Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Stan na 15.07.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 01 do 15 lipca 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem, oraz burzami i opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE

Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:
 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: rozbiórka nawierzchni – przygotowanie pod włączenie do istniejącej jezdni, zdjęcie warstwy humusu,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu, wykonanie wykopu – przygotowanie odwodnienia, wywóz gruntu nieprzydatnego (wymiana gruntu), wykonanie nasypu, wykonywanie nasypu  z dokopu, wykonanie nasypu z wykopu,  profilowanie i zagęszczenie nasypu GWN, profilowanie i zagęszczenie KRZ, układanie georusztów, układanie geosiatki Secugrid 40/20, układanie maty drenażowej, skarpowanie i profilowanie skarp, wykonywanie wykopu pod GWN, układanie geowłókniny, przygotowanie pod włączenie do istniejącej jezdni GWN, wykonywanie nasypu w pasie rozdziału, układanie georusztu jednokierunkowego,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: nie prowadzono robót,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonywanie warstwy odsączającej, odcinek próbny z betonu asfaltowego, wykonywanie nasypu z dokopu pod warstwą odsączającą, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego pod ułożenie korytek ściekowych, zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego, przygotowanie pod włączenie do istniejącej jezdni (stabilizacja cementem),
 • Roboty wykończeniowe: układanie krawężnika, układanie korytek, wykonywanie ścieku w rejonie wpustu, wykonywanie połączeń ścieków

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty na obiekcie

 • M-1 związane były z realizacją programu naprawczego łuków, zbrojeniem płyty pomostu – przęsło F7 - F8 – faza 24, 25 i 26, betonowaniem płyty pomostu – przęsło F8-F9 – faza 24, 25 i 26, betonowaniem strefy zamykającej płyty pomostu ustroju nośnego nad podporą F10, montażem poprzecznic podwieszanych, frezowaniem rury podpory tymczasowej w rzece Warcie, dostawą dźwigara D3P, śrutowaniem pod kapy chodnikowe – sekcja 2, szalowaniem i zbrojeniem strefy dylatacyjnej oraz ścianki zaplecznej P13, przejazdem wózka do betonowania płyty pomostu, przygotowaniem i szlifowaniem powierzchni ustroju nośnego, pracami porządkowymi w obrębie obiektu;
 • na obiekcie WD-1 wykonywaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na ściance żwirowej i płycie przejściowej P5, wykonaniem hydroizolacji termozgrzewalnej – uszczelnienie styku dylatacji pod skrzydłami, montażem krawężników na skrzydłach przyczółka P1 oraz krawężników zanikających, wykonywaniem warstwy asfaltu lanego na ustroju nośnym, przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie;
 • na obiekcie WD-2 przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, profilowaniem nasypu pod deskowanie schodów skarpowych;
 • na obiekcie WD-3A przygotowaniem powierzchni podpór pod malowanie;
 • na obiekcie WD-3B przygotowaniem powierzchni podpór pod malowanie;
 • na obiekcie WD-4 układaniem krawężnika kamiennego, montażem podestów roboczych pod deskowanie kap chodnikowych, montażem elementów kotew talerzowych, montażem zbrojenia kap chodnikowych, montażem krawężników na ustroju nośnym, przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, montażem desek gzymsowych, rozbiórką platform z płyt drogowych;
 • na obiekcie WD-5 przygotowaniem powierzchni ustroju przed wykonywaniem izolacji z papy termozgrzewalnej, przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, wykonywaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na ściance żwirowej i płycie przejściowej P5, spoinowaniem krawężników;
 • na obiekcie  WD-6 wykonywanie zasypki za przyczółkiem P4 i P1, obcięciem ścianek szczelnych przy F3, rozbiórką platformy przy P4 – przygotowanie do odtworzenia rowu wzdłuż nasypu kolejowego, odtworzeniem rowu wzdłuż nasypu kolejowego, przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, obcięciem ścianek szczelnych przy F2, rozbiórką platformy przy podporze P1;
 • na obiekcie WD-7 wykonywaniem izolacji zgrzewalnej za ścianką zapleczną P2, wykonywaniem izolacji cienkiej płyty przejściowej P2, przygotowaniem powierzchni przyczółków przed wykonaniem powłoki antykorozyjnej;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 wykonaniem warstwy asfaltu lanego na ustroju nośnym, przygotowaniem powierzchni betonowych przed malowaniem, profilacją stożków P1 i P4, pracami przygotowawczymi do wykonania murku oporowego i umocnienia stożków (profilowanie stożków podpór), zabetonowaniem murków oporowych umocnienia stożków P1 i P4.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni DN1000 i DN1500,  montaż rury CFW-GRP; DN350, montaż kanału DN200; DN300; DN400, montaż pierścieni obciążających z krat żeliwnych, przesuniecie wpustu wl 69, wl 128, montaż krat  żeliwnych na przykanalikach.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – na Węźle Centrum Łącznica C1 – demontaż słupów oświetleniowych n2 2/2, 2/7-2/14 (szafa SO-2 istniejąca) na łącznicy, transport materiału z demontażu do obwodu drogowego Gorzów Zieleniec.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT

Stan na 31.07.2016

Opracowanie obejmuje informacje dotyczące budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego wraz z węzłami drogowymi, obiektami mostowymi i robotami branżowymi. W okresie od 16 do 31 lipca 2016 roku Wykonawca prowadził roboty, którym towarzyszyły słoneczne z częściowym zachmurzeniem, oraz opadami deszczu warunki atmosferyczne. Asortyment prowadzonych robót obejmował dział ogólny oraz branże: drogową, mostową, sanitarną, gazową, elektroenergetyczną oraz teletechniczną.

ROBOTY DROGOWE
Roboty prowadzone były w poniżej wymienionym asortymencie:

 • Dział ogólny: nie prowadzono robót,
 • Roboty przygotowawcze: roboty rozbiórkowe,
 • Roboty ziemne: wykonanie wykopu, wykonanie wykopu – przygotowanie odwodnienia, wykop i wywóz materiału nieprzydatnego, schodkowanie - wykop i wywóz gruntu nieprzydatnego, wykonanie nasypu, wykop rowu - skarpowanie wykopu, wykonywanie nasypu  z dokopu,  profilowanie i zagęszczenie podłoża, układanie maty drenażowej, układanie maty interdrain, układanie georusztów, układanie geosiatki Secugrid 40/20 oraz 120/40, skarpowanie i profilowanie skarp, układanie geotkaniny, układanie georusztu dwukierunkowego, wykonywanie materaca, skarpowanie stożka,
 • Odwodnienie korpusu drogowego: wykonywanie drenażu skarpowego,
 • Podbudowy: wykonywanie stabilizacji cementem, wykonywanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanie warstwy odsączającej, wykonywanie podbudowy zasadniczej AC, skropienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie emulsją asfaltową, skropienie podbudowy z masy bitumicznej gr. 14cm,
 • Nawierzchnie: wykonywanie warstwy wiążącej AC,
 • Roboty wykończeniowe: układanie korytek ściekowych trójkątnych, wykonywanie połączenia ścieku trójkątnego z wpustem, humusowanie skarp,

ROBOTY MOSTOWE
Prowadzone roboty:

 • na obiekcie M-1 związane były z przygotowaniem i szlifowaniem powierzchni ustroju nośnego pod izolację zgrzewalną pod kapy chodnikowe – sekcja 2, wzmocnieniem łożysk nasuwczych – przygotowaniem podpory tymczasowej do montażu, odcinaniem uszu montażowych konstrukcji stalowej – szlifowanie, montażem dylatacji – przyczółek P13, montażem kolektora odwodnieniowego (sekcja 2), czyszczeniem i sprzątaniem konstrukcji stalowej, montażem podpory tymczasowej w rzece, czyszczeniem łuków pod antykorozję, czyszczeniem konstrukcji stalowej sekcji 2 pod antykorozję, montażem szalunków pod kapy chodnikowe, izolacją termozgrzewalną za ścianką zapleczną P13, betonem wyrównawczym pod kapy chodnikowe i krawężnik zanikający P13;
 • na obiekcie WD-1 przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, montaż słupów barieroporęczy na ustroju nośnym, montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach P1, montaż deskowania kapy chodnikowej lewej;
 • na obiekcie WD-2 przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, montaż deskowania schodów S1 i S2, montaż zbrojenia schodów S1 i S2, betonowanie schodów S2;
 • na obiekcie WD-3A nie prowadzono robót; na obiekcie WD-3B nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-4 montażem kotew krawężników – spoinowanie krawężników, montaż krawężników na skrzydle lewym/prawym P1, przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, montażem desek gzymsowych, montażem drenu za krawężnikiem, rozbiórką platform z płyt drogowych, wykonaniem nacięć dylatacyjnych kap chodnikowych, wykonaniem betonu podkładowego pod kapy chodnikowe na skrzydłach P1, betonowaniem kapy chodnikowej lewej, śrutowaniem powierzchni ustroju nośnego pod papę termozgrzewalną;
 • na obiekcie WD-5 przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, montażem słupków barieroporęczy na ustroju nośnym, montażem kolektora odwodnieniowego, rozbiórką szalunków;
 • na obiekcie  WD-6 wykonywanie zasypki za przyczółkiem P4 i P1, przygotowaniem powierzchni podpór i ustroju nośnego pod malowanie, zasypką fundamentów filarów F2 i F3, montażem kolektora odwodnieniowego;
 • na obiekcie WD-7 zasypką za przyczółkiem P1 – Profilacja stożków, szalowaniem i wykopem murka oporowego umocnienia stożków -  przyczółek P2, wykonaniem murka oporowego pod umocnienie stożka P1, zabetonowaniem murka oporowego umocnienia stożków – przyczółek P2, profilacją stożków – umocnienie kostką betonową stożków w pasie rozdziału, betonowaniem murków oporowych pomiędzy obiektem istniejącym a nowobudowanym, dostawą kostki betonowej do umocnienia stożków;
 • na obiekcie WD-8 nie prowadzono robót;
 • na obiekcie WD-9 umocnieniem stożków kostką betonową, betonem wyrównawczym pod kapy chodnikowe i krawężnik zanikający P4, przygotowaniem i ustawieniem słupków barieroporęczy, montażem barier, montażem krawężnika P1.

ROBOTY BRANŻOWE I LIKWIDACJA KOLIZJI

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci wodociągowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci gazowej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej – nie prowadzono robót.
 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – nie prowadzono robót.
 • Budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni DN500; DN100 i  DN1500,  montaż kanału DN200; DN250; DN300; DN350, montaż pierścieni obciążających z krat żeliwnych na wpustach, montaż włazów na studniach, demontaż istniejących studni na i wpustów na łącznicach C2 i C3, regulacja krat żeliwnych na wpustach deszczowych, montaż płyty pokrywowej i kraty żeliwnej na przykanaliku.
 • Budowa oświetlenia – linie kablowe – montaż fundamentów F150 pod słupy oświetleniowe (wys. 10m i 12m) – szafa SO-8 słupy 2/7-2/14, montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe F-150 – szafa SO-8 – słupy 2/1-2/7, demontaż stanowisk oświetleniowych na łącznicach S1 i S2, układanie kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2, wciąganie  kabla oświetleniowego YAKY 4x35mm2 w rury osłonowe DVR 75 (wraz z zapasami do wyprowadzeń w słupach), wykonanie przewiertu sterowanego w km 1xfi110.

ZAAWANSOWANIE ROBÓT - 57,55 %

Ostatnio dodane