Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.07.2016

W okresie sprawozdawczym występowały dość sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. roboty bitumiczne, przebudowę DW 137 wraz z budową rond, prace remontowe na istniejącej jezdni, roboty wykończeniowe na obiektach mostowych, montaż elementów odwodnienia i oświetlenia.


WYMAGANIA OGÓLNE

 • Przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu (km 1+750 – 4+300)

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozbiórka barier energochłonnych

    - pas rozdziału km 0+000 – 0+150
    - istniejąca S-3 km 0+880 – 1+750

 

ROBOTY ZIEMNE

 • Profilowanie i zagęszczanie pasa rozdziału i poboczy

    - istniejąca S-3 km 0+150 – 0+992

 • Mechaniczne usuwanie nadmiaru gruntu poboczy

    - istniejąca S3 km 0+000 – 1+750

 • Profilowanie terenów płaskich

    - między WM-3 a DW 137
    - WM-3, WM-4

 

PODBUDOWY

 • Profilowanie podbudowy z KŁSM

    - DW 137 km 0+000 – 0+170 str. P

 • Oczyszczenie warstwy wiążącej

    - istniejąca S3 km 0+000 – 1+750
    - km 1+100 – 1+700
    - łącznica WG str. południowa

 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

    - pierścień ronda R2

 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z warstwą zabezpieczającą z     kruszywa

    - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. P

 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA

    - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. P
    - WM-3 km 0+570 – 0+619
    - WM-4 km 0+000 – 0+040
    - rondo R2 część północna

 • Oczyszczenie i skropienie podbudowy z KŁSM

    - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. P
    - WM-3, WM-4
    - rondo R2 część północna

 • Skropienie warstwy wiążącej

    - istniejąca S3 km 0+000 – 1+100

 • Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 gr. 25 cm

    - pierścień ronda R2

 • Podbudowa z BA

    - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. P
    - WM-3, WM-4
    - rondo R2 część północna

 

NAWIERZCHNIE

 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej

    - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. L, ul. Malczewskiego

 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

    - rondo R1 wyspa rozdzielająca

 • Frezowanie nawierzchni

    - istniejąca S3 km 0+810 – 0+860
    - istniejąca S3 km 1+330 – 1+430

 • Wykonanie warstwy wyrównawczej

    - istniejąca S3 km 0+810 – 0+860
    - km 1+330 – 1+430

 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

    -pierścień ronda R2

 • Układanie warstwy wiążącej

    - - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. P
    - WM-3 km 0+570 – 0+619
    - WM-4 km 0+000 – 0+040
    - rondo R2 część północna

 • Układanie warstwy ścieralnej SMA 11

    - km 4+400 4+700

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Wykonanie kieszeni i ścieku skarpowego

    - WM-1 km 0+563,04
    - rondo R2 km 0+121,62
    - DW 137 km 0+051,10

 • Umocnienie z kostki przy wpustach deszczowych

    - istniejąca S3 km 0+150 – 0+460

 • Humusowanie pasa rozdziału

    - km 3+100 – 4+400
    - istniejąca S3 km 0+000 – 1+750
    - km 1+000 – 2+300
    - km 2+600 – 3+580
    - WM-1, WM-2

 • Humusowanie terenów płaskich

    - między łącznikami WM-1 i WM-2

 • Koszenie traw

    - km 0+000 – 2+300
    - km 3+600 – 4+500
    - km 4+800 – 5+300
    - pas rozdziału km 1+100 – 2+300
    - km 2+600 – 3+580
    - WM-1 , WM-2

 • Umocnienie wlotu/wylotu przepustu

    - km 3+127
    - km 3+496
    - WM-1, WM-2
    - DZ-3 km 1+706

 • Humusowanie skarp

    - istniejąca S3 km 0+000 – 1+750
    - km 5+500 – 5+880

 • Uzupełnienie humusu w pasie rozdziału

    - km 1+250 – 1+700

 • Humusowanie pobocza

    - km 5+500 – 5+880

 • Umocnienie rowu

    - km 3+140 str. P

 

URZĄDZENIA BRD

 • Montaż barier energochłonnych

    - pobocze km 5+500 – 5+880
    - istniejąca S3 km 0+000 – 1+750
    - pas rozdziału km 0+800 – 1+250
    - pas rozdziału km 5+200 – 5+880
    - km 5+500 – 5+880 str. P
    - km 3+100 – 3+300

 • Montaż ogrodzenia - prace porządkowe

    - OUD – 2+200 str. L
    - km 1+750 – 2+300 str. L
    - km 2+580 – 5+880
    - km 0+700 – 1 +150
    - km 3+800 – 4+500 str. L
    - WG-1

 • Wykonanie oznakowania poziomego z taśm wtapianych

    - km 4+400 – 4+700

 • Montaż ogrodzenia

    - przy PP-1

 

ELEMENTY ULIC

 • Układanie krawężników betonowych

    - wyspy rozdzielające przy rondzie R2,
    - DW 137 km 0+120 – 0+150 str. L

 • Układanie krawężników kamiennych

    - rondo R2

 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej

    - DW 137 km 0+120 – 0+150 str. L

 

ROBOTY INNE

 • Prace przygotowawcze do montażu płotków naprowadzających dla płazów

    - km 2+250 – 2+380 str. L

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych

    - MD-1
    - PP-2
    - PP-1
    - WD-2
    - WD-3
    - PG-3

 • Układanie obrzeży betonowych
 • - MD-1
  - rondo R2
 • Umocnienie stożków kostką betonową
      - MD-1
      - WD-2
 • Wykonanie schodów skarpowych
      - WD-2, WD-3
      - MD-1
 • Umocnienie stożków kostką betonową
      - WD-2

 

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Montaż kolektora kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rejon ronda R2

 

 • Montaż studni kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rejon ronda R2

 

 • Montaż krat żeliwnych na wpustach kanalizacji deszczowej

    - km 0+367 – 0+920
    - DW 137 rejon ronda R2

 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rejon ronda R2

 • Montaż płyt i pierścieni odciążających na wpustach kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rejon ronda R2

 • Montaż przykanalików kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rejon ronda R2

 • Zasypka i zagęszczenie wpustów kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rejon ronda R2

 

 • Zasypka i zagęszczenie przykanalików kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rejon ronda R2

 

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Demontaż słupów oświetleniowych

    - istniejąca S3 km 0+000 – 0+800

 • Wykop pod kabel oświetleniowy

    - km 0+500 – 1+460

 • Układanie kabla oświetleniowego

    - km 0+500 – 0+960

 • Montaż fundamentów słupów oświetleniowych

    - km 0+000 – 0+860
    - km 0+900 – 1+750

 • Montaż słupów oświetleniowych

    - km 0+000 – 0+860

 • Demontaż fundamentów i słupów oświetleniowych

    - km 0+900 – 1+750

 • Układanie kabla oświetleniowego wraz z zasypką

    - km 0+960 – 1+460

 

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    64,16 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     70,53 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    70,61 %

 

Stan na 31.07.2016

W okresie sprawozdawczym występowały sprzyjające warunki atmosferyczne dla prowadzenia robót. Realizowano prace z pozycji robót drogowych, mostowych, sanitarnych i elektroenergetycznych. Wykonywano m. in. przebudowę ul. Malczewskiego, DW 137 wraz z budową rond, prace remontowe na istniejącej jezdni, roboty wykończeniowe na obiektach mostowych, montaż elementów odwodnienia i oświetlenia.


WYMAGANIA OGÓLNE

 • Przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

    - km 1+750 – 4+300

 • Przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

    - km 0+000 – 1+750

 • Prace porządkowe

    - km 0+000 – 2+380


ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 • Rozbiórka barier energochłonnych

    - istniejąca S-3 km 1+750 – 3+600 str. L

 • Odhumusowanie podłoża

    - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. L,
    - ul. Malczewskiego

 • Odhumusowanie skarp

    - istniejąca S3 km 2+800 – 3+580 str. L

 • Odhumusowanie poboczy

    - istniejąca S3 km 2+850 – 3+550

 • Rozbiórka podbudowy z KŁSM

    - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. L,
    - ul. Malczewskiego

 • Rozbiórka nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej

    - ul. Malczewskiego km 0+000 – 0+070

 • Rozbiórka krawężników betonowych

    - istniejąca S3 km 2+850 – 3+580
    - ul. Malczewskiego km 0+000 – 0+070

 • Rozbiórka poboczy

    - istniejąca S3 km 2+850 - 3+550

ROBOTY ZIEMNE

 • Wykonanie wykopu

    - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. L
    - rondo R2
    - ul. Malczewskiego

 • Mechaniczne usuwanie nadmiaru gruntu poboczy

    - istniejąca S3 km 1+000 – 2+700

 • Mechaniczne uzupełnianie gruntu na poboczach

    - km 1+200 – 1+750

ODWODNIENIA I PRZEPUSTY

 • Regulacja wysokościowa studni drenarskich

    - km 0+300 – 1+750 (pas rozdziału)

PODBUDOWY

 • Skropienie podbudowy z KŁSM

    - droga leśna km 0+041,08 – 0+075,70

 • Oczyszczenie warstwy wiążącej

    - istniejąca S3 km 1+000 – 1+700
    - istniejąca S3 km 2+700 – 3+600
    - WM-1, WM-2
    - łącznice WG str. południowa

 • Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem wraz z warstwą zabezpieczającą z     kruszywa

    - DW 137 km 0+000 – 0+180 str. L
    - rondo R2
    - ul. Malczewskiego

 • Wykonanie podbudowy z KŁSM

    - droga leśna km 0+041,08 – 0+075,70

 • Skropienie warstwy wiążącej

    - istniejąca S3 km 1+000 – 1+700
    - łącznice węzła Głębokie
    - WM-1 km 0+196,35 – 0+641,31
    - WM-2 km 0+000 – 0+430,09

 • Oczyszczenie warstw bitumicznych

    - istniejąca S3 km 1+750 – 4+300

 • Wykonanie podbudowy z chudego betonu

    - rondo R2

NAWIERZCHNIE

 • Rozbiórka nawierzchni bitumicznej

    - istniejąca S3 km 2+800 – 3+580 str. L

 • Frezowanie nawierzchni

    - 1+750 – 4+300
    - DW 137
    - istniejąca S3 km 2+700 – 3+600

 • Układanie warstwy ścieralnej SMA 8

    - WM-1 km 0+196,35 – 0+641,31
    - WM-2 km 0+000 – 0+430,09

 • Układanie warstwy ścieralnej SMA 11

    - istniejąca S3 km 0+000 – 1+700
    - łącznice węzła Głębokie
    - WM-1 km 0+196,35 – 0+641,31
    - WM-2 km 0+000 – 0+430,09

 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

    - rondo R2

 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

    - rondo R2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 • Wykonanie kieszeni i ścieku skarpowego
 • Wykonanie ścieków skarpowych

- WM-4 km 0+023,90
    - rondo R2 km 0+121,62

 • Koszenie traw

    - km 0+000 – 2+300 str. P
    - km 2+700 – 3+600 str. P

 • Wykonanie kieszeni ścieków skarpowych

- rondo R2
- WM-4
   

URZĄDZENIA BRD

 • Wykonanie oznakowania poziomego z taśm wtapianych

    - istniejąca S3 km 0+000 – 1+700
    - łącznice węzła Głębokie
    - WM-1 km 0+196,35 – 0+641,31
    - WM-2 km 0+000 – 0+430,09

 • Montaż ogrodzenia – roboty przygotowawcze

    - km 3+600 – 4+700

 • Usunięcie oznakowania poziomego (strzałki)

    - km -0+300 – 0+000

 • Montaż barier energochłonnych

    - km 0+000 – 0+085

ELEMENTY ULIC

 • Ustawianie krawężników betonowych

    - DW 137 R2,

 • Ustawianie krawężników kamiennych

    - DW 137 rondo R2

 • Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

    - DW 137 rondo R2

 • Wykonanie obrzeży betonowych

    - DW 137 rondo R2

ROBOTY MOSTOWE

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej – prace poprawkowe

    - MD-1

 • Umocnienie stożków kostką betonową

    - MD-1
    - WD-2

 • Wykonanie nawierzchni kap chodnikowych

    - WD-3

 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych

    - MD-1
    - WD-2
    - WD-3

 • Montaż balustrady schodów skarpowych

    - WD-2

ROBOTY BRANŻOWE
ROBOTY SANITARNE
ODWODNIENIE

 • Wykonanie wykopu pod kolektor i studnie kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rondo R2

 • Montaż kolektora odwodnienia DN250

    - DW 137 rondo R2

 • Montaż kolektora odwodnienia DN300

    - DW 137 rondo R2

 • Montaż przykanalika DN200

    - DW 137 rondo R2

 • Montaż wpustów kanalizacji deszczowej

    - km 3+171
- DW 137 rondo R2

 • Montaż studni betonowych kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rondo R2

 • Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rondo R2

 • Montaż płyt i pierścieni odciążających na wpustach kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rondo R2

 • Montaż krat żeliwnych na wpustach kanalizacji deszczowej

    - DW 137 rondo R2

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
OŚWIETLENIE

 • Wykop pod kabel oświetleniowy

    - DW 137 rondo R2

 • Układanie rur osłonowych kabla oświetleniowego

    - DW 137 rondo R2

 • Układanie kabla oświetleniowego wraz z zasypką

    - DW 137 rondo R2

 • Montaż opraw na słupach oświetleniowych

    - km 0+000 – 1+300

 • Montaż fundamentów słupów oświetleniowych

    - km 0+900 – 1+300
- DW 137 rondo R2

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

 • Zaawansowanie czasowe Kontraktu:    65,86 %
 • Zaawansowanie finansowe Kontraktu:     75,53 %
 • Zaawansowanie rzeczowe Robót ogółem    72,28 %

 

Ostatnio dodane