Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.06.2016

Zakres prowadzonych prac:

ROBOTY DROGOWE

 • roboty przygotowawcze – geodezja;
 • roboty ziemne – rozbiórka nasypu dociążającego: 277+025-277+950, 278+155-278+600, wykop: 275+000-275+800, nasyp: 280+600-281+400, 276+540-276+900, 277+950-278+150, 280+600-281+400; 282+620-282+920;
 • podbudowy – podbudowa z mieszanki niewiązanej stabilizowanej mechanicznie 272+750-274+180, podbudowa z WMS 283+150 – 284+582
 • elementy ulic

PRZEPUSTY

 • przepusty z prefabrykatów żelbetowych,
 • przepusty stalowe z blachy falistej

ROBOTY MOSTOWE

 • obiekt PG-1A – ułożenie warstwy ochronnej izolacji pod kapami chodnikowymi z papy zgrzewalnej zwykłej;
 • obiekt PZ-1 – betonowanie belki nadłożyskowej P3, wykonanie skrzydeł;
 • obiekt MS-4A – beton środników segmentu NS-1, zbrojenie segmentu NS-2, W4SO beton ławy fundamentowej P3, zbrojenie ławy fundamentowej podpory P3, zbrojenie korpusu przyczółka P1
 • obiekt MS-6A –zbrojenie ustroju nośnego;

ROBOTY BRANŻOWE

 • przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych sieci Dialog i Exatel;
 • przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych i budowa rurociągu kablowego telematyki;

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu –33,72%
 • Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 32,23%
 • Zaawansowanie czasowe całości kontraktu –  36,62%

Stan na 30.06.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól od km 272+650 do km 286+043, wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi.

ROBOTY DROGOWE

 

 • roboty przygotowawcze – geodezja, rozbiórka barier energochłonnych;
 • roboty ziemne – rozbiórka nasypu dociążającego: 277+025-277+150, wykop: 275+200-275+800, nasyp 276+540-277+000, 277+950-278+150, 280+500-281+200, 278+170-278+300, 277+080-277+350, 277+375-277+475 rozbiórki 285+798+286+043;
 • podbudowy – warstwa mrozoochronna 275+200-275+800, 285+760-286+043 podbudowa WMS 283+535-283+940, 281+320-281+755;
 • nawierzchnie – warstwa wiążąca WMS 283+130-285+320

PRZEPUSTY

 

 • przepusty stalowe z blachy falistej,

ROBOTY DROGOWE

 

 • roboty przygotowawcze – geodezja, rozbiórka barier energochłonnych;
 • roboty ziemne – rozbiórka nasypu dociążającego: 277+025-277+150, wykop: 275+200-275+800, nasyp 276+540-277+000, 277+950-278+150, 280+500-281+200, 278+170-278+300, 277+080-277+350, 277+375-277+475 rozbiórki 285+798+286+043;
 • podbudowy – warstwa mrozoochronna 275+200-275+800, 285+760-286+043 podbudowa WMS 283+535-283+940, 281+320-281+755;
 • nawierzchnie – warstwa wiążąca WMS 283+130-285+320

PRZEPUSTY

 

 • przepusty stalowe z blachy falistej,

ROBOTY MOSTOWE

 

 • obiekt PZ-1 – montaż prefabrykatów strunobetonowych typu Kujan NG; zbrojenie ustroju;
 • obiekt MS-4A – betonowanie segmentu startowego W4S0 (środnik) i NS-1 płyta górna, zbrojenie filaru podpory P3
 • obiekt MS-6A - zasypanie wnęki za przyczółkami, formowanie stożków;
 • obiekt PZ-5 – zasypanie wykopów przy fundamentach,
 • obiekt PG-8A – wyciągnięcie ścianki szczelnej stalowej

ROBOTY BRANŻOWE

 

 • odwodnienie – branża kanalizacyjne deszczowa,
 • przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych,
 • przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych sieci Dialog i Exatel;
 • przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych i budowa rurociągu kablowego telematyki;

ZABEZPIECZENIA NASYPU WZDŁUŻ DROGI EKSPRESOWEJ S3 I DROGI SERWISOWEJ NR 3

 

STAN ZAAWANSOWANIA

 • Zaawansowanie rzeczowe całości kontraktu –35,83%
 • Zaawansowanie finansowe całości kontraktu – 32,23%
 • Zaawansowanie czasowe całości kontraktu –  37,80%

 

Ostatnio dodane