWODNIENIA I PRZEPUSTY

 • Zasypka i zagęszczanie drenażu

    - WM-3

PODBUDOWY

 • Układanie warstwy odsączającej

    - droga czołgowa 0+000 – 0+017

 • Wykonanie w-wy gruntu stabilizowanego cementem

    - MD-1

NAWIERZCHNIE

 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

    - ciąg pieszo rowerowy PP-1

ELEMENTY ULIC

 

 • Układanie obrzeży betonowych

    - ciąg pieszo rowerowy PP-1

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Układanie ścieków korytkowych

    - pas rozdziału łącznica WM-1, WM-2
    - ciąg pieszo rowerowy PP-1

 • Wykonanie ścieków skarpowych

    - km 0+000 – 0+700
    - WM-2, WM-3, WM-4

 • Umocnienie dna rowów przy wylotach ścieków skarpowych

    - 0+000 – 0+700

 • Umocnienie dna rowu

    - km 0+000 – 0+300

 • Humusowanie skarp i poboczy

    - km 1+350 – 2+300
    - km 3+840 – 4+200
    - WM-1, WM-2, WM-3, WM-4

 • Humusowanie poboczy

    - km 0+500 – 1+000

 • Umocnienie wlotów  i wylotów ścieków skarpowych oraz dna rowu

    - km 0+000 – 0+700
    - WM-2, WM-3, WM-4

 • Umocnienie dna rowu – prace przygotowawcze

    - km 0+220 – 0+260

ROBOTY INNE

a)    Prace naprawcze tymczasowego ogrodzenia dla płazów
    - cała budowa

ROBOTY MOSTOWE

 • Demontaż ścianek technologicznych

    - PG-3

 • Zbrojenie kap chodnikowych skrzydeł przyczółków

    - WD-2

 • Montaż szalunku kap chodnikowych

    - MD-1

 • Montaż szalunku wnęk dylatacyjnych

    - MD-1

 • Montaż szalunku, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych skrzydeł przyczółków

    - WD-2

 • Prace przygotowawcze pod układanie geomembrany

    - PG-3

 • Zasypanie konstrukcji obiektu

    - PG-3

 • Prace przygotowawcze pod montaż szalunku wnęk dylatacyjnych

    - MD-1

 • Montaż krawężników

    - WD-2

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Zasypka i zagęszczenie kabla oświetleniowego

    -  km 2+800 -2+950
    - WM-1

 • Przestawienie istniejących słupów oświetlenia drogowego

    - węzeł Głębokie

 • Wykop pod kabel oświetleniowy wraz z montażem kabla, zasypką i zagęszczeniem

    - WM-1,
    - km 2+800 -2+950

 • Wykop pod kabel oświetleniowy

    - km 2+950 – 3+550
    - WM-1
    - DW 137 rondo zachodnie część południowa

 • Montaż fundamentów słupów oświetleniowych

    - WM-3, WM-4

ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż wpustu kanalizacji deszczowej

    - droga leśna

 

 • Montaż przykanalików kanalizacji deszczowej

    - km 5+802

 • Montaż płyt i pierścienia odciążającego na wpustach kanalizacji deszczowej

    - WM-4

 • Obsypka i zasypka studni betonowej

    - km 5+802

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    49,84 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     62,59 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem:     51,89 %

Zaangażowanie personelu oraz sprzętu (średnia)

 • zasoby ludzkie:         101 osób
 • sprzęt:                       35  jednostek

Ostatnio dodane