Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.02.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 lutego 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne, pochmurne z opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.


ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: nie prowadzono robót,
 • Roboty ziemne: wykop z wywozem materiału nieprzydatnego, wykonanie wykopu na trasie głównej S3, wykonanie warstwy nasypu, nasyp z dokopu, zagęszczenie nasypu GWN, nasyp z wykopu/dokopu na najazdy WD-2, hałdowanie kruszywa łamanego na podbudowę, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN na trasie głównej S3, profilowanie i zagęszczenie drugiej warstwy materaca, profilowanie warstwy nasypu pod materac, skarpowanie krawędzi – przygotowanie do zawinięcia materaca, zawijanie materaca, dostawa materiału do stabilizacji cementem, przygotowanie warstwy do stabilizacji cementem, georuszt jednokierunkowy, transport materiały z hałd, profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, punktowa wymiana gruntu, ułożenie geowłókniny i geomembrany, wykonanie zasypki przepustu,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: nie prowadzono robót.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były z dostawą elementów konstrukcji stalowej D9L i D9P, spawaniem i układaniem konstrukcji stalowej – sekcja I, rozszalowywaniem filara F7, naprawą powierzchni betonu na przyczółku, rozszalowywaniem ścianki zaplecznej podpory P13, montażem podpory (klatki) montażowej do montażu łuków, montażem awanbeku, montażem dźwigarów na podporach F7 do F9 – sekcja II, izolacją cienkopowłokową przyczółka P13, montażem łożysk, montażem reperów geodezyjnych na filarach F6, F7 i F8, rozpoczęciem montażu wózka do betonowania ustroju, montażem wezgłowi W1 i W2 – sekcja I, montażem konstrukcji od D16 do D17 na podporach F8 i F7, montażem konstrukcji od D18 do D20 na podporach F9 i F8;
 • na obiekcie WD-1 związane były z wykonaniem zasypki podpory P1 i P5, kosmetyką betonu ustroju nośnego, zagęszczeniem zasypek, wykonaniem drenażu pionowego za przyczółkiem P1 i P5; na obiekcie WD-2 wykonywaniem zasypki podpory P3 i P1, wykonywaniem drenażu pionowego za przyczółkiem P1 i P3, przygotowaniem powierzchni betonu podpór przed wykonaniem izolacji cienkopowłokowej, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej podpór P1 i P3, przygotowaniem powierzchni filarów przed montażem łożysk i montaż łożysk, kosmetyką powierzchni betonu ustroju nośnego, wykonaniem zasypek przyczółków wraz z dogęszczeniem, demontażem organizacji ruchu na istniejącej jezdni;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-3B przygotowaniem do uszczelnienia konstrukcji stalowej – izolacja cienka na styku konstrukcji stalowej i betonowej, wykonaniem zasypki;
 • na obiekcie WD-4 układaniem płyt prefabrykowanych pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego od podpory P1 do F4, przygotowaniem podłoża pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego w tym ułożenie płyt drogowych, montażem rusztowań ustroju nośnego, zasypką za przyczółkiem, wymianą gruntu w rejonie podpór F4 – F5, wywóz materiału nieprzydatnego, zasypywanie wykopu;
 • na obiekcie WD-5 betonowaniem dylatacji przy podporach P1 i P5, izolacją cienkopowłokową przyczółka P5;
 • na obiekcie  WD-6 zbrojeniem korpusu przyczółka i skrzydła wewnętrznego podpory P4, deskowaniem korpusu przyczółka, betonowaniem korpusu przyczółka i skrzydła wewnętrznego, deskowaniem podłogi oczepu podpory, deskowaniem i betonowaniem ciosów podłożyskowych, deskowaniem skrzydła i ścianki zaplecznej, zbrojeniem poprzecznicy na podporze F2 i F3, betonowaniem poprzecznic podpory F2 i F3, izolacją cienkopowłokową przyczółka, deskowaniem i zbrojeniem ścianki żwirowej przyczółka, betonowaniem ścianki żwirowej, demontażem deskowania korpusu przyczółka, montażem łożysk na P4, deskowaniem i zbrojeniem poprzecznic na podporze P1, zasypką za przyczółkiem;
 • na obiekcie WD-7 przygotowaniem pod izolację podpory P1, naprawą powierzchni betonu na przyczółku, izolacją cienkopowłokową przyczółków P1 i P2, zasypką za przyczółkami, betonem dla drenażu za przyczółkiem, drenażem za przyczółkiem, geomembraną kubełkową za przyczółkiem;
 • na obiekcie WD-8 zasypką fundamentu      u wylotu konstrukcji;
 • na obiekcie WD-9 szlifowaniem stref dylatacyjnych, zabetonowaniem wnęk dylatacyjnych na przyczółkach P1 i P4, wykonaniem izolacji na podporach, zasypką za przyczółkiem.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – wykop pod kabel nN, zasypywanie wykopów pod kabel nN, podsypka oraz zasypka pod kabel nN, układanie rury osłonowej DVK160, układanie kabla YAKY 4x120mm2, wciąganie kabla YAKY 4x120mm2 do rury osłonowej, ułożenie rury osłonowej SRS160 pod DZ1.
 • Budowa przyłącza energetycznego – wykopy oraz posadowienie słupów K-10,5/10, P-10,5/6, doposażenie słupa RNK 10,5/12, montaż przewodu AsXSn 4x50mm2, montaż ograniczników przepięć, włączenie napięcia, przepięcie kolizji.
 • Przebudowa zasilania bramownicy viaTOLL -  przekopy kontrolne, ułożenie kabla
  YAKY 5x6mm2, wyłączenie napięcia z sieci ENEA, podłączenie agregatu prądotwórczego, przestawienie złącza S3 L116 C2 w projektowaną lokalizację, odłączenie agregatu prądotwórczego, włączenie napięcia z sieci.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – budowa rurociągów 2x110 oraz studni      SKR-2.Budowa kanalizacji deszczowej – montaż rury CFW-GRP dn250: S32-S34a-S34b oraz dn600: S31-S32, montaż studni DN1000 S24a; S34b; S283; S284; S403; S404; S405; S406 oraz studni DN 1200 S32; S33, montaż separatora i osadnika SP-OS4 i SP-OS7 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki, zbrojenie podbudowy, montaż kotew w podbudowie betonowej, betonowanie, montaż zbiornika podziemnego ZB-4, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN1500 wraz z podsypką, zbiornik podziemny, montaż rury CFW-GRP DN600: S32-S33, montaż opasek zbiornika ZB-4 wraz z obsypka i zasypką zbiornika, montaż rury CFW-GRP DN350: odcinek S404-S405-S406 – przygotowanie materiału do zabudowy, montaż rury CFW-GRP DN350: odcinek S403-S404, montaż rury CFW-GRP DN500: odcinek S283-S284, montaż obejm kotwiczących zbiornik ZB4 wraz z obsypką i zasypką zbiornika, montaż studni S160, montaż rury CFW-GRP DN500 wraz z obsypką i zasypką, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN400 wraz z obsypką i zasypką od S374 do S375; montaż studni S375, wykop, podsypka i montaż separatora SP+OS11, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN250 wraz z obsypką i zasypką od S440j do S440k; montaż studni S440, regulacja studni – odc. od S363 do S385.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

 ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Stan na 29.02.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 29 lutego 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły częściowe zachmurzenie, pochmurne z opadami deszczu i śniegu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

 

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: nie prowadzono robót,
 • Roboty ziemne: wykop z wywozem materiału nieprzydatnego, wykonanie nasypu, nasyp z dokopu, nasyp z dokopu GWN, nasyp z wykopu/dokopu na najazdy WD-2, nasyp z dokopu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem GWN, zagęszczenie warstwy materaca, skarpowanie krawędzi – zagęszczenie - przygotowanie do zawinięcia materaca, zawijanie materaca, dostawa materiału do stabilizacji cementem, zagęszczenie warstwy odsączającej, osuszenie nasypu na łącznicy C3 wapnem, wykonywanie odwodnienia tymczasowego, profilowanie warstwy do stabilizacji cementem, przygotowanie platformy pod montaż kolumn SDC, wykonywanie kolumn SDC, rozkładanie georusztu jednokierunkowego,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie materaca i pompowanie wody, wykonywanie ławy z pospółki i zasypki,
 • Podbudowy: transport kruszywa łamanego na podbudowę (hałdowanie), układanie warstwy piasku gr.20cm na stabilizację cementem.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z szalowaniem ciosów podłożyskowych podpór F3 i F4, betonowaniem ciosów podłożyskowych podpór F3 i F4, spawaniem i układaniem konstrukcji stalowej – sekcja I i sekcja II, montażem łuków Ł1P i Ł1L, montażem wózka do betonowania płyty ustroju nośnego, zbrojeniem płyty zespolonej z dolnym pasem dźwigara pod podporami F10 i F11, betonowaniem płyty zespolonej z dolnym pasem dźwigara podpory F10 i F11, betonowaniem płyty pomostu – przęsło F12 – P13, przygotowaniem do zbrojenia płyty pomostu, zasypką za przyczółkiem P13, powieszeniem do konstrukcji stalowej łożysk sekcji II (F7 i F8);
 • na obiekcie WD-1 związane były z wykonaniem zasypek przyczółków, kosmetyką betonu ustroju nośnego, wykonaniem drenażu pionowego za przyczółkami, kosmetyką powierzchni betonowej podpór, montażem deskowania ścianki żwirowej przyczółka P1; na obiekcie WD-2 wykonywaniem zasypek przyczółków, demontażem deskowania ciosów podłożyskowych, wykonywaniem drenażu pionowego za przyczółkiem;
 • na obiekcie WD-3A usunięciem ścianek szczelnych tymczasowych;
 • na obiekcie WD-3B wykonywaniem izolacji cienkiej na styku konstrukcji stalowej i betonowej ścian P1 i P2, wykonaniem zasypki przyczółka, wykonaniem nasypu nad konstrukcją stalową SuperCor;
 • na obiekcie WD-4 układaniem płyt prefabrykowanych pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego od podpory F3 do F4, przygotowaniem podłoża pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego od podpory F3 do F5, montażem rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego od P1 do F4, zasypką za przyczółkiem P7, wymianą gruntu w rejonie podpór F4 – F5, zasypywanie wykopu, wykonaniem chudego betonu pod fundament bramownicy nr 2, deskowaniem płyty ustroju nośnego, montażem belek pod bramką technologiczną nr 1, ułożeniem geokompozytu drenażowego za przyczółkiem P7, ułożeniem rury drenarskiej za przyczółkiem P7, wykonaniem progu betonowego pod drenaż za przyczółkiem P7;
 • na obiekcie WD-5 izolacją cienkopowłokową podpory P5, wykonaniem zasypki podpory P5, ułożeniem geokompozytu drenażowego za przyczółkiem P5, ułożeniem rury drenarskiej za przyczółkiem P5, wykonaniem progu betonowego pod drenaż za przyczółkiem P5;
 • na obiekcie  WD-6 deskowaniem i zbrojeniem skrzydła przyczółka P4, betonowaniem skrzydła przyczółka P4, demontażem deskowania skrzydła przyczółka P4, deskowaniem i zbrojeniem poprzecznicy na podporze P4, betonowaniem poprzecznic ustroju nośnego P4, demontażem deskowania P1, F2 i F3, przygotowaniem platformy pod dźwigi do montażu belek prefabrykowanych typu Kujan, przygotowaniem powierzchni betonu do wykonania izolacji cienkopowłokowej na P4, zasypką za P1;
 • na obiekcie WD-7 zasypką za przyczółkami, drenażem za przyczółkiem;
 • na obiekcie WD-8 zasypaniem fundamentu u wlotu obiektu;
 • na obiekcie WD-9 drenażem za przyczółkiem P1, zasypką za przyczółkami.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – doposażenie słupa RNK 10,5/12 – wyłączenie napięcia – przepięcie kolizji.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – budowa rurociągów 2xø110 od studni 5 do 6, budowa studni telekomunikacyjnych SKR-2 nr 5, 6, 7, wbudowanie słupa telekomunikacyjnego nr 14, wbudowanie kabla XzTKMXpw 5x2x0,5 od słupa 14 do 14’, przełożenie linii napowietrznej na nowy słup 14, likwidacja słupów 14-20, wciąganie kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 do kanalizacji kablowej od studni 0 do 7 wraz z wprowadzeniem na słup 14.
 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż studni DN1000 S301; S302; S303; S304; S305; S306; S307; S166; S180; S181; S182; S183; S184; S185 oraz studni DN 1200 S33, montaż separatora i osadnika SP-OS3 i SP+OS2a wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki, montaż rury CFW-GRP DN300 odcinek S302-S307, montaż rury CFW-GRP DN350 odcinek S301; S182-S185, montaż rury CFG-GRP DN300 odcinek S302-S304; S166-S182, montaż rury CFW-GRP DN200 w km 6+500 ÷ 6+800, montaż studni DN500 w km 6+500 ÷ 6+800, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN500 wraz z podsypką, obsypką i zasypką studni S111 do S112; montaż studni S112, wykop pod separator SP+OS2a, szalowanie ścian wykopu, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200 wraz z podsypką, obsypką i zasypką od S446-wp406, S446-wp405, S407-wp404 studni S111 – S112, montaż studni S112, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN205 wraz z podsypką, obsypką i zasypką, odc. S406 – S405, montaż separatora SP+OS3 wraz z podsypką, obsypką i zasypką płyty fundamentowej z betonu c12/15, montaż studni S111, S405, wykonanie wykopu pod separator SP+OS3, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN300 wraz z podsypką, obsypką i zasypką od S403 do S404, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN350 wraz z podsypką, obsypką i zasypką od SP+OS2 do Zb4.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT    42,24 %

 

 

Ostatnio dodane