Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.02.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu ̶ S3, km 286+043 – 299+350
 • Wykonywanie drogi technologicznej do placu składowego Wykonawcy - S3,km 293+750

ROBOTY DROGOWE

 • Mechaniczna wycinka drzew z karczowaniem pni, usunięcie karpiny pozostawionej przez Lasy Państwowe – inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki – S3,km 289+000-290+000;291+400-291+500; 292+000-293+000; 293+700-297+000;ul. Kętrzyńska, Węzeł Zielona Góra Północ; Mop II Racula
 • Montaż ogrodzenia tymczasowego – S3, km 294+000-299+500; 288+000-288+300
 • Załadunek humusu z odwozem – S3, km 288+450-288+800; 293+350-293+700;DS.10 km 2+200-3+200; DS.7b
 • Wykonanie zjazdów – S3, km 294+340, 296+975, PZ-8 strona prawa
 • Zagęszczanie podłoża – S3; km DS.10 km 5+200-4+200
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej nasypowej – S3; 293+330-293+750
 • Montaż ogrodzenia dla herpetofauny – S3; km 288+000-288+200

ROBOTY BRANŻOWE

 • Wykonanie umocnienia dna i ścian zbiornika - S3, km 288+500
 • Roboty teletechniczne – usuwanie kolizji Węzeł Niedoradz – S3; km 299+000
 • Wymiana słupów linii L-248 – ul. Kętrzyńska

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wbijanie ścianki szczelnej obiekt PG-22
 • Wbijanie ścianki szczelnej obiekt PG-23
 • Wykop pod 2 rząd rozparć podpór obiekt PG-23
 • Montaż rozparcia podpór obiekt PG-23

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 13,24 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 9,34 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 2,35 %

Stan na 29.02.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu ̶ S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymywanie drogi technologicznej do placu składowego Wykonawcy - S3,km 293+750

ROBOTY DROGOWE

 • Usuwanie karpin – S3, km 290+000-291+000;Węzeł Zielona Góra Północ
 • Wywóz karpin – S3, km 291+400-291+800
 • Zdjęcie warstwy humusu – S3, km 293+450-293+750; 294+800-295+000;288+600-288+900
 • Załadunek humusu z odwozem – S3, km 288+600-289+700
 • Wykonanie zjazdów – S3, km 294+340, 296+975, PZ-8 strona prawa
 • Zagęszczanie bajpasów – S3, km 286+500; PZ-6; PZ-8,
 • Montaż ogrodzenia dla herpetofauny – S3; km 288+000-288+400;293+550-293+800 str. lewa; 293+400-293+600 str. prawa
 • Demontaż umocnienia rowu – S3; km 296+200
 • Wykonywanie zjazdu, naprawa zjazdu – S3; km 289+750; 288+400 str. prawa;PZ-6; PZ-8
 • Wykonanie drogi manewrowej – S3; km 287+800-28+100
 • Wykonanie wykopów – DS.10 km 1+200-1+800
 • Wykonanie nasypów – DS.10 km 1+400-1+860

ROBOTY BRANŻOWE

 • Wykonanie umocnienia dna i ścian zbiornika - S3, km 288+500
 • Wymiana słupów linii L-265 nr 167 i 169 – S3, km 297+200
 • Usuwanie kolizji – S3, km 294+600; PZ-6; PZ-8
 • Zabezpieczenie linii kablowej – S3, km
 • Wykonanie zjazdu do zbiornika – S3, km 288+500 str. prawa
 • Przebudowa kanalizacji teletechnicznej – S3, km 297+500
 • Budowa sieci wodociągowej – S3, km 293+500-294+180

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie ścianek szczelnych obiekt PZ-8; PZ-6
 • Wykonanie wykopu i montaż rozparć PG-23; PG-22
 • Prace przygotowawcze do wykonania przepustu P-19b

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 13,98 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 9,34 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 2,65 %

Ostatnio dodane