Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.05.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu  ̶  S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych  ̶  S3, km 286+043 – 299+350

ROBOTY DROGOWE

 • Usuwanie karpin – Węzeł Zielona Góra Północ
 • Wykonanie przewiązek – Węzeł Zielona Góra Północ
 • Odhumusowanie – ZB-R, DK-32, DL-2, DL-4
 • Wywóz gruntu nieprzydatnego – S3, km 288+200-288+400
 • Rozbiórka barier energochłonnych – DK-32, km 0+000-0+220 L i P
 • Wykonanie rowu – S3, km 295+150-295+400

ROBOTY ZIEMNE

 • Profilowanie i zagęszczenie – S3, km 293+280-293+600; 295+230-295+700;DS.-10, km 1+450-2+500, 4+400-4+900; DL-2, DL-3, DL-4, DK-32
 • Wykop – S3, km 289+750-290+200, 292+700-292+850, 292+900-293+050, 293+850-294+050, 294+500, DP-2, ZB-R
 • Nasyp – S3, km 293+360-293+600, 295+230-295+800, 296+000-296+300, 297+700-297+950, łącznica wjazdowa i wyjazdowa MOP Racula, DS.-10, DL-2, DP-2, DP-3, DK-32, ul. Kętrzyńska

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WZ-1, WD-10A, PG-12A, PG-22A, PG-23A, PZ-08, P.23.1, P.25, P.25.1
 • Wykonanie deskowania – WZ-1, WD-10A, PG-12A, PG-22A, PG-23A, PZ-08, P.23.1, P.25, P.25.1
 • Wykonanie Zasypki  – WD-10A
 • Prace rozbiórkowe – WD-9
 • Betonowanie – WD-10A, PG-22A, PZ-08
 • Wykonanie ścianek szczelnych – WD-11A
 • Montaż rozparć – WD-11A
 • Izolacja cienka – WD-10A
 • Wykonanie wykopu – WD-11A, PG-12A, WS-13A, PZ-06
 • Wykonanie betonu wyrównawczego – WD-11A, PG-12A, PZ-06, P.23
 • Rozdeskowanie fundamentu – PG-22A
 • Montaż kotew – P.23, P.25

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji deszczowej  –  Węzeł Zielona Góra Północ str. Wsch.
 • Budowa rurociągu kablowego – TEL – S3, km 289+900-292+800

Stan na 31.05.2016

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu  ̶  S3, km 286+043 – 299+350
 • Utrzymanie dróg serwisowych i dojazdowych  ̶  S3, km 286+043 – 299+350

ROBOTY DROGOWE

 • Wykonanie przewiązki z płyt betonowych – Węzeł Zielona Góra Północ
 • Odwóz materiału nieprzydatnego – S3, km 289+750 – 290 + 200
 • Plantowanie terenu – Węzeł Zielona Góra Północ

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie Wykopu – S3, km 289+750-290+200, ZB-R, DL-1
 • Wykonanie Nasyp –ul. Kentrzyńska, DL-2, DL-3, DP-3, DK-32, łącznica wjazdowa i wyjazdowa MOP Racula; S3, km 287+700-288+000, 293+360-293+600, 294+300-294+400, 296+800-297+100, 297+700-297+950
 • Zagęszczenie nasypu – S-3, km 296+400-296+800, 297+950-298+050
 • Profilowanie skarpy – S-3, km 292+750-293+000

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

 • Wykonanie zbrojenia – WZ-1, WD-10A, WD-11A, PG-12A, PG-23A, PZ-08
 • Wykonanie deskowania –WZ-1, WD-10A, WD-11A, PG-12A, PG-23A, PZ-08
 • Wykonanie ścianek szczelnych – PG-24A
 • Wykonanie zasypki przepustu– P.23.1, P.25.1
 • Montaż rozparć – PZ-06
 • Montaż przepustu– P.24.1
 • Betonowanie – WZ-1, WD-10A, WD-11A, PG-12A, PZ-08
 • Rozkuwanie głowic pali – WS-13A
 • Wykonanie wykopu – WS-13A, PZ-06, PZ-08
 • Wykonanie betonu wyrównawczego –WS-13A

ROBOTY BRANŻOWE

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej – TEL

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu: 23,62%
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu: 10,69 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem: 10,50%

Ostatnio dodane