Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.03.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 marca 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły częściowe zachmurzenie, pochmurne z opadami deszczu i śniegu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu,
 • Roboty ziemne: wykonywanie wykopu, wykonanie nasypu, wykop i wywóz materiału nieprzydatnego, nasyp z dokopu, wykonywanie GWN, zagęszczenie nasypu, nasyp z dokopu na najazdy WD-2, profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, zagęszczenie/zawijanie materaca, wykonywanie materaca, osuszenie nasypu na łącznicy C3 wapnem, wykonywanie kolumn SDC, rozkładanie georusztu jednokierunkowego, wymiana przemoczonego podłoża, profilowanie dna zbiornika, układanie geowłókniny,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: wykonywanie warstwy piasku gr.20cm do stabilizacji cementem, zagęszczenie warstwy odsączającej.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były ze spawaniem i układaniem konstrukcji stalowej – sekcja I i sekcja II, montażem wózka do betonowania płyty ustroju nośnego - szalowanie, obniżeniem i przesunięciem na następną sekcję wózka do betonowania płyty ustroju nośnego, zbrojeniem płyty pomostu, betonowaniem płyty pomostu – przęsło F12 – P13, przygotowaniem do betonowania 1 fazy płyty pomostu, zasypką za przyczółkiem P13, montażem kotew talerzowych, betonowaniem płyt zespolonych płyt z pasem dolnym dźwigarów stalowych – P9, betonowaniem ciosów podłożyskowych podpory F7 i F8, robotami przygotowawczymi do montażu konstrukcji stalowej – sekcja I, pracami szalunkowymi – płyta pomostu, montażem sączków;
 • na obiekcie WD-1 związane były z wykonaniem zasypek przyczółków, demontażem deskowania ścianki żwirowej, usunięciem ścianki tymczasowej przy podporze P5, przygotowaniem wnęk dylatacyjnych przed montażem urządzeń dylatacyjnych, montażem urządzeń dylatacyjnych, betonowaniem ścianki żwirowej P5, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego przed ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej – kapy chodnikowe i linia odwodnienia, przygotowaniem powierzchni ścianki żwirowej P1 przed wykonaniem izolacji cienkopowłokowej, wykonywaniem izolacji cienkopowłokowej P1, wykonywaniem drenażu pionowego za P1;
 • na obiekcie WD-2 wykonywaniem zasypek przyczółków, wykonywaniem drenażu pionowego za przyczółkiem P1 i P3, wykonywaniem drenażu poziomego, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej podpór P1 i P3; na obiekcie WD-3A wykonywaniem zasypek;
 • na obiekcie WD-3B wykonaniem nasypu nad konstrukcją stalową SuperCor, wykonywaniem zasypek;
 • na obiekcie WD-4 deskowaniem płyty ustroju nośnego F1-F4, wbijaniem ścianki szczelnej tymczasowej do wykonania wymiany gruntu pod fundament bramownicy nr 3, wymianą gruntu pod fundament bramownicy nr 3 przy F5, zbrojeniem i deskowaniem fundamentu pod bramownice przy podporze F5, betonowaniem fundamentów pod bramownicę  przy podporze F3, F4 i F5, montaż łożysk na P1 i F2, F4, F5, F6, F7, ustawieniem rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego od F3 do F5, usunięciem ścianki szczelnej tymczasowej przy F5 (bramownica nr 3), montażem zbrojenia płyty ustroju nośnego – przęsło F1-F2, ustawieniem wież podporowych pod bramownicę nr 2, zasypką za przyczółkiem P7;
 • na obiekcie WD-5 wykonaniem zasypki przyczółka P5 oraz stożków przy podporze, śrutowaniem powierzchni ustroju nośnego na szerokości kap chodnikowych pod papę termozgrzewalną;
 • na obiekcie  WD-6 przygotowaniem platformy pod dźwigi do montażu belek prefabrykowanych typu Kujan, montażem prefabrykowanych belek typu Kujan L=15m (P1-F2, F3-P4), montażem prefabrykowanych belek typu Kujan L=18m (F2-F3), deskowaniem wsporników ustroju nośnego, zasypką za P1, demontażem deskowania i podparcia oczepu filarów F2 i F3;
 • na obiekcie WD-7 izolacją cienką na przyczółkach, zasypkami za obiektem, betonowaniem drenażu za P1, śrutowaniem powierzchni ustroju nośnego w obrębie kap chodnikowych, ułożeniem rury drenarskiej za P1+ grys;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 zasypką za przyczółkami, szlifowaniem ustroju nośnego, śrutowaniem powierzchni ustroju nośnego w obrębie kap chodnikowych.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – na ul. Kostrzyńskiej – wciągnięcie do wybudowanej kanalizacji kabla od słupa 14’ do studni 7, wbudowanie kabla od słupa 14 do 14’, przełożenie linii napowietrznej na nowy słup 14’.
 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż studni DN1000 S22; S23; S163; S167; S168; S169; S301; S181; S182; S183; S184; S185; S186; S187, montaż studni DN 1200 S113; S114; S165, montaż studni DN450 S165-S166, montaż studni S440l; S440i, montaż studni S21, montaż studni S422; S423, montaż separatora i osadnika SP-OS12 wraz z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki, montaż rury CFW-GRP DN300 odcinek S182-S187, montaż rury CFW-GFG DN350 odcinek S180-S182; S301-S302, montaż rury CFG-GRP DN300: S185-S187, montaż rury CFW-GRP DN350: S22-S23; S166-S169, montaż rury CFG-GRP DN500: S113-S114, montaż kanału DN200 w km 6+600; 2+450 – przykanaliki, montaż kanału DN250 wraz z podsypką, obsypką i zasypką odcinek S280-S281; S113-S163, montaż kanału DN200 wraz z podsypką, obsypką i zasypką – przykanaliki WL280; WL116; WL117, WL118, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN200 wraz z podsypką, obsypką i zasypką – przyłączenie istniejących przykanalików na odcinku S160-S180-S181-S183-S185-S187, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN250 wraz z podsypką, obsypką i zasypką – przykanaliki S440k-S440l; S440j-S440i, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN500 wraz z podsypką, zasypką i obsypką – przykanaliki S114-S115, montaż kanału z  rur kanalizacyjnych GRP DN300 wraz z podsypką, zasypką i obsypką – przykanaliki S21-S22, montaż kanału z rur kanalizacyjnych GRP DN400 wraz z podsypką, zasypką i obsypką odcinek SP+OS1-S422-S423, zasypka drenażu wokół zbiornika Zb4, demontaż istniejącej kanalizacji,
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT    43,67 %

Stan na 31.03.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 31 marca 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem, pochmurne z opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.


ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: zdjęcie warstwy humusu,
 • Roboty ziemne: wykonywanie wykopu, wykop – skarpowanie wykopu, wykonanie nasypu, wykop i wywóz materiału nieprzydatnego, nasyp z dokopu, nasyp z wykopu, zasypka z dokopu, zagęszczenie i profilowanie podłoża, zagęszczenie i profilowanie podłoża GWN, zagęszczenie nasupu GWN, profilowanie dna zbiornika, zawijanie materaca – nasyp na materacu, wykonywanie materaca – układanie geotkaniny, osuszenie nasypu wapnem, wywóz gruntu – wywóz materiału nieprzydatnego, wymiana gruntu – zasypka, rozbiórka nadnasypów przeciążeniowych, ułożenie georusztu jednokierunkowego,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: wykonywanie warstwy piasku gr.20cm do stabilizacji cementem, zagęszczenie warstwy odsączającej, przygotowanie warstwy kruszywa pod stabilizację cementem.

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie:

 • M-1 związane były z montażem wózka do betonowania płyty ustroju nośnego - obniżeniem i przesunięciem na następną sekcję + roboty szalunkowe, zbrojeniem płyty pomostu – faza 4, 5 i 6, betonowaniem płyty pomostu – przęsło F11 – F12 faza 5 i 6 oraz przęsło F12 – P13 faza 3 i 4, montażem kotew talerzowych i sączków, dostawą konstrukcji stalowej – elementy D8P; D7L; D7P; D6L; D6P, robotami przygotowawczymi do montażu konstrukcji stalowej – sekcja I, układaniem i montażem konstrukcji stalowej, platformą pod dźwig, zbrojeniem płyty pomostu – faza 3, naprawami powierzchni betonowej – robotami porządkowymi na sekcji II, montażem awenbeku, robotami przygotowawczymi do Programu Naprawczego – sekcja I, wykonywaniem podpory nasuwczej w rzece Warcie, przygotowaniem do montażu dźwigarów D8L; D8P i D9P, wykonywaniem zasypki P13;
 • na obiekcie WD-1 związane były z wykonaniem zasypki P1, przygotowaniem wnęk dylatacyjnych przed betonowaniem, betonowaniem wnęk dylatacyjnych, dozbrojeniem wnęk dylatacyjnych – montaż prętów kotwiących, urządzeniami dylatacyjnymi w ściance żwirowej i płycie pomostowej, montażem/demontażem deskowania wnęk dylatacyjnych, montażem podestów roboczych pod deskowanie kap chodnikowych, przygotowaniem powierzchni ustroju nośnego przed ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej – kapy chodnikowe           i linia odwodnienia, wykonywaniem drenażu pionowego za P1, montażem sączków;
 • na obiekcie WD-2 wykonywaniem iniekcji kanałów kabli sprężających, przygotowaniem do betonowania bloków kotwiących kabli sprężających, betonowaniem bloków kotwiących kabli sprężających, montażem deskowania bloków kotwiących kabli sprężających, profilowaniem nasypu pod deskowanie schodów skarpowych, zbrojeniem ścianek żwirowych, montażem deskowania ścianek żwirowych podpór P1 i P3, betonowaniem ścianek żwirowych podpór P1 i P3;
 • na obiekcie WD-3A wykonywaniem zasypki podpory P1 i P2;
 • na obiekcie WD-3B wykonaniem nasypu nad konstrukcją stalową SuperCor, ułożeniem geowłókniny, ułożeniem geomembrany;
 • na obiekcie WD-4 deskowaniem płyty ustroju nośnego przęsło F4-F5, betonowaniem fundamentu pod bramownicę nr 3 przy podporze F5, montażem belek HEB nad bramownicą nr 2, chudym betonem pod fundament bramownicy nr 3, zbrojeniem fundamentu pod bramownicę nr 3, zbrojeniem płyty ustroju nośnego, wbijaniem ścianki szczelnej do wykonania wymiany gruntu i fundamentu bramownicy nr 3 (przy podporze F6), wymianą gruntu pod fundament nr 3 (przy podporze F6), przygotowaniem podłoża pod układanie płyt prefabrykowanych od podpory F5, układaniem płyt prefabrykowanych od podpory F5, montażem rusztowań i wież pod deskowanie ustroju nośnego od podpory F5, montażem kotew talerzowych – przęsło P1-F2;
 • na obiekcie WD-5 wykonaniem zasypki oraz stożków przyczółka P5, wykonaniem izolacji grubej pod kapami chodnikowymi;
 • na obiekcie  WD-6 montażem pomostów roboczych ustroju nośnego na przęśle P2-F3, zbrojeniem płyty pomostu, uszczelnieniem styków pomiędzy belkami typu Kujan, wykonywaniem zasypek oraz stożka;
 • na obiekcie WD-7 wykonywaniem zasypek za obiektem, wykonywaniem szalunków pod kapy chodnikowe, wykonaniem izolacji cienkopowłokowej przyczółków, naprawą powierzchni ustroju nośnego żywicą;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 zasypką za przyczółkami, szalunkami pod kapy chodnikowe, naprawą powierzchni ustroju nośnego żywicą.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej –montaż studni DN1000: S4; S5; S20; S22; S23; S24; S25; S29; S30; S166; S167; S168; S169; S171; S172; S173; S174; S175; S176; S177; S178; S179; S204; S205; S206; S207; S208; S209; S210; S211; S212; S213; S214 S281; S282; S288; S289; S290; S291; S292; S283, montaż studni DN500, montaż rury CFG-GRP DN300 odcinek S204-S208 i S206-S207, montaż rury CFG-GRP DN350 odcinek S20-S21; S22-S23; S24-S25-S26; S25-S25.1; S166-S167; S22-S24, montaż rury CFG-GRP DN400: S204-S214, montaż rury CFG-GRP DN350: S21-S22; S23-S24, montaż rury CFG-GRP DN400: S167-S168-S169-S170-S171, montaż rury CFG-GRP DN400: S423-S424 odc. od SP, montaż rury CFG-GRP DN250: S28-S29; S28-S30; S28-wp28; S281-S282; S290-S293; S423-S426 odc. od SP+OS2a-S190, montaż rury CFG-GRP DN300 odcinek S204-S206, montaż rury CFG-GRP DN450 odcinek S4-S5, montaż rury CFG-GRP DN600 odcinek S3-S4, montaż kanału z rur GRP DN200 odcinek S22-wp22; S23-wp23, montaż kanału DN200 – przykanaliki, montaż separatora SP+OS1a.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – nie prowadzono robót.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT    45,24 %

Ostatnio dodane