Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.04.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu ̶ S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych ̶ S3, km 286+043 – 299+350

ROBOTY DROGOWE

 • Zdjęcie warstwy humusu, S3, 296+050-296+150, 296+250-296+350
 • Załadunek humusu z odwozem, DP2, DP3, DK32, ul Kętrzyńska
 • Ułożenie betonu asfaltowego, Bypass, pas rozdziału Węzła Północ
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, Bypass, pas rozdziału Węzła Północ
 • Rozbiórka warstwy mrozoochronnej, DS10 km 295+100-295+500
 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa, DS10 km 295+100-295+500
 • Wykonanie wykopu, S3 km 289+750-290+200, 294+080-294+150, DP2
 • Profilowanie i zagęszczenie podłoża, S3 km 288+400-288+600, ul Kętrzyńska,
  DS10
 • Wykonanie warstwy nasypu, Bypass Węzeł Północ, S3 km 288+400-288+600,
  294+800-295 +200, 295+350-295+370, 295+700-296+000, 297+700-297+950,DK32, DS10
 • Roboty rozbiórkowe nasypu DS10, DS10 km 294+800-295+200
 • Wykonanie zjazdu, S3 km 294+140
 • Wykonanie poboczy, Bypass Węzeł Północ
 • Skarpowanie nasypu, Bypass Węzeł Północ
 • Wymiana gruntu, DS10 km 298+100-298+600

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia, WZ1, PG23A, P23.1, P25.1
 • Wykonanie betonu ław fundamentowych, WZ1
 • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem, WZ1
 • Wykonanie ścianek szczelnych, PG12A, WS13A
 • Wykonanie wykopu, WD10A, WS13A, PZ8
 • Wykonanie betonu wyrównawczego, PZ8
 • Wykonanie izolacji, WZ1
 • Deskowanie fundamentów, WZ1
 • Montaż rozparć, WS13A
 • Przygotowanie platformy pod pale, WS13A
 • Deskowanie fundamentów, PG23A

STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT

 

Stan na 30.04.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu ̶ S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych ̶ S3, km 286+043 – 299+350

ROBOTY DROGOWE

 • Odwóz humusu; DP-3
 • Zdjęcie warstwy humusu; DS10, DK32, DP-2, DP-3, S3 km 288+300-288+400
 • Wykonanie rowu; S3 km 295+700-296+300, 297+440-298+500
 • Wykonanie nawierzchni bitumicznej; Bypass Węzeł Północ
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa; Bypass Węzeł Północ
 • Wykonanie wykopu; S3 km 289+750-290+000, 293+050-293+120, 295+300-
  295+500, DP2
 • Wykonanie nasypu; DK32, DS10, S3 km 288+400-288+510, 295+500-295+700
 • Profilowanie i zagęszczenie; S3 km 288+400-288+520, 293+350-293+580,
  295+400-295+700, 296+400-297+100, ul Kętrzyńska, DP2, DL3, DL4, DK32, DS10
 • Profilowanie skarpy; S3 km 293+150-293+350, 294+000-294+300
 • Wymiana gruntu; S3 km 298+200-298+760

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia, WZ1, WD10A, PG23A, PZ8
 • Wykonanie zasypki WZ1
 • Deskowanie fundamentów WZ1, P23.1
 • Wykonanie wykopu WD10A, PZ6
 • Wykonanie betonu wyrównawczego WD10A
 • Montaż rozparć WS13A
 • Wykonanie ścianek szczelnych WS13A
 • Betonowanie fundamentu PG23A, P23.1,
 • Montaż zbrojenia fundamentów P23.1, P25.1
 • Wykonanie izolacji WZ1
 • Wykonanie deskowania PG23A, P25.1

STAN ZAAWANSONIA ROBÓT

Ostatnio dodane